32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12

Кафедра транспортних технологій та засобів АПК

Department of Transport Technologies and Means of Agro-Industrial Complex

Викладацький склад
Обслуговуючий персонал

 

Контакти

Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський,
вул. проспект Грушевського, 2/8
Телефон: (096) 458-94-47
E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Положення про кафедру транспортних технологій та засобів АПК

Враховуючи перспективу розвитку підготовки фахівців з транспортного напряму, яка виражається випуском та акредитацією бакалаврів у 2006-2007 навчальному році та забезпеченні умов ліцензування з метою продовження навчання, ґрунтуючись на законі України «Про вищу освіту» та рішенні Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету створено кафедру «Транспортних технологій» (наказ № 7к від 23 січня 2007 року).

Кафедра створена у складі інституту механізації і електрифікації сільського господарства (сьогодні інженерно-технічний факультет) з 01.02.2007 р.

Першим завідувачем кафедри став кандидат технічних наук, доцент Дуганець Віктор Іванович. Він очолював кафедру до 2014 року. З 2014 року і по теперішній час кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Комарніцький Сергій Петрович.

На теперішній час на кафедрі працює 1 професор, 3 доценти, 2 асистенти, 1 старший лаборант, 2 техніки.

Освітня діяльність кафедри.
Кафедра є випусковою для спеціальності 275 «Транспортні технології» (ОС «Бакалавр» та «Магістр»).

 •   Спеціальність: 275 «Транспортні технології» (освітній ступінь: бакалавр)

Кваліфікація: бакалавр з транспортних технологій

Домінуючі види діяльності – організація доставки вантажів і пасажирів, організація та управління дорожнім рухом, транспортно-експедиторська діяльність, обґрунтування і розробка логістичних систем, аналіз вантажопотоків, організація маршрутів перевезень пасажирів, формування структури і раціональне використання парку рухомого складу, організація та управління структурами автотранспортного комплексу, організація митного контролю та міжнародних перевезень, розробка транспортно-технологічних схем доставки вантажів, організація роботи транспорту в регіонах і транспортних вузлах.

Галузі застосування професійних здібностей – пасажирські та вантажні транспортні організації, автотранспортні підприємства, автологістичні підприємства, автотранспортні підрозділи підприємств гірничо-металургійного комплексу, служби управління транспортом Міністерств, відомств, підприємств і транспортних організацій, державна автомобільна інспекція, дилерські мережі.

Можливі шляхи розвитку спеціаліста – інженер чи менеджер транспортних служб, інженер з транспорту, диспетчер автомобільного транспорту, інженер з безпеки руху, ревізор автомобільного транспорту, інженер з керування й обслуговування транспортних систем, інженерно-технічний персонал транспортних організацій, служб управління транспортом Міністерств, відомств, підприємств і транспортних організацій.

 • Спеціальність: 275 «Транспортні технології» (освітній ступінь: магістр)

Кваліфікація – магістр з транспортних технологій.

Посади, які може займати випускник: начальник служби безпеки руху, керівник відділу безпеки руху, інженер з охорони праці і безпеки руху, дорожній інспектор, оператор служби руху, ревізор з безпеки руху, начальник автопарку, начальник відділу експедиції, керівник транспортного відділу, менеджер транспорту, диспетчер міжнародних перевезень.

Можливе місце роботи:  національна поліція; служба безпеки руху транспортних підприємств; науково-дослідні і проектні інститути; органи державного нагляду за охороною праці і безпекою на транспорті; спеціалізовані монтажно-експлуатаційні підприємства організації дорожнього руху; підприємства і фірми, що займаються паркуванням транспортних засобів; логістичні підприємства; підприємства, які займаються перевезенням пасажирів і вантажів як у міському, міжміському, так і міжнародному сполученні.

Сфери діяльності: здійснення організаційно-управлінської, науково-дослідної, проектно-конструкторської і технологічної діяльності в організаціях, установах і підприємствах, які створюють умови безпечного руху на вулично-дорожній мережі міст.

Навики: проектування шляхів сполучення, оволодіння методами управління транспортними потоками  у містах, правилами  застосування технічних засобів організації і регулювання дорожнього руху.

За роки існування кафедри підготовлено більш як 500 бакалаврів, 450 спеціалістів, 60 магістрів.

Тематика дипломного проектування охоплює питання удосконалення пасажирських, вантажних та міжнародних перевезень, а також логістики агропромислового комплексу. Студенти кафедри постійно беруть участь у щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих науковців «Перші наукові кроки».

Підготовка фахівців з транспортних технологій дозволяє поєднати теоретичні знання і практичний досвід.  Тому важливе значення для підготовки фахівців із спеціальності «Транспортні технології», спеціалізацій «Організація та регулювання дорожнього руху», «Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі» має їх поглиблена практична підготовка. Вирішення цього завдання залежить від організації навчального процесу і досягається за рахунок лабораторно-практичних занять, виконання курсових та дипломних проектів і практики студентів. Кожен з названих етапів навчального процесу має свої особливості та можливості практичної підготовки фахівців і вимагає цілеспрямованої роботи. Випускники після  отримання диплому можуть включитися у виробництво і працювати з повною віддачею на ділянці, що відповідає спеціальності та кваліфікації.

Наукова робота кафедри:

 • розробка теорії транспортного процесу автомобільних перевезень;
 • удосконалення методів організації дорожнього руху;
 • проектування автоматизованих систем управління дорожнім рухом;
 • розробка наукових основ управління пасажиропотоками;
 • розробка методології удосконалення транспортних систем міст;
 • формування раціональних маршрутних схем;
 • підвищення рівня екологічних характеристик схем організації дорожнього руху;
 • дослідження психофізіологічних особливостей поведінки водіїв

Потенційні робочі місця випускників:

 • Спеціальність: 275 «Транспортні технології» (освітній ступінь: бакалавр)

Кваліфікація: бакалавр з транспортних технологій

Домінуючі види діяльності – організація доставки вантажів і пасажирів, організація та управління дорожнім рухом, транспортно-експедиторська діяльність, обґрунтування і розробка логістичних систем, аналіз вантажопотоків, організація маршрутів перевезень пасажирів, формування структури і раціональне використання парку рухомого складу, організація та управління структурами автотранспортного комплексу, організація митного контролю та міжнародних перевезень, розробка транспортно-технологічних схем доставки вантажів, організація роботи транспорту в регіонах і транспортних вузлах.

Галузі застосування професійних здібностей – пасажирські та вантажні транспортні організації, автотранспортні підприємства, автологістичні підприємства, автотранспортні підрозділи підприємств гірничо-металургійного комплексу, служби управління транспортом Міністерств, відомств, підприємств і транспортних організацій, державна автомобільна інспекція, дилерські мережі.

Можливі шляхи розвитку спеціаліста – інженер чи менеджер транспортних служб, інженер з транспорту, диспетчер автомобільного транспорту, інженер з безпеки руху, ревізор автомобільного транспорту, інженер з керування й обслуговування транспортних систем, інженерно-технічний персонал транспортних організацій, служб управління транспортом Міністерств, відомств, підприємств і транспортних організацій.

 • Спеціальність: 275 «Транспортні технології» (освітній ступінь: магістр)

Кваліфікація – магістр з транспортних технологій.

Посади, які може займати випускник: начальник служби безпеки руху, керівник відділу безпеки руху, інженер з охорони праці і безпеки руху, дорожній інспектор, оператор служби руху, ревізор з безпеки руху, начальник автопарку, начальник відділу експедиції, керівник транспортного відділу, менеджер транспорту, диспетчер міжнародних перевезень.

Можливе місце роботи:  національна поліція; служба безпеки руху транспортних підприємств; науково-дослідні і проектні інститути; органи державного нагляду за охороною праці і безпекою на транспорті; спеціалізовані монтажно-експлуатаційні підприємства організації дорожнього руху; підприємства і фірми, що займаються паркуванням транспортних засобів; логістичні підприємства; підприємства, які займаються перевезенням пасажирів і вантажів як у міському, міжміському, так і міжнародному сполученні.

Сфери діяльності: здійснення організаційно-управлінської, науково-дослідної, проектно-конструкторської і технологічної діяльності в організаціях, установах і підприємствах, які створюють умови безпечного руху на вулично-дорожній мережі міст.

Навики: проектування шляхів сполучення, оволодіння методами управління транспортними потоками  у містах, правилами  застосування технічних засобів організації і регулювання дорожнього руху.

Кафедра професійної освіти

Department of Vocational Education

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

 

Контакти:
Телефон: (03849) 6-83-74
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра професійної освіти Подільського державного аграрно-технічного університету створена у вересні 2004 року (наказ № 109-К).

Кафедра професійної освіти – базовий структурний підрозділ ПДАТУ, що проводить навчально-виховну і науково-методичну діяльність напряму «Професійна освіта» з відповідних нормативних професійно-орієнтованих дисциплін, україномовних і психологічних дисциплін для усіх інших напрямів підготовки фахівців у ПДАТУ. Здійснює наукову, науково-дослідну та практично-зорієнтовану діяльність за спеціальністю 015 «Професійна освіта».

Кредо кафедри: щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому.

Місія кафедри – підготовка розвинених компетентних фахівців, які мають лідерські якості, є конкурентними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію у професійному і суспільному середовищі й володіють соціальною мобільністю.

Стратегія розвитку кафедри

Стратегія розвитку кафедри базується на спроможності викладачів формувати високий особистісно-професійний потенціал майбутніх фахівців; здатності педагогів до постійного творчого пошуку щодо виявлення способів удосконалення професійної підготовки здобувачів, посиленні взаємодії і співробітництва між кафедрою та іншими підрозділами університету, науково-дослідними установами, науковими товариствами, творчими спілками та спорідненими кафедрами інших ЗВО; співробітництві між науково-педагогічними працівниками і здобувачами вищої освіти.

Стратегічними пріоритетами діяльності кафедри є:

 • поглиблення знань інноваційного характеру в галузі професійної педагогіки, педагогічної психології, креативних технологій навчання, теорії і методики педагогічної діяльності, оволодіння засобами впровадження інноваційних педагогічних технологій;
 • поглиблення спеціальних знань в галузі конструювання змісту та дидактичного проектування спеціальних навчальних дисциплін;
 • пошук і втілення в життя новітніх методів аналізу, вибору і моделювання оптимальних інженерно-педагогічних та організаційних рішень;
 • вироблення у студентів здатності до виконання науково-дослідницької роботи за професійно-педагогічним спрямуванням;
 • розвиток спеціальних умінь продукування нових знань щодо технології ефективного навчально-виховного процесу.

Головними завданнями кафедри є:

 • фундаментальна та професійна підготовка кваліфікованих фахівців для педагогічної, організаційно-управлінської, викладацької, аналітичної та дослідницької діяльності на підприємствах, в освітніх установах та організаціях різних галузей народного господарства і різних форм власності;
 • організація і забезпечення навчального процесу з дисциплін кафедри, проведення виховної роботи серед здобувачів вищої освіти, виконання наукових досліджень, участь у підготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічних кадрів, а також забезпечення творчих зв'язків з випускниками університету;
 • безперервне вдосконалення якості викладання, розвиток творчих можливостей здобувачів вищої освіти;
 • комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри: підготовка підручників, навчальних посібників з використанням найбільш досконалих методів; ефективне використання сучасної навчальної техніки та обладнання;
 • участь у професійній орієнтації абітурієнтів;
 • вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи кращих викладачів;
 • допомога викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • проведення наукових досліджень з наукових проблем за профілем кафедри;
 •  організація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти;
 • співробітництво з однопрофільними кафедрами інших вишів України та зарубіжжя у навчальній, навчально-методичній, науково-дослідній роботі, а також із зарубіжними науково-дослідними установами за профілем кафедри.

Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують 6 науково-педагогічних працівників, з них:
- докторів наук, професорів – 1;
- кандидатів наук, доцентів – 3;
- кандидатів наук, асистентів – 1;
- асистентів – 1.
Викладачі кафедри забезпечують підготовку майбутніх фахівців-аграріїв на усіх факультетах. Кафедра є випусковою для спеціальності «Професійна освіта».

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

Освітній ступінь  «бакалавр»

 • Психологія;
 • Професійна педагогіка;
 • Методика виховної роботи;
 • Педагогічна майстерність;
 • Технічні засоби навчання;
 • Організація виховної роботи;
 • Основи транспортної психології;
 • Професійне діловодство;
 • Психологія управління;
 • Методика контролю знань;
 • Методика викладання загально-технічних дисциплін;
 • Управління освітнім процесом у ЗВО;
 • Методика викладання спеціальних дисциплін;
 • Методика виробничого навчання;
 • Культура ділового спілкування;
 • Українська мова за професійним спрямуванням;
 • Культура наукової мови;
 • Виробничо-педагогічна практика.

Освітній ступінь «магістр»

 • Педагогіка вищої школи;
 • Методика викладання у вищій школі;
 • Організація і планування навчального процесу у ПТНЗ;
 • Ліцензійно-акредитаційна робота у ПТНЗ;
 • Організація і планування навчального процесу у ЗВО;
 • Ліцензійно-акредитаційна робота у ЗВО;
 • Організація методичної роботи у ЗВО;
 • Методика викладання інженерних дисциплін;
 • Соціально-педагогічна психологія;
 • Сучасні педагогічні технології;
 • Організація виховної роботи у ЗВО;
 • Ділова українська мова;
 • Інженерна психологія;
 • Переддипломна практика.

Освітньо-науковий ступінь "доктор філософії"

 • Управління науковими проектами;
 • Інноваційність в освіті;
 • Педагогічна риторика та іміджеологія;
 • Професійно-педагогічна компетентність викладача вищої школи;
 • Теорія і практика педагогічного експерименту / Математичні методи в педагогіці;
 • Педагогіка вищої школи;
 • Асистентська педагогічна практика.

Наукова робота кафедри

На кафедрі функціонує науково-пошукове товариство викладачів та здобувачів вищої освіти з досліджень проблем компетентнісно-особистісного підходу у підготовці фахівців-аграріїв, здійснюється дослідження у рамках спеціальної науково-дослідної теми. Співробітники кафедри є членами спеціалізованих вчених рад, членами редакційних колегій фахових видань, членами методичної ради МОН України, експертної комісії України. Науковці кафедри є авторами наукових статей, монографій, навчальних посібників та підручників, які активно використовують у навчальному процесі вищих аграрних навчальних закладів України, що здійснюють підготовку фахівців за напрямом «Професійна освіта» та іншими агроінженерними спрямуваннями. За останні 5 років науковці кафедри прийняли участь у 12 міжнародних конференціях, за результатами яких опублікували 47 наукових статей та тез доповідей.

Бази педагогічної практики (спеціальність „Професійна освіта”)

Освітній ступінь „бакалавр”
Вид практики – виробничо-педагогічна
Місце проведення:

 • професійні аграрні ліцеї;
 • професійно-технічні училища.

Виконувані функції:

 • майстер виробничого навчання;
 • вихователь гуртожитку;
 • майстер виробничого навчання професійно-технічного закладу освіти.

Базові навчальні заклади:

 • Кутківецький професійний аграрний ліцей;
 • Говорський професійний аграрний ліцей;
 • Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей;
 • Полянський професійний аграрний ліцей;
 • Балинське ВПУ № 36;
 • Дзеленецький професійний аграрний ліцей;
 • Грицівське ВПУ № 38;
 • Новоселицький професійний аграрний ліцей;
 • Деражнянський професійний аграрний ліцей;

Освітній ступінь „магістр”
Вид практики - переддипломна
Місце проведення:

 • аграрні коледжі;
 • заклади передвищої фахової освіти.

Виконувані функції:

 • майстер виробничого навчання;
 • педагог професійного навчання;
 • класний керівник;
 • лаборант.
 • викладач спеціальних дисциплін навчального закладу

Базові навчальні заклади:

 • Коледж ПДАТУ;
 • Снятинський коледж ПДАТУ;
 • Бучацький коледж ПДАТУ;
 • Хотинський коледж ПДАТУ;
 • Кіцманський коледж ПДАТУ;
 • Новоушицький коледж ПДАТУ;
 • Шепетівсикий коледж ПДАТУ;
 • Сокирянське ВПУ;
 • Балинське ВПУ.

Освітньо-науковий ступінь  "доктор філософії"
Вид практики – асистентська педагогічна практика
Місце проведення:

 • заклади вищої освіти.

Виконувані функції:

 • викладач закладу вищої освіти;
 • асистент;
 • методист.

Базові навчальні заклади:

 • Кафедра агроінженерії і системотехніки ПДАТУ;
 • Кафедра технічного сервісу та інженерного менеджменту ПДАТУ;
 • Кафедра транспортних технологій та засобів агропромислового комплексу ПДАТУ;
 • Кафедра загальнотехнічних дисциплін ПДАТУ;
 • Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів ПДАТУ.

Кафедра енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту

Department of Energy Saving Technologies and Energy Management 

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

Контакти:
Телефон: : 067-384-14-25
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту була заснована рішенням Вченої Ради ПДАТУ № 1 від 29 серпня 2019 р. на базі кафедри «Енергетики та енергетичних систем а агропромисловому комплекси». Очолює кафедру доктор сільськогосподарських наук, кандидат технічних наук, доцент, Ткач Олег Васильович.

Штат викладацького складу кафедри становить 7 осіб, у тому числі 3 доцента, 4 асистента.

Основна мета кафедри – підготовка висококваліфікованих конкуренто-спроможних спеціалістів в галузі енергозбереження.

Основні завдання кафедри - підготовка фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітніх програм «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та «Енергетичний менеджмент».

Навчально-методична діяльність

Викладачами кафедри розроблені та впроваджуються у навчальний процес програми дисциплін та навчально-методичні комплекси до них. В навчальний процес активно впроваджується дистанційна форма навчання та контролю якості знань студентів за допомогою комп’ютерної системи Moodle.

На сьогоднішній день викладачами кафедри читаються такі основні дисципліни фахової підготовки:

 • Використання альтернативних джерел енергії
 • Електроніка та мікросхемотехніка
 • Електрифіковані машини та обладнання агропромислового комплексу
 • Енергозбереження в агропромисловому комплексі
 • Енергозбереження та використання поновлювальних джерел енергії
 • Енергоощадні технології
 • Енергетичний менеджмент та аудит
 • Інженерна діяльність при обслуговуванні електроенергетичних систем
 • Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології
 • Методика наукових досліджень
 • Монтаж електрообладнання і систем керування
 • Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії
 • Основи електроприводу
 • Основи проектування енергетичних об’єктів у агропромисловому комплексі
 • Основи систем автоматичного проектування
 • Основи енергоощадності
 • Проектування енергетичних об’єктів сільського господарства
 • Теоретичні основи електротехніки

Оснащеність навчально-лабораторної бази

На кафедрі функціонують навчально-практичні лабораторій:

 • лабораторія КВП
 • лабораторія електроніки і мікросхемотехніки
 • лабораторія монтажу систем електрообладнання
 • лабораторія енергетичного менеджменту
 • лабораторія енергоощадних технологій
 • лабораторія нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії

Наявна кількість лабораторних стендів дозволяє проводити лабораторні заняття практичним методом. Лабораторні стенди мають оригінальні дослідні комірки, оснащені необхідними вимірювальними датчиками і приладами, а саме термопарами, термометрами опору, тепломірами, цифровими вольтметрами, амперметрами, ротаметрами, вакуумметрами та ін. Кожна лабораторна робота забезпечена методичними вказівками, затвердженими на засіданні кафедри та виданими у встановленому порядку.

Кафедра має клас для розрахункових завдань, проведення віртуальних лабораторних робіт та розрахунків дипломного проектування.

Наукова діяльність

Енергозберігаючі технології, енергоефективне виробництво, широке використання поновлюваних джерел енергії є найбільш діючим інструментом у подоланні енергозалежності та світових енергетичних та економічних криз.

Наукова діяльність кафедри зорієнтована на підвищення ефективності використання паливно-енергетичного потенціалу країни у різних сферах споживання. Напрямки діяльності:

 • проведення систематичних комплексних досліджень у сфері енергозбереження, захисту навколишнього середовища;
 • розробка проектів з енергоефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) у різних галузях народного (сільського) господарства та сферах споживання;
 • розробка систем обліку, керування і контролю споживання енергоносіїв.

Виховна робота

Викладацький склад кафедри постійно співпрацює зі здобувачами вищої освіти в науковому, культурно-духовному аспектах. Виховні заходи (бесіди, кураторські години, тематичні лекції), організація і проведення традиційних свят, заснування власних традицій – далеко не повний арсенал засобів, що виступає невід'ємною складовою навчально-виховного процесу кафедри енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту.

Співробітництво

Викладачі кафедри співпрацюють із науковцями Краківського аграрного університету (Польща). Співробітники кафедра активно співпрацює з науково-педагогічними працівниками аграрних ВНЗ України: Національний університет біоресурсів і природокористування, Львівський національний аграрний університет, Вінницьким національним аграрним університетом, та науково-дослідними установами НААН: Інституту біонергетичних культур і цукрових буряків, Інститут механізації і електрифікації сільського господарства. Здобувачі вищої освіти та викладачі приймають участь у сумісних проектах в області розробки нових енергозберігаючих технологій та енергозбереження в агропромисловому комплексі. Проекти супроводжуються стажуванням студентів та викладачів у партнерських організаціях України та за її межами.

Партнери кафедри на виробництві

 • Кам’янець-Подільський район електричних мереж АТ Хмельницькобленерго;
 • ТОВ Хмельницькенергозбут Кам’янець-Подільський ЦОК;
 • Кам'янець-Подільський СКП Міськліфтсвітло;
 • Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія», м. Кам'янець-Подільський

Участь членів кафедри у міжнародних проектах та програмах

Program ERASMUS+, Staff mobility in the academic years 2019, Agreement NO 2019-1-PL01-KA 107-064836-STA-3. Own Scholarship Fund Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland.

Кафедра технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін

Department of Technical Service and General Technical Subjects

Викладацький склад
Навчально-допоміжний персонал

 

Адреса кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін:

Хмельницька область,
м. Кам'янець-Подільський,
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
вул. Шевченка, 12, корпус 6.
Тел. (03849) 6 83 89
Тел. моб. (067) 456 56 48
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Положення про кафедру технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін

Кафедру технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін було створено 1 жовтня 2020 року, шляхом об'єднання двох кафедр «Технічного сервісу та інженерного менеджменту» і «Загальнотехнічних дисциплін». Завідувачем кафедри є кандидат технічних наук, доцент Дуганець Василь Іванович.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів»; Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання; «Ремонт машин та обладнання»; «Інженерний менеджмент», «Основи технічної діагностики енергетичних засобів», «Газоелектрозварювання», «Дослідження і оптимізація процесів при ремонті машин», «Основи технології виробництва і ремонту автомобілів», «Технологічні основи машинобудування; «Фірмове обслуговування автомобілів» «Технічний сервіс в АПК»; «Електротехнічні матеріали», «Стандартизація та сертифікація техніки і обладнання», «Патентознавство», «Відновлення деталей», «Діагностування енергообладнання», «Інженерна та комп'ютерна графіка», «Системи автоматизованого проектування», «Методика викладання загальнотехнічних дисциплін», «Технічна механіка», «Механіка матеріалів і конструкцій», «Деталі машин», «Теорія механізмів і машин», «Сучасні методи розрахунку деталей машин», «Автоматизоване робоче місце інженера», «Інженерна механіка».

Кафедра керує навчальними та виробничими практиками, курсовим і дипломним проектуванням, а також виконанням випускних магістерських робіт.

На даний час на кафедрі працює шістнадцять співробітників. Це завідувач кафедри к.т.н., доцент Дуганець В.І., к.т.н., доцент Бончик В.С., к.т.н., доцент Девін В.В., к.т.н., доцент Ткачук В.С., к.т.н., доцент Федірко П.П., к.п.н., доцент Семенишена Р.В., к.т.н., доцент Бурдега В.Ю., к.т.н., доцент Оленюк О.А., асистенти Синчак М.О., Бродюк Р.І., Корольчук О.В., лаборанти Вишневський В.М., Медведєва М.В., техніки Підперигора А.В., Куровський М.Т. та майстер виробничого навчання Крижанівський В.В. 

Історична довідка

Якщо згадати історію двох об'єднаних кафедр, то кафедра технічного сервісу та інженерного менеджменту, яка була реорганізована у вересні 2019 р. (до жовтня 2003 р. - ремонту машин і технології металів, а до серпня 2019р. – ремонту машин та енергообладнання) була створена у вересні 1972 року. При організації факультету механізації сільського господарства (1966р.) дисципліни, які викладаються на кафедрі, а саме: «Технологія металів», «Основи взаємозамінності», «Ремонт машин» вивчалися на кафедрі загальнотехнічних дисциплін. Очолював об'єднану кафедру один із перших доцентів факультету Каминін Дмитро Федорович.

У 1970 р. керівництвом Закладу вищої освіти було доручено кандидату технічних наук Голотіну Михайлу Митрофановичу почати організацію окремої випускної кафедри. Було придбано і розміщено ремонтно-технологічне обладнання, прилади, пристосування та інструмент.

Організовувались робочі місця і пости в лабораторіях згідно розроблених робочих програм, формувався кадровий склад.

Голотін М.М. Фаюстов В.К. Дудчак В.П. Федірко П.П.

Робота завершилась наказом ректора інституту професора Сербіна Семена Сергійовича і наказом головного управління вищої і середньої спеціальної освіти Міністерства сільського господарства СРСР про створення кафедри "Ремонт машин і технологія металів". Першим її завідуючим став канд. техн. наук, доцент Голотін М.М. Він працював на цій посаді 10 років з невеликою перервою пов'язаною з тим, що у вересні 1978 року за розпорядженням міністерства, був направлений до Республіки Куба, де працював радником ректора сільгоспвузу. Під час його перебування у закордонному відрядженні функції завідувача кафедри виконував доцент, к.т.н. Фаюстов Валерій Костянтинович. Пізніше, на цю посаду було обрано к.т.н., доцента Дудчака Віталія Петровича.

З 1994 р. по 2019 р. кафедру очолював к.т.н., доцент, Федірко Павло Петрович. Пріоритетними напрямками його роботи стали зміцнення матеріально-технічної бази кафедри; комплектування кадрового складу досвідченими виробничниками, випускниками ведучих технічних вузів країни; комп'ютеризація навчального процесу; впровадження кредитно-модульної системи, що дозволяло удосконалювати навчально-методичний процес і підготовку висококваліфікованих спеціалістів в університеті.

У різні роки на кафедрі працювали науково-педагогічні працівники: Голотін М.М., Теслюк А.К., Фаюстов В.К., Калашнік Л.Д., Коляско І.В., Дудчак В.П., Оленюк А.М., Бойко М.В., Корчак М.М., Копоть Є.А., Яровой Б.С., Бердник В.І., Худякова Р.М., Краснолуцький Г.П., Борковський С.М., Кроль В.О., Карамишев В.К., Присяжнюк А.Й., Соколан С.І., Кочетков А.І., Лебедь В.С., Вябжев Л.П., Морозов В.В., Кузьмінська І.М., Дудчак Т.В., лаборанти та техніки: Березовський А.С., Бучковський В.В., Ляльчук П.П., Дуганець С.М., Гончарук А.О., Паціоркевич А.П. та інші.

Що стосується кафедри "Загальнотехнічних дисциплін", то вона була створена також у 1972 році. Першим завідуючим кафедри був доцент Персіянов Олексій Георгійович, він очолював кафедру до 1974 року. З 1974 року по 1988 рік завідуючим кафедри було обрано Трубнікова Леоніда Ароновича, з його приходом робота на кафедрі значно пожвавилася. З 1989 по 2000 рік керівництво кафедрою здійснював доцент Конюк Євген Андрійович. До об'єднання кафедри в жовтні 2020 року обов'язки завідувача кафедрою виконував к.т.н., доцент Девін Владлен В'ячеславович.

ПЕРСІЯНОВ
Олексій Георгійович
ТРУБНІКОВ
Леонід Аронович
КОНЮК
Євген Андрійович

В різні роки на кафедрі загальнотехнічних дисциплін працювали науково-педагогічні працівники: доценти Токар А.М., Девін В.В., Ткачук В.С., старші викладачі Ткачук Вал. С., Шкварський В.А., викладачі Водяник А.О., Ульянова Н.О., Муляр В.В., Лісовий В.О., Братаніч Н.О., Цикра Н.П., Шкварська Н.М., Маковська О.О., Скоробагатов Д.В.

Враховуючи специфіку зони Поділля, де розташований університет на викладачів кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін накладені відповідні завдання по забезпеченню навчального процесу необхідними матеріалами. Зусиллями співробітників кафедри підготовлено та видано друком цілий ряд навчальних посібників і методичних розробок. Під керівництвом ведучих викладачів розроблені методичні рекомендації для проведення лабораторних і розрахунково-графічних робіт, виконання курсових та дипломних проектів. Викладачі кафедри готують методичні матеріали з використанням комп'ютерної техніки, і широко використовують їх в навчальному процесі.

Значний вклад в організацію дистанційної освіти в університеті вніс старший викладач Кроль В.О. Велику роль у створенні матеріальної бази і організацію зв'язків з виробництвом напряму підготовки "Енергетика та електротехнічні системи в АПК" внесли Лебедь В.С. та Морозов В.В., а напряму «Агроінженерія» – Мигаль В.Г.

На даний час над проблемою вдосконалення навчального процесу працюють: доценти Девін В.В., Ткачук В.С., Бурдега В.Ю. та Семенишена Р.В.. Мета роботи – інтенсифікація навчального процесу та активізація самостійної роботи студентів. По даних темах викладачі готують доповіді на наукові конференції.

Кафедра співпрацює із спорідненими підрозділами Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, Технічного університету Молдови, Вінницького національного технічного університету, Львівського національного аграрного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Аграрного Університету ім. Гуго Коллонтая (Uniwersytet Rolniczyim. Hugona Kołłątajaw Krakowie) - (м. Краків, Польща) та інших закладів вищої освіти.

Заняття по всіх дисциплінах, що читаються на кафедрі, проводяться в спеціалізованих лабораторіях і добре обладнаних аудиторіях. На кафедрі функціонує комп'ютерний клас на 20 місць.

На кафедрі проводять науково-дослідну роботу згідно розділів загальної кафедральної теми: «Дослідження технологічних процесів, надійності агрегатів, вузлів і деталей сільськогосподарських машин та комплексів при їх експлуатації, а також організація технічного сервісу» з тематик:

«Розробка та розрахунок нових робочих органів сільськогосподарських машин».

«Дослідження та розробка ресурсозберігаючих технологій відновлення і зміцнення деталей машин»;

«Теоретичне дослідження міцності деталей сільськогосподарських машин методом скінчених елементів», «Використання новітніх педагогічних технологій в навчальному процесі»;

«Дослідження напружено-деформованого стану анізотропних циліндрів та дисків з використанням чисельних методів»;

«Дослідження та розробка сепаруючих робочих органів картоплезбиральних машин»;

«Дослідження робочих органів ґрунтообробних машин і знарядь для енергоощадних технологій обробітку ґрунту»;

«Дослідження методичних підходів у напрямі підвищення наукового рівня навчання загальнотехнічних дисциплін»;

«Інноваційні методи застосування електромагнітних біотехнологій та електронних систем»

За результатами наукових досліджень опублікована велика кількість статей, патентів та авторських свідоцтв.

На кафедрі створені і функціонують гуртки науково-технічного напрямку: «Основи робототехніки і комп'ютерного моделювання», «Комп'ютерна графіка і моделювання», «Газоелектрозварювальник».

Підготовка висококваліфікованих фахівців полягає не тільки в отриманні глибоких теоретичних знань, але й в їх практичній професійній підготовці. Для більш якісного проведення практичних занять і для ознайомлення здобувачів вищої освіти з реальним виробництвом, частина занять проводиться на філіях кафедри. Колектив кафедри цілеспрямовано працює над удосконаленням навчальної, методичної та організаційно-виховної роботи із здобувачами вищої освіти.

Здобувачі вищої освіти беруть участь у роботі щорічної наукової конференції викладачів та молодих науковців Закладу вищої освіти «Подільський державний університет». Результати наукових досліджень співробітників кафедри використовуються у навчальному процесі шляхом введення в дисципліни доповнень та нових тем. 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти

Мета практичного навчання – узагальнення набутих теоретичних і практичних знань, професійних навичок і умінь, що формують фахівців з вищою освітою відповідно до освітнього ступеня.

Завдання практичного навчання:Підготовка фахівців, які спрямовані вирішувати виробничі завдання в сучасних ринкових умовах та володіти прийомами і методами, що є складовими новітніх технологій;

 • Набуття навичок у прийнятті самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації;

 • Впровадження у виробництво прогресивних технологій та результатів наукових досліджень;

 • Співпраця з трудовим колективом.

Результати наукових досліджень та навчально-методичних розробок, які виконані на кафедрі, публікуються у журналах, збірниках, інших наукових фахових виданнях України та зарубіжжя, зокрема у виданнях, що входять у наукометричну базу «SCOPUS, Web of Science.» та ін. Всього за останні роки викладачами кафедри опубліковано 300 наукових статей, понад 200 одиниць методичних рекомендацій, підручників, посібників, монографій.

 

Кафедра агроінженерії і системотехніки імені Михайла САМОКИША

image001   aisms

Department of Agricultural Engineering and System Engineering Names Mykhaila Samokisha

 

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

 Адреса кафедри агроінженерії і системотехніки імені Михайла САМОКИША:
Хмельницька область,
м. Кам'янець-Подільський,
вул. Проспект Грушевського, 2/8
Тел. (03849) 6 83 97
Тел. моб. (097) 97 58 890
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Положення про кафедру агроінженерії і системотехніки імені Михайла САМОКИША

 

1 вересня 2019 року, шляхом обʼєднання двох кафедр «Машиновикористання в АПК» та «Сільськогосподарські машини і механізовані технології» які функціонували ще з 1972 року, було створено кафедру «Агроінженерія і системотехніка». 28 лютого 2023 року рішенням вченої ради університету кафедрі присвоєно ім’я Михайла САМОКИША до 90-річчя від дня його народження і який працював на кафедрі 42 роки. Завідувач кафедри – доктор філософії в галузі технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Анатолій РУДЬ.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

На кафедрі агроінженерії і системотехніки імені Михайла САМОКИША навчають здобувачів вищої освіти за спеціальностей: 208 – Агроінженерія, 201 – Агрономія, 206 – Садово-паркове господарство, 015 – Професійна освіта, 073 – Менеджмен, 281 – Публічне управління та адміністрування.

Кафедра забезпечена тракторами загального призначення та універсально-просапними, які використовуються під час проведення лабораторних занять і на роботах в науково-дослідному саду університету та науково-дослідному центрі «Поділля». При кафедрі діють спеціалізовані навчальні лабораторії та філії кафедри на виробництві.

Для забезпечення навчального процесу кафедра має все методичне забезпечення і добре обладнану діагностичну лабораторію з діагностичними біговими барабанами для випробування автомобілів, діагностичний стенд для визначення тягових властивостей тракторів, діагностичну установку і мотор-тестер. На території кафедри знаходяться: павільйон сільськогосподарських машини і механізованих технологій, ангар тракторів і автомобілів, пункт технічного обслуговування сільськогосподарської техніки, пункт технічної діагностики, лабораторія використання і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки ім. Д.Ф. Каминіна, лабораторія технічного обслуговування та діагностування тракторів і автомобілів, майданчики сільськогосподарської техніки, методичний кабінет і кабінет дипломного та курсового проектування.

Видається навчально-методична література на яку отримані свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твір. У 2021 році видано підручник «Машини та обладнання в тваринництві», а в 2022 році – підручник «Технічне обслуговування  машин і обладнання». У 2023 році підготовлено до видання підручник «Експлуатація машин і обладнання».

image004 image005 image006
image007 image008 image009
image010 image011 image012
image013 image014

Окрім того, видано монографії: Ю.Є. Очеретенко – фундатор Подільського державного аграрно-технічного університету; Підлісний Олексинець. Історія, події, факти, спогади (1493-2020). Енциклопедія села; Кам’янець-Подільська міська організація ветеранів. 35 років.

image015 image016 image017

У павільйоні сільськогосподарських машин і механізованих технологій є п’ять лабораторій, зокрема: лабораторія ґрунтообробних машин і знарядь, лабораторія посівних і садильних машин, лабораторія машин для збирання врожаю сільськогосподарських культур, лабораторія машин для первинної обробки урожаю, лабораторія механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва.

Під час проведення лекційних, лабораторних і практичних занять науково-педагогічні працівники кафедри використовують технічні засоби: мультимедійне обладнання (проектор з персональним комп’ютером та екран), аудиторні дошки. Широко запроваджуються інноваційні методи проведення занять з використанням 3D технологій.

В лабораторії технічного обслуговування і діагностики сільськогосподарської техніки встановлено унікальне обладнання для визначення технічного стану агрегатів і вузлів безрозбірним методом. Так, для повного комплексу діагностування автомобільних бензинових двигунів, включено визначення потужності та паливо-економічних показників без зовнішніх навантажувальних пристроїв. Окрім того, укомплектована навчальна лабораторія «Машини для приготування та роздавання кормів», корпус 4; лабораторія «Сучасна та перспективна техніка підприємства «Ельворті», корпус 4; лабораторія «Доїльна техніка і первинна обробка молока ім. В.Д. Курʼянова» в аудиторії № 132, корпус 6.

image018
Лабораторія машин доїльної техніки  

Лабораторія машин
для приготування та роздавання кормів

Під час навчання на кафедрі агроінженерії і системотехніки імені Михайла САМОКИША здобувачі вищої освіти мають можливість здобути професію інженера-механіка, агронома та різні робочі професії.

Для покращення навчального процесу створено філії кафедри на яких проводяться лабораторні та практичні заняття, виробничі практики здобувачів вищої освіти, а також підвищення кваліфікації у формі стажування науково-педагогічних працівників кафедри. Зокрема підприємства: приватне підприємство фірма «Деметра», с. Кам’янка Камʼянець-Подільського району; корпорація «Колос ВС» Борщівського району Тернопільської області; ТзОВ «Адамівка Агро» Хмельницького району Хмельницької області; група компаній «ВІТАГРО» Камʼянець-Подільського і Хмельницького районів Хмельницької області; ТОВ «Оболонь-Агро», смт. Чемерівці Хмельницької області; відкрите акціонерне товариство Городоцьке підприємство «Агрохім» Хмельницької області.

image019 image020
Лабораторія сучасної та перспективної сільськогосподарської техніки підприємства «Ельворті»

 

НАУКОВА РОБОТА

Науково-дослідна робота кафедри агроінженерії і системотехніки імені Михайла САМОКИША проводиться за темами:

РУДЬ                                     – Дослідження твердості ґрунтів та розробка ґрунтообробних

Анатолій Володимирович         машин для їх розущільнення.

– Теорія і методика підготовки майбутніх фахівців-аграріїв неінженерних спеціальностей з механізації, електрифікації та  автоматизації сільськогосподарського виробництва.

КОТОВ                                  – Обґрунтування наукових основ інтенсифікації тепломасообмінних

Борис Іванович                         процесів при сушінні рослин, сировини та зерна.

ГРУШЕЦЬКИЙ                    – Механіко-технологічні основи вдосконалення викопувально-

Сергій Миколайович                 сепаруючих робочих органів машин для збирання коренебульбоплодів.

ЗАМОЙСЬКИЙ                       – Розробка та вдосконалення робочих органів посівних і садильних

Степан Михайлович                   машин.

КОРЧАК                               – Розробка енергоощадних технологій та машин для обробітку

Микола Миколайович              ґрунту.

За результатами досліджень публікуються наукові статті в наукометричних базах Skopus i Veb of sеins, а також у фахових та закордонних виданнях; оформляються заявки для отримання патентів; готуються доповіді на міжнародні, всеукраїнські та університетські конференції.

image021 image022 image023
image024 image025 image026

Науковці кафедри агроінженерії і системотехніки імені Михайла САМОКИША ведуть госпдоговірну роботу і долучаються до надання консалтингових послуг господарствам різних видів агроформувань. В останні роки під керівництвом професора Анатолія РУДЯ велась госпдоговірна робота з дослідження переущільнення ґрунтів на землях корпорації «Колос-ВС» Борщівського району Тернопільської області та приватного підприємства «Аграрна компанія 2004» Хмельницького району Хмельницької області. В результаті були розроблені та передані замовнику рекомендації з розущільнення ґрунтів з обґрунтуванням економічної та екологічної ефективності реалізації цих заходів.

Успішно продовжується госпдоговірна робота з дослідження переущільнення ґрунтів на землях приватного підприємства «Аграрна компанія 2004» Хмельницького району Хмельницької області. Науковий керівник теми професор, заслужений працівник освіти України Анатолій РУДЬ. Обсяг фінансування 50 000 гривень. Заключено договір на проведення досліджень щільності ґрунтів у фермерському господарстві «Романів Агро» Хмельницького району Хмельницької області на суму 25 000 гривень.

Окрім того, кафедрою щорічно надаються консалтингові послуги господарствам різних видів агроформувань на суму в межах 30 000 гривень.

Контакти
Адреса кафедри агроінженерії і системотехніки імені Михайла САМОКИША:
Хмельницька область, м. Камʼянець-Подільський, вул. Проспект Грушевського, 2/8
Тел. (03849) 6 83 97. Тел. моб. (097) 97 58 890

E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.