1582

Коваль Тетяна Вячеславівна

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент

: (097)217-02-04
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-7132-5887
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
19 липня 1968 року в м. Кам'янець-Подільському Хмельницької області.


Освіта:
Вища. Закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича в 1990 р. за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога, викладача біології і хімії.

Кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність використання мінерально-сапонітових кормових добавок при відгодівлі молодняку великої рогатої худоби» захистила у 1998 р. м.Вінниця Інститут кормів УААН.

У 2001 році присвоєно вчене звання доцента кафедри хімії.


Напрям наукового дослідження:
«Удосконалення навчального процесу при вивченні біохімії здобувачами вищої освіти природничих спеціальностей»; «Біохімічні основи покращення якості продукції тваринництва»


Викладає навчальні дисципліни:
«Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії», «Біохімія», «Біонеорганічна хімія», «Органічна хімія».


Діяльність:

 • З 17.10.1994 р. ‒ старший лаборант кафедри хімії Кам'янець- Подільського сільськогосподарського інституту.
 • З 1995 р. ‒ здобувач кафедри годівлі тварин і технології кормів.
 • З 01.09.1999 р. по 28.01.2005 р. ‒ доцент кафедри хімії Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З 28.01.2005 р. по 25.11.2010 р. ‒ завідувач кафедри хімії Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З 01.02.2011 р. по 15.05.2015 р. ‒ доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва і хімічних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 15.05.2015 р. по 31.08.2021 р. ‒ доцент кафедри агрохімії, хімічних і загальнобіологічних дисциплін Подільського державного аграрно- технічного університету.
 • З 01.09.2021р. по 31.10.2022 р. ‒ доцент кафедри екології і загальнобіологічних дисциплін Подільського державного аграрно- технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет».
 • З 01.11.2022 р. по теперішній час – доцент кафедри хімії Закладу вищої освіти «Подільський державний університет».

Наукові статті:

 1. Коваль Т.В. Використання інформаційно-комунікативних технологій при вивченні курсу біохімії. Професійно-прикладні дидактики. Міжнародний науковий журнал. Випуск 2. Кам'янець-Подільський, 2016. С. 56-61.
 2. Коваль Т.В., Овчарук О.В. Особливості викладання курсу біохімії для студентів факультету ветеринарної медицини, Професійно-прикладні дидактики. Міжнародний науковий збірник. Випуск 3. Кам'янець-Подільський, 2017, С.129-135.
 3. Коваль Т.В., Овчарук О.В. Формування загальнопредметних компетентностей при вивченні курсу біохімії студентами природничих спеціальностей. Професійно-прикладні дидактики. Міжнародний науковий збірник. Випуск 5. Кам'янець-Подільський, 2018. С. 58-63.
 4. T. M. Suprovych, M. P. Suprovych, T. V. Koval, T. M. Karchevska, V. A. Chepurna, I. O. Chornyi, A. P. Berezhanskyi (2018).  BoLA-DRB3 gene as a marker of susceptibility and resistance of the Ukrainian black-pied and red-pied dairy breeds to mastitis. Regul. Mech. Biosyst., 9(3), 363–368. https://doi.org/10.15421/021853.
 5. Suprovych, T. M., Dyman, T. M., Suprovych, M. P., Karchevska, T. M., Koval, T. V., & Kolodiy, V. A. (2018). Population genetic structure of the Ukrainian black-pied dairy breed with the genome BoLA-DRB3. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9(4), 568-577. https://doi.org/10.15421/021885.
 6. Коваль Т., Приліпко Т. Обмін речовин в організмі телят при використанні мінерально-сапонітових кормових добавок. Тваринництво України. 2019.  № 2. С.15-19.
 7. Супрович Т.М., Коваль Т.В., Приліпко Т.М. Забійні показники та якість свинини за згодовування  добавки «Мінактивіт». Таврійський науковий вісник. 2019. Вип. 106. С. 211-215.
 8. Приліпко Т.М., Коваль Т.В. Розробка технології та обладнання для термічної обробки м'ясних паштетів. Таврійський науковий вісник. 2019. Вип. 109. Ч.2. С. 116-122. 
 9. T. М. Prylipko, T. V. Koval. Formation of general subject competences in study of biochemical students of natural specialties. Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, № 1-2 2020 January-February. Vienna 2020. ISSN 2310-5593 (Print) ISSN 2519-1209 (Online) 2020 р.р.18-25.  DOI: 10.20534/AJH-20-1.2-18-25.
 10. Приліпко Т.М., Коваль Т.В. Моделювання процесу теплопередачі та масообміну обробки м'ясних паштетів за нагріву в тарі. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 113 С. 214-219. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.113.29.
 11. Prylipko T. OPTIMIZATION OF RECIPE TURKEY MEAT PATE /  Т. Prylipko, Т.Koval, V.Kostash, Т.Tocarchuk, А.Tsvihun //  CARPATHIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY. ‒ Vol. 12, Nr.(4) 2020. – р. 98-112. https://doi.org/10.34302/crpjfst/2020.12.4.11.
 12. Prylipko T.M., Koval T.V. Methods of teaching a course in biochemistry and the formation of general subject competencies for students majoring in «Technology of production and processing of livestock products». Modern engineering and innovative technologies. International periodic scientific journal (online). Issue Nr. 15. Part 6. February 2021. Karlsruhe, Germany 2021. p.p. 48-54. DOI: 10.30890/2567-5273.2021-15-06-030.
 13. Т. Prylipko, V.Kostash,  Т.Koval, A.Shuliar, V. Tkachuk, A.Shuliar. Modeling of microbiological and biochemical processes under the conditions of steam contact sterilization in containers of turkey meat pate.  INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION (IJM&P). v. 12, n. 3, Special Edition ISE, S&P – May 2021. p.p. 318-334. http:// www.ijmp.jor.br. ISSN: 2236-296X. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1444.
 14. Приліпко Т. Мінеральні елементи, їх сполуки в системі живлення і підвищенні продуктивності відгодівельного молодняку великої рогатої худоби / Т.Приліпко, Т.Коваль // Наука ХХІ ст.: виклики та перспективи: колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред. В.В.Іванишина. ‒  Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. Т.2. Природничі науки. – С. 178-190.
 15. Косташ В.Б. Гематологічні показники Т- і В- клітинного імунітету коропа за філометроїдозу / В.Б.Косташ, Т.М.Приліпко, Т.В.Коваль // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. ‒ 2021. ‒ Вип. 34. ‒ С.172-178.   
 16. Prylipko T.M. Improvement of the organization of the educational process in the study of biochemistry by future specialists of the agro-industrial complex / Т.М.Prylipko, Т. V.Koval // Modern engineering and innovative technologies. International periodic scientific journal (online). ‒ April 2021. ‒ Issue Nr. 16. Part 6. ‒ Karlsruhe, Germany 2021. ‒ Р. 38-44. DOI: 10.30890/2567-5273.2021-16-06-030. 
 17. Prylipko T., Koval T., Kostash V., Shuliar A., Tkachuk V., Shuliar A. Adaptive changes in the ornithine cycle and amino acid synthesis in sheep liver with different meat productivity / Tetiana Prylipko, Tetiana Koval, Volodymyr Kostash, Alina Shuliar, Volodymyr Tkachuk, Alona Shuliar // Independent Journal of Management & Production. – 2021. – N. 12(6). – P. S632-S645. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i6.1751.
 18. Коваль Т.В. Нервово-гормональна регуляція секреції білків молочною залозою у кіз / Т.В.Коваль, Т.М.Приліпко // Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 122. С. 193-201. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.122.2
 19. Приліпко Т.М. Нейрогуморальна регуляція обміну речовин у разі порушення травлення в жуйних / Т.М.Приліпко, Т.В.Коваль // Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 123. С. 187-192.

DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2022.123.25

 1. Prylipko T.M. Tracking and informing on the progress of fishery products / T.M. Prylipko, T.V.Koval // Modern engineering and innovative technologies. International periodic scientific journal (online). ‒ February 2022. ‒ Issue Nr. 19. Part 1. ‒ Karlsruhe, Germany 2022. ‒ Р. 104-109. DOI: 10.30890/2567-5273.2022-19-01-047.
 2. Приліпко Т.М. Організація та удосконалення навчального процесу при вивченні біохімії здобувачами вищої освіти природничих спеціальностей /Т.М.Приліпко, Т.В.Коваль, У.І.Недільська // Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції : монографія / за заг. ред.: В. В. Іванишин. Кам’янець-Подільський: Заклад вищої освіти «Подільський державний університет». – Херсон : Олді+, 2022. – C. 312-321. http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/9850.
 3. Приліпко Т.М. Аліментарне підвищення відтворювальної функції великої рогатої худоби: монографія / Т.М.Приліпко, В.Б.Косташ, Т.В.Коваль // Кам'янець-Подільський: Віт'АДрук, 2022. ‒ 390 с.
 4. Приліпко Т.М. Адаптивні зміни властивостей ферментів при різному рівні молочної продуктивності / Т.М.Приліпко, Т.В.Коваль // Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон : Видавничий дім «Гельветика». ‒ 2022. ‒ Вип. 124. ‒ С. 183-188. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2022.124.25
 5. Prylipko T .M., Koval T .V. Software support and their use in the learning process. SWorldJournal (online). May 2022. Issue Nr. 13. Part 3. Svishtov, Bulgaria 2022. Р. 8-13. DOI: 10.30888/2663-5712.2022-13-03-010.
 6. Коваль Т.В. Вплив різних типів годівлі на обмін фосфорних сполук в організмі птиці / Т.В.Коваль, Т.М.Приліпко // Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Одеса : Видавничий дім «Гельветика» ‒ 2022. ‒ Вип. 126. ‒ С. 146-152. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2022.126.20     

Навчальні посібники

 1. Біохімія тварин. Навчальний посібник. Кам'янець-Подільський,  Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2016. 440 с.
 2. Коваль Т.В., Овчарук О.В. Загальна біологія. Навчальний посібник.     м. Кам'янець-Подільський, ПП Мошак М.І., 2017. 192 с.
 3. Овчарук О.В., Овчарук О.В., Роговик Л.Й., Коваль Т.В. Хімічний аналіз в сільському господарстві. Навчальний посібник. 2018. 480 с.
 4. В.С.Строяновський, Т.В.Коваль, Д.П.Плахтій. Харчові, оздоровчі та лікувальні властивості продуктів бджільництва. Навчально-методичний посібник. м.Кам'янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута»», 2018. 216 с.
 5. Л.Й.Роговик, Т.В.Коваль, О.В.Овчарук. Основи біоорганічної хімії: навчальний посібник. Кам'янець-Подільський, 2019. 212 с.
 6. Ямборак Р.С., Коваль Т.В. Хімія. Методичний навчальний посібник для ЗНО. Кам'янець-Подільський, 2020. 200 с.
 7. Приліпко Т.М., Коваль Т.В., Букалова Н.В.  Біохімічний і мікробіологічний контроль якості харчових продуктів. Навчальний посібник.  Кам'янець-Подільський, 2020. 653 с.
 8. Коваль Т.В., Овчарук О.В. Ботаніка. Навчальний посібник.  Кам'янець-Подільський, 2020. 477 с.
 9. Приліпко Т.М., Косташ В.Б., Коваль Т.В. Біологічні особливості, годівля і утримання службових собак. Навчальний посібник.  Кам'янець-Подільський, 2021. 240 с.
 10. Приліпко Т.М., Коваль Т.В., Косташ В.Б. Словник-довідник з технології харчових продуктів із сировини тваринного походження.  Кам'янець-Подільський: Віта Друк, 2021. 380 с.
 11. Плахтій П.Д., Коваль Т.В., Плахтій Д.П. Апівалеологія. Теорія, практикум, тести. Навчально-методичний посібник. Кам'янець-Подільський: Віта Друк, 2021. 234 с.

12.Плахтій П.Д., Плахтій Д.П., Коваль Т.В. Словник-довідник з бджільництва.  Кам'янець-Подільський: Віт'АДрук, 2022. 250 с.

 1. Приліпко Т.М., Коваль Т.В., Кузьмінська І.М. Словник-довідник з технології зберігання і переробки продукції рослинництва. Кам'янець-Подільський: Віт'АДрук, 2022. 252 с.

Методичні рекомендації

 1. Робочий зошит з дисципліни «Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії» для студентів напряму підготовки 6.110101 «Ветеринарна медицина». Кам'янець-Подільський,  Копі-Центр, 2016. 60 с.
 2. Завдання для самостійної роботи  з дисципліни «Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії» для студентів напряму підготовки 6.110101 «Ветеринарна медицина». Кам'янець-Подільський,  Копі-Центр, 2016. 24 с.
 3. Аналітичне оцінювання компонентів біосфери. Лабораторний практикум. м. Кам'янець-Подільський, 2017. 102 с.
 4. Коваль Т.В., Овчарук О.В. Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії. Лабораторний практикум. м. Кам'янець-Подільський, 2018.   174 с.
 5. Коваль Т.В. Методичні рекомендації для вивчення теми «Ферменти» з дисципліни «Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії». Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г.,  2018. 52 с.
 6. Коваль Т.В. Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії: робочий зошит для лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва". Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019. 72 с.
 7. Роговик Л.Й., Коваль Т.В., Ямборак Р.С. Хімія: лабораторний практикум для здобувачів вищої освіти спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Кам'янець-Подільський, 2019. 348 с.
 8. Овчарук О.В., Коваль Т.В. Ботаніка. Робочий зошит для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія». Кам'янець-Подільський, 2020.  184 с.
 9. Роговик Л.Й., Недільська У.І., Коваль Т.В., Ямборак Р.С., Пустова З.В. Методичні рекомендації «Агрохімія» до виконання курсового проекту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія». Кам'янець-Подільський, 2020. 60 с.
 10. Коваль Т.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії» для здобувачів вищої освіти спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина» та 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-2006»,  2020. 114 с.
 11. Коваль Т.В. Курс лекцій «Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії» для здобувачів вищої освіти спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина» та 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Кам'янець-Подільський, 2021. 240 с.
 12. Овчарук О.В., Коваль Т.В. Ботаніка. Лабораторний практикум для для здобувачів вищої освіти спеціальностей 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 203 «Садівництво і виноградарство», 206 «Садово-паркове господарство». Кам'янець-Подільський, 2021. 240 с.
 13. Коваль Т.В. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Заповідна справа» для здобувачів вищої освіти спеціальності 101 «Екологія» / Т.В.Коваль. – Кам'янець-Подільський: Віт'АДрук, 2021. –  62 с.
 14. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідрологія» для здобувачів вищої освіти спеціальності 101 «Екологія» / Т.В.Коваль. – Кам'янець-Подільський: Віт'АДрук, 2022. –  54 с.