Навчально-науковий інститут заочної і дистанційної освіти

Кафедри

 

Дирекція інституту
Директор навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти

Волощук Юлія Олександрівна
доктор економічних наук, доцент

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: (097) 213-28-26
Заступник директора
Голова методичної комісії ННІЗДО

Підлісний Віталій Володимирович
кандидат технічних наук, доцент

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: (067) 914-23-58
Відповідальна за наукову роботу

Боднар Алла Миколаївна
кандидат історичних наук

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: (097) 390 46 52
Відповідальна за виховну роботу

Мушеник Ірина Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: (098) 975 92 85
Навчальний процес обслуговують:
 • Сидорак Надія Іванівна
  секретар спеціальностей факультету агротехнологій і природокористування
  : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Корольчук Олена Михайлівна
  методист спеціальностей інженерно-технічного факультету, навчально-наукового інституту енергетики та факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, секретар методичної комісії ННІЗДО 
  : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Колісніченко Ірина Олександрівна
  секретар спеціальностей економічного факультету
  : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Пілець Надія Іванівна
  оператор
  : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Електронна адреса:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Навчально-науковий інститут заочної і дистанційної освіти є структурним підрозділом університету, створений рішенням Вченої ради університету в липні 2018 р.

Діяльність навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти та організація навчального процесу в ньому проводиться згідно законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України «Положенні про дистанційне навчання» затверджене Наказом Кабінету Міністрів України від 25.04.2013 р. №466 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 660 від 01.06.2013 № 761 від 14.07.2015.

Метою діяльності інституту є наукова, теоретична і практична підготовка за заочною (дистанційною) формами навчання осіб на основі чинних стандартів освіти та у відповідності до освітньо-кваліфікаційних характеристик і освітньо-професійних програм висококваліфікованих фахівців для здійснення фахової діяльності в агропромисловому комплексі, а також інших галузях народного господарства.

До складу ННІДО входять кафедри: математичних дисциплін, інформатики і моделювання; іноземних мов;  теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін. В штаті кафедр спеціалісти, доктори та кандидати наук, професори і доценти, які проходили науково-педагогічну підготовку в провідних наукових закладах України.

Навчальний процес в ННІДО в основному здійснюється науково-педагогічними працівниками університету. До навчального процесу залучаються провідні вчені, науково-педагогічні працівники інших навчальних і наукових установ, спеціалісти-практики, провідні фахівці на умовах сумісництва.

Навчально-науковий інститут заочної і дистанційної освіти організовує і здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за заочною формою навчання згідно ліцензованих та акредитованих напрямів та спеціальностей Університету за освітніми ступенями «Бакалавр» та «Магістр» відповідно до вимог державних стандартів освіти.

Враховуючи специфіку заочної (дистанційної) форми навчання, в навчальному процесі дирекцією ННІДО в співпраці з науково-педагогічними працівниками університету  вживаються заходи по організації індивідуально-консультативної роботи студентів, формуванню електронної бази даних для методичного забезпечення самостійної роботи, формуванню та оновленню навчально-методичних комплексів дисциплін на електронних носіях.

Для підвищення якості освітнього процесу для здобувачів всіх рівнів впроваджується у співпраці з науково-педагогічними працівниками університету  змішане навчання (blended learning) – освітня технологія, в основі якої лежить концепція об'єднання технологій аудиторного і електронного навчання та створення дистанційних курсів дисциплін.

Основними завданнями Інституту є:

 • організація навчальної роботи для підготовки фахівців різних освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів за ліцензованими та акредитованими спеціальностями (спеціалізаціями) Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • аналіз поточної та підсумкової успішності студентів за відповідними напрямами і спеціальностями;
 • організація у співпраці з факультетами, інститутами та кафедрами Подільського державного аграрно-технічного університету державної атестації студентів Інституту;
 • впровадження, у співпраці з науково-педагогічними працівниками університету, інноваційних технологій в навчальний процес, в т. ч. щодо розробки і застосування дистанційних технологій навчання;
 • підтримка інформаційного середовища денної та заочної форм навчання;
 • інша діяльність.

Функціонування навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти спрямоване на раціональне використання наявного потенціалу науково-педагогічних працівників Університету, на підвищення рівня навчально-виховного процесу за заочною (дистанційною) формами навчання.

Студентами навчально-наукового інституту дистанційної освіти ЗВО «ПДУ» можуть бути особи, незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров'я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також від інших обставин.