Загальна документація

Статут Подільського державного аграрно-технічного університету
Правила внутрішнього розпорядку Подільського державного аграрно-технічного університету
Колективний договір між виборним органом профспілкової організації та адміністрацією Подільського державного аграрно-технічного університету на 2015-2019 роки
Стратегія розвитку Подільського державного аграрно-технічного університету
Стратегія поліпшення якості навчання і викладання
Положення про наглядову раду Подільського державного аграрно-технічного університету
Наказ МОН України №610 від 02.06.2021 «Про затвердження складу наглядової ради»
Положення про Вчену раду Подільського державного аграрно-технічного університету (нова редакція)
Положення про науково-методичну раду Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про ректорат Подільського державного аграрно-технічного університету (нова редакція)
Положення про Вчену раду факультету Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про факультет Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про кафедру Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про порядок заміщення вакантних посад у Подільському державному аграрно-технічному університеті (нова редакція)
Положення про конкурсний відбір на посаду директора фахового коледжу ПДАТУ
Положення про преміювання працівників ПДАТУ
Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються Подільським державним аграрно-технічним університетом
Положення про організацію дуальної форми освіти в Подільському державному аграрно-технічному університеті
Положення про наукове товариство студентів, аспірантів та молодих науковців ПДАТУ
Положення про організацію патентно-ліцензійної і винахідницької роботи у Подільському державному аграрно-технічному університеті
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах учасників освітнього процесу у Подільському державному аграрно-технічному університеті
Положення про академічну доброчесність
Положення про перекладацький навчально-методичний центр «LinguoPDATU»
Положення про комісію з етики та управління конфліктами у ПДАТУ
Положення про порядок та процедури вирішення конфліктних ситуацій, пов'язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією у Подільському державному аграрно-технічному університеті
Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка у Подільському державному аграрно-технічному університеті
Порядок видачі дублікату диплому про освіту та додатка до нього при їх втраті або пошкодженні у Подільському державному аграрно-технічному університеті
Положення про присвоєння почесного звання «Заслужений науковий працівник Подільського державного аграрно-технічного університету»
Положення про присвоєння почесного звання «Заслужений науково-педагогічний (педагогічний) працівник Подільського державного аграрно-технічного університету»
Положення про присвоєння почесного звання «Меценат Подільського державного аграрно-технічного університету»
Положення про присвоєння почесного звання «Почесний професор Подільського державного аграрно-технічного університету»
Положення про присвоєння почесного звання «Доцент кафедри «Фізичного виховання» Подільського державного аграрно-технічного університету»