Загальна документація

 

 

Статут Закладу вищої освіти "Подільський державний університет"
Стратегія розвитку Закладу вищої освіти "Подільський державний університет"
Стратегія міжнародної діяльності Закладу вищої освіти "Подільський державний університет" на 2024-2028 р. р.
Концепція освітньої діяльності Закладу вищої освіти "Подільський державний університет"
Правила внутрішнього розпорядку Закладу вищої освіти Подільський державний університет
Колективний договір між адміністрацією та первинною профспілковою організацією Закладу вищої освіти "Подільський державний університет" на 2022-2027 роки
Положення про наглядову раду Подільського державного університету
Положення про наглядову раду відокремлених структурних підрозділів Подільського державного університету
Положення про атестацію керівників відокремлених структурних підрозділів ЗВО "ПДУ"
Наказ МОН України №610 від 02.06.2021 «Про затвердження складу наглядової ради»
Положення про Вчену раду Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»
План роботи Вченої ради на 2022-2023 роки
Положення про ректорат Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»
Положення про Вчену раду факультету/інституту Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»
Типове положення про факультет/навчально-науковий інститут Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»
Типове положення про кафедру Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»
Положення про порядок заміщення вакантних посад у Закладі вищої освіти «Подільський державний університет»
Положення про конкурсний відбір на заміщення посади директора фахового коледжу Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»
Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»
Положення про преміювання працівників Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»
Положення про полiтику запобiгання i протидiю булiнrу (цькуванню) у Закладi вищої освiти «Подiльський державний унiверситет»
Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які можуть надаватися Закладом вищої освіти «Подільский державний університет»
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових та навчальних роботах учасників освітнього процесу в закладі вищої освіти «Подільський державний університет»(Нова редакція)
Положення про стипендіальне забезпечення
Положення про навчальні, наукові та довідкові видання Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»
Положення про порядок та процедури вирішення конфліктних ситуацій, пов'язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією у ЗВО "Подільський державний університет"
Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка у Закладі вищої освіти «Подільський державний університет»
Порядок видачі дублікату диплому про освіту та додатка до нього при їх втраті або пошкодженні у Закладі вищої освіти «Подільський державний університет»
Положення про академічну мобільність
Положення про наукову бібліотеку
Наказ про надання освітніх послуг та встановлення вартості навчання для вступників на 2022-2023 навчальний рік
Положення про процедуру визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів вищої освіти та наукових ступенів у Закладі вищої освіти "Подільський державний університет"
Порядок визнання у Закладі вищої освіти "Подільський державний університет" іноземних документів про вищу освіту (наукові ступені) під час прийняття на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників
Положення про комісію з визнання іноземних документів про вищу освіту (наукових ступенів)
Положення про науково-дослідний центр "Поділля" Закладу вищої освіти "Подільський державний університет
Положення про організацію інклюзивного навчання у ЗВО "Подільський державний університет"
Положення про центр мовної підготовки ЗВО "ПДУ"
Кодекс корпоративної культури у ЗВО "ПДУ"
Положення про біоетичну комісію в ЗВО "ПДУ"
Положення про поводження з тваринами у наукових дослідженнях та освітньому процесі в ЗВО "ПДУ"