Загальна документація

Статут Подільського державного аграрно-технічного університету
Правила внутрішнього розпорядку Подільського державного аграрно-технічного університету
Колективний договір між виборним органом профспілкової організації та адміністрацією Подільського державного аграрно-технічного університету на 2015-2019 роки
Стратегія розвитку Подільського державного аграрно-технічного університету
Стратегія поліпшення якості навчання і викладання
Положення про наглядову раду Подільського державного аграрно-технічного університету
Наказ МОН України №610 від 02.06.2021 «Про затвердження складу наглядової ради»
Положення про Вчену раду Подільського державного аграрно-технічного університету (нова редакція)
Положення про науково-методичну раду Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про ректорат Подільського державного аграрно-технічного університету (нова редакція)
Положення про Вчену раду факультету Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про факультет Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про кафедру Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про порядок заміщення вакантних посад у Подільському державному аграрно-технічному університеті (нова редакція)
Положення про преміювання працівників ПДАТУ
Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються Подільським державним аграрно-технічним університетом
Положення про організацію дуальної форми освіти в Подільському державному аграрно-технічному університеті
Положення про наукове товариство студентів, аспірантів та молодих науковців ПДАТУ
Положення про організацію патентно-ліцензійної і винахідницької роботи у Подільському державному аграрно-технічному університеті
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах учасників освітнього процесу у Подільському державному аграрно-технічному університеті
Положення про академічну доброчесність
Положення про перекладацький навчально-методичний центр «LinguoPDATU»
Положення про комісію з етики та управління конфліктами у ПДАТУ
Положення про порядок та процедури вирішення конфліктних ситуацій, пов'язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією у Подільському державному аграрно-технічному університеті
Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка у Подільському державному аграрно-технічному університеті
Порядок видачі дублікату диплому про освіту та додатка до нього при їх втраті або пошкодженні у Подільському державному аграрно-технічному університеті
Положення про присвоєння почесного звання «Заслужений науковий працівник Подільського державного аграрно-технічного університету»
Положення про присвоєння почесного звання «Заслужений науково-педагогічний (педагогічний) працівник Подільського державного аграрно-технічного університету»
Положення про присвоєння почесного звання «Меценат Подільського державного аграрно-технічного університету»
Положення про присвоєння почесного звання «Почесний професор Подільського державного аграрно-технічного університету»
Положення про присвоєння почесного звання «Доцент кафедри «Фізичного виховання» Подільського державного аграрно-технічного університету»