Навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів

Кафедри інституту

 

Дирекція інституту
Директор інституту

Місюк Микола Васильович
доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Заступники директора
Заступник з навчальної роботи

Бурлаков Олександр Сергійович
кандидат економічних наук, доцент

Відповідальна з наукової та міжнародної діяльності

Гайбура Юлія Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент

Відповідальна з виховної та організаційної роботи

Нісходовська Олена Юріївна
кандидат економічних наук

Голова методичної комісії інституту

Кучер Олег Володимирович
кандидат економічних наук, доцент

Навчальний процес обслуговують:
 • Томаржевська Ніна Валентинівна
  методист інституту бізнесу і фінансів
  : (03849) 6-83-81

В 1972 році при агрономічному факультеті Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту було відкрите економічне відділення і здійснено набір на перший курс двох груп: економістів-організаторів і економістів з бухгалтерського обліку загальною чисельністю 50 чоловік. В 1974 році на базі цього відділення організовано економічний факультет з набором 150 студентів на очну і 50 – на заочну форми навчання. Деканом факультету став доцент Лотоцький Іван Іванович.

1978 року деканом факультету обрали кандидата економічних наук, доцента Бабаніна Валерія Веніаміновича, який очолював факультет до 1996 року.

З 1996 до 2001 року деканом працював кандидат економічних наук, доцент Володимир Касянович Рудик, з 2001 до 2002 року виконував обов'язки декана Леонід Микитович Двойнос.

З 2002 до 2015 роки факультет очолював доктор економічних наук доцент Рудик Володимир Касянович.

З 2015 року і по теперішній час очолює ННІ бізнесу і фінансів доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України МІСЮК Микола Васильович.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І ФІНАНСІВ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

ОС «Бакалавр»

051 «Економіка»
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
073 «Менеджмент» 
076 «Підприємництво та торгівля»
281 «Публічне управління та адміністрування»

ОС «Магістр»

073 «Менеджмент»
071 «Облік і оподаткування»
051 «Економіка»
072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
076 «Підприємництво та торгівля»
281 «Публічне управління та адміністрування» 

ОНС «Доктор філософії»

051 «Економіка»
073 «Менеджмент»  

Здійснюється підготовка наукових кадрів в аспірантурі та докторантурі за спеціальностями: 051 «Економіка»; 073 «Менеджмент» 

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ: 

 • Можливість безкоштовного навчання та отримання іменних стипендій;
 • Навчання з елементами дуальної освіти, участь у програмах академічної мобільності ERASMUS+;
 • Можливість навчатися дистанційно.
 • Студенти, за бажанням, можуть паралельно здобути військову спеціальну освіту.
 • Випускник отримує державний диплом Європейського зразка про вищу освіту. 

Студенти, які володіють іноземною мовою, за бажанням можуть проходити закордонне стажування в кращих фермерських та інших господарствах у США, Австрії, Німеччині, Франції, Данії, Швеції, Фінляндії, Великобританії та інших країнах світу.

Науково-інноваційна діяльність

Науково-інноваційна діяльність у навчально-науковому інституті бізнесу і фінансів є невід’ємною складовою освітньої діяльності та провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

Наукова та науково-технічна діяльність навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів здійснюється за такими напрямами досліджень:

 • формування стратегії та пріоритетів інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в умовах глобалізації;
 • удосконалення системи управління розвитком суб’єктів господарювання та сільських територій;
 • організаційно-методичні засади обліку, оподаткування та контролю в умовах економічної трансформації та міжнародної інтеграції;
 • стратегічні пріоритети інноваційного розвитку та безпекового порядку вигідного інтегрування України в світовий економічний простір в умовах неоіндустріальної модернізації;
 • забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації.

Наукові дослідження в ННІБФ виконуються на базі інфраструктури чотирьох кафедр, де наукову діяльність забезпечують високопрофесійні наукові й науково-педагогічні працівники.

За результатами досліджень протягом останніх п’яти років науково-педагогічними працівниками інституту опубліковано близько 400 наукових праць, з яких 46 монографій, в міжнародних наукометричних базах Scopus – 68, Web of Science – 73, у фахових наукових виданнях України категорії Б – 208 наукових статей.

Підготовка і формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок, здійснюється в аспірантурі і докторантурі за спеціальностями 051 «Економіка» і 073 «Менеджмент».

Молоді науковці та студенти інституту об’єднані в Наукове товариство студентів та молодих учених університету. Окрім того, в навчально-науковому інституті бізнесу і фінансів на базі кожної з кафедр успішно функціонують наукові студентські формування: дискусійний клуб «Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти», науковий англомовний гурток «Accounting», студентські наукові гуртки – «Менеджер», «Сучасні статистичні методи аналізу соціально-економічного розвитку», «Ажур», «Економічна політика», «Фінансист».

Традиційно в навчально-науковому інституті бізнесу і фінансів на кожній із кафедр щорічно проводяться науково-практичні заходи – Міжнародні і Всеукраїнські науково-практичні конференції, вебінари, семінари, форуми, «круглі столи», в яких беруть участь науково-педагогічні працівники, молоді вчені та здобувачі освіти усіх рівнів освіти, працівники інших навчальних закладів, підприємств, організацій та установ.

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

З метою інтеграції міжнародного компонента в науково-дослідницьку, освітньо-виховну та громадську діяльність, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів, кафедри Навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів ПДУ підтримують численні міжнародні зв’язки.

Науково-педагогічні працівники Інституту проводять наукові дослідження, підвищують кваліфікацію, проходять стажування у зарубіжних наукових установах та вищих навчальних закладах.

Так, науково-педагогічні працівники та здобувачі ступеня доктора філософії мають можливість взяти участь у проєкті UNIgreen Європейського альянсу університетів, де представлено університети з Іспанії, Франції, Португалії, Італії, Бельгії, Болгарії, Ісландії та Польщі.

Співробітники Інституту мають можливість проходити науково-педагогічне стажування за фінансуванням Власного стипендіального фонду Варшавського університету природничих наук (SGGW), Польща та за Міжнародною програмою Польського комітету у справах ЮНЕСКО.

Програма мобільності студентів та викладачів ERASMUS + реалізується у партнерстві з Краківським аграрним університетом (Польща), Університетом прикладних наук у Тарнові (Польща), Політехнічним університетом Картахени (Іспанія).

Науково-педагогічні працівники та студенти Інституту приймають активну участь у Міжнародному освітньо-науковому проєкті «Summer Field School (Hybrid) on MOUNTAIN ECOSYSTEMS & RESOURCES MANAGEMENT», організований The Grassroots Institute (Canada). Процес реалізації проєкту відуваєься у тісній співпраці з університетами світу та громадськими інституціями що стосується проблемних питань управління ресурсами та вирішенні проблем сталого розвитку. 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА

Важливою складовою освітнього процесу навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів є організаційно-виховна робота, яка здійснюється із використанням сучасного виховного потенціалу студентського самоврядування та має на меті спрямувати молодь на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості, здатної до самоосвіти, саморозвитку та самостійного мислення. Навчальний процес поєднується із вихованням у студентів справжніх патріотичних якостей, формування моральних, культурних, ідейних, духовних цінностей. Набуття комунікативних, лідерських якостей, здатність самостійно приймати рішення у професійній діяльності, які у змозі створити позитивні зміни в соціумі.

Заходи, що проводяться за участю студентського активу, охоплюють не тільки освітню, науково-дослідну роботу, а й спортивно-оздоровчу, національно-патріотичну, культурно-побутову та організацію дозвілля.

Організаційно-виховна робота здійснюється у відповідності з комплексним планом виховної роботи навчально-наукового інститут бізнесу і фінансів разом із його структурними підрозділами (кафедри)

Загальне керівництво виховним процесом здійснює директор навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів професор Микола МІСЮК, заступник з організаційно-виховної роботи ННІБІФ Олена НІСХОДОВСЬКА та президент Студентського парламенту, голова студентської ради ННІБІФ Роксолана БІЛЯВСЬКА. Вагома частка у забезпеченні виховного процесу належить науково-педагогічним працівникам інституту - керівникам академічних груп та раді студентського самоврядування, які у своїй діяльності дотримуються принципів науковості, гуманізму, демократизму, добровільності та патріотизму.

Щороку в університеті традиційно відзначають День знань. навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів теж бере участь у заході, щоб привітати своїх здобувачів у перший навчальний день, довести важливість знань, які вони здобудуть за обраною спеціальністю та в навчальному процесі в цілому.

З метою налагодження ефективної комунікації, висвітлення діяльності навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів, представлення освітніх ступенів за різними спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців, науково педагогічні працівники беруть участь у різноманітних заходах, спрямованих на профорієнтацію. Проводяться Дні відкритих дверей, де абітурієнти та їхні батьки можуть дізнатися про правила вступу до університету, ознайомитися з матеріально-технічною базою, умовами навчання, поспілкуватися з адміністрацією та професорсько-викладацьким складом, отримати консультації щодо вибору спеціальності та форми навчання.

У складі інституту функціонує рада студентського самоврядування – комітет здобувачів освіти та молодих вчених. Студентське самоврядування є тим підґрунтям, за допомогою якому майбутні фахівці набувають організаторських і управлінських навичок, що стане їм у нагоді в майбутньому. 

Приєднуйтесь та слідкуйте за подіями навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів на сайті ЗВО «ПДУ»