ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОГО ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОГО ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

 

Відповідно до наказу ректора ЗВО «Подільський державний університет» від 22 листопада 2023 р. № 210 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2023/2024 навчальному році» на кафедрі обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу ННІБІФ було проведено І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071"Облік і оподаткування "

Мета проведення конкурсу – створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями а також підвищення престижу спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Основними завданнями конкурсу є: виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей; стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних технологій; залучення науково-педагогічних працівників до творчої роботи з обдарованою молоддю.

Автори наукових робіт демонстрували блискучі доповіді та розроблені презентації, вміло захищали наукові теми, ґрунтовно відповідали на професійні питання досвідчених членів комісії, демонстрували глибокі теоретичні знання з обліку, оподаткування, аналізу, контролю, аудиту та статистики, інноваційний підхід до вирішення окремих наукових проблем та креативність мислення.

Результати конкурсу свідчать про значний внесок у розвиток наукової спільноти та сприяють подальшому розвитку дослідницької діяльності нашого університету.

Бажаємо молодим дослідникам мирного неба, міцного здоров’я, натхнення та успіхів у подальшій науковій діяльності!

 

Відповідальна по науковій роботі кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу

Світлана САВІЦЬКА