Вчена рада

СКЛАД
вченої ради ЗВО «Подільський державний університет»
(від 03 лютого 2022 р.)

 1. Іванишин Володимир Васильович – ректор університету, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН (голова);
 2. Ясінецька Ірина Анатоліївна – проректор з навчальної роботи, доктор економічних наук, професор (заступник голови);
 3. Кобернюк Олена Тарасівна – учений секретар, кандидат сільськогосподарських наук, доцент (секретар ради);
 4. Бахмат Микола Іванович – професор кафедри землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин, доктор сільськогосподарських наук, професор;
 5. Бахмат Олег Миколайович – професор кафедри екології і загальнобіологічних дисциплін, доктор сільськогосподарських наук, професор;
 6. Білянський Юрій Олександрович – директор ВСП «Кам'янець-Подільський фаховий коледж ЗВО «ПДУ», кандидат економічних наук;
 7. Біляр Іван Георгійович – в.о. директора ВСП «Кіцманський фаховий коледж ЗВО «ПДУ»;
 8. Боднарюк Богдана Юріївна – студентка 4-го курсу факультету агротехнологій і природокористування, голова студентської ради факультету;
 9. Бурлаков Олександр Сергійович – доцент кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу, заступник директора навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів, кандидат економічних наук, доцент;
 10. Бялковська Оксана Антонівна – проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності, доктор економічних наук, доцент;
 11. Волощук Катерина Богданівна – професор кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, доктор економічних наук, професор;
 12. Волощук Юлія Олександрівна – директор навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти, доктор економічних наук, доцент;
 13. Гарасимчук Ігор Дмитрович – завідувач кафедри електротехніки, електромеханіки і електротехнологій, кандидат технічних наук, доцент;
 14. Гораш Олександр Савич – професор кафедри рослинництва, селекції та насінництва, доктор сільськогосподарських наук, професор;
 15. Горюк Віктор Васильович – декан факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, кандидат ветеринарних наук, доцент;
 16. Громик Андрій Петрович – завідувач кафедри математики, інформатики та академічного письма, кандидат технічних наук, доцент;
 17. Громик Тетяна Олександрівна – головний бухгалтер університету;
 18. Гуменюк Ірина Іллівна – завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент;
 19. Дишкант Ангеліна Володимирівна – студентка 4-го курсу факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, заступник голови студентської ради факультету;
 20. Дмитрик Валентина Володимирівна – директор ВСП «Шепетівський фаховий коледж ЗВО «ПДУ»;
 21. Дуганець Василь Іванович – завідувач кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін, кандидат технічних наук, доцент;
 22. Дуганець Віктор Іванович - завідувач кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних засобів, доктор педагогічних наук, професор;
 23. Збаравська Леся Юріївна – завідувач кафедри фізики, охорони праці та інженерії середовища, кандидат педагогічних наук, доцент;
 24. Івасик Мирослава Володимирівна – директор ВСП «Новоушицький фаховий коледж ЗВО «ПДУ»;
 25. Іпатій Антоніна Степанівна – студентка 4-го курсу інженерно-технічного факультету, голова студентської ради факультету;
 26. Калитчук Іван Васильович –директор ВСП «Снятинський фаховий коледж ЗВО «ПДУ», кандидат фізико-математичних наук;
 27. Каспров Роман Васильович – доцент кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
 28. Керничний Сергій Петрович – завідувач кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії, кандидат ветеринарних наук, доцент;
 29. Кіріка Діана Володимирівна – завідувач кафедри права, професійної та соціально-гуманітарної освіти, кандидат юридичних наук, доцент;
 30. Кобилецька Марія Миколаївна – студентка 4-го курсу навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів, в.о. президента студентського парламенту університету;
 31. Комарніцький Сергій Петрович – завідувач кафедри транспортних технологій та засобів АПК, кандидат технічних наук, доцент;
 32. Корженівська Наталія Леонідівна – завідувач кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, доктор економічних наук, доцент;
 33. Корольков Олександр Сергійович – студент 3-го СТН курсу навчально-наукового інституту енергетики, голова студентської ради інституту;
 34. Коруняк Ольга Петрівна – декан факультету агротехнологій і природокористування, кандидат сільськогосподарських наук;
 35. Кужель Микола Миколайович – в.о. завідувача кафедри фізичного виховання, кандидат психологічних наук;
 36. Курочка Іван Юрійович – студент 3-го курсу факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, голова студентської ради факультету;
 37. Леськів Ігор Юрійович – директор ВСП «Бучацький фаховий коледж ЗВО «ПДУ», кандидат економічних наук;
 38. Ліщук Світлана Георгіївна – голова ППО співробітників та студентів ПДАТУ, кандидат сільськогосподарських наук;
 39. М'ялковський Руслан Олександрович – завідувач кафедри садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою, доктор сільськогосподарських наук, професор;
 40. Михайлик Артур Олександрович – директор наукової бібліотеки, кандидат історичних наук, доцент;
 41. Михайлова Людмила Миколаївна – директор навчально-наукового інституту енергетики, кандидат технічних наук, професор;
 42. Місюк Микола Васильович – директор навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів, доктор економічних наук, професор;
 43. Мулярчук Оксана Іванівна – завідувач кафедри садівництва і виноградарства, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
 44. Мушинський Андрій Броніславович – завідувач кафедри інфекційних та інвазійних хвороб, кандидат біологічних наук, доцент;
 45. Недільська Уляна Іванівна – завідувач кафедри екології і загальнобіологічних дисциплін, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
 46. Овчарук Василь Іванович – професор кафедри садівництва і виноградарства, доктор сільськогосподарських наук, професор;
 47. Панцир Юрій Іванович – декан інженерно-технічного факультету, кандидат технічних наук, доцент;
 48. Попович Микола Дмитрович – професор кафедри права, професійної та соціально-гуманітарної освіти, доктор філософських наук, професор;
 49. Приліпко Тетяна Миколаївна – завідувач кафедри харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції, доктор сільськогосподарських наук, професор;
 50. Прокопова Ольга Петрівна – доцент кафедри математики, інформатики та академічного письма, кандидат педагогічних наук, доцент;
 51. Рудик Володимир Касянович – завідувач кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем, доктор економічних наук, професор;
 52. Рудь Анатолій Володимирович – завідувач кафедри агроінженерії і системотехніки, кандидат технічних наук, доцент;
 53. Савчук Любов Броніславівна – завідувач кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
 54. Слободян Сергій Борисович – доцент кафедри фізики, охорони праці та інженерії середовища, заступник декана інженерно-технічного факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 55. Строяновський Василь Станіславович – проректор з навчально-науково-виробничих питань розвитку і адміністративно-господарської діяльності, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
 56. Супрович Тетяна Михайлівна – завідувач кафедри гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України, доктор сільськогосподарських наук, професор;
 57. Ткач Олег Васильович – завідувач кафедри енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту, кандидат технічних наук, доктор сільськогосподарських наук, доцент;
 58. Федірко Павло Петрович – директор навчально-наукового центру перепідготовки і підвищення кваліфікації, кандидат технічних наук, доцент;
 59. Хоміна Вероніка Ярославівна – завідувач кафедри рослинництва, селекції та насінництва, доктор сільськогосподарських наук, професор;
 60. Цвігун Інна Анатоліївна – завідувач кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу, доктор економічних наук, професор;
 61. Чикуркова Алла Дмитрівна – завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, професор;
 62. Чинчик Олександр Сергійович – завідувач кафедри землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин доктор сільськогосподарських наук, професор;
 63. Шуплик Віктор Вікторович - завідувач кафедри технології виробництва продукції тваринництва та кінології, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
 64. Юзько Володимир Іванович – директор ВСП «Хотинський фаховий коледж ЗВО «ПДУ»;
 65. Яжук Ірина Семенівна – начальник відділу кадрів університету.

 

 

Рішення вченої ради за 2016 рік

Рішення Вченої ради університету від 03.03.2016 року
Рішення Вченої ради університету від 31.03.2016 року
Рішення Вченої ради університету від 21.04.2016 року
Рішення Вченої ради університету від 25.05.2016 року
Проект рішення по питанню «Стан і завдання колективу університету по роботі з підвищення кваліфікації (стажування, післядипломна освіта) НПП і фахівців» виступ Дудзяк О.А.
Проект рішення «Підсумки наукової діяльності НДІКК ім. О. Алексеєвої і перспективи розвитку» доповідає Бурдига В. М.

Рішення вченої ради за 2017 рік

Рішення Вченої ради університету від 02.03.2017 року
Рішення Вченої ради університету від 29.03.2016 року
Рішення Вченої ради університету від 27.04.2017 року
Рішення Вченої ради університету від 24.05.2017 року
Рішення Вченої ради університету від 15.06.2017 року
Рішення Вченої ради університету від 29.06.2017 року
Рішення Вченої ради університету від 30.08.2017 року
Рішення Вченої ради університету від 4.09.2017 року
Рішення Вченої ради університету від 28.09.2017 року
Рішення Вченої ради університету від 26.10.2017 року
Рішення Вченої ради університету від 15.11.2017 року
Рішення Вченої ради університету від 28.11.2017 року
Рішення Вченої ради університету від 14.12.2017 року

Рішення вченої ради за 2019 рік

Рішення Вченої ради університету від 07.03.2019 року
Рішення Вченої ради університету від 28.03.2019 року
Рішення Вченої ради університету від 25.04.2019 року
Рішення Вченої ради університету від 30.05.2019 року
Рішення Вченої ради університету від 27.06.2019 року
Рішення Вченої ради університету від 29.08.2019 року
Рішення Вченої ради університету від 26.09.2019 року
Рішення Вченої ради університету від 24.10.2019 року
Рішення Вченої ради університету від 28.11.2019 року
Рішення Вченої ради університету від 27.12.2019 року