Вчена рада

СКЛАД
вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету
(від 26 жовтня 2020 р.)

 1. Іванишин Володимир Васильович – ректор університету, доктор економічних наук, професор (голова);
 2. Ясінецька Ірина Анатоліївна – проректор з навчальної роботи, доктор економічних наук, професор (заступник голови);
 3. Кобернюк Олена Тарасівна – учений секретар, кандидат сільськогосподарських наук (секретар ради);
 4. Бахмат Микола Іванович – зав. кафедри рослинництва і кормовиробництва, доктор сільськогосподарських наук, професор;
 5. Бахмат Олег Миколайович – зав. кафедри екології, карантину і захисту рослин, доктор сільськогосподарських наук, професор;
 6. Бурлаков Олександр Сергійович – доцент кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу, заступник декана економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент;
 7. Бялківська Оксана Антонівна – завідувач аспірантури та докторантури університету, доктор економічних наук, доцент;
 8. Волощук Катерина Богданівна – зав. кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, доктор економічних наук, професор;
 9. Волощук Юлія Олександрівна – директор навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти, доктор економічних наук, доцент;
 10. Гайдей Богдана Юріївна – студентка 3-го курсу факультету агротехнологій і природокористування, голова студентської ради факультету;
 11. Гарасимчук Ігор Дмитрович – зав. кафедри електротехніки, електромеханіки і електротехнологій, кандидат технічних наук, доцент;
 12. Гораш Олександр Савич – професор кафедри рослинництва і кормовиробництва, доктор сільськогосподарських наук, професор;
 13. Громик Андрій Петрович – зав. кафедри математичних дисциплін, інформатики і моделювання, кандидат технічних наук, доцент;
 14. Громик Тетяна Олександрівна – головний бухгалтер;
 15. Гуменюк Ірина Іллівна – зав. кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук;
 16. Дишкант Ангелiна Володимирiвна – студентка 3-го курсу факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, член студентської ради факультету;
 17. Дмитрик Валентина Володимирівна – директор ВСП «Шепетівський фаховий коледж ПДАТУ»;
 18. Дуганець Василь Іванович – в.о. зав. кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін, кандидат технічних наук, доцент;
 19. Дуганець Віктор Іванович - зав. кафедри професійної освіти, доктор педагогічних наук, професор;
 20. Желавський Микола Миколайович – професор кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії, доктор ветеринарних наук, професор;
 21. Збаравська Леся Юріївна – зав. кафедри фізики, охорони праці та інженерії середовища, кандидат педагогічних  наук, доцент;
 22. Івасик Мирослава Володимирівна – директор ВСП «Новоушицький фаховий коледж ПДАТУ»;
 23. Iпатiй Антонiна Степанiвна – студентку 3-го курсу інженерно-технічного факультету, голова студентської ради факультету;
 24. Калитчук Іван Васильович – директор ВСП «Снятинський фаховий коледж ПДАТУ», кандидат фізико-математичних наук;
 25. Каспров Роман Васильович - асистент кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
 26. Керничний Сергій Петрович – зав. кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії, кандидат ветеринарних наук, доцент;
 27. Кобилецька Марія Миколаївна – студентка 3-го курсу економічного факультету, голова студентської ради факультету;
 28. Комарніцький Сергій Петрович – зав. кафедри транспортних технологій та засобів АПК, кандидат технічних наук, доцент;
 29. Корольков Олександр Сергiйович – студент 2-го СТН курсу навчально-наукового інституту енергетики, голова студентської ради інституту;
 30. Коруняк Ольга Петрівна – в. о. декана факультету агротехнологій і природокористування, кандидат сільськогосподарських наук;
 31. Курочка Івaн Юрiйович – студент 2-го курсу факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, голова студентської ради факультету;
 32. Леськів Ігор Юрійович – директор ВСП «Бучацький фаховий коледж ПДАТУ», кандидат економічних наук;
 33. Ліщук Світлана Георгіївна – голова ППО співробітників та студентів ПДАТУ, кандидат сільськогосподарських наук;
 34. М'ялковський Руслан Олександрович – зав. кафедри садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою, доктор сільськогосподарських наук, доцент;
 35. Михайлик Артур Олександрович – директор наукової бібліотеки, кандидат історичних наук, доцент;
 36. Михайлова Людмила Миколаївна – директор навчально-наукового інституту енергетики, кандидат технічних наук, професор;
 37. Місюк Микола Васильович – в.о. декана економічного факультету, доктор економічних наук, професор;
 38. Мушинський Андрій Броніславович – зав. кафедри інфекційних та інвазійних хвороб, кандидат біологічних наук, доцент;
 39. Новак Микола Миколайович – в. о. директора ВСП «Кам'янець-Подільський фаховий коледж ПДАТУ»;
 40. Овчарук Василь Іванович – професор кафедри садівництва і виноградарства, землеробства та ґрунтознавства, доктор сільськогосподарських наук, професор;
 41. Панцир Юрій Іванович – декан інженерно-технічного факультету, кандидат технічних наук, доцент;
 42. Півторан Тетяна Олександрівна – директор ВСП «Кіцманський фаховий коледж ПДАТУ»;
 43. Попович Микола Дмитрович – професор кафедри теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін, доктор філософських наук, професор;
 44. Приліпко Тетяна Миколаївна – в.о. зав. кафедри харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції, доктор сільськогосподарських наук, професор;
 45. Роговик Леон Йосипович – зав. кафедри агрохімії, хімічних і загальнобіологічних дисциплін, кандидат хімічних наук, доцент;
 46. Рудик Володимир Касянович – зав. кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем, доктор економічних наук, доцент;
 47. Рудь Анатолій Володимирович – зав. кафедри агроінженерії і системотехніки, кандидат технічних наук, доцент;
 48. Савчук Любов Броніславівна – зав. кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
 49. Слободян Сергій Борисович – доцент кафедри фізики, охорони праці та інженерії середовища, заступник декана інженерно-технічного факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 50. Строяновський Василь Станіславович – проректор з навчально-науково-виробничих питань розвитку і адміністративно-господарської діяльності, кандидат сільськогосподарських наук;
 51. Супрович Тетяна Михайлівна – зав. кафедри гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України, доктор сільськогосподарських наук, професор;
 52. Тарабузан Олексій Васильович – студент 2-го курсу магістратури факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, президент студентського парламенту університету;
 53. Ткач Олег Васильович – зав. кафедри енергетичного менеджменту, кандидат технічних наук, доцент;
 54. Федірко Павло Петрович – директор навчально-наукового центру перепідготовки і підвищення кваліфікації, кандидат технічних наук, доцент;
 55. Хоміна Вероніка Ярославівна – зав. кафедри садівництва і виноградарства, землеробства та ґрунтознавства, доктор сільськогосподарських наук, доцент;
 56. Цвігун Анатолій Тимофійович – зав. кафедри технології виробництва, переробки і стандартизації продукції тваринництва, доктор сільськогосподарських. наук, професор;
 57. Цвігун Інна Анатоліївна – зав. кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу, доктор економічних наук, доцент;
 58. Цвігун Олег Анатолійович – декан факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, кандидат ветеринарних наук, доцент;
 59. Чикуркова Алла Дмитрівна – зав. кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, професор;
 60. Юзько Володимир Іванович – директор ВСП «Хотинський фаховий коледж ПДАТУ»;
 61. Яжук Ірина Семенівна – начальник відділу кадрів, асистент кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

 

 

 

Рішення вченої ради за 2015 рік

Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 12.03.2015 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 26.03.2015 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 30.04.2015 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 26.05.2015 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 26.06.2015 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 24.09.2015 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 20.10.2015 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 03.12.2015 року

Рішення вченої ради за 2016 рік

Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 03.03.2016 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 31.03.2016 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 21.04.2016 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 25.05.2016 року
Проект рішення по питанню «Стан і завдання колективу університету по роботі з підвищення кваліфікації (стажування, післядипломна освіта) НПП і фахівців» виступ Дудзяк О.А.
Проект рішення «Підсумки наукової діяльності НДІКК ім. О. Алексеєвої і перспективи розвитку» доповідає Бурдига В. М.

Рішення вченої ради за 2017 рік

Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 02.03.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 29.03.2016 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 27.04.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 24.05.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 15.06.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 29.06.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 30.08.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 4.09.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 28.09.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 26.10.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 15.11.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 28.11.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 14.12.2017 року

Рішення вченої ради за 2018 рік

Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 01.03.2018 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 26.04.2018 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 31.05.2018 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 27.06.2018 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 30.08.2018 року

Рішення вченої ради за 2019 рік

Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 07.03.2019 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 28.03.2019 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 25.04.2019 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 30.05.2019 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 27.06.2019 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 29.08.2019 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 26.09.2019 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 24.10.2019 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 28.11.2019 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 27.12.2019 року