Вчена рада

СКЛАД
вченої ради ЗВО «Подільський державний університет»
(від 01 січня 2024 р)

  1. ІВАНИШИН Володимир Васильович – ректор університету, доктор економічних наук, професор, академік НААН (голова);
  2. ЯСІНЕЦЬКА Ірина Анатоліївна – проректор з навчальної роботи, доктор економічних наук, професор (заступник голови);
  3. КОБЕРНЮК Олена Тарасівна – учений секретар, кандидат сільськогосподарських наук, доцент (секретар ради);
  4. БАХМАТ Микола Іванович – професор кафедри землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин, доктор сільськогосподарських наук, професор;
  5. БІЛЯВСЬКА Роксолана Русланівна – Президент Студентського парламенту, студентка 3-го курсу навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів;
  6. БІЛЯНСЬКИЙ Юрій Олександрович – директор ВСП «Кам'янець-Подільський фаховий коледж ЗВО «ПДУ», кандидат економічних наук;
  7. БІЛЯР Іван Георгійович – в.о. директора ВСП «Кіцманський фаховий коледж ЗВО «ПДУ»;
  8. БОДНАР Алла Миколаївна – завідувач кафедри права, професійної та соціально-гуманітарної освіти, кандидат історичних наук, доцент;
  9. БУРЛАКОВ Олександр Сергійович – доцент кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу, заступник директора навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів, кандидат економічних наук, доцент;
  10. БЯЛКОВСЬКА Оксана Антонівна – проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності, доктор економічних наук, професор;
  11. ВІЗНЮК Вікторія Дмитрівна – студентка 3-го СТН курсу навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів, заступниця голови студентської ради інституту;
  12. ВЛАСОВ  Василь Олександрович – студент 2-го курсу факультету енергетики та інформаційних технологій, голова студентської ради факультету;
  13. ВОЛОЩУК Катерина Богданівна – професор кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, доктор економічних наук, професор;
  14. ГАРАСИМЧУК Ігор Дмитрович – завідувач кафедри електротехніки, електромеханіки і електротехнологій, кандидат технічних наук, доцент;
  15. ГОРАШ Катерина Вікторівна – в.о. директора наукової бібліотеки, кандидат педагогічних наук, доцент;
  16. ГОРАШ Олександр Савич – професор кафедри рослинництва, селекції та насінництва, доктор сільськогосподарських наук, професор;
  17. ГОРЮК Віктор Васильович – декан факультету ветеринарної медицини та технологій у тваринництві, кандидат ветеринарних наук, доцент;
  18. ГОРЮК Юлія Вікторівна – доцент кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії, доктор ветеринарних наук, доцент, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених;
  19. ГРОМИК Андрій Петрович – доцент кафедри інформаційних технологій, фізико-математичних та безпекових дисциплін, кандидат технічних наук, доцент;
  20. ГРОМИК Тетяна Олександрівна – головний бухгалтер;
  21. ГУМЕНЮК Ірина Іллівна – завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент;
  22. ДИМЧУК Анатолій Васильович – директор навчально-наукового інституту харчових технологій, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
  23. ДМИТРИК Валентина Володимирівна – директор ВСП «Шепетівський фаховий коледж ЗВО «ПДУ»;
  24. ДУБІК Віктор Миколайович – доцент кафедри енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту, кандидат технічних наук, доцент;
  25. ДУГАНЕЦЬ Віктор Іванович – завідувач кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних засобів, доктор педагогічних наук, професор;
  26. ДУГАНЕЦЬ Василь Іванович – завідувач кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін, кандидат технічних наук, доцент;
  27. ЖИГАЛОВ Євген Юрійович – студент 3-го курсу ОС «Магістр» факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві,  голова студентської ради факультету;
  28. ЗБАРАВСЬКА Леся Юріївна – завідувач кафедри інформаційних технологій, фізико-математичних та безпекових дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент;
  29. ЗЕЛЕНСЬКИЙ Андрій Вікторович – в.о. директора навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти, кандидат економічних наук, доцент;
  30. ІВАСИК Мирослава Володимирівна – директор ВСП «Новоушицький фаховий коледж ЗВО «ПДУ»;
  31. КАЛИТЧУК Іван Васильович – директор ВСП «Снятинський фаховий коледж ЗВО «ПДУ», кандидат фізико-математичних наук;
  32. КЕРНИЧНИЙ Сергій Петрович – завідувач кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії, кандидат ветеринарних наук, доцент;
  33. КЕЛЬМАН Крістіна Василівна – студентка 3-го курсу навчально-наукового інституту харчових технологій, голова студентської ради інституту;
  34. КОВАЛЬЧУК Юлія  Віталіївна – студентка 3-го курсу факультету агротехнологій і природокористування, голова студентської ради факультету;
  35. КОМАРНІЦЬКИЙ Сергій Петрович – в.о. завідувача кафедри транспортних технологій та засобів АПК, кандидат технічних наук, доцент;
  36. КОРЖЕНІВСЬКА Наталія Леонідівна – завідувач кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, доктор економічних наук, професор;
  37. КУЖЕЛЬ Микола Миколайович – завідувач кафедри фізичного виховання, кандидат психологічних наук;
  38. ЛАПЧИНСЬКИЙ Віталій Васильович – декан факультету агротехнологій і природокористування, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
  39. ЛЕСЬКІВ Ігор Юрійович – директор ВСП «Бучацький фаховий коледж ЗВО «ПДУ», кандидат економічних наук;
  40. ЛІЩУК Світлана Георгіївна – голова первинної профспілкової організації співробітників та студентів ЗВО «ПДУ», кандидат сільськогосподарських наук;
  41. МИХАЙЛОВА Людмила Миколаївна – декан факультету енергетики та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, професор;
  42. МІСЮК Микола Васильович – директор навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів, доктор економічних наук, професор;
  43. МУЛЯРЧУК Оксана Іванівна – завідувач кафедри садівництва і виноградарства, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
  44. МУШИНСЬКИЙ Андрій Броніславович – завідувач кафедри інфекційних та інвазійних хвороб, кандидат біологічних наук, доцент;
  45. М’ЯЛКОВСЬКИЙ Руслан Олександрович – завідувач кафедри садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою, доктор сільськогосподарських наук, професор;
  46. НАГИБАСЬ Олександр Володимирович – студент 4-го курсу інженерно-технічного факультету, голова студентської ради факультету;
  47. НЕДІЛЬСЬКА Уляна Іванівна – завідувач кафедри екології і загальнобіологічних дисциплін, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
  48. ОГАНЕСЯН Світлана Анатоліївна – аспірантка 2-го року навчання спеціальності 073 «Менеджмент»;
  49. ПАНЦИР Юрій Іванович – декан інженерно-технічного факультету, кандидат технічних наук, доцент;
  50. ПОПОВИЧ Микола Дмитрович – професор кафедри права, професійної та соціально-гуманітарної освіти, доктор філософських наук, професор;
  51. ПРИЛІПКО Тетяна Миколаївна – завідувач кафедри харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції, доктор сільськогосподарських наук, професор;
  52. РУДИК Володимир Касянович – завідувач кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем, доктор економічних наук, професор;
  53. РУДЬ Анатолій Володимирович – завідувач кафедри агроінженерії і системотехніки імені Михайла Самокиша, кандидат технічних наук, доцент;
  54. САВЧУК Любов Броніславівна – завідувач кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
  55. СЕНИЩ Павло Миколайович – професор кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем, доктор економічних наук, професор;
  56. СУПРОВИЧ Тетяна Михайлівна – завідувач кафедри гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби національної поліції України, доктор сільськогосподарських наук, професор;
  57. ТКАЧ Олег Васильович – завідувач кафедри енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту, доктор сільськогосподарських наук, доцент;
  58. ФЕДІРКО Павло Петрович – доцент кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін, кандидат технічних наук, доцент, директор навчально-наукового центру підвищення кваліфікації;
  59. ХОМІНА Вероніка Ярославівна – завідувач кафедри рослинництва, селекції та насінництва, доктор сільськогосподарських наук, професор;
  60. ЦВІГУН Інна Анатоліївна – завідувач кафедри обліку, оподаткування та технології електронного бізнесу, доктор економічних наук, професор;
  61. ЧАПАЙ Валерій Олександрович – проректор з навчально-науково-виробничих питань розвитку і адміністративно-господарської діяльності;
  62. ЧИКУРКОВА Алла Дмитрівна – завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, професор;
  63. ЧИНЧИК Олександр Сергійович – завідувач кафедри землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин, доктор сільськогосподарських наук, професор;
  64. ШЕЛУДЧЕНКО Леся Сергіївна – доцент кафедри транспортних технологій та засобів АПК, доктор технічних наук, доцент;
  65. ШУПЛИК Віктор Вікторович – завідувач кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
  66. ЮЗЬКО Володимир Іванович – директор ВСП «Хотинський фаховий коледж ЗВО «ПДУ»;
  67. ЯЖУК Ірина Семенівна – начальник відділу кадрів.

 

 

 

План роботи

План роботи Вченої ради університету на 2017-2018 навчальний рік
План роботи Вченої ради університету на 2018-2019 навчальний рік
План роботи Вченої ради університету на 2019-2020 навчальний рік
План роботи Вченої ради університету на 2020-2021 навчальний рік
План роботи Вченої ради університету на 2021-2022 навчальний рік
План роботи Вченої ради університету на 2022-2023 навчальний рік
План роботи Вченої ради університету на 2023-2024 навчальний рік

Рішення вченої ради за 2019 рік

Рішення Вченої ради університету від 07.03.2019 року
Рішення Вченої ради університету від 28.03.2019 року
Рішення Вченої ради університету від 25.04.2019 року
Рішення Вченої ради університету від 30.05.2019 року
Рішення Вченої ради університету від 27.06.2019 року
Рішення Вченої ради університету від 29.08.2019 року
Рішення Вченої ради університету від 26.09.2019 року
Рішення Вченої ради університету від 24.10.2019 року
Рішення Вченої ради університету від 28.11.2019 року
Рішення Вченої ради університету від 27.12.2019 року

Архів рішень Вченої ради за попередні роки