28 березня 2024 року відбулося планове засідання вченої ради Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»

28 березня 2024 року відбулося планове засідання вченої ради Закладу вищої освіти «Подільський державний університет», в якому прийняли участь 59 членів ради із 67. Голова засідання, ректор університету, професор ІВАНИШИН Володимир Васильович розпочав засідання з привітання та вручення атестатів доцента:

 КРАЧАН Тетяні Михайлівні – по кафедрі хімії;

БАЛЛІ Інні Володимирівні – по кафедрі обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу;

ЛОБУНЬКО Юлії Вікторівні – по кафедрі садово-паркового господарства, геодезії та землеустрою.

 

Надалі, вчена рада працювала згідно порядку денного:

  1. Про результати роботи та перспективи розвитку навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти (доп. в.о. директора ЗЕЛЕНСЬКИЙ Андрій Вікторович)
  2. Результативність роботи навчально-наукового центру підвищення кваліфікації та шляхи її вдосконалення (доп. директор ННЦ ФЕДІРКО Павло Петрович)
  3. Розгляд і затвердження правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Закладі вищої освіти «Подільський державний університет» в 2024 році (доп. відповідальний секретар приймальної комісії ЗЕЛЕНСЬКИЙ Андрій Вікторович)
  4. Висунення претендента та його роботи на здобуття іменної стипендії Верховної ради України для молодих вчених - докторів наук.

 

На підставі результатів таємного голосування вчена рада одноголосно прийняла рішення про висунення кандидатури доктора ветеринарних наук, доцента ГОРЮК Юлії Вікторівни для участі у конкурсі на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук для виконання наукової (науково-технічної) роботи «Біотехнологічні підходи розробки препаратів бактеріофагів та їх нормативне регулювання у ветеринарній медицині».  

 

В різному вчена рада розглянула та затвердила:

- правила прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти у фахових коледжах університету в 2024 році;

- ряд положень, що регламентують роботу університету.

 

Наступними питаннями вчена рада розглянула і одноголосно прийняла рішення:

- рекомендувати кандидатуру кандидата економічних наук, доцента ЗЕЛЕНСЬКОГО Андрія Вікторовича для проходження підвищення кваліфікації у формі міжнародного науково-педагогічного стажування за грантовою програмою Національної комісії Польщі у справах ЮНЕСКО у Варшавському університеті природничих наук (SGGW), м. Варшава (Республіка Польща)  з 01  по 30 квітня 2024 року;

- рекомендувати кандидатуру доктора економічних наук, професора БЯЛКОВСЬКОЇ Оксани Антонівни для участі у програмі міжнародної академічної мобільності Еразмус + КА 171 «Мобільність персоналу для викладання» з метою викладання в Університеті прикладних наук в Тарнові (Республіка Польща) з 8 по 12 квітня 2024 року;

- рекомендувати кандидатуру доктора економічних наук, професора ЧИКУРКОВОЇ Алли Дмитрівни для участі у грантовій програмі міжнародної академічної мобільності Еразмус + КА 171 «Мобільність для студентів та персоналу закладів вищої освіти» з метою стажування в Політехнічному університеті в Картахені (Іспанія) з 06 до 10 травня 2024 року;

- рекомендувати до опублікування електронні збірники наукових праць Міжнародної наукової конференції та Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції, які відбулись в університеті;

- рекомендувати до друку монографію та  ряд навчальних посібників.

 

 

Секретар вченої ради, доцент                                Олена КОБЕРНЮК