Спеціалізована вчена рада 06.01.09 «Рослинництво», 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво»

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2022 року № 123-к в Закладі вищої освіти «Подільський державний університет» створена спеціалізована вчена рада Д 71.831.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.09 «Рослинництво» і 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво».

 

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук

Д 71.831.01

Голова ради:

 1. Бахмат Микола Іванович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», спеціальність 06.01.12.

Заступник голови:

 1. Хоміна Вероніка Ярославівна, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», спеціальність 06.01.09;

Вчений секретар:

 1. Степанченко Віталій Миколайович, к.с.-г.н., асистент кафедри, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», спеціальність 06.01.12;

Члени ради:

 1. Бахмат Олег Миколайович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», спеціальність 06.01.09;
 2. Гораш Олександр Савич, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», спеціальність 06.01.09;
 3. М’ялковський Руслан Олександрович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», спеціальність 06.01.09;
 4. Мойсієнко Віра Василівна, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Поліський національний університет, спеціальність 06.01.12;
 5. Овчарук Василь Іванович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», спеціальність 06.01.12;
 6. Пую Василь Лазарович, д.с.-г.н., доцент, професор кафедри, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», спеціальність 06.01.12;
 7. Паламарчук Віталій Дмитрович, д.с.-г.н., доцент кафедри, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 06.01.09;
 8. Сеник Іван Іванович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України, спеціальність 06.01.12;
 9. Ткач Олег Васильович, д.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», спеціальність 06.01.12;
 10. Чинчик Олександр Сергійович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», спеціальність 06.01.09;
 11. Шувар Антін Михайлович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 06.01.09.

 

 


ДІДУР ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

 УДК [633.1+633.31/.37] : 631.5 (477.4) (292.485)

 06.01.09 – рослинництво

 НАУКОВІ ОСНОВИ БІОЛОГІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

Реферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

Висновок

Облікова картка дисертації Дідура І.М.

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Посилання на відеозапис захисту


СЕНДЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

УДК 633.854.78; 633.15; 633.853.52; 631.81.095.337; 631.872; 631.874

06.01.09 – рослинництво

Наукові основи формування продуктивності агроценозів із застосуванням гумінових препаратів і новітніх органічних добрив в умовах Лісостепу Західного

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3


ФЕДОРУК ІННА ВАСИЛІВНА

УДК:633.34:631.53.027:631.541:631.8

06.01.09 – рослинництво

Сортова продуктивність зерна сої залежно від інокуляції насіння та внесення мікродобрив в умовах Лісостепу Західного

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Відгук 1

Відгук 2


МЕЛЬНИК МАРИНА ВІКТОРІВНА

УДК: 633.26/.29.631.8.022.3

06.01.09 – рослинництво

Формування насіннєвої продуктивності люцерни посівної залежно від використання стимуляторів росту і мікродобрив в умовах Лісостепу Правобережного

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Відгук 1

Відгук 2


ШУВАР АНТІН МИХАЙЛОВИЧ

УДК.633.854.54:633.521:(631.5+631.8):551.583.15

06.01.09 – рослинництво

Агротехнологічні та біологічні основи формування продуктивності льону-довгунцю та льону олійного в умовах Лісостепу Західного

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3


СЕНИК ІВАН ІВАНОВИЧ

УДК 633.2.031 : 633.321 : 633.311 : 633.352.2 : 633.352.1 : 633.34 : 633.15

06.01.12 – Кормовиробництво і луківництво

Агробіологічні особливості та технологічні заходи формування урожайності кормових культур в умовах Лісостепу Західного

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3


МОРДВАНЮК МИРОСЛАВА ОЛЕКСІЇВНА

УДК 635:657:631.5 (043,5)

06.01.09 – рослинництво

Формування продуктивності зерна нуту та його якісних показників залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу Правобережного

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Відгук 1

Відгук 2


НЕБАБА КАТЕРИНА СТАНІСЛАВІВНА

УДК: 635.656:631.526.3:581.133.8:631.811.98

06.01.09 – рослинництво

Сортова продуктивність гороху посівного залежно від живлення мінеральними добривами та регуляторами росту в умовах Лісостепу Західного

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Відгук 1

Відгук 2


МАЦЕРА ОЛЬГА ОЛЕГІВНА

УДК: 631.5:633.85:631.53.01.003.13

06.01.09 – рослинництво

Вплив елементів технології вирощування на продуктивність і якість насіння ріпаку озимого в умовах Правобережного Лісостепу України

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Відгук 1

Відгук 2


ТКАЧ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

УДК: 631.5:633.78:635.54:631.81

06.01.09 – рослинництво

Науково-теоретичне обґрунтування і агротехнічні основи вирощування цикорію коренеплідного в умовах Правобережного Лісостепу України

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3


БРАНІЦЬКИЙ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ

УДК: 633.179 (477.4-292.485) (043.3)

06.01.09 – рослинництво

Обґрунтування технологічних прийомів вирощування проса лозовидного (світчграс) для умов Лісостепу Правобережного

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Відгук 1

Відгук 2


ПРИХОДЬКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК 633.34/.35:363.085.52 (477.4)

06.01.12 – кормовиробництво і луківництво

Удосконалення технології вирощування змішаних посівів кукурудзи з високобілковими культурами на силос у південній частині Правобережного Лісостепу України

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Відгук 1

Відгук 2


ПАЛАМАРЧУК ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ

УДК 633.15:631.559:632.938:620.925:58(477.4+292.485)

06.01.09 – рослинництво

Науково-теоретичне обґрунтування технології вирощування та адаптивності гібридів кукурудзи для виробництва біоетанолу в умовах Лісостепу правобережного

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3


СОЛОНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

УДК 633.863.2:631(292.485)(1-15)

06.01.09 – рослинництво

Оптимізація елементів технології вирощування сафлору красильного в умовах Лісостепу західного

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Відгук 1

Відгук 2


ГАЙДАЙ ЛЮБОВ СЕРГІЇВНА

УДК: 635.652-042.75:631.559(477.4+292.485)

06.01.09 – рослинництво

Особливості формування продуктивності та функціонування бобово-ризобіального симбіозу квасолі звичайної в умовах правобережного Лісостепу України

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Відгук 1

Відгук 2


М'ЯЛКОВСЬКИЙ РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК 635.21:631.52:001.891.3(292.485)(477.4)

06.01.09 – рослинництво

Науково-теоретичне обґрунтування інтенсивної технології вирощування картоплі в умовах правобережного Лісостепу України

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3


ШЕВЧЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

УДК: 631.527.5:633.15:620.952(477.4+292.485)

06.01.09 – рослинництво

Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи для виробництва біоетанолу в умовах Лісостепу Правобережного

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Відгук 1

Відгук 2


ПРУС ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

УДК 633.34: 631.5: 633.853.52

Удосконалення елементів сортової технології вирощування сої в умовах Лісостепу Західного

06.01.09 – рослинництво

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

 

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

ПРУС ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

УДК 633.34: 631.5: 633.853.52

Удосконалення елементів сортової технології вирощування сої в умовах Лісостепу Західного

06.01.09 – рослинництво

Відгук 1

Відгук 2


ПАНЦИРЕВА ГАННА ВІТАЛІЇВНА

УДК 633.367.003.13:631.58(477.4+292.485)

Формування зернової продуктивності люпину білого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах правобережного Лісостепу України

06.01.09 – рослинництво

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

 

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

ПАНЦИРЕВА ГАННА ВІТАЛІЇВНА

УДК 633.367.003.13:631.58(477.4+292.485)

Формування зернової продуктивності люпину білого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах правобережного Лісостепу України

06.01.09 – рослинництво

Відгук 1

Відгук 2


ЧИНЧИК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

УДК 551.5:631.5:635.656:631.521:631.8

Обґрунтування науково-технологічних заходів покращення продуктивності зернобобових культур в умовах Лісостепу західного

06.01.09 – рослинництво

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

 

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

ЧИНЧИК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

УДК 551.5:631.5:635.656:631.521:631.8

Обґрунтування науково-технологічних заходів покращення продуктивності зернобобових культур в умовах Лісостепу західного

06.01.09 – рослинництво

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3


ПАСТУХ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

УДК: 633.16:631.95.504.5.001.365+633.12(477.43/44)

Особливості формування агробіоценозів сумісних посівів проса і гречки залежно від застосування біопрепаратів в умовах лісостепу західного

06.01.09 – рослинництво

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

 

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

ПАСТУХ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

УДК: 633.16:631.95.504.5.001.365+633.12(477.43/44)

Особливості формування агробіоценозів сумісних посівів проса і гречки залежно від застосування біопрепаратів в умовах лісостепу західного

06.01.09 – рослинництво

Відгук 1

Відгук 2


ПРИСЯЖНЮК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

УДК 633.11 «323»:631.5:631.811.98(1-15)(292.485)

Обґрунтування біоорганічних елементів технології вирощування пшениці озимої в умовах Лісостепу західного

06.01.09 – рослинництво

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

 

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

ПРИСЯЖНЮК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

УДК 633.11 «323»:631.5:631.811.98(1-15)(292.485)

Обґрунтування біоорганічних елементів технології вирощування пшениці озимої в умовах Лісостепу західного

06.01.09 – рослинництво

Відгук 1

Відгук 2


ПРОТОПІШ ІВАН ГРИГОРОВИЧ

УДК: 633.85.03.15: 631.5

ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ, ПОПЕРЕДНИКІВ ТА СОРТУ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО

06.01.09 – рослинництво

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

 

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

ПРОТОПІШ ІВАН ГРИГОРОВИЧ

УДК: 633.85.03.15: 631.5

ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ, ПОПЕРЕДНИКІВ ТА СОРТУ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО

06.01.09 – рослинництво

Відгук 1

Відгук 2


СІКОРА ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 633.12: 631.82(292.485)(1-15)

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ТЮТЮНУ НА НАСІННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

06.01.09 – рослинництво

АВТОРЕФЕРАТ дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

 

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

СІКОРА ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 633.12: 631.82(292.485)(1-15)

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ТЮТЮНУ НА НАСІННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

06.01.09 – рослинництво

Відгук 1

Відгук 2


ОВЧАРУК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

УДК635.652+633.79:631.559: 631.543: 631.531.048(292.485)(1-15)(477)

06.01.09 – рослинництво

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

 

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

ОВЧАРУК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

УДК635.652+633.79:631.559: 631.543: 631.531.048(292.485)(1-15)(477)

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ І АГРОТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ПРОДУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ КВАСОЛІ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

06.01.09 – рослинництво

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3


КРАВЧЕНКО ВІТАЛІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

УДК 633. 11:631.5 (477.46)

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ У ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

06.01.09 – рослинництво

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Відгук 1

Відгук 2


РАРОК АНТОН ВАСИЛЬОВИЧ

УДК 633.12: 631.5 (1-15) (292. 485)

УДОСКОНАЛЕННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГРЕЧКИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

06.01.09 – рослинництво

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Відгук 1

Відгук 2