Науковий журнал «Професійно-прикладні дидактики»

Науковий журнал «Професійно-прикладні дидактики»

ISSN: 2521-6449

Науковий журнал «Професійно-прикладні дидактики»  – це  видання з відкритим доступом до повних текстів. У журналі висвітлюються результати фундаментальних і  прикладних досліджень в галузях:

01 Освіта/педагогіка, спеціальності: 011 - Освітні, педагогічні науки; 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями); 017 - Фізична культура і спорт;

03 Гуманітарні науки, спеціальності:  032 - Історія та археологія, 035 - Філологія.

Реєстрація в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення: Рішення № 138 від 18.01.2024. Ідентифікатор медіа: R30-02522

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до Наказу МОН України № 582 від 24.04.2024 (додаток 2)

Періодичність - 2 випуски на рік.

Мови публікацій: українська, англійська.

 

Перейти на офіційний сайт журналу

 

Засновник: Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» – багатогалузевий заклад вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність для забезпечення якості вищої освіти, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження в галузях за ключовими напрямами розвитку держави – аграрні науки та продовольство, економіка, техніка, менеджмент, ветеринарія, соціально-гуманітарні науки тощо.

Електронну версію журналу включено до:

Статті публікуються за такими напрямами досліджень:

  • теоретико-методологічні засади вищої освіти;
  • інноваційна практика підготовки фахівців;
  • історія та сучасність педагогіки вищої школи;
  • порівняльна педагогіка;
  • проблеми забезпечення якості вищої освіти;
  • управління розвитком вищої освіти;
  • інтеграційні процеси та міжкультурні комунікації у вищій освіті;
  • сучасні технології та методики навчання.

Редакційна колегія наукового журналу забезпечує ефективні професійні комунікації серед авторів і читачів, сприяє поширенню інноваційних наукових ідей, результатів наукових досліджень і прогресивних практик забезпечення якості вищої освіти.