Навчальні, наукові та довідкові видання Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»

Положення про навчальні, наукові та довідкові видання Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»
Додатки
1. Приклад оформлення монографії
2. Приклад оформлення посібника
3. Приклад оформлення збірника
4. Приклади оформлювання вихідних відомостей у неперіодичних, періодичних і продовжуваних виданнях
5. Приклади оформлювання вихідних відомостей у періодичних і продовжуваних виданнях
6. Приклади оформлення вихідних відомостей у навчальних виданнях (підручник, навчальний посібник)
7. Зразок оформлення титульного аркуша навчальної книги (друковане видання, електронний ресурс)
8. Приклади оформлювання вихідних відомостей практикуму
9. Приклади оформлення вихідних відомостей перекладних видань
10. Приклади оформлення титульного аркуша та надвипускних і випускних даних у довідкових виданнях
11. Вимоги до обсягу підручників та навчальних посібників
12. Вимоги до структури підручників та навчальних посібників
13. Вимоги до структури та обсягу практикумів
14. Структура навчально-методичної літератури
15. Зразок оформлення титульного аркуша, звороту титульного аркуша друкованого видання методичних матеріалів
16. Зразок оформлення надвипусних та випускних даних друкованого видання та електронних ресурсів (прикінцева сторінка)