Міжнародні організації

Global Confederation of Higher Education Associations for Agricultural and Life Sciences (GCHERA)

Глобальна конфедерація асоціацій вищої освіти з питань сільського господарства та наук про життя (GCHERA) – це глобальна мережа національних та регіональних асоціацій вищої освіти.

Місія GCHERA полягає у: 1) заохоченні взаєморозуміння та глобальної співпраці між асоціаціями закладів вищої освіти та університетами, що входять до їх складу; 2) забезпеченні лідерства в галузі освіти, досліджень, інновацій та пропаганди в галузі сільського господарства та наук про життя.


Black Sea Universities Network (BSUN)

Мережа університетів Чорноморського Регіону (BSUN) – це ініціатива, спрямована на розвиток платформи співпраці між університетами Чорноморського регіону.

Метою організації є взаємний обмін досвідом у галузі досліджень та викладання та взаємне визнання кваліфікацій, сприяння мобільності викладачів та студентів та використання міжнародних програм для сприяння обміну студентами.


Magna Charta Universitatum

Обсерваторія Великої Хартії – це асоціація підписантів, незалежна від політичних організацій або груп інтересів.

Обсерваторія проводить свою роботу з метою забезпечення цілісності інтелектуальної та наукової роботи в установах та суспільстві, тим самим зміцнюючи довіру до відносин між університетами та їх громадами.