Засідання вченої ради ЗВО "ПДУ" 29 грудня

29 грудня 2022 року відбулося планове засідання вченої ради Закладу вищої освіти «Подільський державний університет», в якому прийняли участь 55 членів ради із 68. Засідання розпочалось з урочистостей. Ректор університету, професор ІВАНИШИН Володимир Васильович вручив атестат професора СЕМЕНИШЕНІЙ Наталії Вікторівні;

диплом доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» – ПОЛІЩУК Анастасії Василівні;

атестати доцентів: БОДНАР Аллі Миколаївні, ГАВРИЛЮК Віті Миколаївні, ГОРЮК Юлії Вікторівні, ТАРАСЮКУ Валерію Анатолійовичу, ТОРЧУКУ Михайлу Васильовичу.

 

Надалі, вчена рада працювала згідно порядку денного:

  1. Створення факультету енергетики та інформаційних технологій (доп. ректор ІВАНИШИН Володимир Васильович)
  2. Звіт про освітньо-педагогічну та господарську діяльність ВСП «Камянець-Подільський фаховий коледж ЗВО «ПДУ» за 2021-2022 н.р. (доп. директор коледжу БІЛЯНСЬКИЙ Юрій Олександрович)
  3. Звіт про наукову діяльність науково-дослідного інституту круп'яних культур ім. О. Алексеєвої (доп. директор НДІКК ім. О. Алексеєвої БУРДИГА Віталій Миколайович)

 

На підставі результатів таємного голосування вчена рада прийняла рішення про присвоєння вченого звання доцента по кафедрі тракторів, автомобілів та енергетичних засобів ПУКАСУ Віталію Леонідовичу.

Також, вчена рада прийняла рішення з 01 січня 2023 року ліквідувати Навчально-науковий інститут енергетики та створити на його базі Факультет енергетики та інформаційних технологій.

 

В різному вчена рада розглянула питання і одноголосно прийняла рішення:

- рекомендувати до друку навчальні посібники з дисциплін: «Науково -теоретичне обґрунтування продуційного процесу в рослинництві»; «Хвороби рідкісних і зникаючих видів рослин, занесених до червоної книги України»; навчально-методичний посібник з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка. Розділ «Інженерна графіка» та практикум з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка. Розділ «Нарисна геометрія»;

- рекомендувати до опублікування електронні збірники наукових праць Всеукраїнських науково-практичних конференцій, які відбулись в університеті.

Наступними питаннями вчена рада розглянула та затвердила:

- ряд положень, що регламентують роботу університету;

- план наукових і науково-технічних заходів університету на 2023 рік;

- план науково-дослідних робіт науково-педагогічних працівників університету;

- комплексний план роботи наукової бібліотеки університету на 2023 рік;

- звіти про стажування БАЛЛИ Інни Володимирівни, ПУКАСА Віталія Леонідовича, МАХИНІ Світлани Олегівни.

 

 

Секретар вченої ради, доцент                                Олена КОБЕРНЮК