1822

Кучер Олег Володимирович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

: (097) 900 60 32
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-2086-5971
Scholar
Publons
Scopus
ResearchGate

Місце і дата народження:
9 червня 1968 року в с. Слобідка-Кульчиївецька Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. У 1993 році закінчив економічний факультет Кам`янець-Подільського Сільськогосподарського інституту (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Економіка і управління в галузях АПК» та здобув кваліфікацію економіста-організатора.

Кандидатську дисертацію на тему: «Формування маркетингової стратегії збуту продукції підприємств АПК» захистив 24 лютого 2010 року.

Вчене звання доцента присвоєно у 2012 році.


Напрям наукового дослідження:
«Формування маркетингового механізму управління розвитком біоекономіки в Україні» (реєстраційний номер 0123U103910)


Викладає навчальні дисципліни:
«Менеджмент та адміністрування», «Маркетинг», »Логістика»,  «Інноваційні технології в логістиці», «Управління якістю та сертифікація продукції», «Екологічний менеджмент», «Ділове адміністрування», «Управління органами публічної влади, державними підприємствами, установами та організаціями».


Діяльність:

 • з 2001 по 2007 рік – викладач Кам'янець-Подільської філії ПВНЗ «Європейський університет»;
 • з 2004 по 2008 рік – аспірант ПВНЗ «Європейський університет» (м. Київ) на кафедрі маркетингу;
 • з 2007 по 2011 рік – асистент кафедри менеджменту і маркетингу Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • з 2011 р. – по теперішній час доцент кафедри менеджменту , публічного управління та адміністрування Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • з 2018 по 2020 рік докторант Подільського державного аграрно-технічного університету за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Підвищення кваліфікації та стажування:

 1. ВП Агрофірма «Жванчик» Чемеровецького району Хмельницької області 03.2021р.– 20.04.2021р. Виробниче стажування без відриву від основної роботи. 120 год.
 2. Own Scholarship Fund Warsaw University of Life Sciences Agreement No. 1 2019/2020 for the Student Mobility - SGGW, Poland. 01.10.2019-31.03.2020. Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Poland.
 3. Program of Fellowships under the Polish National Commission for UNESCO, 01.01.-28.02. 2023. Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Poland.

Участь у міжнародних програмах і проєктах

 1. Program ERASMUS+, «Erasmus+ KA 107 – Staff mobility for teaching» Staff mobility in the academic years 2019/2020, Agreement NO 2019-1-PL01-KA 107-064836-STA-3. 07.11. -11.11.2019, University of Applied Sciences in Tarnow, Poland.
 2. Program ERASMUS+, «Erasmus+ KA 107 – Staff mobility for teaching» Staff mobility in the academic years 2021, Agreement NO 2020-1-PL01-KA 107-3. 01.03.-14.03.2020, University of Agriculture in Krakow, Poland.
 3. Program ERASMUS+, «Erasmus+ KA 107 – Staff mobility for teaching» in the academic years 2021/2022, Agreement NO 2021-1-PL01-KA 107-079923-STA-6. 25.-29.10.2021. University of Applied Sciences in Tarnow, Poland.
 4. Program ERASMUS+, «Erasmus+ KA 171 – Staff mobility for teaching» Staff mobility in the academic years 2022/2023 from May 15, 2023 to May 19, 2023. University of Applied Sciences in Tarnow, Poland.
 5. Project UNIgreen UA. Study visit entitled: Digitalisation & Virtual Campus from 05.06.2023 to 09.06.2023 at the University of Almeria, Spain

 Наукові статті

 1. Oleg Kucher, Liliia Proopchuk. The development of the market of the renewable energy in Ukraine Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Springer International Publishing AG, 2017 P. 71-81. ISSN 2352-2542 (electronic), ISSN 2352-2534. (Web of Science Core Collection WoS (CC)).
 2. Oleg Kucher et al. Marketing strategy formation for the development of organic production in the Ukraine. Proceedings of the 2018 International Scientific Conference ‘Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy’ No 1, Warsaw, 7–8 June 2018, pp. 34–39. DOI: 10.22630/ESARE.2018.1.1. (Web of Science Core Collection WoS (CC)).
 3. Oleg Kucher, Liliia Proopchuk. Economic aspects of biomass market development in Ukraine. E3S Web of Conferences 154, 01007 (2020). 6th International Conference – Renewable Energy Sources (ICoRES 2019) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015401007 Scopus
 4. Oleg Kucher et al. Development of small hydroenergy in Ukraine and its legal regulation. E3S Web of Conferences 154, 01007 (2020). DOI https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015406003 Scopus.
 5. Кучер Олег. Маркетинговий механізм розвитку ринку органічної продукції в Україні. Науковий журнал «Біоекономіка та аграрний бізнес» ТОМ 11, № 4 (2020) http://dx.doi.org/10.31548/bioeconomy2020.04.011
 6. Кучер Олег. Біоекономіка як сучасна парадигма економічного розвитку. Науковий журнал «Біоекономіка та аграрний бізнес» Том 12, № 2, 2021 DOI: 31548/bioeconomy2021.02.002
 7. Oleg Kucher et al. Energy Potential of Biogas Production in Ukraine. MDPI Proceedings Journals - Energies 2022, 15(5), 1710; https://doi.org/10.3390/en15051710 Scopus Q2
 8. Nedilska U., Yermakov S., Rud A., Kucher O., Dumanskyi O. Bioenergetic evaluation of miscanthus giant roductivity in the conditions of the western forest-steppe of Ukraine for use as a solid. Engineering for rural development. Jelgava, 2023, pp.1017-1025. DOI: 10.22616/ERDev.2023.22.TF207
 9. Кучер, О.В Єрмаков С.В. Методологія маркетингових досліджень біоекономічних процесів. «Подільський вісник : сільське господарство, техніка, економіка» Випуск 1 (38) 2023 Сільськогосподарські науки. С. 132-139. DOI: https://doi.org/10.37406/2706-9052-2023-1.19

 Монографії

 1. Oleg Kucher, Liliia Prokopchuk, Sergiy Netiaha Mariia Melnyk. Evaluation of economic performance of farms in Ukraine using the RISE Model. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology Monograph 25. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. ISBN: 978-83-955125-0-6.
 2. Тryhuba А., Hutsol Т., Mudryk K., Nurek T., Golebiewski J., Lub P., Glowacki S., Sharybura А.О., Тryhuba І., Kucher О., Mykhailova L., Rud А. Planning of soil-based processes based on modeling. Monograph. – Warszawa: 2020. – 138 s. http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/7353
 3. Mykhailov Ye., Golebiewski J., Kiurchev S., Hutsol Т., Kolodii O., Nurek T., Glowacki Sz., Zadosna N., Verkholantseva V., Palianychka N., Kucher О. Economic and technical efficiency of sunflower seed processing. Monograph. – Warszawa: 2020. – 158 с. https://doi.org/10.22630/SGGW.WE.9788375839340
 4. Hutsol T., Glowacki S., Mudryk K., Yermakov S., Kucher O., Knapczyk A., Muliarchuk O., Koberniuk O., Kovalenko N., Kovalenko V., Ovcharuk O., Prokopchuk L. Agrobiomass of Ukraine – Energy Potential of Central and Eastern Europe (Engineering, Technology, Innovation, Economics). Monograph. – Warsaw: 2021. – 136 p. DOI 10.22630/SGGW.IIM.9788382370201

Методичні рекомендації

 1. Кучер О.В. Комплект електронного методичного забезпечення навчальної дисципліни «Екологічний менеджмент» (MOODLE) Протокол № 6 від 24.03.2021 р.
 2. Кучер О.В. «Основи менеджменту і маркетингу» методичні рекомендації та завдання щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, денної форми навчання, спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021 р. 32 с. № 7, 20.05.2021 р.
 3. Кучер О.В. «Основи менеджменту і маркетингу» конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, денної і заочної (дистанційної) форми навчання, спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021 р. 56 с. № 7, 20.05.2021 р.
 4. Кучер О.В. «Основи менеджменту і маркетингу» Методичні рекомендації для виконання практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, денної форми навчання, спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021 р. 48 с. № 7. 20.05.2021р.
 5. Кучер О.В. Комплект електронного методичного забезпечення навчальної дисципліни «Менеджмент державних установ і організацій»» (MOODLE). Протокол №4 від травня 2022 р. Кам’янець-Подільський: ПДУ, 2022 р. 121 с.
 6. Кучер О.В. Конспект лекцій з дисципліни «Логістика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» Протокол №3 від 24 травня 2023 року. Кам’янець-Подільський: ПДУ, 2023 р. 81с.

 Патенти

Патент на корисну модель № 152226 від 11.01.2023р.