Кафедра фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем

Department of Finance, Banking, Insurance and Electronic Payment Systems

Викладацький склад
Навчально-допоміжний персонал

 

 

Контакти:

Хмельницька область,
м. Кам'янець-Подільський,
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
вул. Шевченка, 12, корпус 6.
Тел.: (03849) 6-83-41
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра «Фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем» була створена 2002 року після відкриття нової спеціальності «Фінанси і кредит», шляхом реорганізації кафедри бухгалтерського обліку і фінансів. 

На кафедрі викладаються такі дисципліни: Фінанси, Фінансовий ринок, Ринок фінансових послуг, Фінансова інфраструктура,Фінанси зарубіжних корпорацій, Корпоративні фінанси, Фінансова діяльність суб’єктів господарювання,Фінансово-економічна діяльність, Податкова система, Державна система оподаткування, Банківські системи,Інвестиційний аналіз, Інвестування, Інвестиційний менеджмент, Інвестиційне кредитування, Організація іпотечної справи, Іноземні інвестиції в АПК,Оцінка вартості підприємства (бізнесу), Бюджетування діяльності  суб’єктів господарювання, Методологія наукових досліджень, Основи фінансово-економічної безпеки, Гроші і кредит, Фінанси, гроші та кредит, Фінанси підприємств,Фінансова математика, Податковий менеджмент, Електронна комерція, Центральний банк і грошово-кредитна політика, Банківські операції, Страхові послуги, Страхування,Страховий менеджмент,Інформаційні системи і технології у
фінансах, Управління витратами та цінами, Казначейська справа, Бюджетна система, Бюджетний менеджмент,Фінансовий аналіз , Міжнародні фінан­си, Місцеві фінанси , Фінансова санація та банкрутство підприємств,Управління фінансовою санацією підприємства, Фінансове моделювання бізнес- процесів, Теорія економічного аналізу, Економічний аналіз, Проектний  аналіз, Аналіз господарської діяльності, Організація і методика економічного аналізу, Фінансовий менеджмент, Соціальне страхування, Державний фінансовий контроль.

Кафедра керує навчальними та виробничими практиками, курсовим і дипломним проектуванням, а також виконанням випускних магістерських робіт.

На даний час на кафедрі   працює дев’ять співробітників. Це завідувач кафедри доктор економічних наук, профессор Рудик В.К. ;професори: Лаврук В.В.,Сенищ П. М.;  кандидати економічних наук, доценти:Гайбура Ю.А. , Зеленський А.В., Фугело П.М. ; асистенти: Гаврилюк В.М. , Печенюк А. В.та старший лаборант Оганесян  С. А..

 

Історична довідка

Першим  завідувачем кафедри стала кандидат економічних наук, доцент Краснолуцька Л.М. Протягом 2011-2015 рр. кафедру фінансів і кредиту очолював кандидат економічних наук, доцент Лаврук В.В.

У зв'язку із необхідністю переходу до нового переліку спеціальностей, 2016 року відбулась реорганізація кафедри. Після проведення реорганізації, кафедра отримала назву «Фінансів, банківської справи та страхування», а її завідувачем було призначено доктора економічних наук Рудика Володимира Касяновича. Заступником завідувача є вихованець кафедри – кандидат економічних наук Зеленський Андрій Вікторович. Відповідальними за наукову роботу є доцент Гайбура Ю.А. та виховну роботу відповідно доцент, асистент кафедри Печенюк А.В. . У зв’язку з реорганізацією у 2019 році кафедра отримала назву- кафедра «Фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем».

 

Біля витоків кафедри стояли видатні вчені економісти, доктори економічних наук, професори, академіки НААН України Дем'яненко М.Я. та Малік М.Й. image002 image001

      

Великий внесок у розвиток кафедри зробив кандидат економічних наук, доцент Бендера М.І. (21.05.1974 - 05.11.2010 рр.), який викладаючи дисципліни «Банківські операції», «Інвестування» та «Основи фінансової діяльності» сформував їх повноцінне навчально-методичне забезпечення та започаткував проведення на факультеті економічних турнірів серед студентської молоді західного регіону України, а також серед школярів м.Кам'янця-Подільського. image003

 Кафедра «Фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем» має статус випускової кафедри Навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів та здійснює підготовку бакалаврів і магістрів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Крім того колектив кафедри забезпечує викладання дисциплін при підготовці фахівців із таких спеціальностей як «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Викладачі кафедри «Фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем» беруть активну участь у роботі Інституту дистанційної освіти, Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки, а також залучаються для викладання окремих дисциплін на факультеті агротехнологій і природокористування та інженерно-технічному факультеті.

 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти

Основними напрямками наукової роботи співробітників кафедри є дослідження фінансових відносин в агропромисловому комплексі, зокрема, проблеми мобілізації фінансових ресурсів, страхування, оподаткування. Викладачі кафедри «Фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем» активно працюють над повноцінним методичним забезпеченням занять з усіх навчальних дисциплін. Зокрема, розробляються і регулярно поновлюються методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять, виконання контрольних, курсових і дипломнихробіт.

З моменту заснування кафедри «Фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем» викладачами опубліковано понад 700 наукових праць, вони є учасниками численних міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій. Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з багатьма вищими навчальними закладами України. Викладачі кафедри співпрацюють з провідними підприємствами та організаціями міського, районного та обласного значення, що сприяє підвищенню фахового та наукового рівня курсових і дипломних робіт.

Сьогодні кафедра «Фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних» систем ЗВО ПДУ – це згуртований творчий колектив, який увібравши усі надбання і творчий доробок попередніх поколінь та світової фінансової думки, здатний творчо розв'язувати і розв'язує складні проблеми удосконалення фінансової освіти та здійснення наукових розробок у період трансформації економіки і реструктуризації фінансової системи, що триває в Україні. Це колектив, щоперебуває у постійному творчому пошуку і сміливо дивиться у майбутнє.