1410

Гаврилюк Віта Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

: 067 268 45 08
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-4685-5544
Scholar
Publons
Scopus
 
 
 
 
 

Місце і дата народження:
22 листопада 1969 року в м. Кам'янець – Подільський Хмельницької області.


Освіта: Вища. В 1995 році закінчила Кам’янець – Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Облік і аудит», здобувши кваліфікацію економіст з бухгалтерського обліку і фінансів.

Наукова діяльність: Кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток фінансового лізингу в сільському господарстві» захистила у 2015 році в спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» ( спеціальність 08.00.08. – «Гроші, фінанси і кредит»).


Напрям наукового дослідження:
«Удосконалення управління фінансовими ресурсами пенсійної системи в умовах її реформування».


Викладає навчальні дисципліни:
«Основи фінансово – економічної безпеки», «Міжнародні фінанси», «Лізинг в АПК», «Казначейська справа», «Фінансова думка України», «Фінансовий ринок», «Ринок фінансових послуг».


Діяльність:

 • З 1995 по 2004 року  – працювала асистентом кафедри фінансового обліку Подільської державної аграрно – технічної академії ( нині Подільський державний аграрно – технічний університет).
 • З  2004 року по 2014 року – працювала асистентом кафедри фінансів і кредиту Подільського державного аграрно – технічного університету.
 •  2014 рік начальник планово – фінансового відділу Подільського державного аграрно – технічного університету і за суміщенням асистент кафедри фінансів і кредиту.
 • З листопада 2014 року по серпень  2019 року – асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З листопада 2019 року по теперішній час – асистент  кафедри математичних дисциплін, інформатики і моделювання Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2021року і по теперішній час – асистент кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем Подільського державного аграрно – технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет».

Наукові статті

 1. Havryliuk Vita. Innovative financial criteria for methodological approaches to the assessment of agrarian insurance // Yuliia Aleskerova, Liubov Kovalenko, Vita Havryliuk // Baltic Journal of Economic Studies. - 2019.- Vol. 5 (2019) No. 4. – P. 34-41. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-4-34-41 (WoS)
 2. Larysa O. VDOVENKO, Svitlana V. SKRYPNYK, Polina O. FENENKO, Vita M. HAVRYLIUK, Vitalii V. KOVALOV (2020), Discrete Process of Development and Effective Functioning of the Fiscal System of the Ukraine and EU Countries Journal of Advanced Research in Law and Economics. Summer 2020 Volume XI, Issue 4(50) – P.1446-1461 https://journals.aserspublishing.eu/jarle (Scopus)
 3. HAVRYLIUK Vita, HROMYK Andrii, SEMENETS Ivan, PYLYPIUK Tetiana, MOTSYK Rostislav (2021) DIGITALIZA TION OF TERRITORIAL AND ECONOMIC SYSTEMS AT THE REGIONAL LEVEL, Regional Scientific Request, 2021, 13 (2), pp. 209–226 https://econpapers.repec.org/article/hrsjournl/v_3axiii_3ay_3a2021_3ai_3a2_3ap_3a209-226.htm        (Scopus)
 4. Гаврилюк, В.М. Моделювання формування прибутку сільськогосподарських підприємств для мотивації розвитку фінансового лізингу // В.М. Гаврилюк, Н.А. Марчук //Економіка та суспільство. – 2021 –. №25. – Режим доступу до статті: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/235 https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-10
 5. Гаврилюк В.М. Скорингова модель як метод оцінки платоспроможності В.М. Гаврилюк //Економіка та суспільство. – 2021. – №27. – Режим доступу до статті: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/446https://
 6. Havryliuk, V., Rudyk, V., Melnyk, L., Kondratska, N., Burdeniuk, S. Optimization Model of Structural Allocation of Financial Resources in the Pension System of Ukraine Review of Economics and Financethis link is disabled, 2022, 20(1), pp. 216–228 https://refpress.org/ref-vol20-a26/ (Scopus)
 7. Havryliuk V. Cryptocurrencies and traditional financial instruments: a comparative analysis and perspectives / M. Shevchenko, V. Havryliuk, O. Rudych //Investytsiyi: praktyka ta dosvid. 2023. - №7. -  С. 51 -57.  https://nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/1324
 8. Гаврилюк В.М. До питання формування сучасної пенсійної системи України в умовах глобальних викликів // В.М. Гаврилюк //Економіка та суспільство. – 2023. – №51. – Режим доступу до статті: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/51
 9. Гаврилюк В.М. Сучасні моделі пенсійних систем як запорука надійного соціального захисту громадян / В.М. Гаврилюк // Наука, розвиток і новітні тенденції розвитку : матеріали ХХХV міжнародної науково-практичної конференції. Париж, Франція. 2022. - С. 81-83. https://isg-konf.com/science-development-and-the-latest-development-trends/
 10. Гаврилюк В.М. Актуальні питання розвитку пенсійної системи: проблеми та перспективи / В.М. Гаврилюк // Actual problems of learning and teaching methods: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Actual problems of learning and teaching methods», 06-09 грудня 2022 р., Відень, Австрія, - 2022. – С.93-97. https://isg-konf.com/uk/actual-problems-of-learning-and-teaching-methods/

Монографії

 1. Havryliuk V. Problems and prospects of insurance development in agriculture. Ttheoretical and scientific approaches to the problems of modern economy: International Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2020. -  Pp. 218-224. ISBN - 978-1-64871-915-8   DOI - 10.46299/isg.2020.
 2. Гаврилюк, В.М. Інтерактивні технології навчання здобувачів вищої освіти // В.М. Гаврилюк, Н.А. Марчук //Наука ХХІ ст.:виклики та перспективи :колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред.: В.В. Іванишина. – Тернопіль Осадца Ю.В., 2021. Т.1. Суспільні науки. – С. 204 –216. http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8982

Навчальні посібники

 1. Гаврилюк В.М. Фінанси сільськогосподарських підприємств : посібник з питань фінансових відносин у ринкових умовах (Страховий захист сільськогосподарських товаровиробників:) за ред. М.Я. Дем’яненка. – К.:ІАЕ УААН, 2000. – С.294-305.
 2. Гаврилюк В.М. Актуарні розрахунки: навчально – методичний посібник. С.А. Навроцький, А.В. Фурса, В.М. Гаврилюк.  Київ.:ЦП «КОМПРИНТ», 2013.  97с.

 Методичні рекомендації

 1. Гаврилюк В.М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Страхові послуги» для студентів здобувачів першого   (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності, 072 - Фінанси, банківська справа і страхування Кам’янець – Подільський: ПДАТУ, 2019. 92с.
 2. Гаврилюк В.М. Методичні рекомендації до практичних і семінарських занять з навчальної дисципліни «Страхові послуги» для студентів здобувачів першого  (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності, 072 - Фінанси, банківська справа і страхування Кам’янець – Подільський: ПДАТУ, 2019.  32с.
 3. Гаврилюк В.М. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Фінанси підприємств» здобувачами  першого  (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності, 072 - Фінанси, банківська справа і страхування. Кам’янець – Подільський: ПДАТУ, 2019. 19с.
 4. Гаврилюк В.М. Методичні вказівки та рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт магістрами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. Кам’янець – Подільський: ПДАТУ, 2019. 24с.
 5. Гаврилюк В.М. Методичні рекомендації з підготовки до практичних (семінарських) занять  з дисципліни «Міжнародні фінанси» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування  / В.М. Гаврилюк. Кам’янець – Подільський: ЗВО ПДУ, 2022. - 15с.
 6. Гаврилюк В.М.  Методичні рекомендації до самостійної роботи  з дисципліни «Міжнародні фінанси» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування  / В.М. Гаврилюк. Кам’янець – Подільський: ЗВО ПДУ, 2022. - 20с.
 7. Гаврилюк В.М.  Тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань з дисципліни «Міжнародні фінанси» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування / В.М. Гаврилюк. Кам’янець – Подільський: ЗВО ПДУ, 2022. - 34с.
 8. Гаврилюк В.М.  Конспект лекцій з дисципліни «Фінансова думка України» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування / В.М. Гаврилюк. Кам’янець – Подільський: ЗВО ПДУ, 2022. – 92 с.
 9. Гаврилюк В.М.  Методичні рекомендації до самостійної роботи  з дисципліни «Фінансова думка України» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування / В.М. Гаврилюк. Кам’янець – Подільський: ЗВО ПДУ, 2022. - 22с.
 10. Конспект лекцій з дисципліни «Лізинг в АПК» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування / В.М. Гаврилюк. Кам’янець – Подільський: ЗВО «ПДУ», 2023. – 80 с.
 11. Методичні рекомендації з підготовки до практичних (семінарських) занять з дисципліни «Лізинг в АПК» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування / В.М. Гаврилюк. Кам’янець – Подільський: ЗВО ПДУ, 2023. - 36с.
 12. Тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань з дисципліни «Лізинг в АПК» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 072– Фінанси, банківська справа та страхування / В.М. Гаврилюк. Кам’янець – Подільський: ЗВО ПДУ, 2023. - 24с