1356

Рудик Володимир Касянович

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

: (03849) 68–3–76
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-9011-4543
Scholar
Publons
ResearchGate

Місце і дата народження:
25 серпня 1963 року в с. Стецева, Снятинського району, Івано – Франківської області.


Освіта:
Повна вища. В 1985 році закінчив Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут (сьогодні Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства» та здобув кваліфікацію економіста-організатора сільськогосподарського виробництва.

Кандидатську дисертацію на тему: “Ефективність розміщення галузей землеробства та їх удосконалення” захистив у 1991 році.

Вчене звання доцента присвоєно у 1995 році.

Докторську дисертацію на тему: «Розвиток пенсійного страхування в Україні: теорія, методологія, практика» захистив у 2015 році.


Напрям наукового дослідження:
«Удосконалення управління вітчизняною пенсійною системою в умовах проведення пенсійної реформи»


Викладає навчальні дисципліни:
«Страховий менеджмент», «Страхування», «Соціальне страхування». «Фінанси підприємств»


Діяльність:

 • З травня 1985 року по листопад 1985 року – економіст по оплаті праці в колгоспі «Заповіт Ілліча» Заставнівського району, Чернівецької області.
 • З грудня 1985 року по липень 1988 року – виконував обов’язки головного економіста колгоспу ім. ХХІІ з’їзду КПРС с. Погорилівка, Заставнівського району, Чернівецької області.
 • З липня 1988 року по вересень 1991 року – навчався в аспірантурі Українського науково-дослідного інституту економіки агропромислового виробництва імені О. Г. Шліхтера з відривом від виробництва.
 • З вересня 1991 року по січень 1993 року – асистент кафедри бухгалтерського обліку і фінансів Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту.
 • З січня 1993 року по травень 1996 року – доцент кафедри бухгалтерського обліку і фінансів  Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту.
 • З травня 1996 року по листопад 2001 року – виконуючий обов’язки декана економічного факультету Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З листопада 2001 року по листопад 2002 року – доцент кафедри бухгалтерського обліку і фінансів Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З листопада 2002 року по листопад 2004 року – декан економічного факультету Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З листопада 2004 року по липень 2014 року – директор інституту бізнесу і фінансів Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З липня 2014 року по червень 2015 року – виконуючий обов’язки декана економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З червня 2015 року по грудень 2015 року – виконуючий обов’язки завідувача кафедри фінансів і кредиту Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З грудня 2015 року по серпень 2016 року – завідувач кафедри фінансів і кредиту Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З серпня 2016 року по вересень 2016 року – виконуючий обов’язки завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2016 року по серпень 2019 року – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2019 року по листопад 2019 року – в. о. зав. кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З листопада 2019 року по теперішній час – зав. кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

 Наукові статті

 1. Рудик В.К. Роль ризик – менеджменту в системі організації пенсійного менеджменту. / Рудик В.К /Науковий журнал «Облік і фінанси», №3 (69)  2015 – с. 159 – 163.
 2. Рудик В.К. Роль ризик – менеджменту в системі організації пенсійного менеджменту. / Рудик В.К /Науковий журнал «Облік і фінанси», №3 (69)  2015 – с. 159 – 163.
 3. Рудик В.К Інвестиційний аспект ефективного функціонування  накопичувального пенсійного страхування/ Рудик В.К // Збірник наукових праць Подільського держ. аграр. – техн. університету. Економічні науки. Вип. 23.  –  Кам’янець – Подільський, 2015. - С. 34 – 45..
 4. Рудик В.К Пенсійні реформи як елемент формування сучасної національної пенсійної системи / Рудик В.К // Економіка АПК. – 2015. - №11. – с. 79 – 84.
 5. Рудик В.К Особливості розвитку пенсійного менеджменту в сучасних умовах. / Рудик В.К // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 12 (175) / Наук. ред.. І.Г. Манцуров. –К., 2015. – С. 177 – 181.
 6. Рудик В.К Вплив демографічних чинників на фінансовий стан пенсійної системи України в сучасних умовах / Рудик В.К //  Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. - Івано – Франківськ  : Вид – во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2016. – Вип.12. – Т 1.  - 148с. - с. 16-24.
 7. Рудик В.К Соціальний аспект реформування вітчизняної пенсійної системи в сучасних умовах / Рудик В.К //  Україна: аспекти праці. – Науково – економічний та суспільно –політичний журнал. - 2016. - №. 5-6 – с. 32 – 37.
 8. Рудик В.К Особливості фінансування системи загальообовязкового державного пенсійного страхування в умовах фінансової кризи / Рудик В.К, Семенець І.В. //  Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ» – 2017. - №12. – с. 385-390.
 9. Рудик В.К Пріоритетність економічних чинників при реформуванні пенсійної системи України. / Рудик В.К //  Науковий журнал  Тернопільського національного економічного університету «Світ фінансів». – 2016 - №3 (48).. Тернопіль ТНЕУ 2016. – 194с. -С. 20 – 30.
 10. Рудик В.К Стан реформування пенсійної системи в Україні / Рудик В.К. Олексійко В.С. //  Науковий журнал «Облік і фінанси», №4 (74)  2016 – с.  106 -113 .
 11. Рудик В.К Стан реформування пенсійної системи в Україні / Рудик В.К. Олексійко В.С. //  Науковий журнал «Облік і фінанси», №4 (74)  2016 – с.  106 -113 .
 12. Рудик В.К Пріоритети пенсійної реформи в Україні на сучасному етапі / Рудик В.К //  Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. - Івано – Франківськ  : Вид – во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2017. – Вип.13. – Т 1.  - 217с. - с. 45 – 53.
 13. Rudyk V.K. INTERNATIONAL EXPERIENCE OF RETIREMENT INSURANCE AND ITS IMPLEMENTATION IN UKRAINE. / Rudyk V.K.. O. Chaikovska. // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 2017; 2(191): 32-37 УДК 631:368.914.2 JEL classification: G 230, H 530, H 550, I 380 DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/191-2/5
 14. Rudyk V.K.  FEATURES OF THE FUNCTIONING OF NATIONAL PENSION SYSTEMS OF EASTERN EUROPE AND UKRAINE IN THE MODERN CONDITIONS/ Rudyk V.K.. Agnieszka Parlinska// ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT :  Proceedings of the 2019 International Conference (9-10 May 2019, Jelgava).  – Jelgava : LLU ESAF, 2019. – No 52. – P. 182-187.   
 15. Rudyk V.K. PROCESSES OF MANAGING INFORMATION INFRASTRUCTURE OF A DIGITAL ENTERPRISE IN THE FRAMEWORK OF THE «INDUSTRY 4.0» CONCEPT / V. Rudyk , K . Andriushchenko., O . Riabchenko.,M . Kachynska.,N . Marynenko.,L . Shergina,V . Kovtun, М . Tepluk, A. Zhemba, O. Kuchai // Eastern-European Journal of Еnterprise Тechnologies – 2019, 1/3 (97).Index Scopus, CrossRef, American Chemical Society, EBSCO Copernicus and ot. p. 72 (p. 60-72).
 16.  Рудик В.К. Методичні засади оцінки привабливості соціального підприємництва//Іванишин В. В., Рудик В. К., Печенюк А. П. Методичні засади оцінки привабливості соціального підприємництва. Бізнес Інформ. 2019. №6. C. 100–107.
  https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-6-100-107-

Монографії

 1. Рудик В.К. Сучасні тенденції розвитку системи пенсійного страхування України: [монографія] / В.К. Рудик // – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2014. - 272 с.  
 2. Rudyk V.K. Main reguirements for reform of the domestic pension system in the context of euro integration processes in Ukraine. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, мechanisms, prospects: collective monograph | edited by M. Bezpartochnyi. In 2 Vol. / ISMA  University.- Riga: «Landmark» SIA. 2018. – Vol.1. -348p. – P. 127- 134.

Навчальні посібники

 1. Рудик В.К. Основи економіки: Навч. Пос. Д.Пармаклі, А.Власова, В.Рудик, Н.Корженівська – Кам.-Под.: вид-во ПП «Медобори-2006», 2013. – 231 с.

Методичні рекомендації

 1. Рудик В.К. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів ОКР «Магістр»  денної форми навчання спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» Кам’янець-Подільський: Подільський ДАТУ, 2016. - 72с.
 2. Рудик В.К., Савіцька С.І., Фугело П.М. Методичні рекомендації щодо організації виробничої практики для студентів денної і заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» Кам’янець-Подільський: Подільський ДАТУ, 2017. - 44 с.
 3. Рудик В.К., Краснолуцька Л.М., Бабаніна Н.В. Програма проходження виробничої практики та методичні рекомендації до написання звіту для підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Кам’янець-Подільський: Подільський ДАТУ, 2017. - 38 с.
 4. Рудик В.К , Бабаніна Н.В., Зеленський А.В. Методичні вказівки  до написання і захисту курсових робіт з дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки  6.030508 «Фінанси і кредит»  Кам’янець-Подільський: Подільський ДАТУ, 2017. - 32 с.
 5. Рудик В.К , Бабаніна Н.В., Зеленський А.В. Методичні рекомендації  для практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Фінанси підприємств»  для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки  6.030508 «Фінанси і кредит». Кам’янець-Подільський: Подільський ДАТУ, 2017 – 27 с.
 6. Рудик В.К., Краснолуцька Л.М., Фугело П.М., Печенюк А.В., Зеленський А.В.,  Гаврилюк В.М., Волощук В.Р. Методичні рекомендації для виконання та захисту дипломних робіт студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього  рівня «Магістр». Кам’янець-Подільський: Подільський ДАТУ, 2019 – 38 с