ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет - конференція «Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації»

В умовах воєнного стану, демографічної кризи виникає багато нових проблем, які необхідно досліджувати і вирішувати у сфері фінансів. Саме їх розгляду та обговоренню присвячена ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет - конференція «Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації», проведена 12 квітня цього року в Закладі вищої освіти «Подільський державний університет» кафедрою фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем.

Під час конференції обговорювались питання впливу глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України, пріоритетів розвитку пенсійної системи України в сучасних умовах, особливостей розвитку місцевих фінансів в умовах децентралізації, тенденцій розвитку міжнародних фінансів і ринків фінансових послуг, основні виклики для банківської системи України в умовах прояву фінансової кризи, актуальні проблеми економіки, обліку, менеджменту діяльності підприємств в умовах ринкової глобалізації.

У роботі конференції взяли участь більше 80 науковців і здобувачів вищої освіти нашого університету, а також представники Вінницького національного аграрного університету, Державного біотехнологічного університету, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, Львівського національного університету природокористування, Поліського національного університету, Полтавського державного аграрного університету, Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій» ПЗВО «Кам’янець-Подільський податковий інститут».

Електронний Збірник матеріалів конференції буде розміщений в репозитарії Закладу вищої освіти  «Подільський державний університет» і надісланий усім учасникам конференції.

 

Доцент кафедри фінансів, банківської справи,

страхування та електронних платіжних систем Юлія ГАЙБУРА