Кафедра економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Department of Economy, Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities

Викладацький склад

 

Контакти:

32300
вул. Шевченка, 13
м. Кам'янець-Подільський
Хмельницька обл.
Тел.: (03849) 6-83-70
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Історична довідка

Кафедра почала функціонувати у 1956 році і, на той час, мала назву «Кафедра економіки і організації сільськогосподарського виробництва», яку очолював кандидат економічних наук Головаш А.О. Це була єдина кафедра, що забезпечувала вивчення економічних та облікових дисципліни на усіх факультетах вузу, при цьому викладацький склад нараховував всього п’ять осіб.

При створенні у 1974 році економічного факультету, виникла необхідність збільшення кількості економічних дисциплін. В 1975 році відбувся розподіл, в результаті якого утворилися три економічні кафедри: «Економіки сільського господарства» (завідувач Головаш А.О.), «Організації сільськогосподарського виробництва» (завідувач Доманчук Д.П.) та «Обліку і статистики» (завідувач Авраменко О.Р.).

В різні роки, кафедру очолювали досвідчені науковці - педагоги, професори та кандидати економічних наук: Головаш А.О., Лінєвич В.С., Здоровцов О.І., Бойко О.А.,  Бурейко Л.М., Боштан П.В., Михайлик А.Я., Бабанін В.В., Лотоцький І.І.

З 1988 року кафедра дістала назву «Економіки галузей АПК», а з 2002 року – «Економіки підприємств». З 1996 по 2001 роки кафедрою завідував кандидат економічних наук, доцент Бабанін В.В. 

З 2002 року, внаслідок об’єднання з кафедрою соціально-трудових відносин і статистики, кафедра дістала назву «Економіки підприємств і соціально-трудових відносин». Очолював кафедру доктор економічних наук, професор Лотоцький І.І.     

З 2012 року кафедра знову отримала назву «Економіки підприємства», а у 2016 перейменована у кафедру «Економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності».  Завідувачем кафедри стає доктор економічних наук, професор Волощук К.Б.

З 2021 року очолює кафедру доктор економічних наук, професор Корженівська Н.Л.

image001 image002 image003

 Навчальна робота кафедри

Перелік дисциплін кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: «Регіональна економіка», «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Основи економічної науки», «Державне регулювання економіки», «Стратегія підприємств», «Глобальна економіка», «Економічна діагностика», «Аграрний ринок України», «Аграрна політика», «Цінова політика», «Управління потенціалом підприємства», «Стратегічне управління підприємством», «Економіка праці соціально-трудові відносини», «Потенціал і розвиток підприємства», «Внутрішньо-економічний механізм підприємства», «Економічний ризик та методи його вимірювання», «Економіка та організація об'єднань діяльності підприємств», «Управління проектами», «Міжнародні економічні відносини», «Трансформаційна економіка», «Національна економіка», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Світове сільське господарство та ЗЕД», «Економіка агропромислових формувань», «Економіка і підприємництво», «Обґрунтування господарських рішень», «Економічна теорія», «Економіка природокористування», «Економічна безпека підприємств», «Внутрішньогосподарський механізм підприємства», «Економіка аграрного виробництва», «Економіка АПК», «Управління витратами», «Економіка і фінанси підприємства», «Комерційна таємниця», «Інтелектуальна власність», «Соціальна відповідальність», «Економічний механізм управління підприємством», «Економіка лісово-паркового господарства», «Методика наукових досліджень», «Капітал підприємства: формування та використання», «Соціальна економіка», «Інноваційний розвиток підприємства», «Управління розвитком компанії», «Механізм економічної політики», «Глобальна економіка», «Історія економіки та економічної думки», «Сучасні економічні теорії», «Конкурентоспроможність підприємств», «Методика наукового дослідження (за спеціальністю 051"Економіка") та організація підготовки дисертаційної роботи», «Концептуальні засади організації та реалізації обраного наукового дослідження», «Сучасна парадигма інноваційної економіки та її вплив на розвиток вітчизняного бізнесу», «Планування, оцінка і прогнозування економічних процесів», «Економічна безпека в умовах глобалізації», «Соціальна відповідальність в контексті сталого розвитку», «Розвиток цифрової економіки». Освітні компоненти Освітньо-професійних програм першого (бакалавр),  другого (магістр) та  Освітньо-наукових програм третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти щороку переглядаються з врахуванням пропозицій стейкхолдерів, випускників, студентів, що дозволяє готувати висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у світовий науково-освітній простір фахівців.

Наукова робота кафедри

Науково-педагогічні працівники кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності працюють над науковими темами, що охоплюють дослідження у сферах економічної та продовольчої безпеки, інноваційного розвитку, стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку громад, забезпечення конкурентоспроможності в умовах глобалізації, цифрової економіки, економічних трансформацій та неоіндустріальної модернізації.