1308

Волощук Катерина Богданівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: заслужений економіст України

: (067) 362 11 01
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:

Місце і дата народження:
19 вересня 1959 р. в с. Романівна Теребовлянського району Тернопільської області.

Освіта: 
Вища. Закінчила Кам`янець-Подільський сільськогосподарський інститут у 1981 році за спеціальністю «Економіка та організація сільського господарства», та здобула кваліфікацію економіста-організатора сільськогосподарського виробництва.

Кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення організації використання праці механізаторів в умовах науково-технічного прогресу (на матеріалах колгоспів інтенсивного бурякосіяння Хмельницької області)» захистила 12 червня 1990 року на спеціалізованій вченій раді Ленінградського сільськогосподарського інституту (на даний час Санкт-Петербурзький державний аграрний університет) (диплом про присудження наукового ступеня кандидата економічних наук КД № 026159 виданий м. Москва 28 листопада 1990 року).

23 грудня 2002 року рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри організації виробництва та бізнесу (атестат доцента ДЦ № 006002).

23 грудня 2011 р. на спеціалізованій вченій раді Житомирського національного агроекологічного університету Д 14.083.02 захистила докторську дисертацію на тему: «Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу агропромислових підприємств». Диплом про присудження наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (ДД № 000718 виданий на підставі рішення Атестаційної колегії від 29.03.2012 року).

21 листопада 2013 року рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання професора кафедри економіки підприємств і соціально-трудових відносин (атестат професора 12ПР № 009092).


Напрям наукового дослідження: 
Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу агропромислових підприємств.


Викладає навчальні дисципліни:
«Економіка підприємства»; «Стратегія підприємства»; «Інноваційний розвиток підприємства»; «Соціальна відповідальність». Здійснює керівництво: дипломними роботами бакалаврів, магістрів зі спеціальності «Економіка підприємства», а також науковою роботою аспірантів та докторантів зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).


Діяльність:


Наукові статті:

  1. Волощук К.Б. Механізми забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислових підприємств / К.Б. Волощук // Збірник наукових праць ПДАТУ – Вип. 22 – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2014. – С.121-126
  2. Волощук К.Б. Сутність та складові інноваційно-інвестиційного потенціалу агропромислових підприємств / К.Б. Волощук //Збірник наукових праць ПДАТУ. – Кам'янець-Подільський. – Вип. 23, 2015
  3. Волощук К.Б. Забезпечення впровадження міжнародної практики підтримки стабільного розвитку агропромислових інновацій / К.Б. Волощук // Сучасні соціально-економічні тенденції розвитку АПК України: Колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський», 2015. – с.272.

Методична робота:

  1. Економіка аграрного виробництва: навчально-методичний комплекс [навчальний посібник для студентів напряму «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»] / Е.В. Добровольська, І.М. Бендера, М.М. Чорнобай, О.В. Чубайко, С.І. Белей, Т.В. Беркута, Т.Д. Іщенко, М.В. Заходим. м. Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., Абетка, 2014. – 274 с. Гриф Міністерства освіти і науки України.