1786

Корженівська Наталія Леонідівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

: (067) 699 34 14
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-4665-6676
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
28 червня 1972 року в м. Кам'янці-Подільському Хмельницької області


Освіта:
Вища. У 1994 році закінчила Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет), за спеціальністю бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності та здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку і фінансів.

Кандидатську дисертацію на тему: Ефективність виробництва і удосконалення структури зернофуражних культур в умовах західного лісостепу (на матеріалах господарств хмельницької області) захистила в 1998 році.

В 2001 році присвоєно вчене звання доцента.

Докторську дисертацію на тему: «Економічна безпека товаровиробників зерна в умовах ринкової глобалізації: теорія, методологія, пріоритети» захистила в 2019 році.

В 2022 році присвоєно вчене звання професора.


Напрям наукового дослідження:
Безпекова складова розвитку економіки та підприємництва 0123U104182


Викладає навчальні дисципліни:
Економічна безпека підприємства,  Економічний ризик та методи його вимірювання, Обґрунтування господарських рішень і оцінка ризиків,  Підприємницькі ризики.


Діяльність:

 • З 1995 по 1998 рік – аспірант Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства ім. О.Г. Шліхтера (нині — Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки НААН»);
 • З 1998 по 2001 рік – в.о. доцента кафедри управлінського обліку і аудиту Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З 2001 року по 2013 рік – доцент кафедри управлінського обліку і аудиту Подільської державної аграрно-технічної академії (з 2004 року – Подільського державного аграрно-технічного університету).
 • З 2013 по 2016 рік – докторант Подільського державного аграрно-технічного університету за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
 • З вересня 2021 р. завідувач кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ЗВО «ПДУ». 

Наукові статті: 
Автор 164 публікацій, з них – 6 колективних монографій, 1 одноосібна.

 1. Корженівська Н.Л. Імперативи та пріоритети економічної безпеки товаровиробників зерна в умовах ринкової глобалізації. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г. 2019. 440 с.
 2. Корженівська Н.Л. Потенціал аграрної галузі України та інвайронментальна безпека його використання. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. Науково-економічний. № 1 (47). 2020. с. 28-33. (фахове видання категорія Б). DOI : 10.33783/1977-4167-2020-47-1-28-32.
 3. Korzhenivska N., Zitkiene, R., Matyskevic, Yu., Kremer-Matyskevic, I., Zaika, S. Energy Sector Impact on Country’s Economic Security: Baltic Sea Region EU Countries’ Case. Zitkiene, R., Matyskevic, Yu., Kremer-Matyskevic, I., Korzhenivska, N. & Zaika, S. (2020). Energy Sector Impact on Country’s Economic Security: Baltic Sea Region EU Countries’ Case. Independent Journal of Management & Production, 11(9), 2185-2214. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i9.1399/. Видання, включене до провідної наукометричної бази WoS/
 4. Korzhenivska N., Vitalii Kovalenko, Sergii Kokovikhin, Ella Dobrovolska, Oleksander Kozak. Value of photosynthesis meadow clover depending  on technology elements. ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT. Jelgava, 26.-28.05.2021.https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85112859296&origin=AuthorNamesList&txGid=daf887460f8f44b435e2b62bbdec9a90 Видання, включене до провідної наукометричної бази Scopus.
 5. Корженівська Н.Л., Лаврук В., Ткачук В., Лаврук О., Хелдак М. Management of reproduction of the livestock branch as the basis of its innovation and investment development. Agricultural and Economics: International Scientific E-Journal. Vol.7, No. 3, 2021. p. 200-222/DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.03.12. Видання, включене до провідної наукометричної бази WoS.
 6. Korzhenivska N., Borys Sydoruk, Andrii Sava, Nataliya Zdyrko, Olha Khaіetska. Optimization of economic and ecological components of using agricultural lands for balansed land use and rural areas development. INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION (IJM&P) http://www.ijmp.jor.br v. 12, n. 6, Special Edition ISE, S&P - November 2021 ISSN: 2236-269X DOI: 10.14807/ijmp.v12i6.1767. Видання, включене до провідної наукометричної бази WoS.
 7. Korzhenivska N., E. Shahini, N. Korzhenivska, Yu. Haibura, O. Niskhodovska, I. Balla. Ukrainian agricultural production profitability issues. SCIENTIFIC HORIZONS Vol. 26, No. 5 2023. P. 123-137.

 Методична робота:
Автор 80 праць навчально-методичного характеру, в т.ч. 1 навчального посібника.

 1. Основи економіки: Навч. Пос. Д.Пармаклі, А.Власова, В.Рудик, Н.Корженівська – Кам.-Под.: вид-во ПП «Медобори-2006», 2013. – 231 с.
 2. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Економіка підприємств» для студентів спеціальності 6.070106 «Автомобільний транспорт» 3. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного опрацювання курсу «Економічна безпека підприємства» для студентів спеціальності 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання.
 3. Дистанційний курс навчання на базі платформи Moodle з дисципліни «Економічна безпека в умовах глобалізації» для докторів філософії спеціальності «Економіка»  http://pdatu.net.ua/course/view.php?id=1322
 4. Дистанційний курс навчання на базі платформи Moodle з дисципліни «Методика наукових досліджень та організація підготовки дисертаційної роботи» для докторів філософії спеціальності «Економіка»  http://pdatu.net.ua/course/view.php?id=1338

Громадська діяльність:

Членкиня ГО «Інститут соціально-економічних регіональних досліджень», координаторка напряму еколого-економічного розвитку.