Кафедра іноземних мов

Department of Foreign Languages

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

 

Контакти:

32300, вул. Шевченка, 13
м. Кам'янець-Подільський Хмельницька обл.
Тел.: (03849) 6-83-21
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Колектив кафедри
Кунцьо О.І., викладач німецької та латинської мов, Попель Н.А., викладач французької та англійської мов, Гуменюк І.І., канд.філол.наук, завідувач кафедри іноземних мов, Чайковська О.В., канд.філол.наук, викладач англійської мови, Роляк А.О., канд.пед.наук, доцент кафедри іноземних мов, викладач англійської мови.

Завідувач кафедри – Ірина Іллівна Гуменюк.

У 2000р. закінчила Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет за спеціальністю 7.010101 «Педагогіка і методика середньої освіти, російська та англійська мови і література», у 2005 році закінчила Кам'янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури. Кандидатську дисертацію на тему: «Структурні та лексико-семантичні особливості фразеологічних одиниць із колоративами в англійській мові» спеціальність 10.02.04 «Германські мови» захистила в 2010 році у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Ірина Іллівна працювала викладачем англійської мови в Подільській філії Київського університету туризму, економіки і права, старшим викладачем кафедри англійської мови факультету іноземної філології Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та викладачем Подільського державного аграрно-технічного університету до обрання за конкурсом на посаду завідувача кафедри іноземних мов у 2019р.

За ініціативи Гуменюк І.І. протягом 2018р. в університеті працювала волонтерка Корпусу Миру США в Україні – Клер Елізабет Маннінг, котра проводила практичні заняття з англійської мови у парі із викладачами кафедри за методикою "team-teaching" та брала активну участь у житті університету.
У 2018р. завідувач кафедри пройшла міжнародне науково-практичне стажування на тему: «Інтернаціоналізація вищої освіти» в Польщі. Фінальний англомовний проект на тему: «Інтернаціоналізація вищої освіти у Кам'янці-Подільському: досвід та проблематика» привселюдно представлено в Університеті Сівітас, м.Варшава.

Іноземні мови в університеті почали викладати з перших днів його функціонування. Кафедру іноземних мов засновано наприкінці 50-х рр.  З того часу кафедрою завідували: Ружицький А.А. (до 1974 р.) – старший викладач, орденоносець; Баран Я.Л. (1974-1975 рр.) – кандидат філологічних наук, доцент, пізніше – доктор філологічних наук; Романишин Я.Д. (1975-1976 рр.) – старший викладач; Рабінович Г.Й. (1976-1980рр.) – викладач; Пономаренко Л.О. (1980-1982 рр.) – доктор філологічних наук, професор; Торжинська Г.Ф. (1982-1992 рр.) – кандидат філологічних наук, доцент; Дорофєєва Ж.В. – старший викладач (1992-2008 рр.); Панчишина Т.А. – кандидат філологічних наук, доцент (2008-2013рр.); Чухно Л.А. – кандидат педагогічних наук, доцент (2013-2017рр.). У 2017р. в університеті утворено кафедру соціально-гуманітарних дисциплін у результаті об'єднання кафедри іноземних мов із кафедрою історії, філософії та права. Однак у 2019р. знову створено кафедру іноземних мов та призначено на посаду завідувача Гуменюк І.І.

За період існування кафедри постійно оновлювалася матеріально-технічна й навчально-методична база та проводилася кадрова реорганізація.
Кафедра активізувала роботу по наданню допомоги профілюючим кафедрам та науково-дослідним підрозділам університету в перекладі наукових публікацій та у підготовці до здачі кандидатських іспитів з іноземної мови.

Інтелектуальний та фаховий потенціал кафедри іноземних мов відповідає сучасним вимогам, які стоять перед закладом вищої освіти та прикладними кафедрами зокрема, і здатний забезпечити викладання іноземних мов на рівні, передбаченому новими програмами та потребами суспільства. На кафедрі впроваджуються сучасні освітні технології, що враховують особливості практичної підготовки до фахового спілкування іноземною мовою.
На кафедрі працюють 4 кандидати наук (2 з них на посаді доцентів).
Кафедра іноземних мов забезпечує викладання англійської, німецької, французької мов (за професійним спрямуванням), ділової англійської, німецької, французької мов для студентів усіх інститутів та факультетів ПДАТУ та латинської мови для студентів факультету ветеринарної медицини та технологій у тваринництві.

Мета досліджень, що проводяться на кафедрі іноземних мов, та практичних упроваджень відповідає концепції модернізації іншомовної освіти, що закладена у Державному стандарті щодо цілей та завдань вищої освіти.
Комплексна наукова тема кафедри «Проблеми викладання іноземної мови, як складової професійної підготовки фахівців для аграрної сфери в умовах інтернаціоналізації вищої освіти» реалізується за напрямами:

  • мовна діяльність як чинник професійної підготовки;
  • шляхи інтенсифікації вивчення іноземних мов;
  • сучасні технології в навчанні іноземних мов.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у роботі міжнародних, регіональних, міжвузівських наукових конференцій, розробляють рекомендації по впровадженню у практику своїх наукових досліджень, підвищують кваліфікацію, проходячи закордонні стажування.

Для підвищення якості навчального процесу викладачі кафедри використовують новітні освітні методики, зокрема, інтерактивні методи навчання, комп'ютерні технології.

Кафедра іноземних мов щорічно проводить виховні заходи, спрямовані на підвищення зацікавленості у вивченні іноземних мов, розвиток творчого потенціалу студентів та прагнення до застосування отриманих знань у майбутній професійній діяльності. Виховна робота на кафедрі ґрунтується на засадах концепції безперервної системи національного виховання і проводиться як під час навчального процесу за рахунок реалізації виховного потенціалу дисциплін кафедри, так і у позаурочний час.

Основними напрямами виховної роботи у контексті вимог вищої школи ХХІ століття є: організаційні заходи; заходи, спрямовані на професіоналізацію виховної роботи; заходи, спрямовані на гармонійний розвиток особистості шляхом поглиблення духовних контактів з навколишнім світом, культурою інших країн, мови яких вивчаються, мистецтвом, природою; заходи, спрямовані на створення умов для вільного розвитку особистості студента; естетичне виховання студентів; формування громадянської позиції, принципів соціальної орієнтації та поведінки студентів; формування культури стосунків.