1728

Кунцьо Оксана Іванівна

Науковий ступінь:
Вчене звання:

: +380971293623
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-2939-2629
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
22 березня 1993 року, село Вигода, Борщівського району, Тернопільської області.


Освіта:
Повна вища. У 2015 році здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за спеціальністю «мова і література (англійська)» та кваліфікацію «філолог, вчитель мови (англійської, німецької) та світової літератури». У 2016 закінчила Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка та здобула ступінь «магістр» за спеціальністю «мова і література» та кваліфікацію «магістр, філолог, викладач англійської мови та  зарубіжної літератури».


Викладає навчальні дисципліни:
«Іноземна мова (німецька)», «Ділова іноземна мова (німецька)», «Латинська мова».


Діяльність:

 • З липня 2013 року по серпень 2013 року – працювала вожатою у ДОТ «Дельфін-Аделанте» (АР Крим);
 • З лютого 2016 року по березень 2016 року – старший лаборант кафедри англійської мови Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
 • З квітня 2016 року по лютий 2017 року – фахівець науково-дослідної частини Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • З лютого 2017 року (з листопада 2017 року – за сумісництвом) по  травень 2019 року – науковий співробітник науково-дослідної частини Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • З листопада 2017 року по квітень 2019 року – провідний фахівець відділу міжнародних зв'язків Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • З квітня2019 року – викладач кафедри іноземних мов ПДАТУ;
 • З січня 2020 року – викладач іноземних мов Новоушицького коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті

 1. Кунцьо О. І. Застосування когнітивного підходу у викладанні ESP. Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць ІIІ міжнар. наук.-
  метод. конф. 04 жовтн. 2019 р. Ч. 1. (ПДАТУ, м. Кам'янець–Подільський). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2019. – C. 208-210.
 2. Кунцьо О. І. Лінгвокогнітивне осмислення художнього образу. Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика. Матеріали Міжнародної наукової конференції УАКЛіП / ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Черкаси, 8-10 жовтня 2016 р. : [відп. ред. С. А. Жаботинська]. − Черкаси : Видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2016. – С.48.
 3. Кунцьо О. І. Когнітивна градація символу «ЯСКРАВО-ЧЕРВОНА ЛІТЕРА» в однойменному романі Натаніеля Готторна. У світі знаків : проблеми вербального і невербального / ред. О. Лещак, О. Волковинський, С. Волковинський та ін. – Тернопіль : Studia Methodologica, 2016. –  Т. 7. – С. 113–118. – (Школа Відкритого Розуму).
 4. Кунцьо О. І. Художня біографія Лондона за В. Вулф : фоно-стилістичнее конструювання образу міста. У світі знаків : проблеми вербального і невербального / ред. О. Лещак, О. Волковинський, С. Волковинський та ін. – Тернопіль : Studia Methodologica, 2016. –  Т. 7. – С. 130–133. – (Школа Відкритого Розуму).
 5. Kuntso O. Metonimical Abbreviation of the SCARLET LETTER by Nathaniel Hawthorn. Англійська мова в міждисциплінарному контексті безперервної освіти: збірник матеріалів ІV Міжнародної студентської Інтернет-конференції (18 квітня - 30 квітня 2016 р.). – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – С. 21 – 24.
 6. Кунцьо О. І. Персоніфікація/деперсоніфікація : стилістичний засіб або ментальна операція. Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету іноземної філології Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 8. – С. 67–71.
 7. Кунцьо О. І. Особливості навчання лексики з використанням матеріалів сайту bbc.learning.com. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської наукової конференції «Освіта сьогодення: актуальні питання та перспективи» (19 березня 2015 р., м. Кам'янець-Подільський). – Кам'янець-Подільський : ТОВ  «Друкарня Рута»  2015. – С. 44–49.
 8. Кунцьо О. І. Градація символу «ЯСКРАВО-ЧЕРВОНА ЛІТЕРА» в однойменному романі Натаніеля Готторна. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: збірник наукових праць / за заг. ред. В.В. Жуковської, О.А. Черниш. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 395 – 399.
 9. Humeniuk, I. Moodle as e-learning system for ESP class / I. Humeniuk, O. Kuntso, N. Lebedieva, O. Osaulchyk, O. Dakaliuk // International Journal of Management and Production, 2021. – V. 12. – N.6. – pp. 646–659 http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/1755/2038
 10. Humeniuk, I. Mastering listening comprehension at ESP classes using ted talks / I. I. Humeniuk, O. I. Kuntso, N. A. Popel, Y. O. Voloshchuk // Advanced Education, 2021. – Issue 8(17). – pp. 27–34. https://doi.org/10.20535/2410-8286.226733
 11. Кунцьо, О. І. Екстралінгвістична мотивація як засіб ефективної ретенції лексики English for Specific Purposes / О. І. Кунцьо, І. І. Гуменюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – Одеса : МГУ, 2021. – № 48.T. 1 – С. 113-116 https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.48-1.27