1951

Гуменюк Ірина Іллівна

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

: +38 (067) 492 33 96
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-7905-9771
Scholar
Publons
Scopus
ResearchGate

Місце і дата народження:
12 березня 1979 року в с. Довжок, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області


Освіта:
Повна вища. У 2000 році закінчила Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет за спеціальністю 7.010101 «Педагогіка і методика середньої освіти, російська та англійська мови і література», ОС спеціаліст. У 2005 році закінчила Кам'янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури.

Кандидатську дисертацію на тему: «Структурні та лексико-семантичні особливості фразеологічних одиниць із колоративами в англійській мові» захистила в 2010 році у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.


Напрям наукового дослідження:
«Лінгвістичні та екстралінгвістичні дослідження фразеологічної системи англійської мови»


Викладає навчальні дисципліни:
«Англійська мова професійного спрямування»; «Ділова англійська мова»; «Англійська мова наукового спрямування»


Діяльність:

 • З березня 2001 року по серпень 2002 року працювала викладачем англійської мови в Подільській філії Перших Київських державних курсів іноземних мов, м.Кам'янець-Подільський.
 • З вересня 2002 року по жовтень 2006 року працювала викладачем англійської мови в Кам'янець-Подільському навчально-консультаційному пункті Київського університету туризму, економіки і права, м.Кам'янець-Подільський.
 • З вересня 2004 року по серпень 2016 року працювала старшим викладачем кафедри англійської мови, Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м.Кам'янець-Подільський.
 • З жовтня 2005 року по жовтень 2009 року – аспірантка кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м.Чернівці.
 • З вересня 2016 по березень 2019 року працювала викладачем кафедри іноземних мов (згодом кафедри соціально-гуманітарних дисциплін) Подільського державного аграрно-технічного університету, м.Кам'янець-Подільський.
 • З березня 2018 року по березень 2019 року працювала начальником відділу міжнародних зв'язків  Подільського державного аграрно-технічного університету, м.Кам'янець-Подільський.
 • З березня 2019 року по теперішній час – завідувач кафедри іноземних мов Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

 1. Гуменюк І. І. Кольористика у фразеології – ключ до культурної інтерпретації (на матеріалі англійської та української мов). Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету/ [ред. кол. : М. Ф. Гетьманець, Л. О. Іванова та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – Вип. 11. – Т. 1. – С. 211–218. – (Філологічні науки).
 2. Гуменюк І. І. Синтагматичні та парадигматичні зв'язки у фразеологічних одиницях англійської та української мов. Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / [ред. кол.: М.М.Полюжин, В. В. Левицький та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2005. – С. 74–81.
 3. Гуменюк І.І. Трансформація фразеологічних одиниць в Шевченківській прозі. Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, Випуск 9: За матеріалами міжнародної конференції, присвяченої 190-й річниці з дня народження Т.Г.Шевченка(17-19 травня 2004р.). – 2005. – С.518-527
 4. Гуменюк І.І. Використання фразеологічних одиниць в туристичних рекламних текстах (за матеріалами англомовних публіцистичних видань). Буковинський журнал. Громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Ред. М.Лазарук, 2007 №2-3. – С.219-224
 5. Гуменюк І.І. Лінгвістичні та екстралінгвістичні дослідження номінації жовтого кольору (на матеріалі фразеології англійської та української мов). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка / [ред. кол. : П. Ю. Саюх, О. А. Дубасенюк та ін.]. – Житомир, 2007. – Вип. 33. – С. 193–197.
 6. Гуменюк І. І. Внутрішня форма та епідигматика фразеологізмів (на матеріалі англійської та української мов). Вісник Луганського національного педагогічного університету. Філологічні науки. – Луганськ, 2007. – №13. – С.50-58.
 7. Гуменюк І. І. Лексико-граматичні особливості фразеологічних одиниць із компонентом кольоропозначення в англійській мові. Буковинський журнал. Громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / [ред. : М. Лазарук]. – Чернівці, 2008. – № 1. – С. 266–274.
 8. Символіка кольоропозначень у складі фразеологічних одиниць для вираження концепту емоцій та почуттів (на матеріалі англійської мови) / І. І. Гуменюк // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / [ред. кол. : В. В. Левицький, А. Д. Бєлова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008. – Вип. 370-371. – С. 30–35. (Германська філологія).
 9. Гуменюк І.І. Використання фразеологічних одиниць в публіцистичних творах (за матеріалами англо- та російськомовних видань) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць ; [ред. кол. : В.Д.Каліущенко, М.Г.Сенів та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2006. – Вип.13. – С. 154–162.
 10. Гуменюк І. І. Ґендерний аспект англійських фразеологізмів з компонентом кольоропозначення // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету / [ред. кол. : Л. О. Іванова, М. Ф. Гетьманець та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Абетка-Нова, 2006. – Вип. 12. – Т. 1. – С. 87–96. – (Філологічні науки).
 11. Гуменюк І.І. Символіка кольоропозначень у складі фразеологічних одиниць для вираження концепту емоцій та почуттів (на матеріалі англійської мови) // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / [ред. кол. : В. В. Левицький, А. Д. Бєлова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний уні верситет, 2008. – Вип. 370-371. – С. 30–35. (Германська філологія).
 12. Гуменюк І.І. Фразеологічність колоративів (на матеріалі фразеологізмів англійської мови) // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 39.- Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2015.- С.66-72
 13. Дудзяк О.А., Славіна Н.А., Гуменюк І.І. Впливи польського досвіду на розвиток сільського туризму в Українському селі// Агросвіт, 2018. Випуск 24. С.10-13
 14. Korzhenivska Natalia, Krzyztof Dziedzic, Humeniuk Iryna. Ecological and economic safety management of the resource potential of agricultural enterprises  Actual problems of agrarian economy: theory, practice, strategy: collection of scientific papers of International scientific-practical conference dedicated to the 45 anniversary of The Economic Faculty of State Agrarian and Engineering university in Podilya (October 12-13, 2017, Kamianets-Podilskyi). – Kamianets-Podilskyi: Aksioma, 2017. – 65-68 P.
 15. Корженівська Н.Л., Гуменюк І.І. Логістична інфраструктура: безпековий аспект. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (20-22 березня 2018 р., м. Кам'янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2018. – 350 с. С. 183-185.
 16. Гуменюк І.І., Гайденко Ю.О. Фразеологічна картина світу у романах Шарлотти Бінґхем// Держава та регіони. Серія «Гуманітарні науки», 2019. – №1 (56). – С.87-92
 17. Кушнерик В.І., Гуменюк І.І. Структурно-граматичні особливості фразеологічних одиниць із колоративами в англійській мові. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 48. Кам'янець-Подільський, Аксіома, 2019. – С.180-185
 18. Гуменюк І.І. Лексико-семантичні особливості кольоропозначень у косметичних каталогах. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Том 31 (70). №2. С. 65-73. http://journals.uran.ua/index.php/2308-4855/article/view/209301/209343
 19. Гуменюк І.І. Модифікації фразеологічних одиниць, семантичні та стилістичні особливості їх уживання. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 29. Том 1. С.129-137. http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/part_2/14.pdf
 20. Гуменюк І.І. Phraseological equivalents with color names in english and ukrainian languages. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. №2. С.108-114 https://tsj.journal.kspu.edu/index.php/tsj/article/view/577/555
 21. Humeniuk Iryna. Philosophy of red color: linguistic and extralinguistic aspects. Wisdom. Erevan. 2020. Vol.15. Issue 2. pp.188-198.   
 22. Humeniuk, I. Gender Markers in the English Picture of the World / I. I. Humeniuk // Wisdom, 2021. – 19 (3). – pp.100-113. https://doi.org/10.24234/wisdom.v19i3.506 
 23. Humeniuk, I. Moodle as e-learning system for ESP class / I. Humeniuk, O. Kuntso, N. Lebedieva, O. Osaulchyk, O. Dakaliuk // International Journal of Management and Production, 2021. – V. 12. – N.6. – pp. 646–659 http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/1755/2038
 24. Humeniuk, I. Mastering listening comprehension at ESP classes using ted talks / I. I. Humeniuk, O. I. Kuntso, N. A. Popel, Y. O. Voloshchuk // Advanced Education, 2021. – Issue 8(17). – pp. 27–34. https://doi.org/10.20535/2410-8286.226733
 25. Chaikovska, O., Integrated approach to teaching ESP at engineering university / O. Chaikovska, V. Spivachuk, I. Humeniuk, V. Holinei // Engineering for Rural Development, 2021. – Issue 20. – pp. 1200–1206. https://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2021/Papers/TF263.pdf
 26. Liaska, O. P. Methodological aspects of social and psychological work with military men released from the armed forces, and members of their families / O. P. Liaska, I. I. Humeniuk, I. O. Chynchyk // Laplage in Journal, 2021. – Issue 7(3C). – pp.413–423. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173C1643p.413-423
 27. Kadeniuk, O. S. Education and science in Podillia during the formation of intensive management methods / O. S. Kadeniuk, I. M. Zavadska, I. I. Humeniuk // Results of Modern Scientific Research and Development. – Madrid : Barca Academy Publishing. 2021. – pp. 435-445. ISBN 978-84-15927-33-4
 28. Кунцьо, О. І. Екстралінгвістична мотивація як засіб ефективної ретенції лексики English for Specific Purposes / О. І. Кунцьо, І. І. Гуменюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – Одеса : МГУ, 2021. – № 48.T. 1 – С. 113-116 https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.48-1.27

Навчальні посібники

 1. English accentual structure / Гуменюк І.І.// Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : [навчальне видання] / За заг. ред. П.Л.Шулик, О.В.Кеби. – Частина ІІI. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2015. – С.58-67
 2. Чайковська О.В., Гуменюк І.І., Семенишина О.Г. «Іноземна мова за професійним спрямуванням» / навчальний посібник для студентів факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві. - Кам'янець-Подільський: ПДАТУ,2018. – 354с.
 3. Роляк А.О.  Гуменюк І.І. English for Economists: Practical Course. Підручник. -  Кам.-Под.: ПДАТУ, редакційно-видавничий відділ, 2019. – 366 с.
 4. Чайковська О.В., Гуменюк І.І. General Guide Підручник. -  Кам.-Под.: ПДАТУ, редакційно-видавничий відділ, 2019. – 187 с.

Методичні рекомендації

 1. Англійська мова для юристів [Text] : метод. посіб. для студ. заоч. форми навч. за спец. "Правознавство" / Економіко-правовий факультет Київського ун-ту туризму, економіки і права у м. Кам'янець-Подільському; уклад. І. І. Гуменюк. - Кам'янець-Подільський :Абетка-Нова, 2004. - 84 с. - Альтернативна назва: English for Lawyers. - ISBN 966-8119-67-3ББК Ш143.21-913-2
 2. Jerome K. Jerome. Three men on the bummel: навчально-методичний посібник для домашнього читання для студентів І – ІІІ курсів факультету іноземної філології / уклад. І. І. Гуменюк, Т.Л.Гурман. – Кам'янець-Подільський : Абетка-Нова, 2010. – 150 с.

Колективні монографії:

 1. Гуменюк, І. І. Гендерні маркери в англомовній картині світу / І. І. Гуменюк // Наука XXI ст.: виклики та перспективи : колективна монографія в 2-х томах. Т.1. Суспільні науки / за заг. ред. : В. В. Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. – С. 143–156.
 2. Каденюк, О. С. Аграрна наука та освіта на Поділлі в період встановлення інтенсивних методів господарювання / О. С. Каденюк, І. М. Завадська, І. І. Гуменюк // Наука XXI ст.: виклики та перспективи : колективна монографія в 2-х томах. Т.1. Суспільні науки / за заг. ред. : В. В. Іванишина. – Тернопіль : Крок, 2021. – С. 98–110.