1908

Чайковська Ольга Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

: (097) 747 10 18
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-9161-4574
Scholar
Publons
Scopus
ResearchGate

Місце і дата народження:
4 жовтня 1977 року у місті Дрезден, Німеччина


Освіта:
Вища. У 1999 році закінчила Подільську державну аграрно-технічну академію (сьогодні Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю 7.050106 «Облік і аудит», ОС бакалавр.

Повна вища. У 2006 році закінчила Кам'янець-Подільський університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)», ОС магістр.

Кандидатську дисертацію на тему: «Поетика драматизації в романах В.С. Моема" захистила у 2014 році.


Напрям наукового дослідження:
«Трансформація роману новітньої англо-американської літератури», «Шляхи інтенсифікації вивчення іноземної мови. Сучасні технології в навчанні іноземної мови»


Викладає навчальні дисципліни:
«Іноземна мова», «Ділова іноземна мова»


Діяльність:

 • З 2000 року по 2011 рік – викладач англійської мови міського ліцею.
 • З 2011 року по 2014 рік – аспірант кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 • З жовтня 2015 року по теперішній час – викладач кафедри «Іноземних мов» Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

 Наукові статті

 1. Специфіка деталі в романах В. С. Моема [Текст] / О. В. Чайковська // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 350-353. ‑ (Cерія «Філологічні науки»; №30).
 2. Драматизація і суб'єктна структура романів В. С. Моема [Текст] / О. В. Чайковська // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 224-227. ‑ (Cерія «Філологічні науки»; №32).
 3. Экфрасис как проявление поэтики драматизации в романе У. С. Моэма «Луна и грош» [Текст] / О. В. Чайковськая // Гуманитарное образование: история, традиции, перспективы: сборник науч. труд / Елецкий государственный ун-т им. И. А. Бунина. – Елец, 2013. –– №2. ‑ С. 109-112.
 4. Образ митця в романах В. С. Моема [Текст] / О. В. Чайковська // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. ‑– Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 347-350. ‑ (Cерія «Філологічні науки»; №33).
 5. Екфразис як прояв поетики драматизації в романах В. С. Моема «Місяць і мідяки» та «Театр» [Текст] / О. В. Чайковська // Мова і культура. ‑ К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Т. 2, № 164. – С. 103-107.
 6. Система «точок зору» у наративній структурі романів В. С. Моема [Текст] / О. В. Чайковська // Вопросы русской литературы: межвузовский научный сборник. – Крымский центр гуманитарных исследований / Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского. – Симферополь : Крымский Архив, 2013. – Вып. 27,ч. 84. – С. 186-193.
 7. Елементи драматичної іронії в романах В. С. Моема як засоби впливу на читача та вираження авторської позиції [Текст] / О. В. Чайковська // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський: СОП, Сісін Я. І., 2014. – С. 169-172. ‑ (Cерія Філологічні науки; №35).
 8. Сюжет і характер в романі В. С. Моема «Тягар людських пристрастей» [Текст] / О. В. Чайковська // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів докторантів і аспірантів. — Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. — Вип. 11, ч. 3. — С. 77-78.
 9. Метатекстуальні елементи в романі В. С. Моема «Театр» [Текст] / О. В. Чайковська // Збірник наукових праць молодих вчених Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. — Вип. 4. ‑ С. 72-73.
 10. Драматизація у системі засобів впливу на читача в романах В. С. Моема [Текст] / О. В. Чайковська // Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції. ‑ Маріуполь : Маріупольський державний університет, 2013. – С. 169-171.
 11. Специфіка конфлікту в романах В. С. Моема [Текст] / О. В. Чайковська // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 12, Т. 3. – С. 83-84.
 12. Modernism tradition in Alan Moore's graphic novel "V – for vendetta" [Текст] / О.В. Чайковська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. ‑ Т. 246: Філологічні науки. ‑ C. 136-140.
 13. International experience of retirement insurance and its implementation in Ukraine [Текст] / О.В. Чайковська, В.К. Рудик // Науковий вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Київ. –Вип.2, ч.191: Економіка. ‑ С.32-37.
 14. Benefits of English language webinars for teachers and university lecturers [Текст] / О.В. Чайковська // Аграрна наука та освіта Поділля : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 берез. 2017 р., м. Кам'янець-Подільський / [редкол. : Іванишин В. В. та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2017. – Ч. 2. – С. - 395-397.
 15. How webinars work to engage and motivate teachers towards success [Текст] / О.В. Чайковська // Материлы международной научно-практической конференции, посвященной 26-ой годовщине Комратского государственного университета. – Комрат, 2017. – С. 238-240.
 16. Benefits of teaching ESL through comic strips [Текст] / О. Chaikovska // Web of Scholar (Multidisciplinary Scientific Journal). – 1918. – Vol. 1(19). – рр.8-12.
 17. Сучасні підходи до викладання іноземної мови у нелінгвістичному ВНЗ [Текст] / О. В. Чайковська // Актуальные научные исследования в современном мире: Сб. научных трудов. ‑ Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 5(37), ч. 5 – С. 129-133.
 18.  Personal development for teachers: webinars and free online courses [Текст] / О.В. Чайковська // Актуальные научные исследования в современном мире: сб. научных трудов. ‑ Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 4(36), ч. 8 – С. 6-10.
 19. The study of novel dramatization [Текст] / О.В. Чайковська // Актуальные научные исследования в современном мире: сб. научных трудов. ‑ Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 3(35), ч. 6 – C. 34-39.
 20. Ukrainian literature victims of political repressions: Vasyl Stus  [Текст] / О. Чайковська, О.Г. Семенишина // Політичні репресії в Радянській Україні у 1930-ті рр.: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кам'янець-Подільський, 21–22 листопада 2018 р.) ‑ С. 192-198.
 21. Професійна компетентність як домінуюча умова ефективності підготовки майбутніх фахівців [Текст] / О. Чайковська, Л. Збаравська // Polish Science Journal. ‑ Warshaw: Sp.zo.o "iScience". 2018. Vol. 5. – pp. 70-77.
 22. Драматизація засобів впливу на читача та специфіка конфлікту в романах В.С. Моема [Текст] / О. Чайковська // Polish Science Journal. ‑ Warshaw: Sp.zo.o "iScience". 2018. Vol. 3. – pp. 117-123.
 23. Integration of social media in ESL class [Текст] / О. Чайковська // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матер. міжнар. наук.-практ. конференції. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 45. ‒ С. 158-161.
 24. Podcasts in teaching ESL [Текст] / О. Чайковська // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць. – К.: ЖККГВ «Полісся» ЖОР., 2018. – Вип. 16. ‑ С. 142-147.
 25. Створення сприятливих умов для розвитку елітної вищої освіти в Німеччині [Текст] / О. Чайковська, Л. Чухно // Наук. журнал: педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / [редкол. А.А. Збруєва] – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – Вип. 5(69). – С. 64-77.
 26. Strategies for intensive studying of the English language [Текст] / О. Чайковська // Polish Science Journal. ‑ Warshaw: Sp.zo.o "iScience". 2018. Vol. 3. – pp. 83-88.
 27. Модель навчально-методичної системи спрямованого навчання фізики студентів аграрно-технічних навчальних закладів. [Текст] / О. Чайковська, Л. Збаравська // Polish Science Journal. ‑ Warshaw: Sp.zo.o "iScience". 2018. Vol. 8, issue 2. – pp. 66-73.
 28. Veterinary podcasts in EFL studying [Text] / O. Chaikovska // Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: лінгво-дидактичні, методичні та міжнародні перспективи: зб. матер. міжнар. конф. / Одеський нац. університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – С. 77-81.
 29. Освітні подкасти у викладанні іноземної мови. [Текст] / О. Чайковська // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матер. міжнар. наук.-практ. конференції. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 43. ‒ С. 413-416.
 30. Online teaching in University [Text] / O. Chaikovska // Сучасні тенденції організаційно-методологічного забезпечення підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції: зб. матер. всеукр. наук.-метод. конф. з проблем вищої освіти і науки (м. Харків, 18 листопада 2019 р.). – Харків: ХНАДУ, 2019. – С. 276-280.
 31. Distance learning in high school: ICT tools in teaching speaking online [Text] / O. Chaikovska // Дистанционное обучение – образовательная среда XXI века : матер. XI междунар. науч.-метод. конф. (Республика Беларусь, Минск, 12–13 декабря 2019 года) / редкол. : В. А. Прытков [и др.]. – Минск : БГУИР, 2019. – С. 368-369.
 32. European commission policy in the context of foreign language study [Text] / O. Chaikovska // Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 квітня 2019 р.). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – С. 261-264.
 33. Online foreign language teaching in high school [Text] / O. Chaikovska // Сучасні комп'ютерні системи та мережі в управлінні: зб. пр. ІІ Всеукр. аук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою / Під редакцією Г.О. Райко. – Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2019. – С. 393-395.
 34. Professional competence as a key factor in improving the quality of engineering education [Електронний ресурс] / L. Zbaravska, O. Chaikovska, S. Slobodyan, O. Dumanskyi // Environment technology. Resources // 12th International Scientific Conference, Latvia, Rezekne, 20-22 June 2019, Rezekne. URL:https://www.researchgate.net/publication/333905222_PROFESSIONAL_COMPETENCE_AS_A_KEY_FACTOR_IN_IMPROVING_THE_QUALITY_OF_ENGINEERING_EDUCATION. WEB OF SCIENCE
 35. Interdisciplinary approach to teaching physics to students majoring in agrarian engineering and agronomy [Електронний ресурс] / O. Chaikovska, L. Zbaravska, R. Semenyshena, V.Duhanets // Independent journal of management & production. 2019. Volume 10, Issue 7. рр. 645-657. WEB OF SCIENCE
 36. Podcasts in teaching efl for students majoring in engineering [Електронний ресурс] / O. Chaikovska, L. Zbaravska, T. Bilyk T. L. // Proceedings of 18th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development", May 22-24, 2019 Latvia, Jelgava, pp. 1915-1920. URL: http://tf.llu.lv/conference/proceedings2019/Papers/N344.pdf. DOI:10.22616/ERDev2019.18.N344. WEB OF SCIENCE, SCOPUS
 37. Chaikovska O, Zbaravska L., Bilyk T., Budniak L. Strategies for effective vocational training of high school students in electrical engineering. E3S Web of conferences. 154, 07010. ICoRES. 2020. Doi: http://doi.org/10.1051/e3sconf/202015407010.
 38. Chaikovska O, Zbaravska L. The efficiency of Quizlet-based EFL vocabulary learning in preparing undergraduates for state English exam. Advanced Education. Special issue. ‑ 2020, Issue 14. ‑ pp.84-90. http://ae.fl.kpi.ua/article/view/197808
 39. Chaikovska, O., Integrated approach to teaching ESP at engineering university / O. Chaikovska, V. Spivachuk, I. Humeniuk, V. Holinei // Engineering for Rural Development, 2021. – Issue 20. – pp. 1200–1206. https://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2021/Papers/TF263.pdf
 40. Chaikovska O. Research on academic mobility in higher school / Olha Chaikovska // Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць. Кам'янець Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Бахмат Н.В.]. Київ: Міленіум. – 2021. – Вип. 30. – C. 99-115. ISSN 2309-9763 https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-30
 41. Чайковська О., Бахмат Н. Теоретичні засади викладання англійської мови за професійним спрямуванням у закладах вищої освіти / О. Чайковська, Н. Бахмат // Професійна педагогіка, 1(22), 4–12. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2021.22.4-12

Колективні монографії:

 1. Чайковська О., Бахмат Н. Нова реальність освіти: простір сучасних технологій / О. Чайковська, Н. Бахмат // Наука XXI ст.: виклики та перспективи : колективна монографія в 2-х томах. Т.1. Суспільні науки; за заг. ред.: В.В. Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.В, 2021. – С. 169-–181.

Монографії

 1. Theory and methodology of modern novel transformation: the case of Alan Moore's "V  ‑ for Vendetta" [Текст] / О. Chaikovska, A. Kogun, S. Komarnitskyi, O. Tsisar // Scientific achievements in agricultural engineering and veterinary medicine: Polish Ukrainian cooperation: monograph. ‑ Krakow: Traicon S.C., 2018, ‑ pp.124-133.
 2. Learning and teaching support materials in professional direction of physics course for students of agrarian and technical universities [Текст] / О. Chaikovska, L. Zbaravska, O. Ovcharuck, S. Kiurchev // Scientific achievements in environmental and life science: Polish Ukrainian cooperation: monograph. ‑ Krakow: Traicon S.C., Vol. I, 2018, ‑ pp. 42-54.
 3. Psychological and pedagogical training of vocational school teachers at specialized higher educational establishments [Текст] / О. Chaikovska, O. Liaska, O. Prokopova,  N. Marchuk // Scientific achievements in environmental and life science: Polish Ukrainian cooperation. ‑ Krakow: Traicon S.C., Vol..II, 2017. – pp. 15-24.
 4. EU agricultural policy development: the case of vocational education [Текст] / Chaikovska O. // Аграрна політика Європейського Союзу: виклики і перспективи» (в рамках реалізації проекту Європейського Союзу Еразмус+ модуль Жан Моне «Аграрна політика ЄС» № 574608-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE): монографія. [за ред. проф. Т.О. Зінчук]. – Київ, «Центр учбової літератури», 2019. – С. 89-100.

Навчальні посібники

 1. Іноземна мова за професійним спрямуванням [Текст]: Навчально-методичний посібник для студентів факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві напряму підготовки 21 «Ветеринарна медицина» та спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» / О. Чайковська, І. Гуменюк, О. Семенишина – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2018. – 354 с. (протокол №4 від 30 травня 2018).
 2. General Guide [Текст]: Підручник з англійської мови для здобувачів першого рівня вищої освіти інженерно-технічного факультету / О. Чайковська, І. Гуменюк. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 189 с.

 

Методичні рекомендації

 1. Підготовчо-коригуючий курс з англійської мови для студентів інженерно-технічного факультету денної форми навчання ОКР «бакалавр» напряму підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» [Текст]: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» / О. Чайковська. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2016. – 62 с. (протокол №10 від 15 квітня 2016).
 2. Професійно-орієнтований курс» для студентів інженерно-технічного факультету денної форми навчання ОКР «бакалавр» напряму підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» [Текст]: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» / О. Чайковська. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2016. – 56 с. (протокол №11 від 20 травня 2016)
 3. Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів інженерно-технічного факультету денної форми навчання (СТН) ОКР «бакалавр» напряму підготовки «Енергетика та енерготехнічні системи в АПК [Текст]: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» / О. Чайковська. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2016. – 357 с. (протокол №9 від 23 листопада 2016)