2678

Боднар Алла Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання:

: (097) 390 46 52
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-6725-3625
Scholar
Publons
ResearchGate

Місце і дата народження:
18 листопада 1978 р. у с. Вишнівчик Чемеровецького району Хмельницької області


Освіта:
Вища. У 2001 році закінчила історичний факультет Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету, за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобула кваліфікацію викладача історії.

Кандидатську дисертацію на тему: «Освітні трансформації на Поділлі наприкінці XVIII– в першій половині XIX століття» захистила в 2015 році.


Напрям наукового дослідження:
"Освітній процес на Поділлі в 19–20 ст."


Викладає навчальні дисципліни:
«Історія та культура України», «Філософія», «Правознавство»


Діяльність:

 • 2006-2007 рр. – спеціаліст відділу кадрів Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • 2007-2010 рр. – асистент кафедри філософії та культурології Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • 2010-2015 рр. – асистент кафедри історії і філософії Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • 2015-2018 рр. – в.о. доцента кафедри.
 • 2019 по теперішній час - асистент кафедри теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін.
 • 2019 заступник директора навчально-наукового інституту дистанційної освіти з наукової роботи.
 • 2015-2018 рр. – в.о. доцента кафедри;
 • 2019 – 2020 рр. асистент кафедри теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін;
 • 2019-2020 рр. заступник директора з наукової роботи навчально-наукового інституту дистанційної освіти.
 • 2021 – асистент кафедри права, професійної та соціально-гуманітарної освіти;
 • 2021 - заступник директора з наукової роботи навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

 Наукові статті:

1.Суперечності та тенденції розвитку освіти на Поділлі наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ століття [Текст] / А.М. Боднар // Матеріали XIII Подільської історико – краєзнавчої конференції: [присвяченої 80-річчю від дня народження І.С.Винокура] / Завальнюк О.М.(голова),Войтенко В.І.(співголова), Баженов Л.В.(відп. редактор) та ін. – Кам'янець - Подільський: Абетка, 2010. – 744с.(с. 254-262)
2. Розвиток освіти та освітніх закладів на Поділлі наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ століття [Текст] / А.М. Боднар // Освіта, наука і культура  на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам'янець – Подільський:Оіюм, 2010. – Т.16:Матеріали круглого столу "Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі".22 жовтня 2010 року. - 608с. (с. 30-42)
3. Зміни в розвитку навчальних закладів Подільського регіону наприкінці XVIII – першій половині XIX ст. [Текст] / А.М. Боднар // Наукові праці Кам'янець-Подільського національно-го університету ім. Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів, і аспірантів: у 5-ти томах. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. - Випуск 10. – Т.1. 176 с. (с. 7-9)
4. Історіографія та джерельна база огляду освітніх закладів на Поділлі наприкінці XVIII - п. п XIX cт. [Текст] / А.М. Боднар // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: В. С. Степанков (відп. ред.) та ін.]– Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 4: На пошану професора А. О. Копилова. – 624с. (с. 40-49.)
5. Становище училищ Подільської губернії кінця XVIII- першої половини XIX століття. (за матеріалами державних фондів Хмельницької області). [Текст] / А.М. Боднар // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів, і аспірантів: у 5-ти томах. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. - Випуск 11. – Т.1. 176 с. (с. 9-10)
6. Трансформації освітнього рівня та світоглядних цінностей подолян наприкінці ХVІІІ – в середині ХІХ ст. [Текст] / А.М. Боднар // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів, і аспірантів: у 5-ти томах. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. - Випуск 11. – Т.1. – С. 6-7.
7. Зміни освітнього рівня та світоглядних цінностей подолян наприкінці ХVІІІ – в середині ХІХ ст. [Текст] / А.М. Боднар // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип. 71 (№ 4). – С. 58-71.
8. Суспільно-політичні умови освітнього розвитку у другій половині ХVІІІ – в середині ХІХ ст. [Текст] / А.М. Боднар // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів, і аспірантів: у 5-ти томах. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. - Випуск 13. – Т.1. – С. 9-11.
9. Еволюція культурно-освітньої сфери Поділля наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ століття [Текст] / А.М. Боднар // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: В. С. Степанков (відп. ред.) та ін.] – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 6: На пошану професора А. Г. Філінюка. – С. 446-454.
10. Розвиток навчально-освітніх закладів Подільського регіону наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ століття [Текст] / А.М. Боднар // Науковий діалог "Схід-Захід". Матеріал. всеукр. наук. конфер. з міжнар. Участю. (м. Кам'янець-Подільський, 10 липня 2013 р.): у 4-х частинах. – Д.: ТОВ "Інновація", 2013. – С. 18-21.
11. Обставини розвитку училищ Подільської губернії кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. (за матеріалами державних архівів Хмельницької та Вінницької областей [Текст] / А.М. Боднар // Вінничина: Минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. – Вінниця: Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, 2013. – С. 251-256.
12. Конфесійні і станові особливості функціонування закладів освіти Подільської губернії наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ століття [Текст] / А.М. Боднар // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Серия: История. Випуск 1. – Онтарио: Accent Graphics Communications & Pablishing, 2014 – 180 c. С. 143-153. Canada.
13. Етнонаціональні особливості розвитку освіти у Подільській губернії наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ століття. [Текст] / А.М. Боднар // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецький університет, 2014 – Вип. 684 – 685. – 236 с. – С.65-69.
14. Етносоціальні зміни та особливості освітнього розвитку на Поділлі наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ століття [Текст] / А.М. Боднар // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: В. С. Степанков (відп. ред.) та ін.] – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 8:– С. 374-382.
15. Шкільництво Подільської губернії в інкорпорацій ній політиці самодержавства наприкінці XVIII- в  першій половині XIX ст.. [Текст] / А.М. Боднар // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.) та ін.] – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 9:– С.117-126.
16. Конфесійна зумовленість трансформацій закладів освіти Подільської губернії наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст. [Текст] / А.М. Боднар // ХX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Збірник матеріалів конференції №20, 2016 р., м. Переяслав-Хмельницький. С.80-83.
17. Політика російського царизму щодо культурного розвитку Поділля на рубежі XVIII-XIX ст.Актуальные научные исследования в современном мире. [Текст] / А.М. Боднар ., І.А. Колосюк // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницький, 2018 р. – Вып. 3.(35), ч.8 – 159с. С. 38-43
18. Антропологічний вимір освіти під філософським кутом зору [Текст] / А.М Боднар., І.А. Колосюк // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політичні студії. // Збірник наукових праць. Випуск 18. Львівський національний університет імені Івана Франка. 2018 р. С. 107-114.
19. Політико-інституційні засади діяльності царизму в галузі освіти Подільської губернії кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.. [Текст] / А.М Боднар., І.А. Колосюк // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки [редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.) та ін.] – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип.11: До 100-річчя заснування Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – 580 с., С.369-383.
20. The conflikt of rights and freedoms through the presence of the problem of freedom and the need for its definition. [Текст] / I. Kolosiyk, A. Bodnar // VIRTUS. Scientific journal. June, issue 25, 2018. S. 46-50.
21. Українська національна система освіти та перспективи її розвитку. [Текст] / A Bodnar, D. Kirika // Proceedings of XXXХV Internationalscientific conference―World achievements‖. Morrisville, Lulu Press., 2019. 132 p., США. S.21-28.
22. Administrative-political ransformations in the spiritual and religious life of the region: history and modernity. [Teкст] / А. Bodnar // ΛΌГOΣ. the art of scientific mind [International Multidisciplinary Scientific Journal], (8). м. Брюссель.(Index Copernicus). ISSN-L:2617-7064 ARTICLE DOI:10.36074/7064.09.00.000 Retrieved from https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2617-7064/issue/view/8. 2019-12-10 P.154-157.
23. Використання мультимедійних технологій при вивченні гуманітарних предметів у навчальних закладах вищої та професійної освіти. [Teкст] / А. Боднар // Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць III Міжнар. наук.-метод. конф. 04 жовтня 2019 р. Ч.1. (ПДАТУ, м.Кам'янець-Подільський). Тернопіль : 2019. - 240с. -  С.24-26
24. Аграрна освіта в Україні та перспективи її розвитку. [Teкст] / А. Боднар // Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції. Зб. наук. праць міжнародної науково-практичної конференції. Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. - Частина 2. - С. 258-260
25. Політико-інституційні засади діяльності царизму в галузі освіти Подільської губернії кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.. [Текст] / А.М Боднар., І.А. Колосюк // Міжнародна наукова конференція "Художній вимір та історичні контексти життєтворчості Івана Огієнка" до 100-річчя заснування Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 11-12 жовтня 2018 р.
26. Політичні репресії проти культурно-освітньої та наукової інтелігенції Поділля на початку 1920-х рр. [Teкст] / А. Боднар // Всеукраїнська науково-практична конференція «Політичні репресії в Радянській Україні у 1930-ті рр.», приуроченої до 80-ої річниці «Великого терору 1937–1938 рр.» та «Дню пам'яті жертв голодоморів» 21–22 листопада 2018 р. Кам'янець-Подільський. С. 226-234.
27. Конфлікт прав та свобод крізь призму проблеми свободи і закономірності. [Текст] / А. М. Боднар., І. А. Колосюк // XXII науково-практична конференція "Практичне застосування результатів наукових досліджень в Україні та світі", 22 червня 2018 р. Morrisville, Lulu Press., 2018. США. S.80-83
28. Сучасні проблеми професійної підготовки фахівців аграрної галузі в Україні. [Текст] / А. М. Боднар., І. А. Колосюк // Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції // Зб. наук. праць міжнародної  науково-практичної конференції  м. Кам'янець-Подільський, 2018 р., ч.2, Секція 10, С. 284-286.
29. Шляхи формування освітньої культури [Текст] / А. М. Боднар // Міжнародна науково-практична конференція присвячена 45-річчю економічного факультету "Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика стратегія". м. Кам'янець-Подільський, 2017 р, Секція 8. С.- 336-339.
30. Національні особливості освітнього розвитку Подільської губернії наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст. [Текст] / А. М. Боднар // Міжнародна науково-практична конференція "Аграрна наука та освіта Поділля". м. Кам'янець-Подільський, 2017 р, Секція 8. С.- 326-328.
31. Конфесійна зумовленість трансформацій закладів освіти Подільської губернії наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст. [Текст] / А. М. Боднар // ХX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Збірник матеріалів конференції №20, 2016 р., м. Переяслав-Хмельницький. С.80-83.
32. Освітні трансформації в Правобережній Україні у XVIII- п. п. XIX ст.. в філософському окресленні. [Текст] / А. М. Боднар // Всеукраїнська наукова конференція «Філософська методологія в сучасній освіті»., Кам'янець-Подільський:Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 17 листопада 2016 р

33. Проблеми демократичної трансформаціі державної влади в Україні [Текст] / Д.В. Кіріка, А.М. Боднар // Юридичний науковий електроний журнал № 2. Запорізький національний університет Запоріжжя 2021. С.26-28. УДК 352.07 DOI  https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-2/3 5.pdf (lsej.org.ua)

34. Transformation of state government in ukraine. Науково-практичний журнал [Текст] / Д.В. Кіріка, А.М. Боднар // Адміністративне право і процес. No 2 (29). 2020. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. UDC 342.9 DOI https://doi.org/10.17721/2227-796X.2020.2.02

http://applaw.net/index.php/journal/article/view/698/613

35. Характерні зміни в спрямованості навчання та виховання дітей подільської губернії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст. [Текст] / А.М.Боданр // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.) та ін.] – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Вип. 13: Присвячений 75-річчю від дня народження професора Л.В.Баженова. 348 с. С. 283-295.

http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/5327

Навчальні посібники

 1. Історії Української культури (що відповідає робочій програмі ПДАТУ) [Текст] / Боднар А.М., Колосюк І.А. // Електронний навчальний посібник. 2018. – 240 с.
 2. Політичні і соціальні студії (для студентів-магістрів) [Текст] : навч.посіб. [уклад. : І.Колосюк, А. Боднар]. Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2020  р. 188 с.
 3. Історія та культура України. [Текст] : навч. посіб. [уклад. : О.С.Каденюк, А.О. Михайлик, В.А. Нестеренко, А.М. Боднар,  І.М. Завадська]. Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2021р. 301 с.

Методичні рекомендації:

1. Методологічні основи організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія української культури» [Текст] / А.М. Боднар, І.А.Колосюк - Кам'янець-Подільський: 2012 р. – 18 с.
2. Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з дисципліни «Історія української культури» [Текст] / В.А Нестеренко, А.М. Боднар, І.А.Колосюк - Кам'янець-Подільський: 2012 р. – 24 с.
3. Тестові завдання з дисципліни «Історія української культури» для студентів всіх спеціальностей [Текст] / В.А Нестеренко, А.М. Боднар, І.А.Колосюк - Кам'янець-Подільський: 2012 р. – 19 с.
4. Збірник тестів для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей з дисципліни «Історія української культури» [Текст] / А.М. Боднар, І.А.Колосюк - Кам'янець-Подільський: 2015 р. – 22 с.
5. Методичні поради з історії української культури (для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей). [Текст] / А.М. Боднар, І.А.Колосюк - Кам'янець-Подільський: 2015 р. – 16 с.
6. Методичні рекомендації для самостійного вивчення навчальної дисципліни філософії (для всіх спеціальностей) [Текст] / А.М. Боднар, І.А.Колосюк - Кам'янець-Подільський: 2015 р. – 16 с.
7. ЗБІРНИК ТЕСТІВ з навчальної дисципліни «Філософія» (для студентів за ступенем бакалавр усіх спеціальностей) [Текст] / А.М. Боднар, І.А.Колосюк - Кам'янець-Подільський: 2017 р. – 16 с.
8. Методичні рекомендації для студентів скороченого терміну навчання усіх спеціальностей з дисципліни «Історія та культура України» [Текст] / А.М. Боднар, І.А.Колосюк - Кам'янець-Подільський: 2017 р. – 23 с.
9. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Політичні і соціальні студії» для магістрів першого року навчання [Текст] / А.М. Боднар, І.А.Колосюк - Кам'янець-Подільський: 2017 р. – 26 с.

Монографії

1. Научно-технический прогресс как стимул развития философии образования [Текст] : монография авт. кол. : / Колосюк І.А., Боднар А.М. // «Наукові дослідження в умовах глобалізації сучасного світу 2020». – Одеса: Куприенко СВ, ISBN, ISSN, DOI, Index Copernikus, 2020. С.136-143. https://www.sworld.com.ua/simpua15/sua15-2.pdf

2. Ethnic and Confessional Podillya School Evolution Specifics. «Intellektuelles Kapital - die Grundlage für innovative Entwicklung'2020» [Текст] : монография авт. кол. : / Колосюк І.А., Боднар А.М. // («Intellectual capital is the foundation of innovative development») (г.Карлсруэ, Германия) 2020 г. С. 106-112. file:///C:/Users/admin/Desktop/мої%20праці/sge%20монографія%202.%203-07.pdf

3. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності в організації навчального процесу при викладанні гуманітарних дисциплін [Текст] : колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред. : В.В. Іванишина / А.М. Боднар, Д.В. Кіріка // Наука XXI ст.: виклики та перспективи  – Кам'янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2021. Т.1. Природничі науки. – 246 с. С.212-221