1815

Семенов Олександр Михайлович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

: 0671400578
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-9990-2658
Scholar
Publons
ResearchGate

Місце і дата народження:
21 червня 1978 року у м. Кам'янці-Подільському


Освіта:
Вища. У 2005 році закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет, спеціальність «Механізація сільського господарства». Кваліфікація магістр інженер-механік.

Кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення процесів пастеризаційної і стерилізаційної обробки харчової продукції і напоїв»  захистив у 2011 році.


Напрям наукового дослідження:
«Наукові основи та апаратурне оформлення інтенсифікації перебігу перехідних процесів при виробництві харчових продуктів»


Викладає навчальні дисципліни:
машини, обладнання та їх використання у тваринництві; проектування технологічних процесів у тваринництві; проектування технологічних процесів у рослинництві.


Діяльність:

 • 2001 р. – навчальний майстер кафедри механізація тваринництва;
 • З 2001 р. по 2002 р. – асистент-стажист кафедри механізації тваринництва;
 • З 2002 р по 2011 р. – асистент кафедри механізації переробки та зберігання сільськогосподарської продукції;
 • З 2011 р. по 2013 р. – в.о. доцента кафедри машиновикористання в АПК;
 • З 2013 р. по 2019 р. доцент кафедри машиновикористання в АПК;
 • З 2019 року по вересень 2020 року - доцент кафедри агроінженерії і системотехніки.
 • З вересня 2020 року – доцент кафедри харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Творчий доробок:

 1. Yeremenko O. Sunflower (Helianthus annulus L.) productivity under the effect of plant growth regulator in the conditions of insufficient moisture / O. Yeremenko others // Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine polish ukrainian cooperation: scientific monograph. – 2017. – № 1 (ІІ). – рр. 196–217. ISBN 978-83-65180-19-3 2017.
 2. Підлісний В.В. Методичні підходи для покращення контролю знань студентів при вивченні спеціальних дисциплін / В.В. Підлісний, О.М. Семенов, В.М. Сірант / Професійно - прикладні дидактики. // Міжнародний науковий журнал. – Кам'янець-Подільський, 2017. - Випуск 4 – С. 120-129. http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/3033.
 3. Обґрунтування особливостей перебігу біохімічних процесів при замочуванні солоду / В. В. Підлісний [та ін.] // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. – 2018. – № 28. – С. 175–182. Фахове видання. ISSN 2706-9052.
 4. Палилюлько М. І. Вплив агротехнічних заходів на розвиток коренеїду цукрових буряків / М. І. Палилюлько, О. М. Семенов, В. В. Підлісний // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. – 2020. – № 32. – С. 59–67. Фахове видання. ISSN 2706-9052.
 5. Підлісний В. В. Обґрунтування впливу фізіологічних процесів на якість зберігання зернової маси / В. В. Підлісний, О. М. Семенов, В. М. Федорів // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. – 2021. – №33. – С. 47 – 53. Фахове видання. ISSN 2410-1125.
 6. Семенов О.М., Підлісний В.В., Федорів В. М., Горбатюк М. Дослідження фізико-хімічних методів підготовки споживчої тари, матеріалів і продукції до фасування // Наука XXI ст.: виклики та перспективи : колективна монографія в 2 томах / за заг. ред. : В.В. Іванишина. – Тернопіль : Крок, 2021. Т.2. Природничі науки.– с. 20-30.
 7. Боднар , Артем, і Олександр Семенов. 2021. «ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕПЛООБМІНУ ПРИ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ». Матеріали конференцій МЦНД, Березень. https://doi.org/10.36074/mcnd-05.03.2021.production.01.

Методична робота:

 1. Семенов О. М. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищоїосвіти спеціальності 208 «Агроінженерія») / О. М. Семенов, В. В. Підлісний, В. М. Федорів // ПДАТУ, 2020. – 80 с. (рекомендовано Вченою радою університету протокол № 4 від 25 листопада 2020р.).
 2. Федорів В. М. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») / В. М. Федорів, О. М. Семенов, В. В. Підлісний // ПДАТУ, 2020. – 81 с. (рекомендовано Вченою радою університету протокол № 5 від 23 грудня 2020р.).
 3. Федорів В. М. Лабораторний практикум з дисципліни «Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищоїосвіти спеціальності 208 «Агроінженерія») / В. М. Федорів, О. М. Семенов, В. В. Підлісний // ПДАТУ, 2021. – 127 с.(рекомендовано Вченою радою університету протокол № 6 від 24 березня 2021р.).