Участь викладачів кафедри української мови в VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті»

Останніми роками в мовознавчій науці та педагогічному дискурсі значно актуалізувалася проблема мовної особистості. Сократівський вислів «заговори, щоб я тебе побачив» набув нових значень не лише у контексті лінгвістичних, психолінгвістичних та лінгводидактичних досліджень, а й в умовах нових політичних, соціальних і культурних викликів. Сучасне життя ставить високі вимоги до загальної мовної, мовленнєвої, комунікативної культури здобувачів вищої освіти. Адже досконале володіння українською мовою і мовленнєва культура необхідні для ефективного й успішного спілкування в соціумі, зокрема в майбутній професійній діяльності.

Науково-педагогічні працівники кафедри української мови Ірина Насмінчук і Лариса Громик 8-9 грудня 2023 року взяли участь у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті», яка відбувалася на базі науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника» Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Мета наукового форуму – обмін досвідом з актуальних напрямів сучасного мовознавства, літературознавства, лінгвоперсонології, лінгводидактики, формування мовнокомунікативної особистості в соціокультурній парадигмі ХХІ століття.

Конференція об’єднала представників філологічної, педагогічної, журналістикознавчої, мистецької, технічної та економічної спільнот  з України (Київ, Суми, Харків, Умань, Чернівці, Житомир, Львів, Кам’янець-Подільський, Ізмаїл, Херсон, Чернігів, Глухів, Івано-Франківськ) та зарубіжжя (Австрії, Грузії, Естонії, Німеччини, Польщі).

Доцент Ірина Насмінчук виступила на пленарному засіданні з доповіддю «Розвиток культуромовної особистості в об’єктиві навчальної дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням”», у якій обґрунтувала необхідність урахування інформативного та соціокультурного наповнення навчальної дисципліни, значення мовленнєвих навичок для майбутньої професійної діяльності. Доповідь Лариси Громик була присвячена проблемі формування риторичної компетентності здобувачів вищої освіти під час вивчення навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням».

Програма конференції передбачала також інтерактивні дискусійні платформи, роботу секцій, майстер-класи, вебінари.

Високий рівень організації конференції, широка географія учасників, гострота порушених проблем засвідчили необхідність проведення таких наукових заходів щорічно. 

Ірина Насмінчук,
доцент кафедри української мови,
Лариса Громик,
асистент кафедри української мови