ПЕРЕМОЖЦІ ПЕРШОГО ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ВІТАЄ ПЕРЕМОЖЦІВ ПЕРШОГО ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

 

На  кафедрі української мови ЗВО «Подільський державний університет»  проведено перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  з метою підтримки та сприяння реалізації  здібностей обдарованої студентської молоді, залучення науково-педагогічних працівників до дослідницької роботи зі здобувачами освіти.

Комісія оцінювала подані на конкурс роботи за кількома критеріями, зокрема враховувалися актуальність досліджуваної  проблеми, оригінальність теми, теоретичні наукові результати та їхня практична спрямованість, рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації, якість оформлення робіт.

На презентацію наукових досліджень були запрошені студенти, які вивчають дисципліну «Академічне письмо та доброчесніть». Таким чином,  викладачі кафедри української мови реалізували додаткові освітні завдання, які мають важливе практичне значення: першокурсники отримали досвід публічних виступів та удосконалення ораторських  здібностей під час презентації своїх розвідок; присутні – підвищили культуру слухача,  спостерігаючи  за доповідачем та уважно сприймаючи інформацію, переймаючи  вдалі риторичні прийоми, невербальну та вербальну техніку тощо.

Перше місце здобула  СУСЛЯК  Валерія, студентка  І курсу навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів  спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок». Тема роботи: «Особливість уживання форм числа в метафоричному значенні в українському епістолярії»  (науковий керівник Назаренко І.О.)

Друге місце –  МАЗУР Валерія, студентка І курсу факультету агротехнологій і природокористування  спеціальності 201 «Агрономія». Тема роботи: «Функціонально-семантичні можливості грамеми середнього роду» (науковий керівник Максимець О.М.).

Третє місце –   ЗАБУДЬКО Олександр, студент інженерно-технічного факультету, спеціальності 208 «Агроінженерія».  Тема роботи: «Метафоризація військових термінів  у сучасній українській поезії» (науковий керівник Чайковська У.В.).

Щиро вітаємо переможців та  бажаємо їм подальших успіхів у науково-дослідній роботі.

 

Інна НАЗАРЕНКО