201

Рарицька Вікторія Борисівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання:

: (098) 794 64 30
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-5007-2393
Scholar
 

Місце і дата народження:
04 вересня1992 р. в смт Стара Ушиця Камʼянець-Подільського р-ну, Хмельницької обл.


Освіта:

Повна вища. У 2013 р. закінчила юридичний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича та отримала кваліфікацію Магістр права.

У 2018 р. пройшла навчання у Школі вдосконалення навичок написання наукових статей для молодих вчених «Academic Integrity in Transitional Societies» за підтримки Проекту сприяння академічній доброчесності SAIUP, видання SCS «Studies of Changing Societies», Unicheck та Університету Ферфілд (штат Конектикут, США).

У 2021 р. закінчила ЗВО «Подільський державний університет» та отримала кваліфікацію Магістр з економіки.

Кандидатську дисертацію на тему: «Асиметричність податкового права держави» захистила в 2021 році.


Напрям наукового дослідження:
"Філософія фінансового права, права людини"


Викладає навчальні дисципліни:
«Правознавство»


Досвід роботи:

2013-2015 рр – асистент кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

2015-2020 рр – аспірант кафедри публічного права Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

2020-2022 рр – помічник адвоката (посвідчення № 000086, вид. 22.12.2020 р. Радою адвокатів Хмельницької області).

2020-дотепер – засновник та директор приватного підприємства «Проконсалтинг Груп».

2022-дотепер – асистент кафедри права, професійної та соціально-гуманітарної освіти ЗВО «Подільський державний університет».


 Наукові статті:

 1. Рарицька В. Б. Асиметричність податкового права держави: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Хмельницький, 2021. 18 с.

 

Публікації в іноземних фахових виданнях:

 1. Raritska V. The Asymmetric Nature of State and Local Taxes: Comparative Legal Research. European journal of law and public administration. 2018. Vol. 5, No 1. Pp.94-103.
 2. Patsurkivskyy P., Rarytska V. Legal concept of the Fiscal State. European Journal of Law and Public Administration. 6 (Issue 2), Рр. 123-137.

 

Публікації у наукових фахових виданнях України:

 1. Рарицька В. Б. Модельне фінансове право як феномен пострадянської фінансово-правової дійсності. Наше право. 2013. No 10. С. 201-207.
 2. Рарицька В. Б. Асиметричність податкового права держави та податкового обов’язку платника податків: етатистський підхід. Журнал східноєвропейського права. 2014. No 7. С. 41-46.
 3. Рарицька В. Б. Концепція податкового суверенітету в теорії суспільного договору. Юридична Україна. 2014. No 11. С. 25-30.
 4. Рарицька В. Б. Податковий обов’язок платника податку як основа асиметричності податкового права держави. Науковий вісник Чернівецького університету. 2014. Вип. 728. Правознавство. C. 116-120.
 5. Рарицька В. Б. Бінарна опозиційність асиметричних податково- правових категорій. Науковий вісник Чернівецького університету. 2015. Вип. 765. Правознавство. C 109-113.
 6. Рарицька В. Б. Відповідальність держави у податкових правовідносинах як форма прояву асиметричності права держави на податки. Публічне право. 2015. No 2. С. 141-149.
 7. Рарицька В. Б. Вплив правосуб’єктності субстанційної держави на асиметричність її податкового права. Юридична Україна. 2015. No 4-5. С. 25- 29.
 8. Рарицька В. Ключові податково-правові цінності фіскальної держави. Підприємництво, господарство і право. 2019. No 6. С. 209-214.
 9. Пацурківський П., Рарицька В. Податково-правова природа Української держави. Юридичний журнал «Право України». 2019. No 9. С.154-
 10. Рарицька В. Податкове право держави як форма обов'язку платника податків щодо акумулювання в державному бюджеті фінансових ресурсів. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 7. С. 192-195.
 11. Рарицька В. Обмежена конституціоналізація юридичної конструкції податку як прояв асиметричності податкового права держави. Приватне та публічне право. 2021. № 3. С. 49-53.
 12. Рарицька В., Скупінський О. Трансформація інституту відповідальності платника податків за порушення податкового законодавства. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 5.

 

Публікації у виданнях науково-практичних конференцій, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science:

 1. Raritska V. Tax Sovereignty as a Fundamental Characteristic of Tax Law System. System of Financial Law : System of Tax Law : Conference Proceedings. 1st Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015, Pp. 345-361.

 

Статті у збірниках науково-практичних конференцій:

 1. Рарицька В. Б. Антрополого-соціологічний підхід до пізнання пострадянської фінансово-правової дійсності. Актуальні питання розвитку права та законодавства : наукові дискусії : матеріли Міжнародної наук.-практ. конф. (20-21 вересня 2013 р.). Львів, 2013. С. 77-80.
 2. Рарицька В. Б. Державний інтерес як квінтесенція асиметричності податкового права держави. Теорія і практика сучасної юриспруденції : матеріали матеріли Міжнародної наук.-практ. конф. (19-20 грудня 2014 р.) м. Київ, 2014. С. 26-28.
 3. Raritska V. Etatist nature of the State as a determinant of authoritative character of tax relations. Pravna veda a prax v tretom tisicroci: Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie (27. – 28. Februar 2015 r.). Kosice, Slovenska republika : Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach, Pravnicka Fakulta, 2015. Pp. 148-150.
 4. Рарицкая В. Б. Особенности корреляции налогового права государства и налоговой обязанности налогоплательщика в условиях некачественности налогового закона. Europska tradicia v medzinarodnom prave : uplatnovanie ludskyh prav : Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie (6-7 maj 2016 r.). Bratislava, Slovenska republika : Paneuropska vysoka skola, Pravnicka Fakulta, 2016. Pp. 177-180.
 5. Рарицкая В. Б. Нарушение справедливого равновесия между публичными и частными интересами – путь к абсолютизации налогового права государства. O noua perspectiva a proceselor de integrare Europeana a Moldovei si Ucrainei : aspectul juridic : Materialele conferinsei internasionale stiinsifico-practice (25-26 martie 2016). Chisinau : S. n., 2016 Tipogr. «Cetatea de sus», 2016. Pp. 193-197.
 6. Рарицька В.Б. Податкова децентралізація: спосіб подолання податкового державоцентризму чи один із проявів асиметричності податкового права держави? Правова модель місцевих податків і зборів в Україні крізь призму ціннісних викликів Революції Гідності : збірник матеріалів круглого столу (30 березня 2018 р.) м. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. С. 162-171.
 7. Рарицька В. Право платників податків на судовий захист: проблеми реалізації в контексті асиметричності податкового права держави. III Міжнародна конференція «Анти-beps та захист прав платників податків» (1 берез. 2019 р.) / [редкол. : І. С. Гриценко (голова) [та ін.]. 2019. С. 72-77.
 8. Пацуркивский П., Рарицкая В. Правовая природа фискального федерализма: западная традиция. Законодательство и правоприменение в контексте приоритетов социально-экономического развития: материалы Международной науч.-практ. конф. (12-13 сентября 2019 г.). Минск: РИВШ, 2019. С. 253-259.
 9. Rarytska V. В. The right to effective judicial protection. Tax perspectives. The role of legal science in establishing a new world order in wartime and post-war period: International scientific conference (July 29–30, 2022). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. 172-176.

  

Громадська діяльність:

2014-2017 рр. – Експерт із податкового права Всеукраїнської школи з фінансового та банківського права, ВГО «Асоціація правників України».

2017-2018 рр. – регіональний координатор та тренер із відкритих даних Проекту TAPAS «Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах».

2017-2018 рр. – представник від професорсько-викладацького складу юридичного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні SAIUP.

2022 р. - дотепер – волонтер, керівник мультидисциплінарної мобільної команди, юрист Проекту «Інтегрована підтримка через мультидисциплінарні команди», Дитячий фонд ООН в Україні (ЮНІСЕФ), МБФ «Українська фундація громадського здоровʼя».

2022 р. – дотепер – член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України», комітет з конституційного права та прав людини, комітет з податкового права.