32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12

Наукометрія

Для оцінювання результативності наукової діяльності важливе місце відводиться наукометрії – напряму досліджень, що вивчає когнітивні комунікації в науці за частотою цитувань наукових робіт та їх авторів.

Наукометрія — наукова дисципліна, яка вивчає еволюцію науки через численні вимірювання наукової інформації, такі як кількість наукових статей, опублікованих в даний період часу, цитованість.

Поява наукометрії – наслідок експоненціального зростання науки в середині XX століття, коли було звернуто увагу на зміну характеру наукових досліджень – науковці змушені витрачати майже 50 % свого часу на інформаційну діяльність.

В основному завдання наукометрії вирішуються спеціалізованими інститутами та інформаційними службами, які створюють наукометричні бази даних для дослідження публікаційної активності та цитованості авторів наукових праць.

Наукометрична база даних – бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях.

 • Scopus
  Є однією зі складових інтегрованого науково-інформаційного середовища SciVerse. На січень 2017 р. містить понад 50 млн. реферативних записів. Рубрикатор Scopus (ASJK) має 27 базових тематичних розділів, поділених на 335 підрозділів, політематичні статті індексуються одразу в кількох розділах. Індексує 18,000 назв наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук 5000 видавців. База даних індексує наукові журнали, матеріали конференцій та серіальні книжкові видання. Розробником та власником SciVerse Scopus є видавнича корпорація Elsevier. База даних доступна на умовах передплати через веб-інтерфейс.
 • Web of Science (WoS)
  Охоплює матеріали з природничих, технічних, біологічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва. Центральною частиною платформи є наукометрична, реферативна, міжнародна база даних Web of Science Core Collection WoS(CC) (до 2014 мало назву Web of Science), яка включає в себе понад 18000 провідних журналів, розміщені у трьох ключових індексах наукової літератури:
  - SCIE (Science Citation Index Expanded) індексується 8300 журналів, архів з 1900 року,
  - SSCI (Social Science Citation Index ) — 2900, архів з 1900
  - AHCI(Art and Humanities Citation Index) — 1600 видань, архів з 1975.
  Деякі видання одночасно представлені у кількох індексах.
  У 2015 році WoS(CC) розширена новою мультидисциплінарною колекцією ESCI (Emerging Source Citation Index індекс видань, що з'являються) в якому на даний момент більше 5500 видань, і процедура відбору триває. Також у WoS(CC) входять:
  - Conference Preceding Citation Index матеріали вибраних конференцій (окремо природничих та соціо-гуманітарних наук),
  - Book Citation Index індекс цитувань наукових книжок (також окремо з природничих та соціо-гуманітарних наук),
  - Index Chemicus та Current Chemical Reaction (хімічні індекси).
  В Web of Science індексуються видання як традиційної бізнес моделі так і журнали відкритого доступу. Платформа володіє вбудованими можливостями пошуку, аналізу та управління бібліографічною інформацією.
 • Index Copernicus (IC)
  Створена в 1999 році в Польщі. База даних має кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відстежувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених або науково-дослідних установ. На додаток до продуктивності індекс Копернікус також пропонує традиційне реферування та індексування наукових публікацій. База даних знаходиться у веденні Index Copernicus International. Базу даних названо на честь Миколи Коперника.
  База даних Index Copernicus включала на 2013 р. близько 5000 наукових журналів з усього світу, в тому числі понад 1200 польських. Українських журналів на вересень 2013 р. в цій наукометричній базі було 89 одиниць.
  Станом на кінець 2015 р. база даних більш ніж 13 000 наукових журналів.
  Станом на 2017 р. основний список Index Copernicus містить понад 30 000 журналів, в тому числі 3000 з Польщі.
 • Google Scholar
  Вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Дата виходу бета-версії — листопад 2004 року. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. За функціями він схожий на вільно доступні системи Scirus від Elsevier, CiteSeerX і getCITED. Також він схожий на інструменти засновані на підписці, такі як Scopus і Web of Science.
  Рекламний слоган Google Scholar — «стояти на плечах гігантів» — це данина вченим, які внесли свій вклад в свої галузі протягом століть, забезпечуючи основу для нових наукових досягнень.

Сформувався набір наукометричних показників, за якими проводяться кількісні оцінки і порівняльний аналіз наукової активності та продуктивності. До них відносяться:

 • кількість публікацій;
 • аналіз частоти цитованості публікацій;
 • імпакт-фактор наукового журналу, в якому вони публікуються;
 • кількість отриманих вітчизняних та міжнародних грантів;
 • участь у міжнародному науковому співробітництві, складі редколегій наукових журналів.

З перерахованих вище показників останнім часом найбільший інтерес представляють індекс цитування, індекс Хірша і імпакт-фактор.

Індекс цитування – прийнята в науковому світі міра «значущості» праць якого-небудь ученого. Величина індексу визначається кількістю посилань на цю працю ( або прізвище) в інших джерелах.

Індекс Хірша є кількісною характеристикою продуктивності вченого, заснованої не тільки на кількості цитувань його публікацій, але і на кількості цих публікацій. Наприклад, індекс Хірша дорівнює 10, якщо у автора є 10 публікацій, кожна з яких цитується іншими авторами не менше 10 разів. Статті, цитовані менш ніж 10 разів , в індексі не враховуються.

H-індекс представляється оцінкою важливості і затребуваності праць вчених, у зв'язку з тим, що простий підрахунок загальної кількості опублікованих дослідником робіт може бути наслідком його працездатності, а не показником якості проведених досліджень, в той же час, часто цитований вчений може підтримувати свою репутацію, наприклад, написанням оглядових статей або співавторством в безлічі робіт.

Імпакт-фактор журналу – це чисельний показник авторитетності наукового журналу, що відображає кількість посилань на статті, опубліковані в журналі за два попередні роки, віднесене до загальної кількості статей, опублікованих у цьому ж журналі за ці роки.

Як підвищити наукометричні показники автору?

 • друкуватися в індексованих за кордоном журналах;
 • друкуватися в іноземних журналах;
 • друкуватися з іноземними співавторами;
 • цитувати свої роботи в рамках допущеного мінімуму (30 % від списку використаної літератури);
 • використовувати іноземні посилання в списку пристатейної бібліографії;
 • приділяти увагу оформленню назви, анотації, ключовим словам, списку використаної літератури.

Джерело

 

Додаткові матеріали

Факультет енергетики та інформаційних технологій

Кафедри факультету

 

 Деканат факультету
Декан факультету енергетики та інформаційних технологій
Михайлова Людмила Миколаївна кандидат технічних наук , проф
.
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: (097) 374-01-58
Заступник декана з навчальної роботи
Думанський Олександр Васильович кандидат технічних наук , доц
.
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: Роб. (03849) 6-38-55, моб. 0987240187
Відповідальний з виховної та організаційної роботи
Вусатий Микола Вікторович
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: (097) 118-60-86
Відповідальний з наукової та міжнародної діяльності
Козак Олександр Володимирович кандидат технічних наук , доц
.
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: (096) 458-84-51
Навчальний процес обслуговують:
 • Вільчинська Анжела Борисівна
  секретар факультету
  : (067) 943-38-73

 

Електронна адреса:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Факультет енергетики та інформаційних технологій як структурний підрозділ університету створений для підготовки висококваліфікованих спеціалістів у галузі енергетики для забезпечення державного та недержавного секторів економіки.

Методом діяльності факультету є підготовка високоякісних фахівців та розробка новітніх енергозберігальних технологій, електроенергетичних засобів, електротехнологій, систем автоматики, робототехніки, альтернативних систем електроживлення та їх впровадження в народне господарство.

Факультет енергетики та інформаційних технологій виробництва підготовку:

- бакалаврів і магістрів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та освітньою програмою «Енергетичний менеджмент», а також за спеціальністю 053 «Психологія» освітня програма «Реабілітаційна психологія»

- бакалаврів за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» та спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології».

Освітні галузеві програми розроблені з урахуванням сучасних тенденцій, з урахуванням досвіду закордонних ЗВО.

 

Після отримання диплома фахівці можуть працювати на посадах:

 1.       Головного енергетика, диспетчера електропідстанції, електрика дільниці, електрика цеху, електродиспетчера, електромеханіка дільниці, електромеханіка зв'язку, енергетика, енергоспетчера, техніка-електрика, техніка-енергетика, техніка-конструктора (електромеханіка), техніка-технолога (електротехніка).

   141.05. Фахівця з енергетичного менеджменту, експерта з енергозбереження та енергоефективності, консультанта із енергозбереження в будівлях, консультанта із енергозбереження енергоефективності, експерта енергоізоефективності нетрадиційних і відновлювальних видів енергії, менеджера з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер), менеджера у виробництві та розподіленні електроенергії.

   053. ОП «Реабілітаційна психологія». Психолога у закладах охорони здоров'я; в інклюзивно-ресурсних центрах; у центрах соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, дитячих центрах творчості та дозвілля, службах довіри, дитячих будинках, школах-інтернатах, геронтологічних центрах; у сферах діяльності, пов'язаних з екстремальною та кризовою психологією; у закладах системи освіти.

   163. Фахівець з медичної фізики, техніка з експлуатації та ремонту устаткування, техніка з підготовки технічної документації, техніка з налагоджування та випробовування, фахівця з інформаційних технологій (біологія і медицина), оператора медичного устаткування, техніка з діагностичного устаткування.

   126. Адміністратора бази даних, адміністратора даних, адміністратора (доступу), адміністратора систем, інженера з програмного забезпечення комп'ютерів, інженера-програміста, програміста бази даних, аналітики програмного забезпечення та мультимедіа, інженера із застосування комп'ютерів, фахівця з інформаційних технологій. , фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення, фахівця з розробки комп'ютерних програм, фахівця з комп'ютерної графіки (дизайну).

В структурі факультету 3 кафедри: електротехніки, електромеханіки і електротехнологій; енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту; інформаційних технологій, фізико-математичних та безпекових дисциплін; науково-дослідна лабораторія «DAK GPS» та галузева науково-дослідна електротехнічна лабораторія в якій проводяться електротехнічні вимірювання в електроустановках та електрообладнанні до 1000 В при здійсненні робіт із забезпечення захисту життя та здоров'я громадян, контролю безпеки умов праці.

Лабораторія електротехнічних вимірювань надає послуги:

 • вимірювання опори заземлювальних пристроїв;
 • вимірювання питомого опору ґрунту;
 • вимірювання опори контактних з'єднань заземлювальних пристроїв;
 • вимірювання опору ізоляції кабелів до 1000 В;
 • вимірювання опору ізоляції електропроводки, електрообладнання та окремих апаратів до 1000 В;
 • вимірювання струму однофазного короткого замикання в мережі до 1000 В;
 • вимірювання опору ізоляції зварювальних трансформаторів;
 • оформлення паспорта заземлюючого пристрою.

Інститут енергетики має високий науковий потенціал, що зосереджений на дослідженні і визначені шляхи зростання ефективності енергопостачання, енергоспоживання та енергозбереження.

Основні напрямки наукової роботи:

 • дослідження, моделювання та оптимізація систем електропостачання сільськогосподарських підприємств;
 • зменшення енерговитрат та автоматизація виробництва продукції тваринництва та птахівництва;
 • новітні методи енергозбереження в аграрному виробництві;
 • розроблення методів і електронних систем електромагнітної технології для лікування тварин та знищення шкідників;
 • розроблення системи контролю параметрів технологічних процесів;
 • розроблення та дослідження альтернативних систем енергопостачання.

Наукові праці співробітників навчально-наукового інституту енергетики щорічно публікуються в зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор:

У наукометричній базі Scopus:

 1. Андрій Березюк, Олексій Карлов, Роман Крищук, Ігор Гарасимчук, Павло Потапський, Микола Вусатий. Енергетичні параметри індукційного теплогенератора з розгалуженим теплообмінником для виробництва екологічно чистого теплоносія / PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 97 NR 7/2021.
 2. Коваленко В., Коковіхін С., Добровольська Є., Корженівська Н., Козак О. Значення фотосинтезу при вирощуванні конюшини лучної залежно від елементів технології. Інженерія для сільського розвитку. Єлгава, 26.-28.05.2021. стор.1638-1641 DOI: 10.22616/ERDev.2021.20.TF351.
 3. Шегеда К., Шокарєв О., Кюрчев С., Данченко М., Михайлова Л. Результати дослідження жатки зернозбирального комбайна. Інженерія для сільського розвитку це посилання вимкнено, 2021, 20, стор. 1632–1637.
 4. Результати експериментальних досліджень каналу діелектричної аспірації сепаратора. Шокарєв О., Кюрчев С., Шокарєв О., Рудь А., Горбовий О. Інженерія для сільського розвитку, 2021, 20, С. 1611-1616.
 5. Назаренко, Іван та Міщук, Євген та Міщук, Дмитро та Ручинський, Микола та Роговський, Іван та Михайлова, Людмила та Титова, Людмила та Березовий, Микола та Шатров, Руслан, Визначення енергетичних характеристик руйнування матеріалу в дробильній камері вібрації. дробарка (31 серпня 2021). Східно-Європейський журнал підприємницьких технологій, 4 (7 (112)), 41–49.
 6. Кухарець С., Гуцол Т., Гловацький С., Сукманюк О., Розкош А., Ткач О. Концепція виробництва біоводню сільськогосподарськими підприємствами. Аграрна інженерія, 2021, 63-72.
 7. Аналіз виробництва водню: перспективи для України / Наталія Коваленко, Тарас Гуцол, Віталій Коваленко, Шимон Гловацький, Сергій Коковіхін, Віктор Дубік, Олександр Мудрагель, Мацей Кубонь, Віолетта Томашевська-Горецька // Аграрна інженерія – 2021, вип. 25, № 1, стор. 99-114.
 8. Леся ЗБАРАВСЬКА, Станіслав НІКОЛАЄНКО, Оксана БУЛГАКОВА, Валентина ВАСИЛЬЄВА. Вивчення можливостей впровадження методології принципу професійної спрямованості у підготовку фахівців аграрно-технічних ВНЗ. 21 Міжнародна науково-практична конференція Інженерія для сільського розвитку 25.-27.05.2022. Єлгава, ЛАТВІЯ.
 9. Оцінка стану проектного середовища для реалізації технологічно інтегрованих проектів «Європейської зеленої угоди» з використанням відходів кукурудзи . Анатолій Тригуба, Тарас Гуцол, Інна Тригуба, Кшиштоф Мудрик, Валентина Кухарець, Шимон Гловацький, Лариса Діброва, Олександр Козак та Кристина Павленко-Дідур Енергія 2022, 15 (21), 8220.
 10. Генетичний поліморфізм локусу BoLA-DRB3.2 в українських порід великої рогатої худоби / Т.М. Супрович, Ю.Т. Салига, М.П. СУПРОВИЧ [та ін.] // Цитологія і генетика. –2022. –№56. –С.319-330.
 11. Boris Kotov, Seghii Stepanenko, Oleh Tsurkan, Volodymyr Hryshchenko, Yurii Pantsyr, Ihor GARASYMCHUK, Anatolii Spirin, Ihor Kupchuk. Fractioning of grain materials in the vertical ring air channel during electric field imposition / PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 99 NR 1/2023. Р 100-105. http://pe.org.pl/articles/2023/1/19.pdf 
 12. Zhuravel D., Samoichuk K., Petrychenko S., Bondar A., Hutsol T., Kuboń M., Niemiec M., Mykhailova L., Gródek-Szostak Z., Sorokin D. Modeling of Diesel Engine Fuel Systems Reliability When Operating on Biofuels. Energies. 2022; 15(5):1795. https://doi.org/10.3390/en15051795 2022-2023
 13. Lysenko O., Kuznietsov M., Hutsol T., Mudryk K., Herbut P., Vieira FMC., Mykhailova L., Sorokin D., Shevtsova A. Modeling a Hybrid Power System with Intermediate Energy Storage. Energies. 2023; 16(3):1461. https://doi.org/10.3390/en16031461

 

У наукометричній базі Web of Science:

 1. Т. Супрович, М. Супрович, Н. Мохначова, О. Бірюкова, Л. Строяновська, В. Чепурна. Генетична мінливість та біорізноманіття сірої української великої рогатої худоби за геном BoLA-DRB3. Регуляторні механізми в біосистемах. 12(1), 33-41.
 2. Генетична специфіка білоголової української породи за геном BоLA-DRB3 / Т. Супрович, М. СУПРОВИЧ, О. Бірюкова [та ін.] // Вісті НАН Білорусі. Аграрний серіал. –2022. –Т.60. –No1. –Р. 69-78.

Договори про створення філій кафедри електротехніки, електромеханіки і електротехнологій і протоколи робочої та проектної груп

Кам'янець-Подільський РЕМ
Дунаєвецький РЕМ
Новоушицький РЕМ
Кам'янець-Подільський ЦОК
ПП ВКФ «Будмонтажсервіс»
ДП «Контакт-Електро»
КП «Міськтепловоденергія»
ПАТ «Хмельницькобленерго»
Витяг з протоколу круглого столу студентського самоврядування, роботодавців студентів, робочої проектної групи ОПП другого (магістерського) рівня спеціальності 141 «Енергетика, електротехніка та електромеханіка» від 12 квітня 2017 року
Витяг з протоколу круглого столу студентського самоврядування, роботодавців студентів, робочої проектної групи ОПП другого (магістерського) рівня спеціальності 141 «Енергетика, електротехніка та електромеханіка» від 12 березня 2019 року
Протокол круглого столу студентського самоврядування, роботодавців, студентів, робочої проектної групи ОПП другого (магістерського) рівня спеціальності 141 «Енергетика, електротехніка та електромеханіка» від 04 березня 2020 року
Протокол круглого столу студентського самоврядування, роботодавців, студентів, робочої проектної групи ОПП першого (бакалаврського) рівня спеціальності 141 «Енергетика, електротехніка та електромеханіка» від 11 березня 2020 року.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРМАГНЕТІК» м. Кам'янець-Подільський
Фізична особа – підприємець Горбатюк Руслан Володимирович. Стоматологія «КА-ДЕНТ»
Товариство з додатковою відповідальністю «Спеціальне конструкторське бюро медичної електротехніки» м. Кам'янець-Подільський.
Кам'янець-Подільський центр обслуговування клієнтів товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницькенергозбут»
Комунальне некомерційне підприємство «Дитячий медичний центр» Кам'янець-Подільської міської ради
Товариство з обмеженою відповідальністю «БОСАЛ МАНУФАКТУРИНГ УКРАЇНА» м. Кам'янець-Подільський
Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» Дунаєвецький РЕМ
Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» Городоцький РЕМ
Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» Кам'янець-Подільський РЕМ
Товариство з обмеженою відповідальністю Група компаній «VITAGRO»
Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» м. Кам'янець-Подільський
Приватне підприємство «Авант-Агро» Кам'янець-Подільський район село Ходорівці

Договори про створення філій кафедри енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту і протоколи робочої та проектної груп

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРМАГНЕТІК» м. Кам'янець-Подільський
Товариство з обмеженою відповідальністю «БОСАЛ МАНУФАКТУРИНГ УКРАЇНА» м. Кам'янець-Подільський
Комунальне некомерційне підприємство «Дитячий медичний центр» Кам'янець-Подільської міської ради
Кам'янець-Подільський центр обслуговування клієнтів товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницькенергозбут»
Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» Дунаєвецький РЕМ
Фізична особа – підприємець Горбатюк Руслан Володимирович. Стоматологія «КА-ДЕНТ»
Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» Кам'янець-Подільський РЕМ
Товариство з обмеженою відповідальністю Група компаній «VITAGRO»
Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» м. Кам'янець-Подільський
Приватне підприємство «Авант-Агро» Кам'янець-Подільський район село Ходорівці
Протоколи проектної групи спеціальності  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОП Енергетичний менеджмент. 12.10.21
Протоколи робочої групи спеціальності  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОП Енергетичний менеджмент. 18.02.22
Протоколи проектної групи спеціальності  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОП Енергетичний менеджмент. 26.10.22
Протоколи робочої групи спеціальності  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОП Енергетичний менеджмент. 16.02.23
Протоколи робочої групи спеціальності  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОП Енергетичний менеджмент. 16.10.23

Договори про спільну діяльність

Комунальне некомерційне підприємство «Дитячий медичний центр» Кам'янець-Подільської міської ради
Кам'янець-Подільський центр обслуговування клієнтів товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницькенергозбут»
Фізична особа – підприємець Горбатюк Руслан Володимирович. Стоматологія «КА-ДЕНТ»
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРМАГНЕТІК» м. Кам'янець-Подільський
Товариство з додатковою відповідальністю «Спеціальне конструкторське бюро медичної електротехніки» м. Кам'янець-Подільський.
Товариство з обмеженою відповідальністю «БОСАЛ МАНУФАКТУРИНГ УКРАЇНА» м. Кам'янець-Подільський
Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» Городоцький РЕМ
Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» Дунаєвецький РЕМ
Приватне підприємство «Авант-Агро» Кам'янець-Подільський район село Ходорівці
Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» Кам'янець-Подільський РЕМ
Товариство з обмеженою відповідальністю Група компаній «VITAGRO»
Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» м. Кам'янець-Подільський

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПП ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

РЕЦЕНЗІЇ НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ФЕІТ

АНКЕТА ОБГОВОРЕННЯ ОПП "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" ДРУГОГО  (Магістерського) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (2024 р.)

БУДНІ ФАКУЛЬТЕТУ 

Бібліографічні покажчики

Заклад вищої освіти "Подільський державний університет"
ЯСІНЕЦЬКА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
м. Кам'янець-Подільський
2023
Заклад вищої освіти "Подільський державний університет"
Галерея рідкісних видань Наукової бібліотеки Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»
Анотовано-ілюстрований покажчик рідкісних і цінних видань1918-1947 років
м. Кам'янець-Подільський
2023
Заклад вищої освіти "Подільський державний університет"
Від книги до світла, до знань, до життя
Анотовано-ілюстрований покажчик рідкісних і цінних видань наукової бібліотеки ЗВО «ПДУ» Частина третя
м. Кам'янець-Подільський
2022
Заклад вищої освіти "Подільський державний університет"
Від книги до світла, до знань, до життя
Анотовано-ілюстрований покажчик рідкісних і цінних видань наукової бібліотеки ЗВО «ПДУ» Частина друга
м. Кам'янець-Подільський
2022
Заклад вищої освіти "Подільський державний університет"
Усміхнене слово Микити Годованця
Бібліографічний покажчик до 130-річчя від дня народження та 110-річчя літературної діяльності (1893-1974)
м. Кам'янець-Подільський
2023
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
БЯЛКОВСЬКА ОКСАНА АНТОНІВНА
Біобібліографічний покажчик
м. Кам'янець-Подільський
2022
Заклад вищої освіти "Подільський державний університет"
Розум небесний, розум земний
Бібліографічний покажчик до 300-річчя від дня народження Григорія Савича Сковороди (1722-1794)
м. Кам'янець-Подільський
2022
Заклад вищої освіти "Подільський державний університет"
Обрії малої Батьківщини
Краєзнавчий ретроспективний внутрішньогазетний бібліографічний покажчик
м. Кам'янець-Подільський
2022
Заклад вищої освіти "Подільський державний університет"
Каталог архівних журналів наукової бібліотеки ЗВО «ПДУ»
м. Кам'янець-Подільський
2022
Заклад вищої освіти "Подільський державний університет"
Від книги до світла, до знань, до життя
Анотовано-ілюстрований покажчик рідкісних і цінних видань наукової бібліотеки ЗВО «ПДУ»
м. Кам'янець-Подільський
2022
Подільський державний аграрно-технічний університет
Наші славетні
Краєзнавчий ретроспективний внутрішньогазетний бібліографічний покажчик
м. Кам'янець-Подільський
2021
Подільський державний аграрно-технічний університет
БЕНДЕРА ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
Біобібліографічний покажчик
м. Кам'янець-Подільський
2020
Подільський державний аграрно-технічний університет
Самокиш Михайло Іванович
Біобібліографічний покажчик
м. Кам'янець-Подільський
2021
Подільський державний аграрно-технічний університет
БОГДАН ЛЕПКИЙ
1872-1941 ВЕЧІР ПАМ'ЯТІ (До 80-річчя з дня смерті)
м. Кам'янець-Подільський
2021
Подільський державний аграрно-технічний університет
ЯСІНЕЦЬКА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
м. Кам'янець-Подільський
2021
Подільський державний аграрно-технічний університет
ТИШ МИРОСЛАВ АНТОНОВИЧ
Біобібліографічний покажчик основних наукових праць
м. Кам'янець-Подільський
2020
Подільський державний аграрно-технічний університет
МІСТО З ІСТОРИЧНИМИ РОДЗИНКАМИ
Краєзнавчий ретроспективний внутрішньогазетний бібліографічний покажчик
м. Кам'янець-Подільський
2020
Подільський державний аграрно-технічний університет
РИХЛІВСЬКИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ
БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
м. Кам'янець-Подільський
2020
Бібліографічний покажчик публікацій науковців факультету агротехнологій і природокористування ПДАТУ
Випуск 1
КАФЕДРА САДІВНИЦТВА І ВИНОГРАДАРСТВА, ЗЕМЛЕРОБСТВА ТА ҐРУНТОЗНАВСТВА
м. Кам'янець-Подільський
2019
Міські та районні ГАЗЕТИ
у фондах наукової бібліотеки ПДАТУ
1955-2019
м. Кам'янець-Подільський
2019
Подільський державний аграрно-технічний університет
ЮХИМ ЄГОРОВИЧ ОЧЕРЕТЕНКО
Бібліографічний покажчик основних наукових праць
м. Кам'янець-Подільський
2019
Бібліографічний покажчик публікацій науковців інженерно-технічного факультету ПДАТУ
Випуск 4
КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗАСОБІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
м. Кам'янець-Подільський
2019
Бібліографічний покажчик публікацій науковців інженерно-технічного факультету ПДАТУ
Випуск 3
КАФЕДРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН І МЕХАНІЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

м. Кам'янець-Подільський
2018
Бібліографічний покажчик публікацій науковців інженерно-технічного факультету ПДАТУ
Випуск 2
КАФЕДРА ТРАКТОРІВ, АВТОМОБІЛІВ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ

м. Кам'янець-Подільський
2018
Бібліографічний покажчик публікацій науковців інженерно-технічного факультету ПДАТУ
Випуск 1
КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ В АПК

м. Кам'янець-Подільський
2018
Подільський державний аграрно-технічний університет: люди і долі
ІВАНИШИН ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
м. Кам'янець-Подільський
2017
Подільський державний аграрно-технічний університет: люди і долі
АЛЕКСЕЄВА ОЛЕНА СЕМЕНІВНА
м. Кам'янець-Подільський
2016
Бібліографічний покажчик наукових праць
СТУПАКОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
1915-1985
м. Кам'янець-Подільський
2015
Бібліографічний покажчик наукових праць академіка, які знаходяться в фонді НБ ПДАТУ
ПРЯНІШНІКОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
1865-1948
м. Кам'янець-Подільський
2015
ПРОКОПОВИЧ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
1775 - 1850
м. Кам'янець-Подільський
2015
ФОНД ДИСЕРТАЦІЙ
БІБЛІОТЕКИ ПДАТУ
м. Кам'янець-Подільський
2015
Подільський державний аграрно-технічний університет: люди і долі
Частина І
ВІД ВИПУСКНИКА ПДАТУ ДО ДІЙСНОГО ЧЛЕНА НААН УКРАЇНИ
м. Кам'янець-Подільський
2014
АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ
ФОНДУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ПДАТУ (1991-2013 рр.)
м. Кам'янець-Подільський
2014