32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12

Cектор обслуговування наукової, художньої бібліотеки та читального залу

 

Циганок Ольга Миколаївна
провідний бібліотекар

 

Посітко Людмила Анатоліївна
бібліотекар-бібліограф

 

Cектор комплектування, організації каталогів та наукової обробки документів

 

Рудик Валентина Іванівна
провідний бібліотекар

 

Юрачковська Наталія Володимирівна
провідний бібліотекар

Наукова бібліотека

Відділи

 

 
Директор наукової бібліотеки
Михайлик Артур Олександрович
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: +38 (03849) 6-83-18

 

Наукова бібліотека ЗВО «Подільський державний університет» веде свій відлік з березня 1921 року, коли на базі сільськогосподарського факультету було створено Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут.

Основою фонду бібліотеки були книги передані з Кам'янець-Подільського університету і бібліотеки духовної семінарії. Наукова бібліотека і сьогодні розташована в історичній будівлі, де колись була духовна семінарія.

Книгозбірня університету є головною бібліотекою методоб'єднання  Хмельницького територіального об'єднання сільськогосподарських бібліотек.

Бібліотечний фонд – 636 700 книг
Обслуговує 3 780 читачів

Перелік журналів, що входить до наукометричних баз
Довідкова інформація
Бібліотека інформує
Книжкові виставки

Адреса бібліотеки:
Наукова бібліотека ЗВО «ПДУ»
вул. Шевченка, 12
м.Кам'янець-Подільський, 32316
тел. (03849) 6-83-18
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра права, професійної та соціально-гуманітарної освіти

Department of Law, Professional and Social-Humanitarian Education

Викладацький склад
Молодший допоміжний персонал

 

 

 

Номер телефону: (03849) 6–83–63
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Історія кафедри

У квітні 1919 року в складі Кам'янець-Подільського державного українського  університету був створений сільськогосподарський факультет. Викладання історії України, історії української культури зайняло вагоме місце серед спеціальних дисциплін. Історію України на факультеті викладав професор В.О. Біднов, який співпрацював із видатними   українськими істориками Д.І. Дорошенком  і  Д.І. Яворницьким.

У 20-ті роки ХХ ст. в Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті читались ідеологічні курси лекцій з історії класової боротьби, історії революційних рухів, пролетарської революції. Серед викладачів-суспільствознавців були відомі особи. Це поет І.Ю. Кулик - активний діяч Західноукраїнської революції 1918-1919 рр., а пізніше Р.Р. Заклинський - директор музею Т.Г. Шевченко в м. Києві.

Після відновлення діяльності Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту в січні 1955 року було створено кафедру марксизму-ленінізму. З 1955 по 1973 роки кафедру очолювали доценти  І.А. Забайрачний, І.А. Мотенко, П.М. Гаман та професор А.Г. Ткачук.

1978 р. став роком створення  кафедри марксистсько-ленінської філософії (завідувачі – канд. філос. наук, доценти О.П. Чуприна, О.В. Білецький, М.Д. Попович) та наукового комунізму і історії КПРС (завідувач – канд. іст. наук, доц.  В.М. Голєв).

В 1983 р. на базі кафедри наукового комунізму і історії КПРС створено дві кафедри: наукового комунізму (з 1990 р. – теорії соціалізму), якою завідували доценти В.М. Голєв і І.Ф. Поліщук, та історії КПРС (з 1990 р. – політичної історії), якою завідували доценти А.В. Ткачук  і  М.І. Алєщенко.

У січні 1991 р. вищеназвані кафедри об'єднали в кафедру історії, соціології і політології (з жовтня 1999 р. вона називалася кафедрою педагогіки і соціальних дисциплін), яку очолювали М.І. Алєщенко і О.С. Каденюк. У 2004 році кафедра знову стала називатися кафедрою історії, соціології і політології (завідувач – доктор історичних наук, професор О.С. Каденюк). Паралельно цьому, у 1991 р. кафедру марксистсько-ленінської філософії було перейменовано на кафедру філософії та культурології (завідувачі – доценти  І.В. Демчик і М.Д. Попович).

14 вересня 2010 року шляхом об'єднання кафедри історії, соціології і політології з кафедрою філософії і культурології було створено нову кафедру – кафедру історії і філософії. Завідувачем кафедри був призначений док.  істор. наук, проф. О.С. Каденюк. З 27 жовтня 2011 року кафедрою завідував канд. філос. наук, доц. М.Д. Попович.

У різні часи на кафедрі працювали доктори філософських наук, професори В.С. Горський, К.К. Жоль, О.Я. Лисенко,  А.М. Лой, Ю.В. Кушаков, В.П. Ключніков, доктор педагогічних наук, професор В.П. Струманський, доктор історичних наук, професор А.Г. Ткачук, кандидати наук, доценти М.І. Алєщенко, О.В. Білецький, Л.В. Білецька, С.О. Борисевич (нині доктор історичних наук, професор), Л.А. Гвоздєва, І.К. Довганюк, В.Г. Дубіцька, І.В. Демчик, В.М. Євтушенко, Г.М. Казієва, О.П. Ляска, А.М. Мамалига, Н.І. Маркус, В.П. Ланєвський, Є.С. Латер, Р.П. Ростикус, О.Ф. Осєтров, В.С. Рєзник (нині доктор соціологічних наук, професор), С.А. Руденко, А.Ю. Скрипник, Ю.Н. Скрипник, В.Г. Романюк, Л.В. Романюк (нині доктор психологічних наук), А.В. Ткачук, І.П. Торунцов, В.Г. Шилін, О.В. Шиліна, викладачі Г.І. Білозьорова, П.І. Діляновський, М.М. Пантилей, В.С. Конфітовський, А.С. Корженівський, А.В. Ляпота,  В.В. Гула., К.І. Демчик , Я.Г. Козаченко, Й.О. Ляхнович, В.І. Смолінський, О.М. Палилюлько.

Важливо відмітити, що правничі дисципліни почали викладатися в інституті з кінця 1960-х років на кафедрах експлуатації та охорони праці (1970-1979 рр.), охорони праці та радянського права (1979-1995 рр.).

У квітні 1977 р. в Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті була створена кафедра політекономії, на базі якої  у червні 1995 р., внаслідок реорганізації була  створена кафедра економічної теорії, бізнесу і права. За кількістю викладачів і учбовим навантаженням (більше 20 000 годин на рік) кафедра була однією з найбільших в академії.

З роками збільшувалася кількість дисциплін бізнесового і правничого напрямків, тому назріла необхідність виділити їх в склад самостійних кафедр. Рішенням ради на той час Подільської державної аграрно-технічної академії в серпні 2002 р. була створена кафедра менеджменту і маркетингу та кафедра економічної теорії і права, яку очолив канд. економ. наук, доц.  О.В. Ковтун. З 2005 по 2015 роки кафедру очолювала  канд. екон. наук, доц.  Л.А. Загнітко.

Кафедра економічної теорії і права забезпечувала навчальний процес студентів всіх спеціальностей Подільського державного аграрно-технічного університету з вивчення як економічних, так і правничих дисциплін. В склад кафедри увійшли викладачі правничих дисциплін П.Т. Басюк, О.С. Бігун, А.В. Вдовичинський, Т.С. Подорожна,  Д.В. Кіріка, А.П. Кріль, Т.С. Цвігун, Л.С. Мельник, Ю.І. Ковальчук та ін., забезпечуючи  викладання  таких дисциплін як: правознавство, конституційне право, фінансове право, підприємницьке право, трудове право та законодавство, господарське право та законодавство, законодавство і право в АПК, правове забезпечення контрольно-ревізійної діяльності, транспортне право, аграрне право, екологічне право та ін.

7 травня 2015 р. на базі кафедри історії і філософії була створена кафедра історії, філософії та права, а 4 вересня 2017 р. шляхом об'єднання кафедри історії, філософії та права із кафедрою іноземних мов була створена кафедра соціально-гуманітарних дисциплін у складі навчально-наукового інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки. Завідувачем кафедр залишався док. філос. наук, проф. М.Д. Попович.

У лютому 2019 року кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, увійшовши до складу навчально-наукового інституту дистанційної освіти, була реорганізована у кафедру теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін. Кафедра права, професійної та соціально-гуманітарної освіти була створена 1 вересня 2021 року шляхом об'єднання  кафедри теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін та кафедри професійної освіти, увійшовши до складу навчально-наукового інституту заочної та дистанційної освіти Закладу вищої освіти «Подільський державний університет». Новоутворену кафедру очолила кандидат юридичних наук, доцент Кіріка Д. В.

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни: правознавство; законодавство і право в АПК; господарське і трудове право; правове регулювання господарських відносин в АПК; міжнародне економічне право; методика контролю знань; ліцензійно-акредитаційна робота в НЗПТО; ліцензійно-акредитаційна робота в ЗВО; політологія і соціологія; професійна педагогіка; організація та планування навчального процесу в закладах передвищої та вищої освіти; організаційно-методична робота в закладах передвищої та вищої освіти; історія та культура України; філософія; психологія; інженерна психологія; вікова фізіологія та гігієна; психологія і педагогіка вищої школи; управління освітнім процесом в закладах профтехосвіти; педагогічні теорії та системи; методика виробничого навчання; методика виховної роботи; педагогічна майстерність; організація виховного процесу в ЗВО; культура ділового спілкування.

Кафедра здійснює соціально-гуманітарну підготовку студентів усіх спеціальностей та освітніх ступенів "бакалавр", "магістр", наукового ступеня "доктор філософії" відповідно до Закону України "Про вищу освіту", "Концепції гуманітарної освіти України", а також на основі принципів ЮНЕСКО, згідно з якими сучасний фахівець з вищою освітою - це високоосвічена, культурна і толерантна людина, професіонал, громадянин та патріот, котрий має демократичний світогляд і сповідує гуманістичні цінності.

Наразі на кафедрі працює шість НПП, серед яких: доктор історичних наук, професор Каденюк О. С.; доктор філософських наук, професор Попович М. Д.; кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри Кіріка Д. В.; кандидат психологічних наук, доцент Ляска О. П; кандидат історичних наук, доцент Нестеренко В. А.; кандидат історичних наук, асистент Боднар А. М. За 2000-2021 рр. викладачами кафедри опубліковано близько 20 монографій та понад 500 статей в іноземних наукових виданнях, виданнях України що включені до міжнародних наукометричних баз та наукових фахових виданнях України.

Викладачі кафедри активно проводять  культурно-виховну роботу у формах організації та проведення тематичних вечорів, бесід, науково-практичних конференцій, тематичних екскурсій, зустрічей з видатними особистостями, бійцями АТО, здійснюють волонтерство, патронаж тощо.

Робота кафедри

Науково-дослідна робота кафедри

Тема НДР:  Трансформація суспільних відносин та суспільної свідомості в умовах демократизації суспільства та реформування економіки в Україні

Розділи теми НДР:

 • Соціально-економічні зміни в українському селі у XX – поч. ХХІ ст.
 • Аксіологічні та комунікативні засади функціонування культури
 • Українська культура в контексті європейської культури: історія і сучасність.
 • Політико-правові, історичні та соціокультурні проблеми організації і функціонування об'єднаних територіальних громад.
 • Професійно-педагогічні, правові, методологічні засади формування фахівців-аграріїв: історія та сучасність

Напрями дослідження НДР

 • Трансформація соціально-економічних і політичних відносин в аграрній сфері України у ІІ пол. XIX – поч. ХХІ ст.
 • Формування професійно-педагогічної компетентності інженера-педагога в профільному університеті
 • Правові компетенції  у становленні правосвідомості сучасного фахівця 
 • Світоглядні антропологічні, аксіологічні та комунікативні засади функціонування української культури в контексті європейської культури

 

Кафедра іноземних мов

Department of Foreign Languages

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

 

Контакти:

32300, вул. Шевченка, 13
м. Кам'янець-Подільський Хмельницька обл.
Тел.: (03849) 6-83-21
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Колектив кафедри
Кунцьо О.І., викладач німецької та латинської мов, Попель Н.А., викладач французької та англійської мов, Гуменюк І.І., канд.філол.наук, завідувач кафедри іноземних мов, Чайковська О.В., канд.філол.наук, викладач англійської мови, Роляк А.О., канд.пед.наук, доцент кафедри іноземних мов, викладач англійської мови.

Завідувач кафедри – Ірина Іллівна Гуменюк.

У 2000р. закінчила Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет за спеціальністю 7.010101 «Педагогіка і методика середньої освіти, російська та англійська мови і література», у 2005 році закінчила Кам'янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури. Кандидатську дисертацію на тему: «Структурні та лексико-семантичні особливості фразеологічних одиниць із колоративами в англійській мові» спеціальність 10.02.04 «Германські мови» захистила в 2010 році у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Ірина Іллівна працювала викладачем англійської мови в Подільській філії Київського університету туризму, економіки і права, старшим викладачем кафедри англійської мови факультету іноземної філології Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та викладачем Подільського державного аграрно-технічного університету до обрання за конкурсом на посаду завідувача кафедри іноземних мов у 2019р.

За ініціативи Гуменюк І.І. протягом 2018р. в університеті працювала волонтерка Корпусу Миру США в Україні – Клер Елізабет Маннінг, котра проводила практичні заняття з англійської мови у парі із викладачами кафедри за методикою "team-teaching" та брала активну участь у житті університету.
У 2018р. завідувач кафедри пройшла міжнародне науково-практичне стажування на тему: «Інтернаціоналізація вищої освіти» в Польщі. Фінальний англомовний проект на тему: «Інтернаціоналізація вищої освіти у Кам'янці-Подільському: досвід та проблематика» привселюдно представлено в Університеті Сівітас, м.Варшава.

Іноземні мови в університеті почали викладати з перших днів його функціонування. Кафедру іноземних мов засновано наприкінці 50-х рр.  З того часу кафедрою завідували: Ружицький А.А. (до 1974 р.) – старший викладач, орденоносець; Баран Я.Л. (1974-1975 рр.) – кандидат філологічних наук, доцент, пізніше – доктор філологічних наук; Романишин Я.Д. (1975-1976 рр.) – старший викладач; Рабінович Г.Й. (1976-1980рр.) – викладач; Пономаренко Л.О. (1980-1982 рр.) – доктор філологічних наук, професор; Торжинська Г.Ф. (1982-1992 рр.) – кандидат філологічних наук, доцент; Дорофєєва Ж.В. – старший викладач (1992-2008 рр.); Панчишина Т.А. – кандидат філологічних наук, доцент (2008-2013рр.); Чухно Л.А. – кандидат педагогічних наук, доцент (2013-2017рр.). У 2017р. в університеті утворено кафедру соціально-гуманітарних дисциплін у результаті об'єднання кафедри іноземних мов із кафедрою історії, філософії та права. Однак у 2019р. знову створено кафедру іноземних мов та призначено на посаду завідувача Гуменюк І.І.

За період існування кафедри постійно оновлювалася матеріально-технічна й навчально-методична база та проводилася кадрова реорганізація.
Кафедра активізувала роботу по наданню допомоги профілюючим кафедрам та науково-дослідним підрозділам університету в перекладі наукових публікацій та у підготовці до здачі кандидатських іспитів з іноземної мови.

Інтелектуальний та фаховий потенціал кафедри іноземних мов відповідає сучасним вимогам, які стоять перед закладом вищої освіти та прикладними кафедрами зокрема, і здатний забезпечити викладання іноземних мов на рівні, передбаченому новими програмами та потребами суспільства. На кафедрі впроваджуються сучасні освітні технології, що враховують особливості практичної підготовки до фахового спілкування іноземною мовою.
На кафедрі працюють 4 кандидати наук (2 з них на посаді доцентів).
Кафедра іноземних мов забезпечує викладання англійської, німецької, французької мов (за професійним спрямуванням), ділової англійської, німецької, французької мов для студентів усіх інститутів та факультетів ПДАТУ та латинської мови для студентів факультету ветеринарної медицини та технологій у тваринництві.

Мета досліджень, що проводяться на кафедрі іноземних мов, та практичних упроваджень відповідає концепції модернізації іншомовної освіти, що закладена у Державному стандарті щодо цілей та завдань вищої освіти.
Комплексна наукова тема кафедри «Проблеми викладання іноземної мови, як складової професійної підготовки фахівців для аграрної сфери в умовах інтернаціоналізації вищої освіти» реалізується за напрямами:

 • мовна діяльність як чинник професійної підготовки;
 • шляхи інтенсифікації вивчення іноземних мов;
 • сучасні технології в навчанні іноземних мов.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у роботі міжнародних, регіональних, міжвузівських наукових конференцій, розробляють рекомендації по впровадженню у практику своїх наукових досліджень, підвищують кваліфікацію, проходячи закордонні стажування.

Для підвищення якості навчального процесу викладачі кафедри використовують новітні освітні методики, зокрема, інтерактивні методи навчання, комп'ютерні технології.

Кафедра іноземних мов щорічно проводить виховні заходи, спрямовані на підвищення зацікавленості у вивченні іноземних мов, розвиток творчого потенціалу студентів та прагнення до застосування отриманих знань у майбутній професійній діяльності. Виховна робота на кафедрі ґрунтується на засадах концепції безперервної системи національного виховання і проводиться як під час навчального процесу за рахунок реалізації виховного потенціалу дисциплін кафедри, так і у позаурочний час.

Основними напрямами виховної роботи у контексті вимог вищої школи ХХІ століття є: організаційні заходи; заходи, спрямовані на професіоналізацію виховної роботи; заходи, спрямовані на гармонійний розвиток особистості шляхом поглиблення духовних контактів з навколишнім світом, культурою інших країн, мови яких вивчаються, мистецтвом, природою; заходи, спрямовані на створення умов для вільного розвитку особистості студента; естетичне виховання студентів; формування громадянської позиції, принципів соціальної орієнтації та поведінки студентів; формування культури стосунків.