32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12

Сектор комп`ютерного забезпечення та обробки наукових видань

 

Дурицька Майя Василівна
бібліотекар

 

Поліщук Ніна Анатоліївна
бібліотекар

Cектор обслуговування наукової, художньої бібліотеки та читального залу

 

Циганок Ольга Миколаївна
провідний бібліотекар

 

Посітко Людмила Анатоліївна
бібліотекар-бібліограф

 

Cектор комплектування, організації каталогів та наукової обробки документів

 

Рудик Валентина Іванівна
провідний бібліотекар

 

Юрачковська Наталія Володимирівна
провідний бібліотекар

Наукова бібліотека

Відділи

 

 
Директор наукової бібліотеки
Гораш Катерина Вікторівна
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: +38 (098) 527 12 40

 

Наукова бібліотека ЗВО «Подільський державний університет» веде свій відлік з березня 1921 року, коли на базі сільськогосподарського факультету було створено Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут.

Основою фонду бібліотеки були книги передані з Кам'янець-Подільського університету і бібліотеки духовної семінарії. Наукова бібліотека і сьогодні розташована в історичній будівлі, де колись була духовна семінарія.

Книгозбірня університету є головною бібліотекою методоб'єднання  Хмельницького територіального об'єднання сільськогосподарських бібліотек.

Бібліотечний фонд – 636 700 книг
Обслуговує 3 780 читачів

Перелік журналів, що входить до наукометричних баз
Довідкова інформація
Бібліотека інформує
Книжкові виставки

Адреса бібліотеки:
Наукова бібліотека ЗВО «ПДУ»
вул. Шевченка, 12
м.Кам'янець-Подільський, 32316
тел. (03849) 6-83-18
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра права, професійної та соціально-гуманітарної освіти

Department of Law, Professional and Social-Humanitarian Education

Викладацький склад
Молодший допоміжний персонал

 

 

 

 

Номер телефону: (03849) 6–83–63
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Історія кафедри

У квітні 1919 року в складі Кам'янець-Подільського державного українського університету був створений сільськогосподарський факультет. Викладання історії України, історії української культури зайняло вагоме місце серед спеціальних дисциплін. Історію України на факультеті викладав професор В.О. Біднов, який співпрацював із видатними   українськими істориками Д.І. Дорошенком  і  Д.І. Яворницьким.

У 20-ті роки ХХ ст. в Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті читались ідеологічні курси лекцій з історії класової боротьби, історії революційних рухів, пролетарської революції. Серед викладачів-суспільствознавців були відомі особи. Це поет І.Ю. Кулик - активний діяч Західноукраїнської революції 1918-1919 рр., а пізніше Р.Р. Заклинський - директор музею Т.Г. Шевченко в м. Києві.

З 1955 по 1973 роки кафедру очолювали доценти  І.А. Забайрачний, І.А. Мотенко, П.М. Гаман та професор А.Г. Ткачук.

В 1983 р. завідували доценти В.М. Голєв і І.Ф. Поліщук, А.В. Ткачук, М.І. Алєщенко.

У січні 1991 р. було створено кафедру історії, соціології і політології (з жовтня 1999 р. вона називалася кафедрою педагогіки і соціальних дисциплін), яку очолювали М.І. Алєщенко і О.С. Каденюк. У 2004 році кафедра знову стала називатися кафедрою історії, соціології і політології (завідувач – доктор історичних наук, професор О.С. Каденюк). Паралельно цьому, у 1991 р. було створено кафедру філософії та культурології (завідувачі – доценти  І.В. Демчик і М.Д. Попович).

14 вересня 2010 року шляхом об'єднання кафедри історії, соціології і політології з кафедрою філософії і культурології було створено нову кафедру – кафедру історії і філософії. Завідувачем кафедри був призначений док.  істор. наук, проф. О.С. Каденюк. З 27 жовтня 2011 року кафедрою завідував канд. філос. наук, доц. М.Д. Попович.

У різні часи на кафедрі працювали доктори філософських наук, професори, доценти: В.С. Горський, К.К. Жоль, О.Я. Лисенко, А.М. Лой, Ю.В. Кушаков, В.П.Ключніков, доктор педагогічних наук, професор В.П. Струманський, доктор історичних наук, професор А.Г. Ткачук, кандидати наук, доценти М.І. Алєщенко, О.В. Білецький, Л.В. Білецька, С.О. Борисевич, Л.А. Гвоздєва, І.К. Довганюк, В.Г. Дубіцька, І.В. Демчик, В.М. Євтушенко, Г.М. Казієва, А.М. Мамалига, Н.І. Маркус, В.П. Ланєвський, Є.С. Латер, Р.П. Ростикус, О.Ф. Осєтров, В.С. Рєзник, С.А. Руденко, А.Ю. Скрипник, В.Г. Романюк, Л.В. Романюк, А.В. Ткачук, І.П. Торунцов, В.Г. Шилін, О.В. Шиліна, І.М. Завадська, І.А. Колосюк, Т.Г. Совєцька, В.Л. Задорожнюк, Г.Г. Кучеров, викладачі Г.І. Білозьорова, П.І. Діляновський, М.М. Пантилей, В.С. Конфітовський, А.С.  Корженівський, А.В. Ляпота,  В.В. Гула., К.І. Демчик, В.А., Я.Г. Козаченко, Й.О. Ляхнович, В.І. Смолінський.

З травня 2015 р. на базі кафедри історії і філософії була створена кафедра історії, філософії та права, а 4 вересня 2017 р. шляхом об'єднання кафедри історії, філософії та права із кафедрою іноземних мов була створена кафедра соціально-гуманітарних дисциплін у складі навчально-наукового інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки. Завідувачем кафедр залишався док. філос. наук, проф. М.Д. Попович.

У лютому 2019 року кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, увійшовши до складу навчально-наукового інституту дистанційної освіти, була реорганізована у кафедру теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін.

Кафедра права, професійної та соціально-гуманітарної освіти була створена 1 вересня 2021 року шляхом об'єднання  кафедри теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін та кафедри професійної освіти, увійшовши до складу навчально-наукового інституту заочної та дистанційної освіти. Новоутворену кафедру очолила кандидат юридичних наук, доцент Д.В.Кіріка.

З вересня 2022 року очолила кафедру кандидат історичних наук, доцент  А.М.Боднар.

Науково-педагогічний склад кафедри включає представників різних наукових галузей, зокрема: професор, доктор філософських наук Попович М.Д., професор, доктор історичних наук Каденюк О. С., кандидат історичних наук Боднар А.М., кандидат історичних наук, доцент Нестеренко В.А., кандидат історичних наук, доцент Михайлик А.О., кандидат психологічних наук, доцент Ляска О.П., кандидат юридичних наук Рарицька В.Б., кандидат педагогічних наук, доцент Гораш К.В. 

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни: правознавство; міжнародне економічне право; методика контролю знань; ліцензійно-акредитаційна робота в ЗВО; політологія і соціологія; професійна педагогіка; організація та планування навчального процесу в закладах передвищої та вищої освіти; організаційно-методична робота в закладах передвищої та вищої освіти; історія та культура України; філософія; психологія; вікова фізіологія та гігієна; психологія і педагогіка вищої школи; управління освітнім процесом в закладах профтехосвіти; педагогічні теорії та системи; методика виробничого навчання; методика виховної роботи; педагогічна майстерність; організація виховного процесу в ЗВО; культура ділового спілкування; професійне діловодство.

 

Кафедра здійснює соціально-гуманітарну підготовку студентів усіх спеціальностей та освітніх ступенів "бакалавр", "магістр", наукового ступеня "доктор філософії" відповідно до Закону України "Про вищу освіту", "Концепції гуманітарної освіти України", а також на основі принципів ЮНЕСКО, згідно з якими сучасний фахівець з вищою освітою - це високоосвічена, культурна і толерантна людина, професіонал, громадянин та патріот, котрий має демократичний світогляд і сповідує гуманістичні цінності.

         Науково-дослідна робота кафедри: «Соціокультурні, правові та гуманітарні  трансформації в умовах кризових змін в українському суспільстві».

Напрями дослідження НДР:

  • Аксіологічні та комунікативні засади функціонування культури (керівник – доктор філософських наук, професор Попович М.Д.)
  • Соціально-економічні зміни в українському селі у XIX – поч. ХХІ ст. (керівник – доктор історичних наук, професор Каденюк О.С., виконавці – канд.іст.наук, доц. Нестеренко В.А.)
  • Українська культура в контексті європейської культури: історія і сучасність (керівник –канд.іст.наук,. Боднар А.М.)
  • Кризові компетентності сучасного фахівця (керівник – канд.психол.наук. Ляска О.П.)
  • Шляхи і методи формування політичної культури: історія та сучасність (керівник – канд.іст.наук, доц. Нестеренко В.А.)
  • Прогресивні світові тенденції розвитку права (керівник –канд.юрид.наук Рарицька В.Б.)
  • Соціально-гуманітарні трансформації в суспільстві Радянської України 1920-1930-х років (керівник – канд.іст.наук, доц. Михайлик А.О.).