32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12

Кафедра математики, інформатики та академічного письма

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

Контакти:
Телефон: (03849) 6-83-23
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Як самостійний структурний підрозділ кафедра створена у травні 1975 року під назвою «Кафедра вищої математики». До її складу увійшли 9 викладачів та 1 старший лаборант, які до того часу працювали на кафедрі фізико-математичних дисциплін, очолюваній спочатку кандидатом фізико-математичних наук, доцентом Маліщуком Іваном Яковичем, а на момент відокремлення – старшим викладачем Беземським Ігорем Казиміровичем. Очолив новоутворену кафедру кандидат фізико-математичних наук, доцент Андрухов Олексій Михайлович.

У штаті кафедри на початку її створення були 3 старших викладачі (Дорохова Валентина Олександрівна, Лисак Микола Іванович, Тихий Володимир Григорович), 6 викладачів (Левчик Наталія Спиридонівна, Понеділок Володимир Францович, Вовк Людмила Дмитрівна, Андрєєв Олександр Анатолійович, Сєров Микола Іванович, Сєрова Марія Миколаївна) та 1 старший лаборант (Михайлова Людмила Миколаївна).

Науково-педагогічний колектив кафедри забезпечував викладання вищої математики, теорії ймовірностей, математичної статистики, математичного програмування і теоретичної механіки на чотирьох факультетах тодішнього сільськогосподарського інституту: механізації сільського господарства, економічному, агрономічному та зоотехнічному. Крім цього, викладачі Левчик Н.С. та Вовк Л.Д. проводили заняття з елементарної математики на підготовчому відділенні інституту. Кафедра брала участь у проведенні занять на підготовчих курсах, які організовувались перед вступними кампаніями, приймала вступні іспити з математики.

З грудня 1988 року до кінця серпня 2011 року кафедру очолював кандидат фізико-математичних наук, доцент Юрчик Анатолій Іванович. За час його керівництва збільшився кількісний склад науково-педагогічних працівників кафедри, покращилась його якість. Станом на 1 вересня 2011 року на кафедрі працювали 14 викладачів, з-поміж яких 9 доцентів (8 кандидатів наук), 1 старший викладач, 4 асистенти. До штату кафедри входив також 1 старший лаборант. Згідно з наказом ректора у 2000 році кафедра змінила свою назву і стала називатись кафедрою математичних дисциплін.

З 1 вересня 2011 року кафедру, згідно з наказом ректора, перейменовано на «Кафедру математичних дисциплін і моделювання». Очолив її кандидат фізико-математичних наук, доцент Лучик Василь Єфремович.

7 травня 2015 року внаслідок реструктуризації університету кафедра увійшла до складу об'єднаної «Кафедри фізико-математичних та загальнотехнічних дисциплін» інженерно-технічного факультету під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Бендери Івана Миколайовича.

З 4 вересня 2017 року, згідно з наказом ректора, кафедру було відновлено як самостійний структурний підрозділ «Кафедра математичних дисциплін і моделювання». Завідувачем кафедри обрано кандидата технічних наук, доцента Громика Андрія Петровича.

Кафедра фізики, охорони праці та інженерії середовища

Department of Physics, Labor Safety and Environmental Engineering

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

 

Електронна адреса:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон: 6-83-40

Кафедра веде відлік з 1955 року, як кафедра фізико-математичних дисциплін, яку очолив кандидат фізико-математичних наук, доцент Маліщук Іван Якович.

З 1971 по 1972 рік завідувачем кафедри був доцент, кандидат фізико-математичних наук Костюр Микола Йосипович.

В 1972 році кафедра розділилась, і почала забезпечувати навчальний процес з фізики. Очолив новоутворену кафедру старший викладач Беземський Ігор Казимирович.

В різні часи тут читалися курси фізики, математики, агрометеорології, теоретичної механіки, креслення і нарисної геометрії. З 1983 - 1984р. обов'язки завідувача виконував кандидат фізико-математичних наук, доцент Ковтун Віталій Мойсеєвич.

У період з 1984 по  1986 рр. кафедру очолювали, відповідно, старший викладач Волошин Іван Андрійович та кандидат фізико-математичних наук, доцент Дейбук Віталій Григорович.

В 1987 році кафедру фізики об'єднали з малочисельною кафедрою електрифікації сільського господарства, і з того часу кафедра стала носити назву – фізики та електрифікації сільського господарства під керівництвом кандидата технічних наук, доцента Камишлов Віталій Георгійович.

В період з 1994 по 1995 р. очолив кафедру кандидат технічних наук, доцент Подобайло Віталій Гнатович.

У 2002 році кафедру розділили на два підрозділи: кафедру фізики і кафедру енергетики сільськогосподарського виробництва. Завідувачем кафедри був призначений кандидат фізико-математичних наук, доцент Чиркін Микола Миколайович.

У 2008 р. відбулося об'єднання з кафедрою загальнотехнічних дисциплін. Очолив новоутворену кафедру кандидат технічних наук, доцент Девін Владлен В'ячеславович.

З травня 2015 року внаслідок реструктуризації університету кафедра увійшла до складу об'єднаної кафедри фізико-математичних та загальнотехнічних дисциплін інженерно-технічного факультету під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Бендери Івана Миколайовича.

З вересня 2017 року кафедру було виокремлено у самостійний структурний підрозділ - кафедру фізики та загальнотехнічних дисциплін. Завідувачем кафедри обрано кандидата педагогічних наук, доцента Збаравську Лесю Юріївну.

У 2019 році внаслідок реструктуризації кафедру фізики та загальнотехнічних дисциплін об'єднано з кафедрою охорони праці. Після реорганізації утворено кафедру фізики, охорони праці та інженерії середовища.

Сьогодні на кафедрі створився колектив однодумців, що ставить на меті підготовку висококваліфікованих фахівців аграрно-технічної галузі. Кафедра повністю забезпечена науково-педагогічними кадрами: всі викладачі мають ступені кандидатів наук, 80% - вчене звання доцента.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: фізика, біофізика, фізика з основами біофізики рослин, охорона праці та безпека життєдіяльності, цивільний захист.

Підготовка фахівців базується на використанні сучасних технологій навчання, інформаційних потоків, матеріальної та нормативно-правової бази, інтенсивної практичної підготовки, науковій діяльності та високій кваліфікації викладацького складу. Кафедра має високий науковий потенціал, про що свідчить видання понад 400 наукових праць. Педагогічний колектив кафедри приймає участь у різноманітних наукових конференціях не лише загальноукраїнського, а і на міжнародних рівнях. Усі викладачі кафедри беруть активно участь у науково-практичних конференціях, про, що свідчить друк статей у фахових виданнях та нагородження почесними грамотами та дипломами.

Пріоритетними напрямами роботи кафедри фізики, охорони праці та інженерії середовища є: навчально-методична та науково-дослідна робота, використання результатів науково-дослідної роботи в освітньому процесі, науково-виховна робота зі студентами, підтримка та розвиток міжвузівських і міжнародних освітніх і наукових зв'язків, поглиблення наукової співпраці з інститутами НАН України, залучення провідних фахівців НАНУ до читання лекцій, керування випускними кваліфікаційними роботами студентів та підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Кафедра технології виробництва продукції тваринництва та кінології

Department of Technologies of Livestock Production and Cynology

Викладацький склад

 

 

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

 1. Генетика з біометрією
 2. Вступ до фаху
 3. Етологія та біоетика
 4. Годівля тварин і технологія кормів
 5. Генетика з біометрією
 6. Розведення тварин
 7. Біотехнологія
 8. Виробництво та оцінка якості кормів
 9. Годівля тварин і технологія кормів
 10. Технологія виробництва продукції птахівництва
 11. Технологія виробництва продукції бджільництва
 12. Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва
 13. Технологія виробництва продукції аквакультури
 14. Апробація і впровадження інновацій у тваринництві
 15. Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва
 16. Конярство та кіннозаводство
 17. Технологія виробництва молока і яловичини
 18. Технологія виробництва продукції свинарства
 19. Професійна адаптація
 20. Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин
 21. Наукові основи формування поживності кормів
 22. Селекція сільськогосподарських тварин
 23. Біотехнологічні процеси виробництва і використання кормів
 24. Генетика популяцій
 25. Системи нормування годівлі тварин
 26. Методика наукових досліджень
 27. Наукове обґрунтування технологій виробництва продукції тваринництва
 28. Системи годівлі жуйних тварин
 29. Системи годівлі моногастричних тварин
 30. Годівля несільськогосподарських тварин
 31. Інкубація яєць птиці
 32. Спеціальне собаківництво
 33. Генетика поведінки собак
 34. Службове собаківництво
 35. Системи живлення службових собак
 36. Племінна робота та відтворення собак
 37. Система технологій в галузі тваринництва
 38. Система технологій галузей в  сільському господарстві
 39. Годівля тварин
 40. Основи генетики і розведення тварин
 41. Генетика та розведення тварин
 42. Тваринництво
 43. Бджільництво
 44. Методика наукового дослідження в тваринництві та організація підготовки дисертаційної роботи
 45. Концептуальні засади організації та реалізації обраного наукового дослідження
 46. Сучасні методики визначення хімічного складу кормів
 47. Живлення тварин
 48. Сучасні тенденції розвитку технологій у тваринництві
 49. Сучасні методики розробки і використання ефективних технологій переробки продукції тваринництва
 50. Сучасні селекційно-генетичні технології у тваринництві

Список монографій, навчальних посібників і підручників кафедри

1999 рік

 1. Розведення сільськогосподарських тварин з основами спеціальної зоотехнії / [ Т.В. Засуха, М.В. Зубець, Й. З. Сірацький, та ін.] – К.: Аграрна наука, 1999. – 512 с. (у співавторах А.А. Пахолок)
 2. Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин / [Кононенко В.К., Ібатулін І.І., Цвігун А.Т., Токаренко М.Д.]. – К.: Вища школа, 1999. – 144 с.

2000 рік

 1. Інтер'єр сільськогосподарських тварин / [Й.З. Сірацький, Б.М. Гопка, Є.І. Федорович та ін.]; за ред. Й.З. Сірацького. – К.: Науковий світ, 2000. – 75 с. (в співавторах В.О. Кадиш, О.І. Любинський)
 2. Формування відтворювальної здатності у м'ясної худоби / [Т.В. Засуха, М.В. Зубець, Й.З. Сірацький та ін.] – К.: Аграрна наука, 2000 – 248 с. (в співавторах В.О. Кадиш, О.І. Любинський)

2001 рік

 1. Екстер'єр молочних корів: перспективи оцінки і селекції / [Й.З. Сірацький, Я.Н. Данилків, О.М. Данилків та ін.]; за ред. Й.З. Сірацького і Є.І. Федорович – К.: Науковий світ, 2001. – 146 с. (в співавторах В.О. Кадиш, О.І. Любинський)
 2. Мінеральне живлення тварин / [Г.Т. Кліценко, М.Ф. Кулик, М.В. Власенко та ін.] – К.: Світ, 2001. – 576 с. (у співавторах М.Н. Бахмат, М.Г. Повозніков)

2002 рік

 1. М'ясна продуктивність великої рогатої худоби різних генотипів / [М.Г. Повозніков, М.О. Мазуренко, О.І. Любинський, С.М. Блюсюк та ін.] – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2002. – 44 с.
 2. Селекційно-генетичні та біологічні особливості абердин-ангуської породи в Україні: Монографія / [Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, О.І. Любинський та ін.] – К.: Науковий світ, 2002. – 204 с.

2003 рік

 1. Годівля сільськогосподарських тварин. Довідник зооветспеціаліста / [А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков, М.Н. Бахмат та ін.] – Кам'янець–Подільський: Абетка, 2003. – 95 с. (у співавторах В.П. Саєнко, С.М. Блюсюк, Н.В. Кравець, О.А. Сердюк, О.В. Савчук, О.Д. Масловська, В.І. Бучковська, В.Г. Кураш)
 2. Корми: оцінка, використання, продукція тваринництва, екологія: Посібн. / [М.Ф. Кулик, Р.Й. Кравців, Ю.В. Обертюх та ін.]. – Вінниця: Тезис, 2003. – 334 с. (у співавторах М.Н. Бахмат, М.Г. Повозніков)

2005 рік

 1. Біотехнологічний факультет: історія і сьогодення / [М.Г. Повозніков, С.М. Блюсюк, Н.В. Кравець та ін.] – Кам'янець–Подільський: Аксіома, 2005. – 260 с. (у співавторах В.І. Бучковська, В.П. Саєнко)

2006 рік

 1. Нетрадиційна оцінка кормів і складання раціонів за продукцією молока / [М.Ф. Кулик, В.Ф. Петриченко, О.І. Скоромна та ін.] – Вінниця: Воєвода Тетяна Петрівна, 2006. – 543 с. (у співавторах М.Н. Бахмат)

2007 рік

 1. Годівля сільськогосподарських тварин. Довідник у таблицях / [А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков, С.М. Блюсюк та ін]; за ред. М.Г. Повознікова – Видання 2–е, доповнене і перероблене. – Кам'янець–Подільський: Аксіома, 2007. – 100 с. (у співавторах М.Н. Бахмат, В.П. Саєнко, Н.В. Кравець, В.І. Бучковська, С.В. Тимчак, І.М. Бідяк, В.Є Харкавлюк, Ю.М. Євстафієва)
 2. Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність»: Науково-практичний коментар. / За редакцією Р.Я. Корінця. – Львів: НВФ «Українські технології», 2007. – 248 с. (в співавторах А.Т. Цвігун)
 3. Основи перспективних технологій виробництва продукції тваринництва / [Г.М. Калетнік, М.Ф. Кулик, В.Ф. Петриченко та ін.]; за ред. Г.М. Калетніка, М.Ф. Кулика, В.Ф. Петриченка, В.Д. Хорішка. – Вінниця: Енозіс, 2007. – 584 с. (у співавторах М.Н. Бахмат, С.М. Блюсюк)
 4. Повозніков М.Г. Системи нормованої годівлі молодняку великої рогатої худоби м'ясних порід / М.Г. Повозніков. – Кам'янець–Подільський: Аксіома, 2007. – 72 с.

2008 рік

 1. Цвігун А.Т. Виготовлення національних м'ясних продуктів у домашніх умовах: посібник / А.Т. Цвігун, Т.М. Приліпко, М.Г. Повозніков. – Кам'янець–Подільський: ПП «Медобори 2006», 2008. – 80 с.
 2. Свеженцов А.И. Комбикорма, премиксы, БМВД для животных и птицы / [А.И. Свеженцов, С.А. Горлач, С.В. Мартыняк и др.]. – Днепропетровск: АРТ–ПРЕСС, 2008. – 412 с. (в соавторстве А.Т. Цвигун)
 3. Виробництво молока на малій фермі: Практичн. посібник / [А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков, С.М. Блюсюк та ін.]; за ред. А.Т. Цвігуна, В.Б. Кирилюка. – Кам'янець–Подільський, 2008. – 216 с. (у співавторах В.С. Кушнір, Н.В. Кравець, В.І. Бучковська, Ю.М. Євстафієва, В.Є Харкавлюк, О. І. Любинський)
 4. Виробництво молока на малій фермі: Практичн. посібник / [А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков, С.М. Блюсюк та ін.]; за ред. А.Т. Цвігуна, В.Б. Кирилюка. – 2–ге вид., виправлене і доповнене. – Кам'янець–Подільський: ПП «Медобори – 2006», 2008. – 256 с. (у співавторах В.С. Кушнір, Н.В. Кравець, В.І. Бучковська, Ю.М. Євстафієва, В.Є. Харкавлюк, П.М. Васильчук, В.П. Саєнко, С.В. Єрмаков)

2009 рік

 1. Інтер'єр сільськогосподарських тварин: Навчальний посібник / [Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, Б.М. Гопка та ін.].– К.: Вища освіта, 2009. – 280 с. (у співавторах О.І. Любинський, В.О. Кадиш)
 2. Новітні норми, раціони і технології повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби: керівництво-посібник / за ред В. М. Кандиби. – Х., 2009. – 1067 с. (у співавторах А.Т. Цвігун)
 3. Організація нормованої годівлі худоби у м'ясному скотарстві: практичн. посібник / [Цвігун А.Т., Повозніков М.Г., Блюсюк С.М., Білозерський О.Л.]. – Кам'янець–Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2009. – 200 с.

2010 рік

 1. Рецепти та технологія приготування шашликів із різних видів м'яса: Практичний посібник. / [Т.М. Приліпко, О.М. Булатович, А.Т. Цвігун]. – Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори 2006», 2010. – 63 с.

2011 рік

 1. Історія, селекція та біологічні особливості абердин-ангусів України: Монографія / [Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, Р.В. Каспров та ін.] – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2011. – 432 с. (у співавторах О.І. Любинський)
 2. Теорія і практика оцінки кормів і раціонів у молочних одиницях для корів різного рівня продуктивності / [Кулик М.Ф., Петриченко В.Ф., Скоромна О.І. та ін.]. – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2011. – 276 с. (у співавторах С.М. Блюсюк)

2012 рік

 1. Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби: [Монографія] / [Г.О. Богданов, В.М. Кандиба, І.І. Ібатуллін та ін.]; за ред. В.М. Кандиби, І.І. Ібатулліна, В.І. Костенка. – Ж., 2012. – 860 с. (у співавторах А.Т. Цвігун)
 2. Норми і раціони повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби: довідник-посібник / за наук. Ред.. Г.О. Богданова, В.М. Кандиби. – К.: Аграрна наука, 2012. – 296 с. (у співавторах М.Г. Повозников, А.Т. Цвігун)
 3. Виробництво молока на Хмельниччині: науково-практичне керівництво [посібник] / [М.Г. Повозніков, А.Т. Цвігун, С.М. Блюсюк, В.В. Шуплик та ін.]; за ред. М.Г. Повознікова. – Кам'янець-Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. – 124 с. (у співавторах В.Є. Харкавлюк, В.І. Бучковська, Ю.М. Євстафієва, І.М. Бідяк)
 4. Селекционно-генетическая и эколого-технологическая валентность молочных коров к длительному продуктивному использованию / [Е.А. Лебедько, Л.Н. Никифорова, С.А. Козлов и др.]; Под общей ред. Е.Я. Лебедько. – Брянск: БГСХА, 2012. – 276 с. (в соавторстве С.Н. Блюсюк)

2013 рік

 1. Генофонд порід сільськогосподарських тварин України: навчальний посібник / [В.В, Шуплик, О.В. Савчук, І.В. Гудзєв та ін.]. – Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 352 с.
 2. Норми, орієнтовні раціони та практичні поради з годівлі великої рогатої худоби [посібник]; за ред.. І.І. Ібатулліна, В.І. Костенка / [Г.О. Богданов, І.І. Ібатуллін, В.І. Костенко та ін.]. – Житомир: ПП «Рута», 2013. – 516 с. (у співавторах А.Т. Цвігун)

2014 рік

 1. Производство и переработка свинины в фермерских хозяйствах / [В.С. Линник, Г.Н. Кузнецов, В.Г. Прудников и др.]. – Луганский национальный аграрный университет, 2014. – 260 с. (в соавторстве А.Т. Цвигун)

2016 рік

 1. Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин; За науковою ред. І.І. Ібатулліна, О.М. Жукорського. – Київ: Аграрна наука. – 2016 – 336 с. (у співавторах А.Т. Цвігун)