32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12

Кафедра менеджменту, публічного управління та адміністрування

Department of Management and Public Administration

Викладацький склад
Обслуговуючий персонал

 

Контакти:

Хмельницька область,
м. Кам'янець-Подільський,
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
вул. Шевченка, 12, корпус 6.
Тел. (03849) 6 83 09
Тел. моб. (067) 151 98 29
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедру менеджменту, публічного управління та адміністрування було створено 2017 року шляхом перейменування кафедри менеджменту організацій і адміністрування. Завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор Чикуркова Алла Дмитрівна.

Кафедра є випусковою для здобувачів освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» спеціальності 073 «Менеджмент» та освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

На кафедрі викладаються такі дисципліни: «Менеджмент і адміністрування», «Вступ до фаху», «Мотиваційний менеджмент», «Організація діяльності с.-г. підприємства», «Логістика», «Маркетинг», «Офісний менеджмент», «Комунікативний менеджмент; «Управління стартап проектами» «Методи прийняття управлінських рішень»; «Організація агробізнесу і підприємництва», «Організація праці менеджера», «Менеджмент - консалтинг», «Управління якістю та сертифікація продукції», «Державне та регіональне управління», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств», «Планування і контроль на підприємстві», «Бізнес-планування», «Методика наукових досліджень», «Бренд-менеджмент», «Інтелектуальний бізнес», «Маркетинговий менеджмент», «Ділове адміністрування», «Методологія і філософія викладання профільних дисциплін», «Аграрний менеджмент», «Менеджмент персоналу», «Стратегічний менеджмент», «Менеджмент конкурентоспроможності підприємства», «Управління підприємством у бізнес-середовищі», «Антикризове управління», «Менеджмент», «Маркетинг». «Менеджмент та маркетинг», «Антикризове управління і національна безпека», «Проектний менеджмент у публічному адмініструванні», «Етика державних службовців», «Менеджмент публічних установ і організацій», «Публічне управління», «Стратегічне управління в публічній організації», «Управління органами публічної влади, державними підприємствами, установами та організаціями», «Планування розвитку територій», «Комунікації в публічній адміністрації», «Міжнародне публічне управління та безпека», «Організаційна культура», «Публічне управління та адміністрування». «Державна політика та врядування», «Методологія і філософія викладання профільних дисциплін», «Керівник адміністративної служби», «Стратегічне управління та управління змінами», «Публічна служба», «Креативний менеджмент», «Управління інноваціями», «Регіонально-адміністративний менеджмент», «Антикризове управління», «Стратегічне управління».

Кафедра здійснює керівництво виробничими практиками, курсовими та кваліфікаційними роботами здобувачів.

На даний час на кафедрі працює 11 співробітників. Це завідувач кафедри д-р екон. наук, професор Чикуркова А.Д.; д-р екон. наук, професор Бялковська О.А.; д-р екон. наук, професор Жук М.В.; канд. екон. наук, доцент Покотильська Н.В.; канд. екон. наук, доцент Кучер О.В.; канд. екон. наук, доцент Добровольська Е.В.; канд. екон. наук, доцент Чорнобай Л.М.; канд. екон. наук, асистент Білянський Ю.О.; канд. пед. наук, доцент Плавчан Петер; асистент Іванишин О.В., старший лаборант Білик Ю.І.

 Історична довідка

Кафедра започаткувала свою діяльність в 1974 році. Її очолив кандидат економічних наук, доцент, а згодом доктор економічних наук, професор, академік міжнародної академії аграрної освіти, заслужений діяч науки і техніки України Дмитро Потапович Доманчук.

 

domanchuk
 Доманчук Д.П.

Відповідно до наказу № 341 міністра сільського господарства СРСР Д. Полянського від 6 серпня 1974 року шляхом поділу кафедри «Економіки і організації сільського господарства» було створено три кафедри, в тому числі кафедра «Організації сільськогосподарського виробництва», яка в подальшому і стала основою створення кафедри «Менеджменту і бізнесу». В той час професорсько-викладацький склад кафедри був наступним: кандидати економічних наук, доценти: Доманчук Д. П., Салівон В. Г., Козак О. М., Чайка Л. С., Євмененко Ф. П., Шаповалов С. А., Шульгін А. Є., Семенишин М. Г., ст. викладачі: Каристоянов Г. С., Чорний П. П., асистенти: Ермантраут Г. І., Двойнос Л. М., Бойко І. М., Поляруш М. О., Балєв С. Є., Хом’як В. О., Шалагіна Т. О., Деренко О.М.

1Zaborovskyi 1Poliarush 2Semenyshyn 3Kucher 4Kovalchuk
Заборовський В.П. Поляруш М. О. Семенишин М. Г. Кучер В.В. Ковальчук В. Г.
         
5Kulchytsky 6Khomiak 7Baliev 8Shalagina 9Derenko
Кульчицький Е.Є. Хом’як В. О. Балєв С. Є. Шалагіна Т. О. Деренко О.М.
         

Пізніше за наказом ректора і відповідними вимогами щодо викладання правових дисциплін на кафедру були передані дисципліни із правознавства і переведені викладачі Басюк П. Т., Мозолевський І. І., а також прийняті на роботу ст. викладач Кучер В. В., в. о. доцента Клочан В. Т., і к.е.н. Галак Я.М., Мальченко І. І. За кількістю викладачів і навчальним навантаженням (більше 25 тис. годин на рік) кафедра організації виробництва та права стала однією з найбільших в академії. Викладачі кафедри готували спеціалістів, керівників сільськогосподарських підприємств, проводили заняття на курсах підвищення кваліфікації для керівників підприємств, спеціалістів, керівників середніх ланок та курсах перепідготовки кадрів. Однак в процесі здійснення аграрної реформи в Україні виникла необхідність у підготовці спеціалістів з менеджменту організацій і ректорат у 1995 році прийняв рішення про створення кафедри економічної теорії, бізнесу і права, внаслідок реорганізації, на базі кафедри політекономії та організації і права. У зв’язку з цим із кафедри організації виробництва і права на новостворену кафедру перейшли такі викладачі: доценти Мальченко І. І., Семенишин М. Г., кандидати наук Кучер В. В., Ковальчук В. Г., Радомський В. С., асистенти Хом’як В. О., Балєв С. Є., Басюк П. Т., Вдовічинський А. В. А у 2002 році наказом ректора Подільської державної аграрно-технічної академії було створено кафедру менеджменту і маркетингу, шляхом поділу кафедри економічної теорії, бізнесу і права на дві нові: економічної теорії і права та менеджменту і маркетингу. Така організаційна зміна не зовсім відповідала нормативним актам Міністерства освіти і науки України і в першу чергу Закону України «Про вищу освіту». А тому у 2007 році наказом ректора університету було об’єднано кафедри «Організації виробництва і бізнесу» та «Менеджменту і маркетингу» в єдину спеціалізовану випускову кафедру «Менеджменту і бізнесу» і очолив її доктор економічних наук, професор, академік міжнародної академії аграрної освіти, заслужений діяч науки і техніки України Дмитро Потапович Доманчук.

4 травня 2011 року за наказом ректора кафедра менеджменту і бізнесу була перейменована в кафедру менеджменту організацій і адміністрування.

З 2 лютого 2012 року і по теперішній час завідувачем кафедри є Чикуркова Алла Дмитрівна, доктор економічних наук, професор.

Кафедра менеджменту, публічного управління та адміністрування веде успішну діяльність за напрямами наукових досліджень на основі господарської тематики згідно з договорами, з господарствами та публічними установами південно-західного регіону України.

Професорсько-викладацький та аспірантський склад кафедри працює над розв’язанням проблем впровадження науково обґрунтованої та якісно побудованої системи управління організацією.

Кафедра приймає участь у виконанні науково-дослідної роботи навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів на тему: «Формування стратегії і пріоритетів інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в умовах глобалізації» (реєстраційний номер 0114U007032) та виконує такі її розділи.

 • Формування організаційно-економічного механізму диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств.
 • Мотиваційний механізм в управлінні розвитком сільськогосподарських підприємств.
 • Відновлення та розвиток сільських територій в умовах євроінегрційних процесів України.
 • Розвиток сільського туризму як фактор економічної активності населення.
 • Управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств.
 • Формування та розвиток системи управління конкурентоспроможністю м’ясопереробних підприємств.
 • Інституційне забезпечення регіональної інтеграційної політики; розробка сучасної моделі сталого розвитку економіки та управління соціально-економічними системами і процесами; розробка теоретичної моделі національної економіки знань.
 • Логістичне забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств.
 • Організаційно-економічне забезпечення комплексного розвитку сільських територій: теорія, методологія, практика.
 • Інституційні засади розвитку аграрного сектору в сучасних умовах.
 • Альтернативна енергетика як пріоритетний вектор європейського простору.
 • Формування маркетингового механізму розвитку біоекономіки в Україні.

Приділяється значна увага професійній підготовці здобувачів вищої освіти шляхом залучення їх до наукової діяльності, для чого створений та функціонує науковий гурток «Менеджер» та дискусійний клуб «Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти», за результатами якого проводиться щорічна студентська науково-практична конференція та друкуються тези доповідей здобувачів вищої освіти у збірнику наукових праць. Кращі здобувачі під керівництвом викладачів приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конференціях, конкурсах наукових робіт, олімпіадах.

Викладачі кафедри пройшли міжнародні стажування і підвищення кваліфікації в таких підприємствах і установах: Варшавський університет природничих наук (SGGW), Республіка Польща, Аграрний університет (UR), м. Краків, Республіка Польща, Університет прикладних наук у Тарнові (UAS Tarnow), Республіка Польща), Malopolska School of Public Administration, Collegium Civitas Internationalization of Higher Education, Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін, Республіка Польща), ВП Агрофірма «Жванчик» Чемеровецького району Хмельницької області, ТОВ «Агро-Слава 2017» Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, ФГ «Вікторія» Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, Більче-Золотецька об'єднана територіальна громада Чортківського району Тернопільської області.

НПП кафедри приймали участь у таких міжнародних програмах:

 1. Програма стипендій Польської національної комісії у справах ЮНЕСКО.
 2. Програма Еразмус +, КА 107. Міжнародна кредитна мобільність.
 3. Власний стипендіальний фонд Варшавського університету природничих наук - SGGW, Польща

 

 

Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів

Department of the Tractors, Cars and Power Tools

Викладацький склад
Лаборанти

 Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів (початкова назва «Трактори і автомобілі») була організована 1966 року, яка об'єднувала курси дисциплін - конструкції тракторів і автомобілів, основ теорії та розрахунку тракторних і автомобільних двигунів, основ теорії та розрахунку тракторів і автомобілів, теплотехніки та застосування теплоти у сільському господарстві, правил дорожнього руху.

Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Ф.М. Музичук. Від 1977 року кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Ю.А. Бобильов. З 1987 року до 2021 року посаду завідувача кафедри обіймав доктор технічних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії аграрної освіти І.І. Водяник. З вересня 2021 року завідувачем кафедри став доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, заслужений працівник освіти професор В.І. Дуганець.

У різні роки на кафедрі працювали А.А. Більневіч, Є.П. Коваленко, А.А. Кірічек, І.П. Олійник, Б.Г. Койфман, В.С. Таралевич, М.М. Баюк, Г.Н. Кучеров, Й.К. Шевчук, В.М. Воскресенський, В.Д. Близнець, А.С. Бурко, В.В. Смільський, О.І. Брензей, М.М. Клєвцов, А.М. Божок, В.О. Прокопчук, М.І. Кизима, В.В. Чекменьов, В.В.Майсус.

За останні роки викладачі кафедри захистили три дисертації:

 • Василь ЧЕКМЕНЬОВ(2007) – на тему: «Безступінчасте регулювання потужності дизеля при виконанні сільськогосподарських робіт застосуванням універсального регулятора», отримавши науковий ступінь кандидата технічних наук;
 • Віктор ДУГАНЕЦЬ(2016) – на тему: «Теорія і практика виробничого навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму», отримавши науковий ступінь доктора педагогічних наук;
 • Віталій ПУКАС (2020) – на тему: «Обґрунтування параметрів технічного забезпечення технологічного процесу збирання цукрових буряків», отримавши науковий ступінь кандидата технічних наук.

За час існування кафедри було створено й обладнано сучасним устаткуванням вісім лабораторій загальною площею понад 1000 м2. Це три лабораторії конструкцій тракторів і автомобілів; лабораторія енергетичних засобів у сільському господарстві, паливно-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів; лабораторія випробувань тракторів і автомобілів; лабораторія теплотехніки; лабораторія випробувань двигунів внутрішнього згоряння; лабораторія гідравліки; лабораторія газопостачання АПК.

Окрім того, було створено автотракторний полігон, клас автотренажерів та спеціалізований клас технічних засобів навчання з вивчення конструкцій тракторів і автомобілів. Усі лабораторії обладнані необхідним сучасним устаткуванням і методичними матеріалами.

Сьогодні навчальний процес забезпечують дев'ять співробітників кафедри: два доктори наук (професори), три кандидати наук (два доценти і один асистент), один асистент, а також старший лаборант і технік, які здійснюють навчальний процес з підготовки здобувачів вищої освіти інженерно-технічного факультету та навчально-наукового інституту енергетики денної та заочної форм навчання.

 

Кафедра має в своєму розпорядженні наступні лабораторії:

 • конструкції тракторів і автомобілів – 3;
 • енергетичних засобів у сільському господарстві, паливно-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів;
 • випробування тракторів і автомобілів;
 • теплотехніки та теплопостачання;
 • випробування двигунів внутрішнього згоряння;
 • гідравліки та водопостачання;
 • газопостачання АПК.

На кафедрі читаються наступні дисципліни: «Автомобілі», «Автомобільні двигуни», «Трактори і автомобілі». «Альтернативні енергоустановки», «Газопостачання в агропромисловому комплексі», «Гідравліка», «Гідравліка та водопостачання в агропромисловому комплексі», «Гідравліка, гідро- і пневмоприводи», «Експлуатаційні матеріали», «Електронне та електричне обладнання автомобілів», «Енергозбереження в теплоенергетичних системах та комунально-житловому господарстві», «Комп’ютерна діагностика автомобілів», «Методологія і філософія викладання профільних дисциплін», «Методика викладання інженерних дисциплін», «Методика викладання спеціальних дисциплін», «Методика наукових досліджень», «Моделювання технологічних процесів», «Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту», «Нові енергетичні засоби», «Основи діагностики і  технічної сертифікації автомобілів», «Основи наукових досліджень», «Основи технології та організації наукових досліджень», «Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали», «Прикладні комп'ютерні технології», «Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів», «Тепловодопостачання в АПК», «Теплотехніка», «Теплотехніка і гідравліка», «Теплотехніка і теплоенергетичні установки», «Технічна експлуатація автомобілів», «Технічна естетика», «Технічна творчість і технологія наукових досліджень», «Технічні засоби навчання», «Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів».

 

НАПРЯМИ НАУКОВИХ РОЗРОБОК КАФЕДРИ ТРАКТОРІВ, АВТОМОБІЛІВ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ

1.

Удосконалення педагогічних технологій навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерних спеціальностей

- Віктор ДУГАНЕЦЬ

2.

Розробка перспективних технологічних схем і систем водопостачання та водовідведення

- Віктор ДУГАНЕЦЬ

3.

Скорочення витрат енергоносіїв при виробництві, зберіганні та переробці продукції тваринництва

- Петро КРАСНОЛУЦЬКИЙ

4.

Активізація здібностей до науково-технічної творчості у студентів інженерних спеціальностей

- Петро КРАСНОЛУЦЬКИЙ

5.

Удосконалення ходових систем мобільної сільськогосподарської техніки

- Іван ВОДЯНИК,

- Віталій ПУКАС,

- Сергій ОЛЕКСІЙКО

6.

Розробка пристроїв для контролю і автоматичного регулювання завантаження двигуна

- Сергій ОЛЕКСІЙКО,

- Віталій ПУКАС

7.

Дослідження основних параметрів транспортних складових технологічних систем збирання сільськогосподарських культур

- Віталій ПУКАС

  

Контакти

Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» 
вул. Шевченка, 12, корпус 7, 
м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області
32316, Україна

Тел.: (03849) 6-83-46
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра транспортних технологій та засобів АПК

Department of Transport Technologies and Means of Agro-Industrial Complex

Викладацький склад
Обслуговуючий персонал

 

Контакти

Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський,
вул. проспект Грушевського, 2/8
Телефон: (096) 458-94-47
E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Враховуючи перспективу розвитку підготовки фахівців з транспортного напряму, яка виражається випуском та акредитацією бакалаврів у 2006-2007 навчальному році та забезпеченні умов ліцензування з метою продовження навчання, ґрунтуючись на законі України «Про вищу освіту» та рішенні Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету створено кафедру «Транспортних технологій» (наказ № 7к від 23 січня 2007 року).

Кафедра створена у складі інституту механізації і електрифікації сільського господарства (сьогодні інженерно-технічний факультет) з 01.02.2007 р.

Першим завідувачем кафедри став кандидат технічних наук, доцент Дуганець Віктор Іванович. Він очолював кафедру до 2014 року. З 2014 року і по теперішній час кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Комарніцький Сергій Петрович.

На теперішній час на кафедрі працює 1 професор, 3 доценти, 2 асистенти, 1 старший лаборант, 2 техніки.

Освітня діяльність кафедри.
Кафедра є випусковою для спеціальності 275 «Транспортні технології» (ОС «Бакалавр» та «Магістр»).

 •   Спеціальність: 275 «Транспортні технології» (освітній ступінь: бакалавр)

Кваліфікація: бакалавр з транспортних технологій

Домінуючі види діяльності – організація доставки вантажів і пасажирів, організація та управління дорожнім рухом, транспортно-експедиторська діяльність, обґрунтування і розробка логістичних систем, аналіз вантажопотоків, організація маршрутів перевезень пасажирів, формування структури і раціональне використання парку рухомого складу, організація та управління структурами автотранспортного комплексу, організація митного контролю та міжнародних перевезень, розробка транспортно-технологічних схем доставки вантажів, організація роботи транспорту в регіонах і транспортних вузлах.

Галузі застосування професійних здібностей – пасажирські та вантажні транспортні організації, автотранспортні підприємства, автологістичні підприємства, автотранспортні підрозділи підприємств гірничо-металургійного комплексу, служби управління транспортом Міністерств, відомств, підприємств і транспортних організацій, державна автомобільна інспекція, дилерські мережі.

Можливі шляхи розвитку спеціаліста – інженер чи менеджер транспортних служб, інженер з транспорту, диспетчер автомобільного транспорту, інженер з безпеки руху, ревізор автомобільного транспорту, інженер з керування й обслуговування транспортних систем, інженерно-технічний персонал транспортних організацій, служб управління транспортом Міністерств, відомств, підприємств і транспортних організацій.

 • Спеціальність: 275 «Транспортні технології» (освітній ступінь: магістр)

Кваліфікація – магістр з транспортних технологій.

Посади, які може займати випускник: начальник служби безпеки руху, керівник відділу безпеки руху, інженер з охорони праці і безпеки руху, дорожній інспектор, оператор служби руху, ревізор з безпеки руху, начальник автопарку, начальник відділу експедиції, керівник транспортного відділу, менеджер транспорту, диспетчер міжнародних перевезень.

Можливе місце роботи:  національна поліція; служба безпеки руху транспортних підприємств; науково-дослідні і проектні інститути; органи державного нагляду за охороною праці і безпекою на транспорті; спеціалізовані монтажно-експлуатаційні підприємства організації дорожнього руху; підприємства і фірми, що займаються паркуванням транспортних засобів; логістичні підприємства; підприємства, які займаються перевезенням пасажирів і вантажів як у міському, міжміському, так і міжнародному сполученні.

Сфери діяльності: здійснення організаційно-управлінської, науково-дослідної, проектно-конструкторської і технологічної діяльності в організаціях, установах і підприємствах, які створюють умови безпечного руху на вулично-дорожній мережі міст.

Навики: проектування шляхів сполучення, оволодіння методами управління транспортними потоками  у містах, правилами  застосування технічних засобів організації і регулювання дорожнього руху.

За роки існування кафедри підготовлено більш як 500 бакалаврів, 450 спеціалістів, 60 магістрів.

Тематика дипломного проектування охоплює питання удосконалення пасажирських, вантажних та міжнародних перевезень, а також логістики агропромислового комплексу. Студенти кафедри постійно беруть участь у щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих науковців «Перші наукові кроки».

Підготовка фахівців з транспортних технологій дозволяє поєднати теоретичні знання і практичний досвід.  Тому важливе значення для підготовки фахівців із спеціальності «Транспортні технології», спеціалізацій «Організація та регулювання дорожнього руху», «Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі» має їх поглиблена практична підготовка. Вирішення цього завдання залежить від організації навчального процесу і досягається за рахунок лабораторно-практичних занять, виконання курсових та дипломних проектів і практики студентів. Кожен з названих етапів навчального процесу має свої особливості та можливості практичної підготовки фахівців і вимагає цілеспрямованої роботи. Випускники після  отримання диплому можуть включитися у виробництво і працювати з повною віддачею на ділянці, що відповідає спеціальності та кваліфікації.

Наукова робота кафедри:

 • розробка теорії транспортного процесу автомобільних перевезень;
 • удосконалення методів організації дорожнього руху;
 • проектування автоматизованих систем управління дорожнім рухом;
 • розробка наукових основ управління пасажиропотоками;
 • розробка методології удосконалення транспортних систем міст;
 • формування раціональних маршрутних схем;
 • підвищення рівня екологічних характеристик схем організації дорожнього руху;
 • дослідження психофізіологічних особливостей поведінки водіїв

Потенційні робочі місця випускників:

 • Спеціальність: 275 «Транспортні технології» (освітній ступінь: бакалавр)

Кваліфікація: бакалавр з транспортних технологій

Домінуючі види діяльності – організація доставки вантажів і пасажирів, організація та управління дорожнім рухом, транспортно-експедиторська діяльність, обґрунтування і розробка логістичних систем, аналіз вантажопотоків, організація маршрутів перевезень пасажирів, формування структури і раціональне використання парку рухомого складу, організація та управління структурами автотранспортного комплексу, організація митного контролю та міжнародних перевезень, розробка транспортно-технологічних схем доставки вантажів, організація роботи транспорту в регіонах і транспортних вузлах.

Галузі застосування професійних здібностей – пасажирські та вантажні транспортні організації, автотранспортні підприємства, автологістичні підприємства, автотранспортні підрозділи підприємств гірничо-металургійного комплексу, служби управління транспортом Міністерств, відомств, підприємств і транспортних організацій, державна автомобільна інспекція, дилерські мережі.

Можливі шляхи розвитку спеціаліста – інженер чи менеджер транспортних служб, інженер з транспорту, диспетчер автомобільного транспорту, інженер з безпеки руху, ревізор автомобільного транспорту, інженер з керування й обслуговування транспортних систем, інженерно-технічний персонал транспортних організацій, служб управління транспортом Міністерств, відомств, підприємств і транспортних організацій.

 • Спеціальність: 275 «Транспортні технології» (освітній ступінь: магістр)

Кваліфікація – магістр з транспортних технологій.

Посади, які може займати випускник: начальник служби безпеки руху, керівник відділу безпеки руху, інженер з охорони праці і безпеки руху, дорожній інспектор, оператор служби руху, ревізор з безпеки руху, начальник автопарку, начальник відділу експедиції, керівник транспортного відділу, менеджер транспорту, диспетчер міжнародних перевезень.

Можливе місце роботи:  національна поліція; служба безпеки руху транспортних підприємств; науково-дослідні і проектні інститути; органи державного нагляду за охороною праці і безпекою на транспорті; спеціалізовані монтажно-експлуатаційні підприємства організації дорожнього руху; підприємства і фірми, що займаються паркуванням транспортних засобів; логістичні підприємства; підприємства, які займаються перевезенням пасажирів і вантажів як у міському, міжміському, так і міжнародному сполученні.

Сфери діяльності: здійснення організаційно-управлінської, науково-дослідної, проектно-конструкторської і технологічної діяльності в організаціях, установах і підприємствах, які створюють умови безпечного руху на вулично-дорожній мережі міст.

Навики: проектування шляхів сполучення, оволодіння методами управління транспортними потоками  у містах, правилами  застосування технічних засобів організації і регулювання дорожнього руху.

Кафедра професійної освіти

Department of Vocational Education

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

 

Контакти:
Телефон: (03849) 6-83-74
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра професійної освіти Подільського державного аграрно-технічного університету створена у вересні 2004 року (наказ № 109-К).

Кафедра професійної освіти – базовий структурний підрозділ ПДАТУ, що проводить навчально-виховну і науково-методичну діяльність напряму «Професійна освіта» з відповідних нормативних професійно-орієнтованих дисциплін, україномовних і психологічних дисциплін для усіх інших напрямів підготовки фахівців у ПДАТУ. Здійснює наукову, науково-дослідну та практично-зорієнтовану діяльність за спеціальністю 015 «Професійна освіта».

Кредо кафедри: щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому.

Місія кафедри – підготовка розвинених компетентних фахівців, які мають лідерські якості, є конкурентними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію у професійному і суспільному середовищі й володіють соціальною мобільністю.

Стратегія розвитку кафедри

Стратегія розвитку кафедри базується на спроможності викладачів формувати високий особистісно-професійний потенціал майбутніх фахівців; здатності педагогів до постійного творчого пошуку щодо виявлення способів удосконалення професійної підготовки здобувачів, посиленні взаємодії і співробітництва між кафедрою та іншими підрозділами університету, науково-дослідними установами, науковими товариствами, творчими спілками та спорідненими кафедрами інших ЗВО; співробітництві між науково-педагогічними працівниками і здобувачами вищої освіти.

Стратегічними пріоритетами діяльності кафедри є:

 • поглиблення знань інноваційного характеру в галузі професійної педагогіки, педагогічної психології, креативних технологій навчання, теорії і методики педагогічної діяльності, оволодіння засобами впровадження інноваційних педагогічних технологій;
 • поглиблення спеціальних знань в галузі конструювання змісту та дидактичного проектування спеціальних навчальних дисциплін;
 • пошук і втілення в життя новітніх методів аналізу, вибору і моделювання оптимальних інженерно-педагогічних та організаційних рішень;
 • вироблення у студентів здатності до виконання науково-дослідницької роботи за професійно-педагогічним спрямуванням;
 • розвиток спеціальних умінь продукування нових знань щодо технології ефективного навчально-виховного процесу.

Головними завданнями кафедри є:

 • фундаментальна та професійна підготовка кваліфікованих фахівців для педагогічної, організаційно-управлінської, викладацької, аналітичної та дослідницької діяльності на підприємствах, в освітніх установах та організаціях різних галузей народного господарства і різних форм власності;
 • організація і забезпечення навчального процесу з дисциплін кафедри, проведення виховної роботи серед здобувачів вищої освіти, виконання наукових досліджень, участь у підготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічних кадрів, а також забезпечення творчих зв'язків з випускниками університету;
 • безперервне вдосконалення якості викладання, розвиток творчих можливостей здобувачів вищої освіти;
 • комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри: підготовка підручників, навчальних посібників з використанням найбільш досконалих методів; ефективне використання сучасної навчальної техніки та обладнання;
 • участь у професійній орієнтації абітурієнтів;
 • вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи кращих викладачів;
 • допомога викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • проведення наукових досліджень з наукових проблем за профілем кафедри;
 •  організація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти;
 • співробітництво з однопрофільними кафедрами інших вишів України та зарубіжжя у навчальній, навчально-методичній, науково-дослідній роботі, а також із зарубіжними науково-дослідними установами за профілем кафедри.

Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують 6 науково-педагогічних працівників, з них:
- докторів наук, професорів – 1;
- кандидатів наук, доцентів – 3;
- кандидатів наук, асистентів – 1;
- асистентів – 1.
Викладачі кафедри забезпечують підготовку майбутніх фахівців-аграріїв на усіх факультетах. Кафедра є випусковою для спеціальності «Професійна освіта».

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

Освітній ступінь  «бакалавр»

 • Психологія;
 • Професійна педагогіка;
 • Методика виховної роботи;
 • Педагогічна майстерність;
 • Технічні засоби навчання;
 • Організація виховної роботи;
 • Основи транспортної психології;
 • Професійне діловодство;
 • Психологія управління;
 • Методика контролю знань;
 • Методика викладання загально-технічних дисциплін;
 • Управління освітнім процесом у ЗВО;
 • Методика викладання спеціальних дисциплін;
 • Методика виробничого навчання;
 • Культура ділового спілкування;
 • Українська мова за професійним спрямуванням;
 • Культура наукової мови;
 • Виробничо-педагогічна практика.

Освітній ступінь «магістр»

 • Педагогіка вищої школи;
 • Методика викладання у вищій школі;
 • Організація і планування навчального процесу у ПТНЗ;
 • Ліцензійно-акредитаційна робота у ПТНЗ;
 • Організація і планування навчального процесу у ЗВО;
 • Ліцензійно-акредитаційна робота у ЗВО;
 • Організація методичної роботи у ЗВО;
 • Методика викладання інженерних дисциплін;
 • Соціально-педагогічна психологія;
 • Сучасні педагогічні технології;
 • Організація виховної роботи у ЗВО;
 • Ділова українська мова;
 • Інженерна психологія;
 • Переддипломна практика.

Освітньо-науковий ступінь "доктор філософії"

 • Управління науковими проектами;
 • Інноваційність в освіті;
 • Педагогічна риторика та іміджеологія;
 • Професійно-педагогічна компетентність викладача вищої школи;
 • Теорія і практика педагогічного експерименту / Математичні методи в педагогіці;
 • Педагогіка вищої школи;
 • Асистентська педагогічна практика.

Наукова робота кафедри

На кафедрі функціонує науково-пошукове товариство викладачів та здобувачів вищої освіти з досліджень проблем компетентнісно-особистісного підходу у підготовці фахівців-аграріїв, здійснюється дослідження у рамках спеціальної науково-дослідної теми. Співробітники кафедри є членами спеціалізованих вчених рад, членами редакційних колегій фахових видань, членами методичної ради МОН України, експертної комісії України. Науковці кафедри є авторами наукових статей, монографій, навчальних посібників та підручників, які активно використовують у навчальному процесі вищих аграрних навчальних закладів України, що здійснюють підготовку фахівців за напрямом «Професійна освіта» та іншими агроінженерними спрямуваннями. За останні 5 років науковці кафедри прийняли участь у 12 міжнародних конференціях, за результатами яких опублікували 47 наукових статей та тез доповідей.

Бази педагогічної практики (спеціальність „Професійна освіта”)

Освітній ступінь „бакалавр”
Вид практики – виробничо-педагогічна
Місце проведення:

 • професійні аграрні ліцеї;
 • професійно-технічні училища.

Виконувані функції:

 • майстер виробничого навчання;
 • вихователь гуртожитку;
 • майстер виробничого навчання професійно-технічного закладу освіти.

Базові навчальні заклади:

 • Кутківецький професійний аграрний ліцей;
 • Говорський професійний аграрний ліцей;
 • Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей;
 • Полянський професійний аграрний ліцей;
 • Балинське ВПУ № 36;
 • Дзеленецький професійний аграрний ліцей;
 • Грицівське ВПУ № 38;
 • Новоселицький професійний аграрний ліцей;
 • Деражнянський професійний аграрний ліцей;

Освітній ступінь „магістр”
Вид практики - переддипломна
Місце проведення:

 • аграрні коледжі;
 • заклади передвищої фахової освіти.

Виконувані функції:

 • майстер виробничого навчання;
 • педагог професійного навчання;
 • класний керівник;
 • лаборант.
 • викладач спеціальних дисциплін навчального закладу

Базові навчальні заклади:

 • Коледж ПДАТУ;
 • Снятинський коледж ПДАТУ;
 • Бучацький коледж ПДАТУ;
 • Хотинський коледж ПДАТУ;
 • Кіцманський коледж ПДАТУ;
 • Новоушицький коледж ПДАТУ;
 • Шепетівсикий коледж ПДАТУ;
 • Сокирянське ВПУ;
 • Балинське ВПУ.

Освітньо-науковий ступінь  "доктор філософії"
Вид практики – асистентська педагогічна практика
Місце проведення:

 • заклади вищої освіти.

Виконувані функції:

 • викладач закладу вищої освіти;
 • асистент;
 • методист.

Базові навчальні заклади:

 • Кафедра агроінженерії і системотехніки ПДАТУ;
 • Кафедра технічного сервісу та інженерного менеджменту ПДАТУ;
 • Кафедра транспортних технологій та засобів агропромислового комплексу ПДАТУ;
 • Кафедра загальнотехнічних дисциплін ПДАТУ;
 • Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів ПДАТУ.

Кафедра енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту

Department of Energy Saving Technologies and Energy Management

 

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

Контакти:
Телефон: : 067-384-14-25
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту була заснована рішенням Вченої Ради ПДАТУ № 1 від 29 серпня 2019 р. на базі кафедри «Енергетики та енергетичних систем а агропромисловому комплекси». Очолює кафедру доктор сільськогосподарських наук, кандидат технічних наук, доцент, Ткач Олег Васильович.

Штат професорсько-викладацького складу кафедри становить 5 осіб, у тому числі 3 доцента, 2 асистента.

Основна мета кафедри – підготовка висококваліфікованих конкуренто-спроможних спеціалістів в галузі енергозбереження.

Основні завдання кафедри - підготовка фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», галузь

Навчально-методична діяльність

Викладачами кафедри розроблені та впроваджуються у навчальний процес програми дисциплін та навчально-методичні комплекси до них. В навчальний процес активно впроваджується дистанційна форма навчання та контролю якості знань студентів за допомогою комп’ютерної системи Moodle.

На сьогоднішній день викладачами кафедри читаються такі основні дисципліни професійної та практичної підготовки:

 • Електроніка та мікросхемотехніка
 • Енергетичний аудит
 • Енергозбереження в агропромисловому комплексі
 • Енергоощадні технології
 • Інженерна діяльність при обслуговуванні електроенергетичних систем
 • Інженерна діяльність при обслуговуванні систем електрифікації та автоматизації
 • Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології
 • Методика наукових досліджень
 • Механізація, електрифікація та автоматизація с.-г. виробництва
 • Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії
 • Основи електроприводу
 • Основи систем автоматичного проектування
 • Системи обліку і контролю використання енергії
 • Теоретичні основи електротехніки.

Оснащеність навчально-лабораторної бази

На кафедрі функціонують навчально-практичні лабораторій:

 • лабораторія КВП
 • лабораторія електроніки і мікросхемотехніки
 • лабораторія монтажу систем електрообладнання
 • лабораторія енергетичного менеджменту
 • лабораторія енергоощадних технологій
 • лабораторія нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії

Наявна кількість лабораторних стендів дозволяє проводити лабораторні заняття практичним методом. Лабораторні стенди мають оригінальні дослідні комірки, оснащені необхідними вимірювальними датчиками і приладами, а саме термопарами, термометрами опору, тепломірами, цифровими вольтметрами, амперметрами, ротаметрами, вакуумметрами та ін. Кожна лабораторна робота забезпечена методичними вказівками, затвердженими на засіданні кафедри та виданими у встановленому порядку.

Кафедра має клас для розрахункових завдань, проведення віртуальних лабораторних робіт та розрахунків дипломного проектування.

Наукова діяльність

Енергозберігаючі технології, енергоефективне виробництво, широке використання поновлюваних джерел енергії є найбільш діючим інструментом у подоланні енергозалежності та світових енергетичних та економічних криз.

Наукова діяльність кафедри зорієнтована на підвищення ефективності використання паливно-енергетичного потенціалу країни у різних сферах споживання. Напрямки діяльності:

 • проведення систематичних комплексних досліджень у сфері енергозбереження, захисту навколишнього середовища;
 • розробка проектів з енергоефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) у різних галузях народного (сільського) господарства та сферах споживання;
 • розробка систем обліку, керування і контролю споживання енергоносіїв.

Виховна робота

Викладацький склад кафедри постійно співпрацює зі здобувачами вищої освіти в науковому, культурно-духовному аспектах. Виховні заходи (бесіди, кураторські години, тематичні лекції), організація і проведення традиційних свят, заснування власних традицій – далеко не повний арсенал засобів, що виступає невід'ємною складовою навчально-виховного процесу кафедри енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту.

Співробітництво

Викладачі кафедри співпрацюють із науковцями Краківського аграрного університету (Польща). Співробітники кафедра активно співпрацює з науково-педагогічними працівниками аграрних ВНЗ України: Національний університет біоресурсів і природокористування, Львівський національний аграрний університет, Вінницьким національним аграрним університетом, та науково-дослідними установами НААН: Інституту біонергетичних культур і цукрових буряків, Інститут механізації і електрифікації сільського господарства. Здобувачі вищої освіти та викладачі приймають участь у сумісних проектах в області розробки нових енергозберігаючих технологій та енергозбереження в агропромисловому комплексі. Проекти супроводжуються стажуванням студентів та викладачів у партнерських організаціях України та за її межами.

Партнери кафедри на виробництві

 • Кам’янець-Подільський район електричних мереж АТ Хмельницькобленерго;
 • ТОВ Хмельницькенергозбут Кам’янець-Подільський ЦОК;
 • Кам'янець-Подільський СКП Міськліфтсвітло;
 • Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія», м. Кам'янець-Подільський

Участь членів кафедри у міжнародних проектах та програмах

Program ERASMUS+, Staff mobility in the academic years 2019, Agreement NO 2019-1-PL01-KA 107-064836-STA-3. Own Scholarship Fund Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland.