32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12

Кафедра іноземних мов

Department of Foreign Languages

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

 

Контакти:

32300, вул. Шевченка, 13
м. Кам'янець-Подільський Хмельницька обл.
Тел.: (03849) 6-83-21
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Колектив кафедри
Кунцьо О.І., викладач німецької та латинської мов, Попель Н.А., викладач французької та англійської мов, Гуменюк І.І., канд.філол.наук, завідувач кафедри іноземних мов, Чайковська О.В., канд.філол.наук, викладач англійської мови, Роляк А.О., канд.пед.наук, доцент кафедри іноземних мов, викладач англійської мови.

Завідувач кафедри – Ірина Іллівна Гуменюк.

У 2000р. закінчила Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет за спеціальністю 7.010101 «Педагогіка і методика середньої освіти, російська та англійська мови і література», у 2005 році закінчила Кам'янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури. Кандидатську дисертацію на тему: «Структурні та лексико-семантичні особливості фразеологічних одиниць із колоративами в англійській мові» спеціальність 10.02.04 «Германські мови» захистила в 2010 році у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Ірина Іллівна працювала викладачем англійської мови в Подільській філії Київського університету туризму, економіки і права, старшим викладачем кафедри англійської мови факультету іноземної філології Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та викладачем Подільського державного аграрно-технічного університету до обрання за конкурсом на посаду завідувача кафедри іноземних мов у 2019р.

За ініціативи Гуменюк І.І. протягом 2018р. в університеті працювала волонтерка Корпусу Миру США в Україні – Клер Елізабет Маннінг, котра проводила практичні заняття з англійської мови у парі із викладачами кафедри за методикою "team-teaching" та брала активну участь у житті університету.
У 2018р. завідувач кафедри пройшла міжнародне науково-практичне стажування на тему: «Інтернаціоналізація вищої освіти» в Польщі. Фінальний англомовний проект на тему: «Інтернаціоналізація вищої освіти у Кам'янці-Подільському: досвід та проблематика» привселюдно представлено в Університеті Сівітас, м.Варшава.

Іноземні мови в університеті почали викладати з перших днів його функціонування. Кафедру іноземних мов засновано наприкінці 50-х рр.  З того часу кафедрою завідували: Ружицький А.А. (до 1974 р.) – старший викладач, орденоносець; Баран Я.Л. (1974-1975 рр.) – кандидат філологічних наук, доцент, пізніше – доктор філологічних наук; Романишин Я.Д. (1975-1976 рр.) – старший викладач; Рабінович Г.Й. (1976-1980рр.) – викладач; Пономаренко Л.О. (1980-1982 рр.) – доктор філологічних наук, професор; Торжинська Г.Ф. (1982-1992 рр.) – кандидат філологічних наук, доцент; Дорофєєва Ж.В. – старший викладач (1992-2008 рр.); Панчишина Т.А. – кандидат філологічних наук, доцент (2008-2013рр.); Чухно Л.А. – кандидат педагогічних наук, доцент (2013-2017рр.). У 2017р. в університеті утворено кафедру соціально-гуманітарних дисциплін у результаті об'єднання кафедри іноземних мов із кафедрою історії, філософії та права. Однак у 2019р. знову створено кафедру іноземних мов та призначено на посаду завідувача Гуменюк І.І.

За період існування кафедри постійно оновлювалася матеріально-технічна й навчально-методична база та проводилася кадрова реорганізація.
Кафедра активізувала роботу по наданню допомоги профілюючим кафедрам та науково-дослідним підрозділам університету в перекладі наукових публікацій та у підготовці до здачі кандидатських іспитів з іноземної мови.

Інтелектуальний та фаховий потенціал кафедри іноземних мов відповідає сучасним вимогам, які стоять перед закладом вищої освіти та прикладними кафедрами зокрема, і здатний забезпечити викладання іноземних мов на рівні, передбаченому новими програмами та потребами суспільства. На кафедрі впроваджуються сучасні освітні технології, що враховують особливості практичної підготовки до фахового спілкування іноземною мовою.
На кафедрі працюють 4 кандидати наук (2 з них на посаді доцентів).
Кафедра іноземних мов забезпечує викладання англійської, німецької, французької мов (за професійним спрямуванням), ділової англійської, німецької, французької мов для студентів усіх інститутів та факультетів ПДАТУ та латинської мови для студентів факультету ветеринарної медицини та технологій у тваринництві.

Мета досліджень, що проводяться на кафедрі іноземних мов, та практичних упроваджень відповідає концепції модернізації іншомовної освіти, що закладена у Державному стандарті щодо цілей та завдань вищої освіти.
Комплексна наукова тема кафедри «Проблеми викладання іноземної мови, як складової професійної підготовки фахівців для аграрної сфери в умовах інтернаціоналізації вищої освіти» реалізується за напрямами:

 • мовна діяльність як чинник професійної підготовки;
 • шляхи інтенсифікації вивчення іноземних мов;
 • сучасні технології в навчанні іноземних мов.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у роботі міжнародних, регіональних, міжвузівських наукових конференцій, розробляють рекомендації по впровадженню у практику своїх наукових досліджень, підвищують кваліфікацію, проходячи закордонні стажування.

Для підвищення якості навчального процесу викладачі кафедри використовують новітні освітні методики, зокрема, інтерактивні методи навчання, комп'ютерні технології.

Кафедра іноземних мов щорічно проводить виховні заходи, спрямовані на підвищення зацікавленості у вивченні іноземних мов, розвиток творчого потенціалу студентів та прагнення до застосування отриманих знань у майбутній професійній діяльності. Виховна робота на кафедрі ґрунтується на засадах концепції безперервної системи національного виховання і проводиться як під час навчального процесу за рахунок реалізації виховного потенціалу дисциплін кафедри, так і у позаурочний час.

Основними напрямами виховної роботи у контексті вимог вищої школи ХХІ століття є: організаційні заходи; заходи, спрямовані на професіоналізацію виховної роботи; заходи, спрямовані на гармонійний розвиток особистості шляхом поглиблення духовних контактів з навколишнім світом, культурою інших країн, мови яких вивчаються, мистецтвом, природою; заходи, спрямовані на створення умов для вільного розвитку особистості студента; естетичне виховання студентів; формування громадянської позиції, принципів соціальної орієнтації та поведінки студентів; формування культури стосунків.

Кафедра математики, інформатики та академічного письма

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

Контакти:
Телефон: (03849) 6-83-23
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Як самостійний структурний підрозділ кафедра створена у травні 1975 року під назвою «Кафедра вищої математики». До її складу увійшли 9 викладачів та 1 старший лаборант, які до того часу працювали на кафедрі фізико-математичних дисциплін, очолюваній спочатку кандидатом фізико-математичних наук, доцентом Маліщуком Іваном Яковичем, а на момент відокремлення – старшим викладачем Беземським Ігорем Казиміровичем. Очолив новоутворену кафедру кандидат фізико-математичних наук, доцент Андрухов Олексій Михайлович.

У штаті кафедри на початку її створення були 3 старших викладачі (Дорохова Валентина Олександрівна, Лисак Микола Іванович, Тихий Володимир Григорович), 6 викладачів (Левчик Наталія Спиридонівна, Понеділок Володимир Францович, Вовк Людмила Дмитрівна, Андрєєв Олександр Анатолійович, Сєров Микола Іванович, Сєрова Марія Миколаївна) та 1 старший лаборант (Михайлова Людмила Миколаївна).

Науково-педагогічний колектив кафедри забезпечував викладання вищої математики, теорії ймовірностей, математичної статистики, математичного програмування і теоретичної механіки на чотирьох факультетах тодішнього сільськогосподарського інституту: механізації сільського господарства, економічному, агрономічному та зоотехнічному. Крім цього, викладачі Левчик Н.С. та Вовк Л.Д. проводили заняття з елементарної математики на підготовчому відділенні інституту. Кафедра брала участь у проведенні занять на підготовчих курсах, які організовувались перед вступними кампаніями, приймала вступні іспити з математики.

З грудня 1988 року до кінця серпня 2011 року кафедру очолював кандидат фізико-математичних наук, доцент Юрчик Анатолій Іванович. За час його керівництва збільшився кількісний склад науково-педагогічних працівників кафедри, покращилась його якість. Станом на 1 вересня 2011 року на кафедрі працювали 14 викладачів, з-поміж яких 9 доцентів (8 кандидатів наук), 1 старший викладач, 4 асистенти. До штату кафедри входив також 1 старший лаборант. Згідно з наказом ректора у 2000 році кафедра змінила свою назву і стала називатись кафедрою математичних дисциплін.

З 1 вересня 2011 року кафедру, згідно з наказом ректора, перейменовано на «Кафедру математичних дисциплін і моделювання». Очолив її кандидат фізико-математичних наук, доцент Лучик Василь Єфремович.

7 травня 2015 року внаслідок реструктуризації університету кафедра увійшла до складу об'єднаної «Кафедри фізико-математичних та загальнотехнічних дисциплін» інженерно-технічного факультету під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Бендери Івана Миколайовича.

З 4 вересня 2017 року, згідно з наказом ректора, кафедру було відновлено як самостійний структурний підрозділ «Кафедра математичних дисциплін і моделювання». Завідувачем кафедри обрано кандидата технічних наук, доцента Громика Андрія Петровича.

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та безпекових дисциплін

Department of Information Technology, Physical, Mathematical and Civil Defence Disciplines

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал
 

 

Електронна адреса:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон: 6-83-40

Кафедра веде відлік з 1955 року, як кафедра фізико-математичних дисциплін, яку очолив кандидат фізико-математичних наук, доцент Маліщук Іван Якович.

З 1971 по 1972 рік завідувачем кафедри був доцент, кандидат фізико-математичних наук Костюр Микола Йосипович.

В 1972 році кафедра розділилась, і почала забезпечувати навчальний процес з фізики. Очолив новоутворену кафедру старший викладач Беземський Ігор Казимирович.

В різні часи тут читалися курси фізики, математики, агрометеорології, теоретичної механіки, креслення і нарисної геометрії. З 1983 - 1984р. обов'язки завідувача виконував кандидат фізико-математичних наук, доцент Ковтун Віталій Мойсеєвич.

У період з 1984 по  1986 рр. кафедру очолювали, відповідно, старший викладач Волошин Іван Андрійович та кандидат фізико-математичних наук, доцент Дейбук Віталій Григорович.

В 1987 році кафедру фізики об'єднали з малочисельною кафедрою електрифікації сільського господарства, і з того часу кафедра стала носити назву – фізики та електрифікації сільського господарства під керівництвом кандидата технічних наук, доцента Камишлов Віталій Георгійович.

В період з 1994 по 1995 р. очолив кафедру кандидат технічних наук, доцент Подобайло Віталій Гнатович.

У 2002 році кафедру розділили на два підрозділи: кафедру фізики і кафедру енергетики сільськогосподарського виробництва. Завідувачем кафедри був призначений кандидат фізико-математичних наук, доцент Чиркін Микола Миколайович.

У 2008 р. відбулося об'єднання з кафедрою загальнотехнічних дисциплін. Очолив новоутворену кафедру кандидат технічних наук, доцент Девін Владлен В'ячеславович.

З травня 2015 року внаслідок реструктуризації університету кафедра увійшла до складу об'єднаної кафедри фізико-математичних та загальнотехнічних дисциплін інженерно-технічного факультету під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Бендери Івана Миколайовича.

З вересня 2017 року кафедру було виокремлено у самостійний структурний підрозділ - кафедру фізики та загальнотехнічних дисциплін. Завідувачем кафедри обрано кандидата педагогічних наук, доцента Збаравську Лесю Юріївну.

У 2019 році внаслідок реструктуризації кафедру фізики та загальнотехнічних дисциплін об'єднано з кафедрою охорони праці. Після реорганізації утворено кафедру фізики, охорони праці та інженерії середовища.

В 2023 р. внаслідок реорганізації утворено кафедру інформаційних технологій, фізико-математичних та без пекових дисциплін. Завідувачем кафедри призначено Збаравську Лесю Юріївну.

Сьогодні на кафедрі створився колектив однодумців, що ставить на меті підготовку висококваліфікованих фахівців. Кафедра повністю забезпечена науково-педагогічними кадрами: всі викладачі мають ступені кандидатів наук та  вчене звання доцента.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: фізика, біофізика, фізика з основами біофізики рослин, охорона праці та безпека життєдіяльності, цивільний захист, теоретична механіка, математичні методи та моделі, вища математика, дослідження операцій в транспортних системах, економіко-математичні методи і моделі, інформаційні технології, прикладна та дискретна математика, основи програмування, теорія ймовірностей і математична статистика, алгоритмізація та програмування.

Підготовка фахівців базується на використанні сучасних технологій навчання, інформаційних потоків, матеріальної та нормативно-правової бази, інтенсивної практичної підготовки, науковій діяльності та високій кваліфікації викладацького складу. Кафедра має високий науковий потенціал, про що свідчить видання понад 400 наукових праць. Педагогічний колектив кафедри приймає участь у різноманітних наукових конференціях не лише загальноукраїнського, а і на міжнародних рівнях. Усі викладачі кафедри беруть активно участь у науково-практичних конференціях, про, що свідчить друк статей у фахових виданнях та нагородження почесними грамотами та дипломами.

Пріоритетними напрямами роботи кафедри інформаційних технологій, фізико-математичних та безпекових дисциплін є: навчально-методична та науково-дослідна робота, використання результатів науково-дослідної роботи в освітньому процесі, науково-виховна робота зі студентами, підтримка та розвиток міжвузівських і міжнародних освітніх і наукових зв'язків, поглиблення наукової співпраці з інститутами НАН України, залучення провідних фахівців НАНУ до читання лекцій, керування випускними кваліфікаційними роботами студентів та підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Кафедра хімії

Department of Chemistry

chemistry_gerb

  

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персоналКонтакти:
32300, вул. Шевченка, 13

м. Кам'янець-Подільський

Хмельницька обл.

Тел. (03849) 68329

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кафедру хімії реорганізовано 2022 року в межах новоствореного навчально-наукового інституту харчових технологій. Вона забезпечує виконання освітньої програми вищої освіти на рівні бакалавр та магістр, відповідає за рівень підготовки фахівців, розробку навчальних програм, організацію ефективної взаємодії між усіма учасниками навчального процесу. Головним завданням колективу кафедри є покращення навчального процесу та підготовка конкурентоспроможних фахівців, у тому числі для аграрної галузі.

 

image001 За історії діяльності кафедри хімії в університеті у різні роки її очолювали доценти М.Я. Шлякман (1955-1962), С.П. Оліфіренко (1962-1977), А.І. Каретник (1977-1981), Л.Й. Роговик (1981-2005), Т.В. Коваль (2005-2010). В період з 2011 до 2022 рр. кафедра пройшла низку реорганізаційних етапів у зв'язку з оптимізацією навчального процесу: кафедра ТВППТ і хімічних дисциплін, очолювана Т.М. Приліпко (2011–2015), кафедра агрохімії, хімічних та загальнобіологічних дисциплін, очолювана Роговиком Л.Й. (2015-2021), кафедра екології і загальнобіологічних дисциплін , очолювана Недільською У.І. (2021-2022).

  

Навчальна робота

Колектив кафедри працює зі здобувачами освіти навчально-наукового інституту харчових технологій, факультету агротехнологій і природокористування, інженерно-технічного факультету, факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, навчально-наукового інституту енергетики, навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти. Науково-педагогічні працівники забезпечують викладання таких навчальних дисциплін:

 • Хімія
 • Органічна хімія
 • Біонеорганічна хімія
 • Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії
 • Хімічна екологія
 • Контроль якості та безпечності харчових продуктів
 • Методи контролю харчових виробництв
 • Основи виробництва органічних харчових продуктів
 • Технологічний контроль якості і безпеки харчових продуктів

 

Методична робота

Основною метою освітнього процесу вищої школи в умовах глобалізації, інформатизації та інтеграції світової спільноти є підготовка фахівця та формування творчої особистості, здатної до самостійної роботи, який вміє діяти в нестандартних ситуаціях і відчуває потребу в безперервній освіті. Для реалізації цієї мети у вищих освітніх закладах впроваджують різні форми та методи навчання, виявляють оптимальні шляхи інтеграції навчально-виховного процесу і науково-виробничої сфери, а також шукають нові та ефективні форми організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

Для методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін  викладачами кафедри розроблені і надруковані навчальні посібники, методичні рекомендації до лабораторних та лекційних занять, робочі зошити,  розроблені тексти лекцій. Для професійної підготовки майбутніх фахівців розроблено різні види самостійної роботи. Дистанційну форму навчання забезпечують електронні засоби, платформи Moodle, Zoom тощо.

 

Наукова робота

На базі кафедри функціонує студентський науковий гурток. На основі проведених досліджень готуються доповіді на всеукраїнські та міжнародні наукові конференції. Зокрема, матеріали досліджень висвітлюються на щорічній всеукраїнській студентській науково-практичній конференції "Екологічні проблеми сучасності", що організовується викладачами кафедри.

 

Напрями наукових досліджень:

 1. Удосконалення навчального процесу при викладанні хімічних дисциплін.
 2. Моніторинг вмісту хімічних компонентів біосфери.
 3. Удосконалення навчального процесу при вивченні біохімії здобувачами вищої освіти природничих спеціальностей.
 4. Біохімічні основи покращення якості продукції тваринництва.

 

Підвищенню якості навчального процесу шляхом впровадження новітніх освітніх інноваційних технологій сприяє співпраця з провідними високоефективними установами, підприємствами, господарствами будь якої форми власності в регіоні та області, оскільки сьогодення диктує свої умови, за якими випускник повинен відповідати критеріям провідних роботодавців та бути затребуваним на ринку праці.

 

Укладено договори про співпрацю із:

 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «АВЕ у місті Івано-Франківськ» Івано-Франківської області.
 2. ФОП «Войціховський Е. » м. Кам'янець-Подільський
 3. Кам'янець-Подільський ліцей "Антей".
 4. ВОКСІТ Китайгородської с/ради.

 

Виховна робота

Викладачами кафедри ведеться профорієнтаційна робота, проводяться дні відкритих дверей, поширення інформації про університет серед учнівської молоді. Проводяться консультації найкращої учнівської молоді міста на допомогу у підготовці до предметних олімпіад та захисту наукових робіт. Колектив кафедри дбає про всебічний розвиток здобувачів освіти, заохочуючи їх не лише до навчальної діяльності, а й наукових досліджень. Наставники (куратори) академічних груп допомагають активізувати творчу діяльність здобувачів, заохочуючи їх до участі у виховних заходах, що організовуються кафедрою та університетом.

image002 image003

 

Кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва

gerbnnift

Technologies of Livestock Production and Processing

Викладацький склад

 

Початок заснування кафедри датується 1919 роком, коли на сільськогосподарському факультеті при Кам’янець-Подільському державному українському університеті було створено відділ скотарства. У 1928 році відділ було реорганізовано в факультет при Кам’янець-Подільському сільськогосподарському інституті (нині ЗВО «ПДУ»), а з часом у зоотехнічний інститут який було у 1933 році закрито у зв’язку з репресіями. В повоєнний період у відновленому в 1955 році КПСГІ було створено зоотехнічний факультет, який у 1976 році було перейменовано у зооінженерний факультет, а у 2004 реорганізовано у біотехнологічний, який у 2016 році було приєднано до факультету ветеринарної медицини.

За період з 1955 по 2016 р. на факультеті функціонували: кафедра хімії; анатомії і фізіології сільськогосподарських тварин; розведення і годівлі сільськогосподарських тварин; зоогігієни і ветеринарії; спеціального тваринництва; загального тваринництва; птахівництва і свинарства; скотарства і вівчарства; годівлі тварин та технології кормів; годівлі, розведення  тварин і технології кормів; технології виробництва продукції тваринництва, переробки і стандартизації продукції тваринництва та ін.  

Правонаступницею цих кафедр стала кафедра технології виробництва продукції тваринництва та кінології, яка створена у 2020 році. Першого листопада кафедра перейменована в технології виробництва і переробки продукції тваринництва і ввійшла до складу навчально-наукового інституту харчових технологій.

Сьогодні кафедру очолює кандидат. с.-г. наук, доц. Віктор Вікторович ШУПЛИК

Кафедра є випусковою і метою діяльності є підготовка висококваліфікованих, високоосвічених, здатних до швидкого і успішного опанування новими знаннями, уміннями і технологіями фахівців європейського і світового рівня, які відповідають вимогам сучасного ринку праці та здатні забезпечити ефективний розвиток аграрного сектору України. Якісну підготовку фахівців сьогодні на кафедрі здійснюють 7 кандидатів наук, з них: 6 доцентів і 1 старший лаборант.

teach staff

Наукову роботу співробітники кафедри проводять у тісній співпраці з провідними тваринницькими підприємствами регіону: СВК «Летава», ТОВ ім. Богдана Хмельницького, ТОВ «Бучачагрохлібпром», Філія «Птахофабрика «Авіс» ПрАТ «Агрохолдинг Авангард», «Козацька Долина 2006», «Аграрна компанія 2004»,  ТОВ «Верест» та ін.

Основними напрямками досліджень є аналіз та оптимізація годівлі тварин в різних типах господарств; технологічні аспекти виробництва продукції тваринництва та птахівництва; збереження генофонду порід сільськогосподарських тварин. На кафедрі функціонують наукові гуртки для здобувачів вищої освіти. Результати роботи публікуються у фахових наукових виданнях України категорії Б та наукових виданнях, які індексуються у Scopus та Web оf Science.

3

Навчальний процес здійснюється для здобувачів вищої освіти наступних спеціальностей: 204 «Технологія виробництва продукції тваринництва», 211 «Ветеринарна медицина», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування», 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин»  – найбільш актуальні на сьогодні для України як аграрної держави. Навчання традиційне (лекції, лабораторні, практичні), а також проводяться: поїздки у виробничі підприємства різних форм господарювання, майстер-класи, ділові ігри, запрошення на заняття фахівців та випускників минулих років, організація щорічних наукових конференцій з основних дисциплін. Також використовується дистанційна освіта в системі "MOODLE".

2 4 5

Співробітники кафедри сприяють та беруть участь в організації стажування в передових господарствах тваринницького напрямку як в Україні, так і за кордоном. НПП кафедри є постійними учасниками науково-практичних конференцій, семінарів, конгресів та симпозіумів. Практичні заняття та виробнича практика здобувачів вищої освіти кафедри проходить у кращих господарствах України.

1 6

Науково-педагогічний колектив кафедри надає науково-консультаційні послуги та рекомендації щодо: розробки планів селекційно-племінної роботи із стадом, запровадження сучасних технологій в свинарстві, оцінки  молочної продуктивності корів у відповідності до вимог ICAR, проектування потреби в кормах та організація повноцінної кормової бази для різних типів господарств, організації повноцінної годівлі різних виробничих груп тварин, технології виробництва продукції птахівництва, кролівництва, звірівництва, аналізу технологій виробництва молока, підвищення рівня молочної продуктивності корів, підвищення ефективності виробництва продукції бджільництва та технологічних аспектів виробництва продукції аквакультури.

 

 

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

 1. Генетика з біометрією
 2. Вступ до фаху
 3. Етологія та біоетика
 4. Годівля тварин і технологія кормів
 5. Генетика з біометрією
 6. Розведення тварин
 7. Біотехнологія
 8. Виробництво та оцінка якості кормів
 9. Годівля тварин і технологія кормів
 10. Технологія виробництва продукції птахівництва
 11. Технологія виробництва продукції бджільництва
 12. Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва
 13. Технологія виробництва продукції аквакультури
 14. Апробація і впровадження інновацій у тваринництві
 15. Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва
 16. Конярство та кіннозаводство
 17. Технологія виробництва молока і яловичини
 18. Технологія виробництва продукції свинарства
 19. Професійна адаптація
 20. Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин
 21. Наукові основи формування поживності кормів
 22. Селекція сільськогосподарських тварин
 23. Біотехнологічні процеси виробництва і використання кормів
 24. Генетика популяцій
 25. Системи нормування годівлі тварин
 26. Методика наукових досліджень
 27. Наукове обґрунтування технологій виробництва продукції тваринництва
 28. Системи годівлі жуйних тварин
 29. Системи годівлі моногастричних тварин
 30. Годівля несільськогосподарських тварин
 31. Інкубація яєць птиці
 32. Спеціальне собаківництво
 33. Генетика поведінки собак
 34. Службове собаківництво
 35. Системи живлення службових собак
 36. Племінна робота та відтворення собак
 37. Система технологій в галузі тваринництва
 38. Система технологій галузей в  сільському господарстві
 39. Годівля тварин
 40. Основи генетики і розведення тварин
 41. Генетика та розведення тварин
 42. Тваринництво
 43. Бджільництво
 44. Методика наукового дослідження в тваринництві та організація підготовки дисертаційної роботи
 45. Концептуальні засади організації та реалізації обраного наукового дослідження
 46. Сучасні методики визначення хімічного складу кормів
 47. Живлення тварин
 48. Сучасні тенденції розвитку технологій у тваринництві
 49. Сучасні методики розробки і використання ефективних технологій переробки продукції тваринництва
 50. Сучасні селекційно-генетичні технології у тваринництві

  

Список монографій, навчальних посібників і підручників кафедри

1999 рік

 1. Розведення сільськогосподарських тварин з основами спеціальної зоотехнії / [ Т.В. Засуха, М.В. Зубець, Й. З. Сірацький, та ін.] – К.: Аграрна наука, 1999. – 512 с. (у співавторах А.А. Пахолок)
 2. Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин / [Кононенко В.К., Ібатулін І.І., Цвігун А.Т., Токаренко М.Д.]. – К.: Вища школа, 1999. – 144 с.

2000 рік

 1. Інтер'єр сільськогосподарських тварин / [Й.З. Сірацький, Б.М. Гопка, Є.І. Федорович та ін.]; за ред. Й.З. Сірацького. – К.: Науковий світ, 2000. – 75 с. (в співавторах В.О. Кадиш, О.І. Любинський)
 2. Формування відтворювальної здатності у м'ясної худоби / [Т.В. Засуха, М.В. Зубець, Й.З. Сірацький та ін.] – К.: Аграрна наука, 2000 – 248 с. (в співавторах В.О. Кадиш, О.І. Любинський)

2001 рік

 1. Екстер'єр молочних корів: перспективи оцінки і селекції / [Й.З. Сірацький, Я.Н. Данилків, О.М. Данилків та ін.]; за ред. Й.З. Сірацького і Є.І. Федорович – К.: Науковий світ, 2001. – 146 с. (в співавторах В.О. Кадиш, О.І. Любинський)
 2. Мінеральне живлення тварин / [Г.Т. Кліценко, М.Ф. Кулик, М.В. Власенко та ін.] – К.: Світ, 2001. – 576 с. (у співавторах М.Н. Бахмат, М.Г. Повозніков)

2002 рік

 1. М'ясна продуктивність великої рогатої худоби різних генотипів / [М.Г. Повозніков, М.О. Мазуренко, О.І. Любинський, С.М. Блюсюк та ін.] – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2002. – 44 с.
 2. Селекційно-генетичні та біологічні особливості абердин-ангуської породи в Україні: Монографія / [Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, О.І. Любинський та ін.] – К.: Науковий світ, 2002. – 204 с.

2003 рік

 1. Годівля сільськогосподарських тварин. Довідник зооветспеціаліста / [А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков, М.Н. Бахмат та ін.] – Кам'янець–Подільський: Абетка, 2003. – 95 с. (у співавторах В.П. Саєнко, С.М. Блюсюк, Н.В. Кравець, О.А. Сердюк, О.В. Савчук, О.Д. Масловська, В.І. Бучковська, В.Г. Кураш)
 2. Корми: оцінка, використання, продукція тваринництва, екологія: Посібн. / [М.Ф. Кулик, Р.Й. Кравців, Ю.В. Обертюх та ін.]. – Вінниця: Тезис, 2003. – 334 с. (у співавторах М.Н. Бахмат, М.Г. Повозніков)

2005 рік

 1. Біотехнологічний факультет: історія і сьогодення / [М.Г. Повозніков, С.М. Блюсюк, Н.В. Кравець та ін.] – Кам'янець–Подільський: Аксіома, 2005. – 260 с. (у співавторах В.І. Бучковська, В.П. Саєнко)

2006 рік

 1. Нетрадиційна оцінка кормів і складання раціонів за продукцією молока / [М.Ф. Кулик, В.Ф. Петриченко, О.І. Скоромна та ін.] – Вінниця: Воєвода Тетяна Петрівна, 2006. – 543 с. (у співавторах М.Н. Бахмат)

2007 рік

 1. Годівля сільськогосподарських тварин. Довідник у таблицях / [А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков, С.М. Блюсюк та ін]; за ред. М.Г. Повознікова – Видання 2–е, доповнене і перероблене. – Кам'янець–Подільський: Аксіома, 2007. – 100 с. (у співавторах М.Н. Бахмат, В.П. Саєнко, Н.В. Кравець, В.І. Бучковська, С.В. Тимчак, І.М. Бідяк, В.Є Харкавлюк, Ю.М. Євстафієва)
 2. Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність»: Науково-практичний коментар. / За редакцією Р.Я. Корінця. – Львів: НВФ «Українські технології», 2007. – 248 с. (в співавторах А.Т. Цвігун)
 3. Основи перспективних технологій виробництва продукції тваринництва / [Г.М. Калетнік, М.Ф. Кулик, В.Ф. Петриченко та ін.]; за ред. Г.М. Калетніка, М.Ф. Кулика, В.Ф. Петриченка, В.Д. Хорішка. – Вінниця: Енозіс, 2007. – 584 с. (у співавторах М.Н. Бахмат, С.М. Блюсюк)
 4. Повозніков М.Г. Системи нормованої годівлі молодняку великої рогатої худоби м'ясних порід / М.Г. Повозніков. – Кам'янець–Подільський: Аксіома, 2007. – 72 с.

2008 рік

 1. Цвігун А.Т. Виготовлення національних м'ясних продуктів у домашніх умовах: посібник / А.Т. Цвігун, Т.М. Приліпко, М.Г. Повозніков. – Кам'янець–Подільський: ПП «Медобори 2006», 2008. – 80 с.
 2. Свеженцов А.И. Комбикорма, премиксы, БМВД для животных и птицы / [А.И. Свеженцов, С.А. Горлач, С.В. Мартыняк и др.]. – Днепропетровск: АРТ–ПРЕСС, 2008. – 412 с. (в соавторстве А.Т. Цвигун)
 3. Виробництво молока на малій фермі: Практичн. посібник / [А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков, С.М. Блюсюк та ін.]; за ред. А.Т. Цвігуна, В.Б. Кирилюка. – Кам'янець–Подільський, 2008. – 216 с. (у співавторах В.С. Кушнір, Н.В. Кравець, В.І. Бучковська, Ю.М. Євстафієва, В.Є Харкавлюк, О. І. Любинський)
 4. Виробництво молока на малій фермі: Практичн. посібник / [А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков, С.М. Блюсюк та ін.]; за ред. А.Т. Цвігуна, В.Б. Кирилюка. – 2–ге вид., виправлене і доповнене. – Кам'янець–Подільський: ПП «Медобори – 2006», 2008. – 256 с. (у співавторах В.С. Кушнір, Н.В. Кравець, В.І. Бучковська, Ю.М. Євстафієва, В.Є. Харкавлюк, П.М. Васильчук, В.П. Саєнко, С.В. Єрмаков)

2009 рік

 1. Інтер'єр сільськогосподарських тварин: Навчальний посібник / [Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, Б.М. Гопка та ін.].– К.: Вища освіта, 2009. – 280 с. (у співавторах О.І. Любинський, В.О. Кадиш)
 2. Новітні норми, раціони і технології повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби: керівництво-посібник / за ред В. М. Кандиби. – Х., 2009. – 1067 с. (у співавторах А.Т. Цвігун)
 3. Організація нормованої годівлі худоби у м'ясному скотарстві: практичн. посібник / [Цвігун А.Т., Повозніков М.Г., Блюсюк С.М., Білозерський О.Л.]. – Кам'янець–Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2009. – 200 с.

2010 рік

 1. Рецепти та технологія приготування шашликів із різних видів м'яса: Практичний посібник. / [Т.М. Приліпко, О.М. Булатович, А.Т. Цвігун]. – Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори 2006», 2010. – 63 с.

2011 рік

 1. Історія, селекція та біологічні особливості абердин-ангусів України: Монографія / [Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, Р.В. Каспров та ін.] – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2011. – 432 с. (у співавторах О.І. Любинський)
 2. Теорія і практика оцінки кормів і раціонів у молочних одиницях для корів різного рівня продуктивності / [Кулик М.Ф., Петриченко В.Ф., Скоромна О.І. та ін.]. – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2011. – 276 с. (у співавторах С.М. Блюсюк)

2012 рік

 1. Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби: [Монографія] / [Г.О. Богданов, В.М. Кандиба, І.І. Ібатуллін та ін.]; за ред. В.М. Кандиби, І.І. Ібатулліна, В.І. Костенка. – Ж., 2012. – 860 с. (у співавторах А.Т. Цвігун)
 2. Норми і раціони повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби: довідник-посібник / за наук. Ред.. Г.О. Богданова, В.М. Кандиби. – К.: Аграрна наука, 2012. – 296 с. (у співавторах М.Г. Повозников, А.Т. Цвігун)
 3. Виробництво молока на Хмельниччині: науково-практичне керівництво [посібник] / [М.Г. Повозніков, А.Т. Цвігун, С.М. Блюсюк, В.В. Шуплик та ін.]; за ред. М.Г. Повознікова. – Кам'янець-Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. – 124 с. (у співавторах В.Є. Харкавлюк, В.І. Бучковська, Ю.М. Євстафієва, І.М. Бідяк)
 4. Селекционно-генетическая и эколого-технологическая валентность молочных коров к длительному продуктивному использованию / [Е.А. Лебедько, Л.Н. Никифорова, С.А. Козлов и др.]; Под общей ред. Е.Я. Лебедько. – Брянск: БГСХА, 2012. – 276 с. (в соавторстве С.Н. Блюсюк)

2013 рік

 1. Генофонд порід сільськогосподарських тварин України: навчальний посібник / [В.В, Шуплик, О.В. Савчук, І.В. Гудзєв та ін.]. – Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 352 с.
 2. Норми, орієнтовні раціони та практичні поради з годівлі великої рогатої худоби [посібник]; за ред.. І.І. Ібатулліна, В.І. Костенка / [Г.О. Богданов, І.І. Ібатуллін, В.І. Костенко та ін.]. – Житомир: ПП «Рута», 2013. – 516 с. (у співавторах А.Т. Цвігун)

2014 рік

 1. Производство и переработка свинины в фермерских хозяйствах / [В.С. Линник, Г.Н. Кузнецов, В.Г. Прудников и др.]. – Луганский национальный аграрный университет, 2014. – 260 с. (в соавторстве А.Т. Цвигун)

2016 рік

 1. Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин; За науковою ред. І.І. Ібатулліна, О.М. Жукорського. – Київ: Аграрна наука. – 2016 – 336 с. (у співавторах А.Т. Цвігун)
 2. Технологія виробництва продукції  свинарства  :  навчальний посібник  /  В.В.  Шуплик,  О.М.  Булатович,  Ю.М.  Євстафієва  [та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2016. – 396 с.
 3. Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин /за наук. ред. І.І. Ібатулліна, О.М. Жукорського.(у співавторстві А.Т. Цвігун) – К.: Аграрна наука, 2016. – 336 с.
 4. Методологія та організація наукових досліджень у тваринництві: навчальний посібник /за наук. ред. І.І. Ібатулліна, О.М. Жукорського. (у співавторстві А.Т. Цвігун) – К.: Аграрна наука, 2016. – 328 с.
 5. Наука XXI ст.:  виклики  та  перспективи :  колективна  монографія  в  2-х томах /  за  заг.  ред.  :  В.В. Іванишина.  –  Тернопіль :  Осадца  Ю.В.,    Т.2. Природничі науки. – 267 с.  (Комунікативна поведінка собак, особливості та форми (В. Шуплик, Н. Щербатюк, І. Казакова) С. 221. )

2022 рік

1. Продуктивне довголіття молочної худоби в Україні : Монографія / Є.І. Федорович, Н.П. Мазур, В.В. Федорович, В.В. Шуплик, П.В. Боднар. За редакцією Є.І. Федорович та В.В. Федоровича. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2022. – 240 с.

2. Птахівництво: навчальний посібник (частина 1). / Н.В. Пустова, З.В. Пустова – Кам’янець-Подільський : ЗВО ПДУ., 2022. – 228 с.