32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12

Кафедра фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем

Department of Finance, Banking, Insurance and Electronic Payment Systems

Викладацький склад
Навчально-допоміжний персонал

  

Контакти:

Хмельницька область,
м. Кам'янець-Подільський,
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
вул. Шевченка, 12, корпус 6.
Тел.: (03849) 6-83-41
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем була створена 2002 року після відкриття нової спеціальності «Фінанси і кредит», шляхом реорганізації кафедри бухгалтерського обліку і фінансів.  

Історична довідка

Першим  завідувачем кафедри стала кандидат економічних наук, доцент Краснолуцька Л.М. Протягом 2011-2015 рр. кафедру фінансів і кредиту очолював кандидат економічних наук, доцент Лаврук В.В.

У зв'язку із необхідністю переходу до нового переліку спеціальностей, 2016 року відбулась реорганізація кафедри. Після проведення реорганізації, кафедра отримала назву «Фінансів, банківської справи та страхування», а її завідувачем було призначено доктора економічних наук Рудика Володимира Касяновича. Заступником завідувача є вихованець кафедри – кандидат економічних наук Зеленський Андрій Вікторович.Відповідальними за наукову роботу є доцент Гайбура Ю.А. та виховну роботу відповідно асистент Печенюк А.В. . У зв’язку з реорганізацією у 2019 році кафедра отримала назву - кафедра «Фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем». 

Біля витоків кафедри стояли видатні вчені економісти, доктори економічних наук, професори, академіки НААН України Дем'яненко М.Я. та Малік М.Й.

image002 image001

      

Великий внесок у розвиток кафедри зробив кандидат економічних наук, доцент Бендера М.І. (21.05.1974 - 05.11.2010 рр.), який викладаючи дисципліни «Банківські операції», «Інвестування»  та «Основи фінансової діяльності» сформував їх повноцінне навчально-методичне забезпечення та започаткував проведення на факультеті економічних турнірів серед студентської молоді західного регіону України, а також серед школярів м.Кам'янця-Подільського.

image003

 Кафедра «Фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем» має статус випускової кафедри Навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів та здійснює підготовку бакалаврів і магістрів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Крім того колектив кафедри забезпечує викладання дисциплін при підготовці фахівців із таких спеціальностей як «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Викладачі кафедри «Фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем» беруть активну участь у роботі Навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти, а також залучаються для викладання окремих дисциплін на факультеті агротехнологій і природокористування та інженерно-технічному факультеті.

 Навчальна робота кафедри

Перелік дисциплін кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем:

 

 • Фінанси
 • Фінансовий ринок
 • Ринок фінансових послуг
 • Фінансова інфраструктура
 • Фінанси зарубіжних корпорацій
 • Корпоративні фінанси
 • Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 • Фінансово-економічна діяльність
 • Податкова система
 • Державна система оподаткування
 • Банківські системи
 • Інвестиційний аналіз
 • Інвестування
 • Інвестиційний менеджмент
 • Інвестиційне кредитування
 • Організація іпотечної справи
 • Іноземні інвестиції в АПК
 • Оцінка вартості підприємства (бізнесу)
 • Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання
 • Методологія наукових досліджень
 • Основи фінансово-економічної безпеки
 • Гроші і кредит
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Фінанси підприємств
 • Фінансова математика
 • Податковий менеджмент
 • Електронна комерція
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика
 • Банківські операції
 • Страхові послуги
 • Страхування
 • Страховий менеджмент
 • Інформаційні системи і технології у
  фінансах
 • Управління витратами та цінами
 • Казначейська справа
 • Бюджетна система
 • Бюджетний менеджмент
 • Фінансовий аналіз
 • Міжнародні фінанси
 • Місцеві фінанси
 • Фінансова санація та банкрутство підприємств
 • Управління фінансовою санацією підприємства
 • Фінансове моделювання бізнес- процесів
 • Теорія економічного аналізу
 • Економічний аналіз
 • Проектний аналіз
 • Аналіз господарської діяльності
 • Організація і методика економічного аналізу
 • Фінансовий менеджмент
 • Соціальне страхування
 • Державний фінансовий контроль.

  

Наукова робота кафедри

     Тема науково-дослідної роботи кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем: «Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації».

 

Кафедра економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Department of Economy, Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities

Викладацький склад

 

Контакти:

32300
вул. Шевченка, 13
м. Кам'янець-Подільський
Хмельницька обл.
Тел.: (03849) 6-83-70
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Навчальна робота кафедри

Перелік дисциплін кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності:

 • Регіональна економіка
 • Економіка підприємства
 • Міжнародна економіка
 • Основи економічної науки
 • Державне регулювання економіки
 • Стратегія підприємств
 • Глобальна економіка
 • Економічна діагностика
 • Аграрний ринок України
 • Аграрна політика
 • Цінова політика
 • Управління потенціалом підприємства
 • Стратегічне управління підприємством
 • Статистика
 • Економіка праці соціально-трудові відносини
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Внутрішньо-економічний механізм підприємства
 • Економічний ризик та методи його вимірювання
 • Економіка та організація об'єднань діяльності підприємств
 • Економіка сільських територій
 • Управління проектами
 • Міжнародні економічні відносини
 • Трансформаційна економіка
 • Національна економіка
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Світове сільське господарство та ЗЕД
 • Економіка агропромислових формувань
 • Економіка і підприємництво
 • Основи економіки транспорту
 • Обґрунтування господарських рішень
 • Економіка і бухгалтерський облік в тваринництві
 • Основи економіки та менеджменту
 • Економічна теорія
 • Економіка природокористування
 • Економічна безпека
 • Внутрішньогосподарський механізм підприємства
 • Політекономія
 • Економіка аграрного виробництва
 • Економіка АПК
 • Управління витратами
 • Економіка і фінанси підприємства
 • Комерційна таємниця
 • Інтелектуальна власність
 • Соціальна відповідальність
 • Економічний механізм управління підприємством
 • Економіка лісово-паркового господарства
 • Методика наукових досліджень
 • Капітал підприємства: формування та використання
 • Соціальна економіка
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Управління розвитком компанії
 • Механізм економічної політики
 • Глобальна економіка
 • Історія економіки та економічної думки
 • Історія економіки та економічних вчень
 • Сучасні економічні теорії
 • Конкурентоспроможність підприємств

Наукова робота кафедри

Тема науково-дослідної роботи кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: «Підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва на основі раціонального використання виробничого потенціалу і капітальних вкладень та розвитку сільських територій».

Кафедра електротехніки, електромеханіки і електротехнологій

Department of Electrical Engineering, Electromechanics and Electrotechnology

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

 

Контакти:
Телефон: (067) 306 39 86
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Підготовка інженерів-енергетиків сільськогосподарського виробництва на факультеті механізації сільського господарства Подільської аграрно-технічної академії розпочалася в 1998 році.

27 серпня 2002 року на базі кафедри "Фізики та електрифікації сільського господарства" (завідувач к.ф-м.н., доцент Чіркін М.М.) створено кафедру "Енергетика сільськогосподарського виробництва". В 2008 році кафедру перейменовано в кафедру енергетики та електротехнічних систем в АПК (завідувач кафедри – к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.). В 2019 році кафедру реорганізовано у кафедру «Електротехніки, електромеханіки і електротехнологій».

Навчання

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та кандидатів наук (докторів філософії).

Денна та заочна форми навчання.

На базі середньої освіти – прийом на 1-й курс денної та заочної форми навчання.

На базі кваліфікації молодшого спеціаліста – прийом за результатами іспитів на 2-й курс денної та 3-й курс заочної форм навчання.

При здобутті другої вищої освіти – прийом на 2-3 курс заочної форми навчання.

Наукова робота

Науковий потенціал кафедри зосереджений на дослідженні і визначенні шляхів зростання ефективності енергопостачання, енергоспоживання та енергозбереження на підприємствах агропромислового комплексу. На кафедрі функціонує 7 навчальних лабораторій

Кафедра має високий науковий потенціал – професор, 6 кандидатів наук, 5 доцентів. Весь період навчання студенти разом з викладачами займаються науковими розробками, виконують реальні технічні проекти, за результатами чого публікуються наукові роботи. Це дозволяє отримати практичні навики та продемонструвати свої можливості потенційним працедавцям.

Основні напрямки наукової роботи

 • дослідження, моделювання та оптимізація систем електропостачання сільськогосподарських підприємств;
 • зменшення енерговитрат та автоматизація виробництва продукції тваринництва та птахівництва;
 • розробка методів і електронних систем електромагнітної технології для лікування тварин та знищення шкідників;
 • розробка систем контролю параметрів технологічних процесів;
 • розробка та дослідження альтернативних систем енергопостачання.

Практична підготовка

Практичне навчання студентів відбувається за наскрізною програмою практичної підготовки.

Навчальні практики студентів проводяться в навчальних майстернях, лабораторіях та філіях кафедри, де є необхідні умови для її проведення.

Кожного року студенти проходять виробничу практику на підприємствах енергетичного профілю. Кафедра має договори з ведучими підприємствами та організаціями Хмельницької області та м.Кам'янець-Подільський про проходження практики. Кафедра регулярно проводить екскурсії та виїздні заняття на підприємствах для знайомства з виробництвом, обладнанням та потенційними працедавцями. Наші студенти мають можливість проходити практику та працевлаштовуватись на підприємствах відомих компаній, з якими укладено договори.

Кращі студенти кафедри проходять виробничу практику за кордоном в різних країнах світу.

Кафедрою населенню, організаціям та підприємствам надаються послуги з проведення електротехнічних вимірювань в електроустановках та електрообладнанні до 1000 в при здійсненні робіт із забезпечення захисту життя та здоров'я громадян, контролю безпеки умов праці.

Виховна робота

Викладацький склад кафедри постійно співпрацює зі студентами в науковому, культурно-духовному аспектах. Виховні заходи (бесіди, кураторські години, тематичні лекції), організація і проведення традиційних свят, заснування власних традицій – далеко не повний арсенал засобів, що виступає невід'ємною складовою навчально-виховного процесу кафедри. Підготовка, організація та проведення загальнокафедральних свят сприяє становленню кафедральних традицій, створюються умови для повноцінного розкриття творчих здібностей та таланту студентів.

Співробітництво

Кафедра активно співпрацює з кращими науковими школами визначних вчених та виробничників і найбільшими аграрними ВНЗ України: Національний університет біоресурсів і природокористування, Львівський національний аграрний університет, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім.П.Василенка та ін. Студенти та викладачі приймають участь у сумісних проектах в області розробки нових електротехнологій та енергозбереження в агропромисловому комплексі. Проекти супроводжуються стажуванням студентів та викладачів у партнерських організаціях України та за її межами.

Кафедра також має наукові зв'язки та домовленість про обмін студентами з зарубіжними організаціями та вузами.

Партнери кафедри на виробництві

 • Кам'янець-Подільський район електромереж АТ ЕК «Хмельницькобленерго»
 • Городоцький район електромереж АТ ЕК «Хмельницькобленерго»
 • Дунаєвецький район електромереж АТ ЕК «Хмельницькобленерго»
 • Новоушицький район електромереж АТ ЕК «Хмельницькобленерго»
 • Ярмолинецький район електромереж АТ ЕК «Хмельницькобленерго»

Кафедра обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу

Department of Accounting, Taxation and E-business Technology

Викладацький склад

 

Контакти:

32300
вул. Шевченка, 13
м. Кам'янець-Подільський
Хмельницька обл.
Тел.: (03849) 6-83-19
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу здійснює підготовку студентів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» на денній, заочній формах навчання і за: першим (бакалаврським) та  другим (магістерським) рівнями вищої освіти. Науково-педагогічні працівники кафедри вбачають своєю основною метою підготовку висококваліфікованих фахівців для реалізації економічних реформ в Україні.

Випускники отримують професійні компетенції, які дозволяють їм працювати на посадах керівника, головного бухгалтера, фінансового директора, бухгалтера-ревізора, бухгалтера-експерта, бізнес-консультанта, аналітика, економіста, аудитора, фахівця служби економічної безпеки, ревізора-інспектора, консультанта з податків тощо.

 

Історія кафедри

Історія створення кафедри сягає 1974 року, коли в складі економічного факультету Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту було сформовано кафедру бухгалтерського обліку і статистики. За період свого функціонування В процесі свого розвитку кафедра мала різні назви, які відображували тодішній стан економіки і суспільства.

 

 

Історія становлення кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу

Назва кафедри

Період

Завідувач кафедри

Період

Бухгалтерського обліку і статистики

1974-1981

К.е.н., доцент Авраменко О.Р.

1974-1975

Д.е.н., професор Кругляк В.С.

1975-1977

К.е.н., доцент Авраменко О.Р.

1977-1978

К.е.н., доцент Загоруєва Н.П.

1978-1983

Бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності

1981-1991

Старший викладач Остафійчук Є.Ф.

1983-1989

К.е.н., доцент Слободян В.Д.

1989-2013

Бухгалтерського обліку і фінансів

1991-1995

К.е.н., доцент Слободян В.Д.

1989-2013

Фінансів і фінансового обліку

1995-2003

Бухгалтерського обліку

2003-2010

Обліку і аудиту

2010-2016

К.е.н., доцент Слободян В.Д.

Д.е.н., доцент Мазур Н.А.

1989-2013

2013-2016

Облік і оподаткування

2016-2019

К.е.н., доцент Мельничук О.В.

2016-2019

Обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу

2019

Д.е.н., професор Цвігун І.А.

2019

В різні роки кафедру очолювали досвідчені науковці доценти: О. Р. Авраменко;        Б. С. Кругляк, Н. П. Заворуєва, В. Д. Слободян, старший викладач – Є. Ф. Остафійчук, д.е.н. доцент Н.А. Мазур, доцент  О. В. Мельничук, професор І.А. Цвігун.

 Image00001

 

Авраменко Олександра Романівна
к.е.н., доцент
Випускниця Московської ордена Леніна сільськогосподарської академії ім. Тімірязєва економічного факультету - 1957р.
У 1966 р. захистила кандидатську дисертацію.
Працювала на кафедрі у 1957-1992 рр.
Очолювала кафедру у 1974, 1977, 1978 рр.

 

 

 Image00002

 

Кругляк Броніслав Степанович
д.е.н., доцент
Випускник Одеського кредитно-економічного інституту за спеціальністю "Бухгалтер-економіст", 1961 р,
У 1963 р. захистив кандидатську, а у 1981 р. докторську дисертації.
Працював на кафедрі у 195-1977 рр.
Очолював кафедру у 1975-1977 рр.

 

 Image00004

 

Заворуєва Надія Петрівна
к.е.н., доцент
Випускниця Московської ордена Леніна сільськогосподарської академії ім. Тімірязєва економічного факультету - 1948 року.
У 1971 р. захистила кандидатську дисертацію.
Працювала на кафедрі 1958-1989 рр.
Очолювала кафедру у 1978-1983 рр.

 

 Image00005

 

Остафійчук Євгеній Феодосійович
Старший викладач
Випускник Костромського сільськогосподарського інституту бухгалтерське відділення економічного факультету - 1966 року.
Працював на кафедрі 1974-1989 рр. 2003-2016 рр.
Очолював кафедру у 1983-1989 рр.

 

 Image00006

 

Слободян Володимир Дмитрович
к.е.н., доцент,
Випускник економічного факультету Кам`янець-Подільського СГІ за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», 1977 р.
У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію. Працював на кафедрі 1984-2016 рр.
Очолював кафедру у 1989-2013 рр.

 

 Image00007

 

Мазур Наталія Анатоліївна
д.е.н., професор
Випускниця економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету за спеціальністю «Менеджмент організацій» - 1998 р.
У 2003 р. захистила кандидатську, а у 2013 р. докторську дисертації.
Працювала на кафедрі 2001-2016рр.
Очолювала кафедру у 2013-2016 рр.

 

 Image00008

 

Мельничук Оксана Василівна
к.е.н., доцент
Випускниця економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету за спеціальністю «Облік і аудит» - 1995 р.
У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію. Працювала на кафедрі 1995-2016 рр.
Очолювала кафедру у 2016-2019 рр.

 

 Image00009

 

Цвігун Інна Анатоліївна
д.е.н., професор
Випускниця економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету за спеціальністю «Облік і аудит» - 1998 р.
У 2002 р. захистила кандидатську, а у 2016 р. докторську дисертації.
Працювала на кафедрі економіки підприємств у 2002-2016 рр. , інформаційних технологій 2016-2019
Очолює кафедру з 2019 р.

 

В різний період на кафедрі працювали висококваліфіковані фахівці: Авраменко  О.Р., Заворуєва Н.П., Цихманов В.Х., Монастирський І.М., Остафійчук Є.Ф., Слободян В.Д., Вінницький С.М., Галак Р.Л., Зюбровська Т.А., Ігнатьєва О.Б., Краснолуцька Л.М., Ласовецький С.В., Мазепка Т.Т., Румак О.Х., Румак В.Г., Кушнір Л.А., Рудик В.К., Садовська І.Б., Синчак В.П., Шустікова О.Д., Скрябіна Н.А., Лозинська І.М.

Навчальна робота

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 1 професор, 5 доцентів, і 1 асистент. Викладачі кафедри поєднують освітню і наукову діяльність, що сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, удосконалення змісту навчання з урахуванням сучасної теорії і практики бухгалтерського та податкового обліку, впровадженню сучасного навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців.

Ефективності реалізації навчального процесу сприяє матеріально-технічне забезпечення: приміщення кафедри, викладацька, лаборантська, лекційна аудиторія, оснащена сучасним мультимедійним обладнанням, аудиторії для практичних занять.

Практичні вміння у студентів використовувати сучасні інформаційні технології забезпечують 3 навчально-методичні лабораторії інформаційних систем обліку та аналізу, які налічує 35 комп’ютерів.

Для організації та проведення навчальної роботи за професорсько-викладацьким складом кафедри обліку, аудиту та оподаткування закріплено 52 дисципліни, з яких 10 чи таються для інших спеціальностей економічного профілю. Основними дисциплінами є Бухгалтерський облік, Аудит, Податкова система, Контроль і ревізія, Міжнародні і національні стандарти обліку і аудиту, Інформаційні системи і технології в обліку, аудиті та оподаткуванні, Комп'ютерні мережі та телекомунікації, Цифровий розвиток та електронна демократія.

При кафедрі постійно функціонують наукові студентський гуртки: з бухгалтерського обліку та статистики, члени якого є активними учасниками студентських наукових конференцій і олімпіад.

Зв’язок кафедри з виробництвом здійснюється через філії кафедри, шляхом укладення договорів про співпрацю в сфері бухгалтерського обліку та контролю з передовими підприємствами області;

Студенти кафедри беруть активну участь в науково-дослідній роботі, за результатами якої публікують статті і доповідають на наукових конференціях. Щорічно студенти приймають участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференція, де гідно представляють кафедру.

Методична робота

З метою покращення якості роботи зі студентами денної форми навчання викладачами створено та розроблено більше 20 навчальних курсів в електронному середовищі Moodle, кожен з яких містить повнотекстові версії лекційного матеріалу, завдань для практичної та самостійної підготовки, комплекси тестових завдань та завдань для самоперевірки. Можливість самостійного розміщення матеріалів в модульному середовищі дозволяє викладачам своєчасно інформувати студентів про зміни чинного облікового законодавства. Позитивний досвід апробації цієї системи для студентів денної форми навчання зумовив поширення можливостей інформаційного ресурсу для студентів заочної та дистанційної форм навчання.

Без сумніву, якість навчальної роботи багато в чому залежить від ступеня забезпеченості студентів навчально-методичною літературою. Лише за останні роки функціонування кафедри професорсько-викладацьким складом було забезпечено видання понад 30 навчальних, навчально-методичних та інструктивних розробок, які надають допомогу студентам в підготовці до практичних занять, курсового, дипломного та магістерського проектування.

Наукова робота

На кафедрі проводяться наукові дослідження в напрямку сучасних проблем обліку, аудиту, оподаткування, статистики і інформаційних технологій в Україні. Зокрема, колектив проводить дослідження я відповідно до розділів загальнокафедральної теми: «Організаційно-методичні засади обліку, оподаткування та контролю в умовах економічної трансформації та міжнародної інтеграції» за темами:

«Формування демографічної безпеки України та напрями її забезпечення»;

«Теоретичні засади впровадження та використання сучасних технологій інтелектуального аналізу даних в економіці»;

«Інвестиційна діяльність в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки національної економіки»;

«Особливості ведення дебіторської заборгованості в бухгалтерському та податковому обліку»;

«Теорія і методологія інформаційних питань переробки продукції тваринництва в агропромисловому секторі України»;

«Дорадча діяльність у розвитку орендних земельних відносин в сільськогосподарських підприємствах»;

«Облік в умовах інституційних змін: теорія та методологія»;

Результати наукових досліджень упроваджуються в практику роботи вітчизняних підприємств і в навчальний процес університету. Викладачі кафедри є авторами монографій, навчальних посібників і наукових статей. За час існування кафедри опубліковано понад 60 наукових праць в фахових і наукометричних виданнях, навчальні посібники та монографії.

На кафедрі постійно проводиться наукова робота, результатом якої є захисти дисертацій, видання монографій, публікація наукових статей. Викладачі виступають із науковими доповідями на багатьох міжнародних конференціях із проблем обліку, аудиту, оподаткування, фінансів. За роки існування на кафедрі було захищено 17 кандидатських і 2 докторські дисертації.

Виховна робота

На формування свідомості та кодексу внутрішньої професійної етики майбутніх фахівців впливає ефективна діяльність інституту кураторства, у якому викладачі кафедри обліку, оподаткування та технології електронного бізнесу беруть активну участь.  Виховна робота спрямована на формування майбутнього громадянина нашої держави, високопрофесійного спеціаліста, ефективного керівника, якість знань якого і принципи поведінки відповідають кодексу професійної етики та який здатний своєчасно реагувати на зміни навколишнього обліково-регуляторного середовища.