Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та безпекових дисциплін

Department of Information Technology, Physical, Mathematical and Civil Defence Disciplines

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал
 

 

Електронна адреса:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон: 6-83-40

Кафедра веде відлік з 1955 року, як кафедра фізико-математичних дисциплін, яку очолив кандидат фізико-математичних наук, доцент Маліщук Іван Якович.

З 1971 по 1972 рік завідувачем кафедри був доцент, кандидат фізико-математичних наук Костюр Микола Йосипович.

В 1972 році кафедра розділилась, і почала забезпечувати навчальний процес з фізики. Очолив новоутворену кафедру старший викладач Беземський Ігор Казимирович.

В різні часи тут читалися курси фізики, математики, агрометеорології, теоретичної механіки, креслення і нарисної геометрії. З 1983 - 1984р. обов'язки завідувача виконував кандидат фізико-математичних наук, доцент Ковтун Віталій Мойсеєвич.

У період з 1984 по  1986 рр. кафедру очолювали, відповідно, старший викладач Волошин Іван Андрійович та кандидат фізико-математичних наук, доцент Дейбук Віталій Григорович.

В 1987 році кафедру фізики об'єднали з малочисельною кафедрою електрифікації сільського господарства, і з того часу кафедра стала носити назву – фізики та електрифікації сільського господарства під керівництвом кандидата технічних наук, доцента Камишлов Віталій Георгійович.

В період з 1994 по 1995 р. очолив кафедру кандидат технічних наук, доцент Подобайло Віталій Гнатович.

У 2002 році кафедру розділили на два підрозділи: кафедру фізики і кафедру енергетики сільськогосподарського виробництва. Завідувачем кафедри був призначений кандидат фізико-математичних наук, доцент Чиркін Микола Миколайович.

У 2008 р. відбулося об'єднання з кафедрою загальнотехнічних дисциплін. Очолив новоутворену кафедру кандидат технічних наук, доцент Девін Владлен В'ячеславович.

З травня 2015 року внаслідок реструктуризації університету кафедра увійшла до складу об'єднаної кафедри фізико-математичних та загальнотехнічних дисциплін інженерно-технічного факультету під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Бендери Івана Миколайовича.

З вересня 2017 року кафедру було виокремлено у самостійний структурний підрозділ - кафедру фізики та загальнотехнічних дисциплін. Завідувачем кафедри обрано кандидата педагогічних наук, доцента Збаравську Лесю Юріївну.

У 2019 році внаслідок реструктуризації кафедру фізики та загальнотехнічних дисциплін об'єднано з кафедрою охорони праці. Після реорганізації утворено кафедру фізики, охорони праці та інженерії середовища.

В 2023 р. внаслідок реорганізації утворено кафедру інформаційних технологій, фізико-математичних та без пекових дисциплін. Завідувачем кафедри призначено Збаравську Лесю Юріївну.

Сьогодні на кафедрі створився колектив однодумців, що ставить на меті підготовку висококваліфікованих фахівців. Кафедра повністю забезпечена науково-педагогічними кадрами: всі викладачі мають ступені кандидатів наук та  вчене звання доцента.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: фізика, біофізика, фізика з основами біофізики рослин, охорона праці та безпека життєдіяльності, цивільний захист, теоретична механіка, математичні методи та моделі, вища математика, дослідження операцій в транспортних системах, економіко-математичні методи і моделі, інформаційні технології, прикладна та дискретна математика, основи програмування, теорія ймовірностей і математична статистика, алгоритмізація та програмування.

Підготовка фахівців базується на використанні сучасних технологій навчання, інформаційних потоків, матеріальної та нормативно-правової бази, інтенсивної практичної підготовки, науковій діяльності та високій кваліфікації викладацького складу. Кафедра має високий науковий потенціал, про що свідчить видання понад 400 наукових праць. Педагогічний колектив кафедри приймає участь у різноманітних наукових конференціях не лише загальноукраїнського, а і на міжнародних рівнях. Усі викладачі кафедри беруть активно участь у науково-практичних конференціях, про, що свідчить друк статей у фахових виданнях та нагородження почесними грамотами та дипломами.

Пріоритетними напрямами роботи кафедри інформаційних технологій, фізико-математичних та безпекових дисциплін є: навчально-методична та науково-дослідна робота, використання результатів науково-дослідної роботи в освітньому процесі, науково-виховна робота зі студентами, підтримка та розвиток міжвузівських і міжнародних освітніх і наукових зв'язків, поглиблення наукової співпраці з інститутами НАН України, залучення провідних фахівців НАНУ до читання лекцій, керування випускними кваліфікаційними роботами студентів та підготовки кадрів вищої кваліфікації.