1553

Збаравська Леся Юріївна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

: (097) 9090991
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-5802-7351
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
22 вересня 1977 року в с. Ходоровці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області.


Освіта:
Вища. В 1999 році закінчила Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, фізики та основ інформатики» та здобула кваліфікацію вчителя фізики, основ інформатики, астрономії і безпеки життєдіяльності.

Кандидатську дисертацію на тему: «Навчально-методичне забезпечення курсу фізики для студентів аграрно-технічних університетів» захистила у 2010 р. за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання фізики. 


Напрям наукового дослідження:
«Професійна спрямованість у підготовці фахівців аграрно-технічної галузі»


Викладає навчальні дисципліни:
фізика, біофізика, теоретична механіка


Діяльність:

  • 1999 по 2007р. – вчитель фізики та основ інформатики в Кам'янець-Подільській загальноосвітній школі №2;
  • з 2004 по 2011 р. – асистент кафедри фізики Подільського державного аграрно-технічного університету;
  • з 2011р. по 2014 р. – доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін і фізики;
  • з 2014 р по 2016 р. – проректор з навчально-наукової роботи ПДАТУ;
  • з 2016 р по 2017 р. – доцент кафедри фізико-математичних та загальнотехнічних дисциплін;
  • з 2017 р по 2019 р. - завідувач кафедри фізики і загальнотехнічних дисциплін;
  • з 2019 р по 2023 р. - завідувач кафедри фізики, охорони праці та інженерії середовища;
  • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»;
  • З вересня 2023р. по теперішній час – завідувач кафедри інформаційних технологій, фізико-математичних та безпекових дисциплін

Наукові статті: 

1. L. ZBARAVSKA, О.CHAIKOVSKA, T. BILYK, L.BUDNIAK. Strategies for effective vocational training of high school students in electrical engineering. E3S Web of conferences 154, 07010. ICoRES. 2020. Doi:
http://doi.org/10.1051/e3sconf/202015407010.
2. L. ZBARAVSKA, О.CHAIKOVSKA, R.SEMENYSHENA, V.DUHANETS. Interdisciplinary approach to teaching physics to students majoring in agrarian engineering and agronomy/Independent Journal of Management & Production (Ijm&P)
http://www.ijmp.jor.br v. 10, n. 7, Special Edition PDATU 2019, р.р. 645-657.
3. L. ZBARAVSKA, О.CHAIKOVSKA, S.SLOBODYAN, O.DUMANSKIY. Professional competence as a key factor in improving the quality of engineering education. Proceedings of the 1st International Symposium on Intellectual Economics, Management
and Education. Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2019. р.327-330.
4. S. NIKOLAENKO, V. IVANYSHYN, L. ZBARAVSKA, O. BULGAKOVA, M. TORCHUK. Programming of pedagogical technology for formation of professional competence when studying natural and general technical disciplines. 21 st International Scientific Conference «Engineering for rural development proceedings». Volume 21 May 25-27, 2022, рр. 623-630 https://www.tf.llu.lv/conference/ proceedings2022/
5. S. NIKOLAENKO, V. IVANYSHYN, L. ZBARAVSKA, O. BULGAKOVA, M. TORCHUK. Inter-subject relations research in professional studies of future agricultural engineers. 21 st International Scientific Conference «Engineering for rural development proceedings». Volume 21 May 25-27, 2022, рр. 631-637 https://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2022/
6. S. NIKOLAENKO, V. IVANYSHYN, L. ZBARAVSKA, V. SHYNKARUK, O. BULGAKOVA. Integration-lifelong educational space in formation of competent agricultural engineer. 21 st International Scientific Conference «Engineering for rural development proceedings». Volume 21 May 25-27, 2022, рр. 637-644 https://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2022/
7. I.BELOEV, VASILEVA V., BONDAR M., ZBARAVSKA L, SLOBODIAN S. Modernization of the content of the lecture course in physics for training future agricultural engineers. Strategies for Policy in Science and Education. Volume 31, Number 1, 2023. pp.73-84. https://doi.org/10.53656/str2023-1-4-mod.
8. S.NIKOLAENKO, O. BULGAKOVA, L. ZBARAVSKA, I. YASINETSKA, I. DUKULIS, N. SHYNKARUK. Programming of pedagogical technology for formation of professional competence studying special disciplines in agricultural engineering sciences. 22 st International Scientific Conference «Engineering for rural development». Volume 22 May 24-26.2023, рр. 667-673
9. O. BULGAKOVA, L. ZBARAVSKA, S. SLOBODIAN, N. SHYNKARUK, I. DUKULIS. Modernization of content of lecture course in physics to train future agricultural engineers. 22 st International Scientific Conference «Engineering for rural development». Volume 22 May 24-26.2023, рр. 674-682.
10. S. NIKOLAENKO, O. BULGAKOVA, L. ZBARAVSKA, I.YASINETSKA, I.DUKULIS. Development of integrative-transparent educational environment training engineers of agricultural production. 22 st International Scientific Conference «Engineering for rural development». Volume 22 May 24-26.2023, рр. 683-690.
11. O. BULGAKOVA, L. ZBARAVSKA, I. DUKULIS, A. RUCINS. Content of professionally oriented training in course of physics for students of agricultural engineering specialties. 22 st International Scientific Conference «Engineering for rural development». Volume 22 May 24-26.2023, рр. 661-666.
12. S. NIKOLAENKO, O. BULGAKOVA, L. ZBARAVSKA, A. RUCINS, I. DUKULIS. Research on inter-disciplinary links training engineers designers for agricultural machinery at agricultural universities. 22 st International Scientific Conference «Engineering for rural development». Volume 22 May 24-26.2023, рр. 651-660.
13. O. BULGAKOVA, L. ZBARAVSKA S. HRUSHETSKYI, I.DUKULIS. Formation of information-communication competence of future agricultural engineering specialists at agricultural institutions of higher education. 22 st International Scientific Conference «Engineering for rural development». Volume 22 May 24-26.2023, рр. 691-699.

Методична робота:
1. ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б., ТОРЧУК М.В. Фізика. Навчально-методичний комплекс: навчально-методичний посібник для студентів аграрно-технічних закладів України: навч. посібник. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-
2006»., 2021. – 456с.
2. ІВАНИШИН В.В., ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б., ШУТЯК О.В., ТОРЧУК М.В. Практикум з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі»: Навч.-мет. посібник / 4-е видання, перероб і допов.; за ред. В.В. Іванишин та М.П. Супровича. Київ : Кондор, 2023. 336 с.
3. ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., ДЕВІН В.В., ТОРЧУК М.В. Основи систем автоматизованого проектування і розрахунку: методичні рекомендації для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» Кам’янець- Подільський: ПДАТУ, 2020. – 58с. 

4. ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б., ТОРЧУК М.В. Фізика «Електромагнетизм» Методичні вказівки до самостійного опрацювання матеріалу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / укладачі: Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, М.В. Торчук – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020 – 50 с.
5. ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б., ТОРЧУК М.В. Фізика атомного ядра та елементарних частинок Методичні рекомендації до самостійного опрацювання матеріалу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / укладачі: Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, М.В. Торчук – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021 – 60 с.
6. ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б., ТОРЧУК М.В. «Розв’язування фізичних задач з механіки» Методичні рекомендації до самостійного опрацювання матеріалу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / укладачі Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, М.В. Торчук - Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2021 – 66с.
7. ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б., М.В.ТОРЧУК. Біофізика: збірник задач та завдань: навчальний посібник для студентів факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві / укладачі Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, М.В. Торчук - Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022 – 84с.
8. ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б., ТОРЧУК М.В., СУПРОВИЧ М.П. Методичні рекомендації для виконання практичних та лабораторних робіт з дисципліни Фізика розділ: атомна фізика / укладачі Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, М.В. Торчук, Супрович М.П. - Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2023 – 52с.