1367

Супрович Микола Петрович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

: 0977821821
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-6614-8823
Scholar
Scopus
Publons
Orcid

Місце і дата народження:
15 листопада 1958 року в м. Комарно Городоцького району Львівської області.


Освіта:
Вища. У 1975 році закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю "Механізація сільського господарства" та здобув кваліфікацію інженера-механіка.

Кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження економічності та теплонапруженості газового двигуна з різними способами сумішоутворення та згорання» захистив у 1989 році.

В 1992 році присвоєно вчене звання доцента.


Напрями наукових досліджень:

 1. «Розробка системи управління охороною праці сільськогосподарського підприємства»
 2. «Теоретичні основи БЖД» 3. «BoLA і хвороби сільськогосподарських тварин».

Викладає навчальні дисципліни:

«Охорона праці та БЖД», «Охорона праці в галузі та цивільний захист».


Діяльність:

Наукові статті:

 1. СУПРОВИЧ М., ШУТЯК О. Структурний аналіз чисельності пожеж в Україні. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка, сільськогосподарські науки, технічні науки, економічні науки. 2022. Кам’янець-Подільський. Вип.36. С.36-45. https://doi.org/10.37406/2706-9052-2019-2
 1. SUPROVYCH T.M., SALYHA Y.T., SUPROVYCH M.P. [et al] (2022). Genetic Polymorphism of BoLA-DRB3.2 Locus in Ukrainian Cattle Breeds. Cytology and Genetics, 56, 319-330. doi: 10.3103/S0095452 722040089
 2. SUPROVYCH TETIANA, SUPROVYCH MYKOLA, LIGHTER-MOSKALYUK SVITLANA [et al] (2022). Sickness Rate of Service Dogs in Cynological Centers of Ukraine. Scientific Horizons, 25(6), 32-44. doi: 10.48077/scihor. 25(6).2022.32-44
 3. SUPROVYCH, T.M., SUPROVYCH, M.P., MOKHNACHOVA, N.B., BIRIUKOVA, O.D., STROJANOVSKA, L.V., & CHEPURNA, V.A. (2021). Genetic variability and biodiversity of Ukrainian Gray cattle by the BoLA-DRB3 gene. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 12(1), 33-41. https://doi.org/10.15421/022106
 4. SUPROVYCH, T.M., SUPROVYCH, M.P., KOLINCHUK, R.V., KARCHEVSKA, T.M., CHORNYI, I.O., & KOLODIY, V.A. (2020). Association of BoLA-DRB3.2 alleles with fusobacteriosis in cows. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 11(2), 249-254. https://doi.org/10.15421/ 022037
 5. SUPROVYCH, T.M., DYMAN, T.M., SUPROVYCH, M.P., KARCHEVSKA, T.M., KOVAL, T.V., & KOLODIY, V.A. (2018). Population genetic structure of the Ukrainian black-pied dairy breed with the genome BoLA-DRB3. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9(4), 568-577. https://doi.org/10.15421/021885
 6. SUPROVYCH, T.M., SUPROVYCH, M.P., KOVAL, T.V., KARCHEVSKA, T.M., CHEPURNA, V.A., CHORNYI, I.O., & BEREZHANSKYI, A.P. (2018). BoLA-DRB3 gene as a marker of susceptibility and resistance of the Ukrainian black-pied and red-pied dairy breeds to mastitis. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9(3), 363-368. https://doi.org/ 10.15421/021853
 7. SUPROVYCH T.M., SUPROVYCH M.P., BIRIUKOVA O.D. [et al] (2022). BoLA-DRB3 gene as a marker of sensitivity of the white-headed Ukrainian cattle to mastitis. Theoretical and Applied Veterinary Medicine, 10(1). 3-10. doi: 10.32819/2022.10001
 1. T. SUPROVYCH, O. BIRIUKOVA,  M. SUPROVYCH [et al.]   Genetic specificity of the white-headed Ukrainian breed according to the BоLA-DRB3 gene. Proceedings of the national academy of sciences of Belarus. Agrarian series. 2022. Т.60. No1. Р.69–78. https://doi.org/10.29235/ 1817-7204-2022-60-2-69-78
 2. СУПРОВИЧ М.П. Побудова системи управління охороною праці в сільськогосподарському підприємстві. Зб. наук. пр. ПДАТУ: Технічні науки.  Кам'янець-Подільський, 2015. Вип.23. С.73-83.
 3. СУПРОВИЧ М.П., ЗАМОЙСЬКА К.В., РАК А., РУДЬ В. Особливості темпераменту студентів. Кіровоградський ДПУ. Наукові записки. Серія: педагогічні науки. 2016.  Кіровоград. Вип.147. С.128-134.
 4. СУПРОВИЧ М.П. Деякі аспекти теорії ризику. Журнал «Безпека життєдіяльності», №12, 2003. С.6-9.

Методична робота:

 1. ІВАНИШИН В.В., СУПРОВИЧ М.П., ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б., ШУТЯК О.В., ТОРЧУК М.В. Практикум з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі»: Навчально-методичний посібник / 4-е видання, перероб і допов.; за ред. В.В. Іванишин та М.П. Супровича. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2023. 336 с.  
 2. ІВАНИШИН В.В., СУПРОВИЧ М.П., ЗАМОЙСЬКА К.В. [та ін.]. Практикум з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі»: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський. ТОВ «Друк-Сервіс» , 2016. 304 с.
 3. СУПРОВИЧ М.П., ЗАМОЙСЬКА К.В., ЗАМОЙСЬКИЙ С.М. [та ін.]. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник (навчально-методичиний комплекс). Кам’янець-Подільський. ПП «Медобори-2006», 2013. 504 с.
 4. СУПРОВИЧ М.П., ЧЕКМЕНЬОВ В.В, БЕНДЕРА І.М. [та ін.]. Методика дипломного проектування з теплопостачання: навч. посібник для студентів напрямку 6.100101. Кам’янець-Подільський. ФОП Сисин О.В., 2013. 552 с.
 5. СУПРОВИЧ М.П., ЗАМОЙСЬКА К.В., ДУГАНЕЦЬ В.І. [та ін.] Безпека життєдіяльності. Практикум. Кам’янець-Подільський. ПП «Медобори-2006», 2012. 272 с. 
 6. СУПРОВИЧ М.П., БЕНДЕРА І.М., ЛАВРУК В.П. [та ін.]. Проектування технологічних процесів у тваринництві. Навчальний посібник з виконання дипломних проектів з механізації тваринництва на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр». Кам’янець-Подільський. Видавництво «Рута», 2010. 628 с.
 7. СУПРОВИЧ М.П., БУРАКОВА С.О., СУПРОВИЧ Т.М., БЕРКЕЩУК І.С. Дипломне проектування. Розділи з охорони праці: Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: ПП Медобори, 2010. 360 с.

Патент України:

 1. СУПРОВИЧ Т.М., СУПРОВИЧ М.П., ДАНЧУК О.В., СТРОЯНОВСЬКА Л.В. Спосіб виявлення стійкості/ схильності до маститу великої рогатої худоби у ранньому постнатальному онтогенез. Пат. 151429 UA, МПК (2022.01) A61K 39/12 (2006.01) C12N 7/00 C12Q 1/68 (2018.01)  u 2022 00379; заявл. 31.01.2022; опубл. 20.07.2022. Бюл. №29. 4 с.
 2. СУПРОВИЧ Т.М., СУПРОВИЧ М.П., ЧОРНИЙ І.О. Спосіб діагностики некробактеріозу корів.    Пат. 143185 UA, МПК (2020.01) А01К 67/00 G01N 33/554 (2006. 01)  G01N 33/569 (2006. 01)  № u 2020 01760 ; заявл. 13.03.2020 ; опубл. 10.07.2020, Бюл. № 13, 2020 р. 4 с.                
 3. СУПРОВИЧ Т.М., СУПРОВИЧ М.П., РАЗОРЬОНОВА Т.С. Спосіб діагностики маститів у корів. Пат. на корисну модель № 89113 Україна, МПК (2014.01) А01К 67/00. № u2013 13082. заявл. 11.11. 2013 р., опубл. 10.04 2014, Бюл. № 7. 4 с.