640

Супрович Микола Петрович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

: 0977821821
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-6614-8823
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
15 листопада 1958 року в м. Комарно Городоцького району Львівської області.


Освіта:
Вища. У 1975 році закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю "Механізація сільського господарства" та здобув кваліфікацію інженера-механіка.

Кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження економічності та теплонапруженості газового двигуна з різними способами сумішоутворення та згорання» захистив у 1989 році.

В 1992 році присвоєно вчене звання доцента.


Напрями наукових досліджень:

 1. «Розробка системи управління охороною праці сільськогосподарського підприємства»
 2. «Теоретичні основи БЖД» 3. «BoLA і хвороби сільськогосподарських тварин».

Викладає навчальні дисципліни:
 Безпека життєдіяльності.  Основи охорони праці. Охорона праці і галузі.


Діяльність:

Наукові статті:

 1. Супрович Н.П. Оценка экономичности газового двигателя с различными способами сгорания / Н.П.Супрович, Л.М.Соболев // Альтернативные топлива в ДВС: Тез. докл. Всесозн. науч.-техн. конф. 24-27 мая 1988. ? Киров, 1988. – С.186-188.
 2. Супрович М.П. Деякі аспекти теорії ризику / М.П.Супрович // Журнал "Безпека життєдіяльності", № 12, 2003. ? С.6-9.
 3. Супрович Т.М. Поліморфізм алелів гена BoLA-DRB3 на прикладі українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід [Текст] / Т.М.Супрович, М.П.Супрович // Наук. вісн. НУБіП. – К.: 2013. – Вип.188. –Ч.4. ? С.144–152.
 4. Супрович М.П. Побудова системи управління охороною праці в сільськогосподарському підприємстві [Текст] / М.П.Супрович // Зб. наук. пр. ПДАТУ: Технічні науки. ? Кам'янець-Подільський, 2015. ? Вип.23. ? С.73-83.
 5. Супрович Н.П. Особенности трехстадийного процесса сгорания [Текст] / Н.П.Супрович // Motrol commission of motorization and energetics in agriculture (an international journal on operation of farm and agri-food industry machinery). – 2015. – V.17. – №1. ? P.121-127.
 6. Suprovych T. The impact study of antigens class I BOLA-A and alleles gene BOLA-DRB3 MHC system for stability and cows susceptibility to mastitis [Текст] / T. Suprovych, M.Suprovych // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). – Warszawa, 2015.– № 2 (3). ? P.94-98.
 7. Особливості темпераменту студентів [Текст] / М.П.Супрович, К.В.Замойська, А.Рак, В.Рудь // Кіровоградський ДПУ. Наукові записки. Серія: педагогічні науки. – 2016. – Кіровоград. – Вип.147. ? С.128-134.

Методична робота:

 1. Супрович М.П. Безпека життєдіяльності. Практикум / М.П.Супрович, Д.В.Сенюк, К.В.Замойська. ? Київ, Кондор. ? 2007. ? 164 с.
 2. Супрович М.П. Особливості викладання дисципліни «Основи охорони праці» та «Охорона праці вгалузі» для студентів різних спеціальностей / / М.П.Супрович, А.М.Марущак, М.А.Тиш // Наука і методика: Збірник наук.-мет. праць. –К.: Аграрна освіта, 2008. – Вип. 16. ? С.58-64.
 3. Дипломне проектування. Розділи з охорони праці: [Навчальний посібник] / С.О.Буракова, М.П. Супрович, І.С.Беркещук [та інш.]. ? Кам'янець-Подільський: ПП Медобори, 2010. ? 360 с.
 4. Проектування технологічних процесів у тваринництві. Навчальний посібник з виконання дипломних проектів з механізації тваринництва на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр» [Текст] / І.М.Бендера, В.П.Лаврук, М.П.Супрович [та інш.]. ? Кам'янець-Подільський: Видавництво «Рута», 2010. ? 628 с.
 5. Супрович М.П. Про користь комп'ютера і мікропрограм в учбовому процесі [Текст] / М.П.Супрович // Матеріали ІХ Всеукр. наук.-мет. конф. «Проблеми підготовки фахівців аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної освіти» Зб. наук. праць. – Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г, 2012. ? С.229-233.
 6. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник (навчально-методичний комплекс) [Текст] / К.В.Замойська, С.М.Замойський, М.П.Супрович [та інш.]. ? Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2013. ? 504 с.
 7. Практикум з дисциплін "Основи охорони праці", "Охорона праці в галузі" : навчальний посібник [Текст] / В.В.Іванишин, М.П.Супрович, К.В.Замойська [та інш.]. ? Кам'янець-Подільський: ТзОВ «Друк-сервіс», 2016. ? 305 с.

Патент України:

 1. Супрович Т.М., Супрович М.П., Разорьонова Т.С. Спосіб діагностики маститів у корів. Пат. на корисну модель № 89113 Україна, МПК (2014.01) А01К 67/00. – № u2013 13082. – заявл. 11.11. 2013 р., опубл. 10.04 2014, Бюл. № 7. – 4 с.