1235

Семенишина Ірина Віталіївна

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

: (03849)68-3-23
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-9300-8914
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
13 липня 1974 року в м. Хмельницькому.


Освіта:
Повна вища. У 1996 році закінчила фізико-математичний факультет Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету ім. В.П. Затонського (тепер Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) за спеціальністю «Математика та основи інформатики» та здобула кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики.

У 2017 році закінчила Подільський державний аграрно-технічний університет спеціальність «Агроінженерія» за освітньою програмою «Механізація сільського господарства».

Кандидатську дисертацію на тему «Напівінваріантні многовиди та періодичні розв'язки вироджених різницевих рівнянь в банахових просторах » захистила 18 листопада 2005року за спеціальністю 01.01.02. «Диференціальні рівняння».

В квітні 2008 року присвоєно вчене звання доцента кафедри математичних дисциплін.


Викладає навчальні дисципліни:
«Вища математика», «Математика для економістів», «Прикладна математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Економетрика», «Економіко-математичні методи та моделі».


Діяльність:

 • З вересня 1996 року по серпень 1998 року вчитель математики та інформатики в Кам'янець-Подільському ліцеї № 18;
 • З вересня 1998 року по жовтень 2004 року асистент кафедри вищої математики Подільської державної агарно-технічної академії;
 • З листопада 2004 року по березень 2008 року асистент кафедри математичних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • З квітня 2008 року по серпень 2011 року доцент кафедри математичних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • З вересня 2011 року по серпень 2014 року доцент кафедри математичних дисциплін і моделювання Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • З вересня 2014 року по травень 2015 року завідувач кафедри математичних дисциплін і моделювання Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • З травня 2015 року по серпень 2017 року доцент кафедри фізико-математичних та загальнотехнічних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • З вересня 2017 року по серпень 2019 року доцент кафедри математичних дисциплін і моделювання Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2019 року доцент кафедри математичних дисциплін, інформатики і моделювання
 • З вересня 2021 року– доцент кафедри математики, інформатики та академічного письма Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові праці:

 1. Correlation method for operative detection of recurrent states [Текст] / I. Semenyshyna, B.Pospelov, V. Andronov, E. Rybka, K. Karpets, O. Pirohov, R. Kapitan, A. Promska, O Horbov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774. 2019 р. Vol 6, No4 (102)р. 39-46. (Scopus).
 2. A method to form control over queuing systems taking into consideration the probabilistic character of demand [Текст] / Semenyshyna I, Lutsenko I, Dmytriiev I, Avanesova N, Rozhneyko Zh, Danileyko O. A // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774. Т. 4/1. 2019 р.р. 75-81. (Scopus).
 3. Development of the method for structural-parametric optimization in order to improve the efficiency of transition processes in periodic systems [Текст] / I. Semenyshyna, Y. Haibura, I. Mushenyk, I Sklyarenko V Kononets. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774. Т. 4/94. 2018 р.р. 29-36. (Scopus).
 4. Впровадження інноваційних методів в освітнє середовище закладів вищої освіти [Текст] / Семенишина І.В., Марчук Н.А. // Сучасний рух науки VIII міжнарод. наук.-практ. інтернет конф. м. Дніпро. - 2019.- С. 492-496.
 5. Прогнозування потенціалу професійної діяльності інженерів-енергетиків АПК [Текст] / Семенишина І.В., Гарасимчук І.Д. // Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць III міжнарод. наук.-метод. конф. Ч.2. (4 жовтня 2019 р.,ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). - Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., - 2019.- С. 67-70.
 6. Електронний підручник, як інноваційний підхід в освіті при підготовці фахівця [Текст] / Семенишина І.В. // Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць III міжнарод. наук.-метод. конф. Ч.2. (4 жовтня 2019 р.,ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). – Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В.,       - 2019.- С. 141-143.
 7. Організація самостійної роботи у підготовці майбутніх фахівців аграрної сфери [Текст] / Семенишина І.В. // Матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції «Аграрна наука та освіта в умовах евроінтеграції» Кам'янець-Подільський: - 2019. - С. 339-341.
 8. Аналіз ефективності використання сучасних комп'ютерних технологій навчання математики у закладах вищої освіти [Текст] / Семенишина І.В., Гарасимчук І.Д.// Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць.- Переяслав-Хмельницький, - 2019 .- Вип.44, - C 238-241.
 9. Continuous professional development of teachers: European context of Ukrainian transformations [Текст] / Семенишина І.В., Роляк А.О. // Young Scientist.-6(58). Херсон: видавництво «Молодий вчений».-2018.- С.338-341.
 10. Можливості застосування електронних систем для підвищення імунітету тварин [Текст] / Семенишина І.В., Гарасимчук І.Д., Панцир Ю.І.// Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнарод. наук.-практ. конф. Ч.2. (20-22 березня 2018 р., м. Кам'янець-Подільський).- Тернопіль: Крок, - 2018.- С. 276-278.
 11. До питання формування професійних компетентностей засобами математичних дисциплін [Текст] / Семенишина І.В. // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції»/ Кам'янець-Подільський: - 2018. - С. 339-341.
 12. Potential of Soybean Straw in Ukraine and Solid Befoul Production [Текст] / Semenyshyna I, Khomina V., Trach I., Koberniuk O // Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation: Krynica. - 2018.- С. 163-170.
 13. Modeling and calculating the double channel helio-collector for drying agricultural plant materials [Текст] / Семенишина І.В., Котов Б.І., Панцир Ю.І., Гарасимчук І.Д., Потапський П.В., Гуцол Т.Д.// Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation: Krynica. - 2018.- С. 193-198.
 14. Новий підкопуючий робочій орган для коренебульбозбиральних машин [Текст] / Семенишина І.В., Грушецький С.М., Збаравська Л.Ю., Скоробогатов Д.В // Міжнародний науковий журнал «Подільський вісник:сільське господарство, техніка, економіка». Вип.27., Кам'янець-Подільський, - 2017.-C. 133-140.
 15. Покращення якості поверхневого обробітку ґрунту ротаційним розпушувачем [Текст] / Семенишина І.В., Замойський С.М., Замойська К.В. // Збірник наукових праць міжнародної наукової конференції присвяченої 117 річниці від дня народження академіка П.М. Василенка / Кам'янець-Подільський: - 2017. - С. 103-106.
 16. Аналіз конструктивно технологічних схем підкопуючих робочих органів коренебульбозбиральних машин [Текст] / Семенишина І.В., Грушецький С.М., Збаравська Л.Ю. // Збірник наукових праць міжнародної наукової конференції присвяченої 117 річниці від дня народження академіка П.М. Василенка/ Кам'янець-Подільський: - 2017. - С. 63-66.
 17. Сучасні педагогічні підходи до організації самостійної роботи студентів у вищій школі [Текст] / Семенишина І.В. // Збірнику накових праць «Наука і суспільство» Прешовского університету. Univerzitna Kniznica. – 2017. - С. 204-209.
 18. Радіо-імпульсна електромагнітна біотехнологія та електронні системи знищення шкідників кореневої системи рослин [Текст] / Семенишина І.В., Козак О.В., Вильчинская Д.В.// Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта Поділля» Подільського державного аграрно-технічного університету/ Кам'янець-Подільський: - 2017. – Ч 2. - С. 46-48.
 19. Взаємодія системи у вигляді блоку двигун внутрішнього згорання – лінійний генератор [Текст] / Семенишина І.В., Козак О.В. // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії » Харків. - 2017, - С. 9-15.
 20. Впровадження електронного підручника як ефективного засобу підвищення якості освіти [Текст] / Семенишина І.В., Козак О.В.// Професійно-прикладні дидактики. Міжнародний науковий журнал. / Кам'янець-Подільський: - 2017.– Вип. 3. - С. 229-238.
 21. Didactic formation principles of the profession competence when teaching natural sciences and mathematics in the higher educational institutions [Текст] / Semenyshyna I, Semenyshena R // Central European Journal for Science and Research. Pedagogika Psychologie A Sociologie. №17. - 2016. - P. 30-35.
 22. Роль дисциплін математичного циклу у підвищенні рівня якості професійної підготовки фахівців [Текст] / Семенишина І.В. // Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб наук праць.- Переяслав-Хмельницький, - 2016.- Вип.18, - С. 203-205.
 23. Тестування з вищої математики як засіб оцінки знань та вмінь студентів [Текст] / Семенишина І.В. // Матеріали Всеукраїнської наук.-практич. інтернет-конф.: «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці», Вінниця, ВНАУ. - 2016. - С. 273-281.
 24. Анализ процесса воздействия электромагнитных импульсных сигналов на биологических вредителей находящихся в почве [Текст] / Семенишина І.В., Козак О.В., Гордийчук И.И., Вильчинская Д.В.// MOTROL. Commission of Motorization and energetics in agriculture.–2015, Vol. 17, No. 1.–С. 45 – 50.
 25. Аналіз теплових характеристик лавинно-прольотного діода в режимі коротких імпульсів [Текст] / Семенишина І.В., Козак О.В., Герасимов П.В, Вильчинская Д. В.// Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Серія технічні науки. / Кам'янець-Подільський: - 2016. – Вип. 24. - С. 159-164.
 26. Тестування з вищої математики як провідний метод діагностики знань студентів [Текст] / Семенишина І.В, .Козак О.В.// Професійно-прикладні дидактики. Міжнародний науковий журнал. / Кам'янець-Подільський: - 2016. – Вип. 2. - С.149-156.
 27. Умови ефективного використання компютерних технологій у формуванні сучасного студента [Текст] / Семенишина І.В. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективт інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції», Кам'янець-Подільський 2015.
 28. Умови ефективного використання компютерних технологій навчання математики у вищому навчальному закладі [Текст] / Семенишина І.В., Гарасимчук І.Д.// Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. / Кам'янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т імені Івана Огієнка. - 2015.– Вип. 21. - С. 243-254.
 29. Особливості впроваддення комп'ютерної техніки на заняттях математики у вищому навчальному закладі [Текст] / Семенишина І.В., Ткачук А.М.// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні науково-практичні проблеми математики у вищий школі», Київ НУХ. - 2015.- С. 190-193.
 30. Importance of Lyapunov's function for the existence of invariant sets of systems of differential and corresponding difference eguations [Текст] / Семенишина І.В., Ткачук А.М.// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні науково-практичні проблеми математики у вищий школі», Київ НУХТ. - 2015. - С.124-127.
 31. Тестові методи оцінювання успішності й здібностей студентів вищих навчальних заклалів [Текст] / Семенишина І.В. //«Розвиток сучасної освіти: теорія, практика і інновації»: зб. мат. між. наук-прак. конф.Київ, 14-16 травня 2015р.-К: Міленіум. - 2015. - С.132-137.
 32.  Самостійна робота, як важливий резерв підвищення ефективності підготовки спеціалістів [Текст] / Семенишина І.В. // Збірник наукових праць «Аграрна освіта» Вип 1.- Камянець-Подільський. - 2015, - С.89-93.
 33. Роль і місце комп'ютерної техніки у навчанні математики у вищому навчальному закладі [Текст] / Семенишина І.В. // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 листопада 2014р) «Наука в інформаційному просторі» , Дніпропетровськ. - 2014. - С. 38-41.
 34. Роль математичної освіти у підвищенні рівня якості професійної підготовки [Текст] / Семенишина І.В., Громик А.П // Матеріали Х Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв в навчальних закладах вищої та прфесійної освіти», Кам'янець-Подільський. – 2014. - С.134-136.
 35. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців при викладанні математичних дисциплін у вищих навчальних закладах [Текст] / Семенишина І.В., Конет І.М., Громик А.П // Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю: збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. – Кам'янець-Подільський : Аксіома. - 2013. – С. 165-166.
 36. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців при викладанні математичних дисциплін у вищих навчальних закладах [Текст] / Семенишина І.В., Конет І.М., Громик А.П // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. / Кам'янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т імені Івана Огієнка. - 2013. – Вип. 19. - С. 212-216.
 37. Професійна компетентність при викладанні дисциплін математичного циклу у вищих навчальних закладах [Текст] / Семенишина І.В. // Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні науково-методичні проблеми у вищий школі»: матеріали конференції. Київ НУХТ. - 2013. - С.126.
 38. Про обмежені розв'язки диференціально-різницевих рівнянь з різнознаковими відхиленнями аргументу в просторі обмежених числових послідовностей [Текст] / Семенишина І.В.// Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Д.І. Мартинюка, Кам'янець-Подільскького національний університет ім. І. Огієнка. – 2012. - С.54.
 39. До питання гладкості інваріантних торів нелінійних систем різницевих рівнянь, визначених у банахових просторах обмежених числових послідовностей [Текст] / Семенишина І.В.Теплінський Ю.В.// Міжнародна конференція. Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці. - 2012, - С.257 .
 40. Роль і місце математичних дисциплін у формуванні професійних компетентностей аграрників [Текст] / Семенишина І.В. // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Кам'янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - 2012. – Вип. 5. – C. 112-121.
 41. Поведение инвариантного множества при малых возмущениях систем разностных уравнений [Текст] / Семенишина І.В., Ткачук А.М // Международная конференция «Диференциальные уравнения смежные вопросы», посвященной И.Т. Петровскому, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. материали конференции. – 2011. - С. 364-365.
 42. Прикладна спрямованість навчання математики у формуванні професійної компетентності майбутніх аграріїв [Текст] / Семенишина І.В.// Всеукраїнська науково-методична конференція:матеріали конференції. – Херсон. - 2011. – С.140-148.
 43. Деякі шляхи реалізації прикладної спрямованості навчання математики при підготовці військових спеціалістів вищої кваліфікації [Текст] / Семенишина І.В.// Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Вип. 9, у 5-ти т.– Кам'янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т імені Івана Огієнка. - 2010.–Т.2–С.112 -116.
 44. Асімтотична еквівалентність імпульсних систем [Текст] / Семенишина І.В., Ткачук А.М.// Матеріали літньої математичної школи пам'яті В.А. Плотнікова, Одеса.-2010.-С.136.
 45. Про гладкість інваріантного тору зліченної системи різницевих рівнянь у просторі обмежених числових послідовностей [Текст] / Семенишина І.В., Марчук Н.А // Дванадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука: матеріали конференції. – К. Задруга. - 2009. – Т. 1. – С. 190.
 46. Деякі шляхи реалізації прикладної спрямованості навчання математики у вищому навчальному закладі аграрно-технічної освіти [Текст] / Семенишина І.В, Понеділок В.Ф.// Всеукраїнська науково-методична конференція: матеріали конференції.- Суми. - 2009р. - С.130-132.
 47. Метод укорочення у побудові періодичних розв'язків різницевих рівнянь другого порядку в просторі обмежених числових послідовностей [Текст] / Семенишина І.В. //Крайові задачі для диференціальних рівнянь: зб. наук. пр. / Міністерство освіти і науки України, Чернівецький нац. ун‑т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут. 2009. – Вип. 18. – С. 158-159.
 48. Про гладкість інваріантного тору зліченної системи  рівнянь у просторі обмежених числових послідовностей [Текст] / Семенишина І.В.// Крайові задачі для диференціаль-них рівнянь: зб. наук. пр., Міністерство освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут - 2008. – Вип. 17. – С. 196-198.
 49. Про продовження «вліво» розв'язків вироджених різницевих рівнянь у банаховому просторі [Текст] / Семенишина І.В. // Міжнародна наукова конференція «Боголюбовські читання,2008» :матеріали конференції. Мелітополь. - 2008р. - С. 154.
 50. Зліченноточкові крайові задачі для диференціальних рівнянь у банаховому просторі обмежених числових послідовностей [Текст] / Семенишина І.В., Теплінський Ю.В., Недокіс В.А // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: зб. наук. пр., Міністерство освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут. - 2007. – Вип. 15. – С. 262-286.
 51. Про періодичні розв'язки різницевих рівнянь у банахових просторах [Текст] / Семенишина І.В., Теплінський Ю.В.// Міжнародна наукова конференція ''Диференціальні рівняння та їх застосування'':матеріали конференції.- Чернівці. – 2006.- С.168.
 52. Про періодичні розв'язки різницевих рівнянь з періодичними коефіцієнтами у банахових просторах [Текст] / Семенишина І.В., Теплінський Ю.В., Марчук Н. А.// Крайові задачі для диференціальних рівнянь: зб. наук. пр., Міністерство освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут. - 2006. – Вип. 14. – С. 210-227.
 53. Про задачу Коші для вироджених різницевих рівнянь  порядку в банаховому просторі [Текст] / Семенишина І.В. // Всеукраїнська наукова конференція «Нелінійні проблеми аналізу». – Івано-Франківськ. – 2005. – С. 142.
 54. Напівінваріантні многовиди вироджених різницевих рівнянь у банахових просторах [Текст] / Семенишина І.В. // Міжнародна наукова конференція «Інтегральні рівняння та їх застосування».- Одеса.- 2005. – С. 82.
 55. Напівінваріантні многовиди та періодичні розв'язки вироджених різницевих рівнянь у банахових просторах [Текст] / Семенишина І.В. Теплінський Ю.В.// Десята Міжнародна наукова конференція Імені академіка М. Кравчука. - Київ. - 2004. – С. 525.
 56. Напівінваріантні многовиди вироджених нелінійних різницевих рівнянь у просторі m [Текст] / Семенишина І.В., Теплінський Ю.В. // Третя Всеукраїнської наукової конференції «Нелінійні проблеми аналізу». – Івано-Франківськ. – 2003. – С. 102.
 57. Про задачу Коші для вироджених різницевих рівнянь m-го порядку в банаховому просторі [Текст] / Семенишина І.В., Теплінський Ю.В.// Укр. мат.журн. - 2003.-Вип. 55, № 8. - С.1127-1137.
 58. Про існування гладкого обмеженого напівінваріантного  многовиду виродженої нелінійної системи рівнянь у просторі m [Текст] / Семенишина І.В., Самойленко А.М., Теплінський Ю.В.// Нелінійні коливання. - 2003.-Вип. 6, №3. - С.378-400.
 59. Про задачу Коші для вироджених різницевих рівнянь у банаховому просторі [Текст] / Семенишина І.В. // Доповіді НАН України. Математика, природознавство, технічні науки. – 2003. – № 9. – С. 50-54.
 60. Про задачу Коші для вироджених різницевих рівнянь у банаховому просторі [Текст] / Семенишина І.В.// Теорія еволюційних рівнянь. Міжнародна конференція. П'яті Боголюбовські читання: тези доп. – Кам'янець-Подільський: Абетка - НОВА, - 2002. – С. 154.
 61. Про періодичні розв'язки різницевих рівнянь другого порядку в просторі обмежених числових послідовностей [Текст] / Семенишина І.В.// Зб. наук. пр. Кам'янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Серія фізико-математична (математика). – Кам'янець-Подільський :  Кам.-Под. держ. пед. ун-т. - 2002. – Вип. 6. – С. 123-128.
 62. On finding periodic solutions of second order difference equations in a banach space [Текст] / Semenyshyna I. V., Teplinsky Yu. V. // Nonlinear oscillations.-2001.- 4, № 3. – Р.405-421.
 63. Про відшукання періодичних розв'язків різницевих рівнянь другого порядку в банаховому просторі [Текст] / Семенишина І.В. // Труды X Международного симпозиума «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики». -Херсон. - 2001. – С.313-317.
 64. Про відшукання періодичних розв'язків різницевих рівнянь у банаховому просторі [Текст] / Семенишина І.В., Теплінський Ю.В. // Міжнародна наукова конференція «Нові підходи до розв'язування диференціальних рівнянь»: тези доп. - Дрогобич. - 2001.- С. 142.
 65. Про задачу Коші для вироджених різницевих рівнянь у банаховому просторі [Текст] / Семенишина І.В., Теплінський Ю.В. // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: зб. наук. пр. – Чернівці : Прут. - 2001. – Вип. 7. – С.322-333.
 66. О периодических решениях разностных уравнений в бесконечномерных пространствах [Текст] / Семенишина І.В., Теплінський Ю.В.// Нелінійні коливання. – 2000.-3, № 3.- С.414-430.
 67. Про періодичні розв'язки різницевих рівнянь другого порядку в банаховому просторі [Текст] / Семенишина І.В.// Зб. наук. пр. Кам'янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Серія фізико-математична (математика). – Кам'янець-Подільський :  Кам.-Под. держ. пед. ун-т. - 2000. – Вип. 5. – С. 106-111.
 68. О периодических решениях разностных уравнений в банаховых пространствах [Текст] / Семенишина І.В. // Восьма Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука: матеріали конференції. К., - 2000. – С. 357. (11-14 травня 2000 року).
 69. Краевые задачи для разностных и дифференциальных уравнений в бесконечномерных пространствах[Текст] / Семенишина І.В., Теплінський Ю.В.// Международная научная  конференция «Проблемы дифференциальных уравнений, анализа и алгебры»: тези доп. Актобе. - 1999. – С.62.
 70.  Khomina V., Trach I., Semenyshyna I., Kobernik O., Mudryk K., Jewiarz M., Wrobel M., Styks J. Potential of Soybean Straw in Ukraine and Solid Biofuel Production. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, 163-170, 2020.
 71. Mushenyk I., Semenyshyna I.  THE FORMATION OF AN EFFECTIVE SYSTEM OF MANAGEMENT FOR THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTS OF HIGH VALUE AGRICULTURAL ENTERPRISES «Almanahul SWorld», Issue   № 4,  April  2020, Moldova  ISSN 2663-5720 р. 126- 130.
 72. Mushenyk I., Semenyshyna I.  PROBLEMS AND PROSPECTS OF INSURANCE DEVELOPMENT IN AGRICULTURE.   THEORETICAL AND SCIENTIFIC APPROACHES TO THE PROBLEMS OF MODERN ECONOMY:  Monography //Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. Pp. 88-93 ISBN - 978-1-64871-915-8   DOI -  10.46299/isg.2020.MONO.ECON.I
 73. Семенишина І.В. Проблема формування математичних компетентностей під час навчання в закладах вищої освіти. Матеріали VII Міжнародна-науково практична конференція PERSPECTIVES OF WORLD SCIENCE AND EDUCATION. OSAKA. Japan. 2020.- С.607-612.
 74. Семенишина І.В., Грушецький С.М. Механико-математическое моделирование технологических процессов картофелеуборочных машин. Abstracts of VIII International Scientific and Practical conference «SCIENTIFIC ACHIEMENTS OF MODERN SOCIENY»: Liverpool, United Kingdom 2020.-С. 339-347. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SERTIFIKAT-ANGLIYA-24-26.06.20.png?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=zhmajl_LIVERPUL_&utm_content=79745945
 75. Семенишина І.В. , Мушеник І.М. Переваги використання електронного підручника у підготовці майбутніх фахівців. Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції «IMPACT OF MODERNITY ON SCIENCE AND PRACTICE »Edmonton, Canada. 2020.- С. 597-601.
 76. Семенишина І.В, Мушеник І.М. Використання технологій компетентнісного підходу при викладанні математичних дисциплін. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: Проблеми та перспективи розвитку»: Зб наук праць.- Переяслав, 2020 .- Вип.59, C 73-75.
 77. Семенишина І.В., Мушеник І.М. Використання інформаційних технологій в управлінні екологічною безпекою. Менеджмент, фінанси та аудит: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку. Збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. Одеса. 2020. С.  88-92.
 78. Тryhuba I., Ivanyshyn O., Chaban V., Horobchenko O., Zaika O., Semenyshyna I. Peculiarities of Implementation of configuration Control Processes of Integrated and innovative Projects of Logistics System Creation / Inna Тryhuba, Olexandr Ivanyshyn, Vitalii Chaban, Oksana Horobchenko, Olena Zaika, Iryna Semenyshyna // Independent Journal of Management & Production. – N. 12(3). – P. s335-s348. 
 79. Basyuk D., Levytska I., Ivchenko L., Semenyshyna I., Koliadenko S.Optimization of the menu for institutions of restaurant industry based onmathematical modeling methods / D. Basyuk, I. Levytska, L. Ivchenko, I.Semenyshyna, S. Koliadenko // Intellectual Economics 2020.-Vol. 14,No 1.-P.130-143
 80. Andriushenko K., Rozhko O., Tepliuk M., Semenyshyna I., Kartashov E.,Liezina A. Digital literacy development trends in the professional environment /K. Andriushenko, O. Rozhko, M. Tepliuk, I. Semenyshyna, E. Kartashov, A.Liezina //International Journal of Learning, Teaching and Educational Research.July 2020. -Vol. 19, No 7.-P.55-79.
 81. Semenyshyna I., Mushenyk I. Introduction of an electronic textbook into the educationenvironment / I. Semenyshyna, I. Mushenyk //Modern education, training and upbringing:collective monograph. – International Science Group. – Boston: PRIMEDIA eLaunch, 2021. p.178-188.
 82. Семенишина Ірина. Самостійна робота здобувачів вищої освіти та методи активізації [Текст] /Ірина Семенишина// Наука XXI ст.: виклики та перспективи. Том 1. Суспільні науки: колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред. : В.В. Іванишина. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2021. – C. 231-242.
 83. Онисько А.І., Семенишина І.В., Крупський Я.В. Застосування нових програмних продуктів в управлінні проектами [Текст] /А.І. Онисько, І.В. Семенишина, Я.В.Крупський Я.В//Між. Наук-тех. журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах» // 2020, №1(65). Хмельницький. С. 88-97.
 84. Демченко В., Семенишина І.,Ємельянова Є. Психологічні особливості діяльності викладача ЗВО в процесі навчання іноземних студентів [Текст]/ В. Демченко, І. Семенишина, Є. Ємельянова // Social Work and Education. Vol.8, No.1. Termopil-Aberdeen, 2021. Pp.90-105
 85. Семенишина І.В., Білик Т.Л. Роль дистанційного навчання в системі вищої освіти Украйни [Текст] / І.В. Семенишина, Т.Л. Білик // Матеріали Ist International scientific and practical conference "TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE"(September 21-24, 2020). Frankfurt am Main. Germany 2020. P. 271-275.
 86. Семенишина І. Впровадження дистанційного навчання – вимога сучасності [Текст] / І.Семенишина // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Інноваційний потенціал сучасної науки». Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. С.437-441
 87. Mushenyk Iryna, Semenyshyna Iryna. Methodological aspects of financial status assessment as a basis for effective management of agricultural enterprise. / Iryna Mushenyk, Iryna Semenyshyna //Approved by the Editorial Board for publication in the journal: "Modern engineering and innovative technologies", Germany, issue №16. April, 2021. p. 44-50.

Навчальні посібники: 

 1. Практичні заняття з теорії ймовірностей і математичної статистики [Текст] : навч. посіб. / Понеділок В.Ф., Марчук Н.А., Семенишина І.В. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2007. – 160с.
 2. Практичні заняття з вищої математики. Частина 1 [Текст] : навч. посіб. / Понеділок В.Ф., Марчук Н.А., Семенишина І.В. - Кам'янець-Подільський «Каліграф», 2011. – 230с.
 3. Практичні заняття з вищої математики. Частина 2. Текст] : навч. посіб. / Понеділок В.Ф., Марчук Н.А., Семенишина І.В. - Кам'янець-Подільський «Каліграф», 2012. – 210с.

Методичні рекомендації:

 1. Диференціальне числення функції однієї та кількох змінних [Текст] : метод. рекомендації / Понеділок В.Ф., Семенишина І.В., Марчук Н.А., Юрчик А.І. Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. – 120с.
 2. Інтегральне числення функції однієї та кількох змінних [Текст] : метод. рекомендації / Понеділок В.Ф., Семенишина І.В., Марчук Н.А., Юрчик А.І. Кам'янець-Подільський: Абетка, 2004. – 120с.
 3. Числові, степеневі і тригонометричні ряди [Текст] : метод. рекомендації / Понеділок В.Ф., Семенишина І.В., Марчук Н.А. Кам'янець-Подільський: Абетка, 2005. – 72с.
 4. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Економетрика» для студентів економічних спеціальностей. Ч. 1. [Текст] : метод. рекомендації / Калинюк А.М., Семенишина І.В., Громик А.П., Марчук Н.А., Мозолюк А.І. Кам'янець-Подільський, ПДАТУ. 2016. – 26с.
 5. Основи лінійного програмування. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Економіко-математичні методи і моделі (Оптимізаційні методи і моделі)» для студентів економічних спеціальностей. Ч. 1 [Текст] : метод. рекомендації / Калинюк А.М., Семенишина І.В., Громик А.П., Марчук Н.А., Мозолюк А.І. Кам'янець-Подільський, ПДАТУ. 2016. – 38с.
 6. Елементи лінійної алгебри: методичні рекомендації з вивчення курсу, приклади розв'язування задач і завдання для самостійного виконання для студентів економічних спеціальностей [Текст] : метод. рекомендації / Мозолюк А.І., Семенишина І.В., Марчук Н.А., Громик А.П. Кам'янець-Подільський, ПДАТУ. 2017. – 52с.
 7. Основи аналітичної геометрії. Частина 1 [Текст] : методичні рекомендації з вивчення курсу, приклади розв'язування задач і завдання для самостійного виконання для студентів економічних спеціальностей. / Мозолюк А.І., Семенишина І.В., Марчук Н.А., Громик А.П. Кам'янець-Подільський, ПДАТУ. 2017. – 24с.
 8. Методи наближених обчислень: методичні рекомендації з вивчення курсу [Текст] : метод. рекомендації / Громик А.П.,Семенишина І.В., Михайлова Л.М., Мозолюк А.І., Марчук Н.А., Калинюк А.М. Кам'янець-Подільський, ПДАТУ. 2017. – 44с.
 9. Інтегральне числення функції однієї та кількох змінних [Текст] : метод. рекомендації / Семенишина І.В., Марчук Н.А. Кам'янець-Подільський, ПДАТУ. 2019. – 120с.
 10. Практичні заняття з прикладної математики [Текст] : метод. рекомендації / Семенишина І.В., Марчук Н.А. Кам'янець-Подільський, ПДАТУ. 2019. – 113с.
 11. Основи лінійної та векторної алгебри[Текст] : метод. рекомендації / Семенишина І.В., Марчук Н.А. Кам'янець-Подільський, ПДАТУ. 2019.
 12.  Диференціальне числення функції однієї та кількох змінних. [Текст] методичні рекомендації / І.В. Семенишина, Н.А. Марчук, -Кам'янець-Подільський, ПДАТУ,2020.с.204.
 13. Інформаційні технології: тестові завдання діагностики знань здобувачів вищої освіти/ І.В. Семенишина, І.М.Мушеник, -Кам'янець-Подільський, ПДАТУ,2020.с.50.
 14.  Теорія ймовірностей. [Текст] методичні рекомендації /
  І.В. Семенишина , Н.А. Марчук,.– Кам'янець-Подільський, ПДАТУ,2021.с.246
 15. Комп'ютерне моделювання складних економічних процесів/ І.В. Семенишина, І.М.Мушеник, -Кам'янець-Подільський, ПДАТУ,2021.с.26.