1757

Семенишина Ірина Віталіївна

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

: (03849)68-3-23
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-9300-8914
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
13 липня 1974 року в м. Хмельницькому.


Освіта:
Повна вища. У 1996 році закінчила фізико-математичний факультет Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету ім. В.П. Затонського (тепер Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) за спеціальністю «Математика та основи інформатики» та здобула кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики.

У 2017 році закінчила Подільський державний аграрно-технічний університет спеціальність «Агроінженерія» за освітньою програмою «Механізація сільського господарства».

Кандидатську дисертацію на тему «Напівінваріантні многовиди та періодичні розв'язки вироджених різницевих рівнянь в банахових просторах » захистила 18 листопада 2005року за спеціальністю 01.01.02. «Диференціальні рівняння».

В квітні 2008 року присвоєно вчене звання доцента кафедри математичних дисциплін.


Викладає навчальні дисципліни:
«Вища математика», «Прикладна математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Математичні методи та моделі», «Дослідження операцій в транспортних системах».


Діяльність:

 • З вересня 1996 року по серпень 1998 року вчитель математики та інформатики в Кам'янець-Подільському ліцеї № 18;
 • З вересня 1998 року по жовтень 2004 року асистент кафедри вищої математики Подільської державної агарно-технічної академії;
 • З листопада 2004 року по березень 2008 року асистент кафедри математичних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • З квітня 2008 року по серпень 2011 року доцент кафедри математичних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • З вересня 2011 року по серпень 2014 року доцент кафедри математичних дисциплін і моделювання Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • З вересня 2014 року по травень 2015 року завідувач кафедри математичних дисциплін і моделювання Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • З травня 2015 року по серпень 2017 року доцент кафедри фізико-математичних та загальнотехнічних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • З вересня 2017 року по серпень 2019 року доцент кафедри математичних дисциплін і моделювання Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2019 року доцент кафедри математичних дисциплін, інформатики і моделювання
 • З вересня 2021 року– доцент кафедри математики, інформатики та академічного письма Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
 • З вересня 2023р. доцент кафедри інформаційних технологій, фізико-математичних та безпекових дисциплін.

Наукові праці:

 1. SEMENYSHYNA I., HAIBURA Y., MUSHENYK I., SKLYARENKO I., KONONETS V. Development of the method for structural-parametric optimization in order to improve the efficiency of transition processes in periodic systems [Текст] / I. Semenyshyna, Y. Haibura, I. Mushenyk, I. Sklyarenko V. Kononets. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774. Т. 4/94. 2018 р.р. 29-36. (Scopus).
 2. SEMENYSHYNA I., POSPELOV B.,. ANDRONOV V., RYBKA E.,. KARPETS K,. PIROHOV O., KAPITAN R., PROMSKA A., HORBOV O. Correlation method for operative detection of recurrent states [Текст] / Semenyshyna, B. Pospelov, V. Andronov, E. Rybka, K. Karpets, O. Pirohov, R. Kapitan, A. Promska, O. Horbov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774. 2019 р. Vol 6, No4 (102)р. 39-46. (Scopus).
 3. SEMENYSHYNA I., LUTSENKO I., DMYTRIIEV I., AVANESOVA N., ROZHNEYKO ZH., DANILEYKO O. A method to form control over queuing systems taking into consideration the probabilistic character of demand. [Текст] / I. Semenyshyna, I. Lutsenko, I. Dmytriiev, N. Avanesova, Zh. Rozhneyko, O. Danileyko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774. Т. 4/1. 2019 р.р. 75-81. (Scopus).
 4. KHOMINA V,. TRACH I,. SEMENYSHYNA I,. KOBERNIK O., MUDRYK K,. JEWIARZ M,. WROBEL M, STYKS J. Potential of Soybean Straw in Ukraine and Solid Biofuel Production [Текст] / V. Khomina, I. Trach, I. Semenyshyna, O. Kobernik, K. Mudryk, M. Jewiarz, M. Wrobel, J. Styks // Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, 163-170, 2020.
 5. ТRYHUBA I., IVANYSHYN O., CHABAN V., HOROBCHENKO O., ZAIKA O., SEMENYSHYNA I. Peculiarities of Implementation of configuration Control Processes of Integrated and innovative Projects of Logistics System Creation [Текст] / Тryhuba, O. Ivanyshyn, V. Chaban, O. Horobchenko, O. Zaika, I. Semenyshyna // Independent Journal of Management & Production. – N. 12(3). – P. s335-s348. (Web of Science).
 6. BASYUK D., LEVYTSKA I., IVCHENKO L., SEMENYSHYNA I., KOLIADENKO S. Optimization of the menu for institutions of restaurant industry based onmathematical modeling methods [Текст] / Basyuk, I. Levytska, L. Ivchenko, I. Semenyshyna, S. Koliadenko // Intellectual Economics 2020.-Vol. 14,No 1.-P.130-143. (Scopus).
 7. ANDRIUSHENKO K,. ROZHKO O., TEPLIUK M., SEMENYSHYNA I., KARTASHOV E., LIEZINA A. Digital literacy development trends in the professional environment [Текст] /K. Andriushenko, O. Rozhko, M. Tepliuk, Semenyshyna, E. Kartashov, A. Liezina // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research.July 2020. -Vol. 19, No 7.-P.55-79. (Scopus).
 8. СЕМЕНИШИНА І. Самостійна робота здобувачів вищої освіти та методи активізації [Текст] / І. Семенишина // Наука XXI ст.: виклики та перспективи. Том 1. Суспільні науки: колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред.: В.В. Іванишина. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2021. – C. 231-242.
 9. ОНИСЬКО А.І., СЕМЕНИШИНА І.В., КРУПСЬКИЙ Я.В. Застосування нових програмних продуктів в управлінні проектами [Текст] /А.І. Онисько, І.В. Семенишина, Я.В. Крупський //Між. Наук-тех. журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». 2020, №1(65). Хмельницький. С. 88-97.
 10. ВОВЧАСТА Н.Я., БАЙРАМОВА О.В., СЕМЕНИШИНА І.В. Використання інноваційних педагогічних технологій у підготовці фахівців технічного профілю. [Текст] / Н.Я. Вовчаста, О.В. Байрамова, І.В. Семенишина // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5.Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 83. 2021. С. 26-33.
 11. ДЕМЧЕНКО В, СЕМЕНИШИНА І., ЄМЕЛЬЯНОВА Є. Психологічні особливості діяльності викладача ЗВО в процесі навчання іноземних студентів [Текст] / В. Демченко, І. Семенишина, Є. Ємельянова // Social Work and Education. Vol.8, No.1. Termopil-Aberdeen, 2021. Pp.90-105.
 12. ТRYHUBA I., IVANYSHYN O., CHABAN V., HOROBCHENKO O., SEMENYSHYNA I. Peculiarities of Implementation of configuration Control Processes of Integrated and innovative Projects of Logistics System Creation. [Текст] / Тryhuba, O. Ivanyshyn, V. Chaban, O. Horobchenko, I. Semenyshyna // Independent Journal of Management & Production. – 2021. – N. 12(3). – P. s335-348. (Web of Science).
 13. KIURCHEV V., VERKHOLANTSEVA L, KIURCHEVA Т., HUTSOL T, SEMENYSHYNA I. Study of Changes in Currant During Fast Environment. Technologies. [Текст] / Kiurchev, L Verkholantseva, Т. Kiurcheva, T. Hutsol, I. Semenyshyna // Resources. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Tom 1. 2021. P.113-116/(Scopus).
 14. CHAIKOVSKA O., SEMENYSHYNA I., MULIARCHUK O., KOVAL I. Impact of technology on speaking and writing skills of masters in engineering esp learning [Текст] / O. Chaikovska, I. Semenyshyna, O. Muliarchuk, I. Koval // Engineering for Rural Development, 2022. – Issue 21. – pp. 1200–1206. (Scopus).
 15. PELECKIENE V., PELECKIS K., KLYMCHUK A., TOMASHUK I., SEMENYSHYNA I. Economic growth, motorization level, traffic safety: are they related (experience of EU countries). [Текст] / V. Peleckiene, K. Peleckis, A. Klymchuk, I. Tomashuk, I. Semenyshyna // Independent Journal of Management & Production. – 2022.– N. 13(3). – P. s.93-106. (Web of Science).
 16. СЕМЕНИШИНА І.В, АНТОНЮК Л.В., ЗАДОРІНА О.М. STEEM технології при викладанні математичних дисциплін [Текст] / І.В .Семенишина, Л.В. Антонюк, О.М. Задоріна // Інноваційна педагогіка // Науковий журнал. Випуск 55. Том 3. Видавничій дім «Гельветика» 2023. С.31-37.
 17. ГРОМИК А.П., СЕМЕНИШИНА І.В., БРЮХОВЕЦЬКА І.В. Цифрові компетентності: основа трансформації освіти чи ключова потреба [Текст] / А.П. Громик, І.В. Семенишина, І.В. Брюховецька // Інноваційна педагогіка //науковий журнал. Випуск 57.Том 2. 2023. С. 234-237.
 18. МИХАЙЛОВА Л.М., СЕМЕНИШИНА І.В., КРАСНОЩОК І.П., СТУПЕНЬКОВ С.О. Гейміфікація як інноваційний кейс професійної підготовки педагогічних працівників ЗВО в умовах дистанційного навчання [Текст] / Л.М. Михайлова, І.В. Семенишина, І.П. Краснощок, С.О Ступеньков //Академічні візії. Науковий журнал: Розділ: Освіта/Педагогіка. Випуск 18. 2023.
 19. IVANYSHYN V., BIALKOVSKA O., CHAIKOVSKYI O., SEMENYSHYNA I. Assessment of Reserved Areas for Sustainable Ecotourism in Khmelnitskyi region, Ukraine Grassroots [Текст] / V. Ivanyshyn, O. Bialkovska, O. Chaikovskyi, I. Semenyshyna //Journal of Natural Resources, Vol.5.No.4(Dec 2022), p.34-51.

Навчальні посібники: 

 1. ПОНЕДІЛОК В.Ф., МАРЧУК Н.А., СЕМЕНИШИНА І.В. Практичні заняття з теорії ймовірностей і математичної статистики [Текст]: навч. посіб. / В.Ф. Понеділок, Н.А. Марчук, І.В. Семенишина - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2007. – 160с.
 2. ПОНЕДІЛОК В.Ф., МАРЧУК Н.А., СЕМЕНИШИНА І.В. Практичні заняття з вищої математики. Частина 1 [Текст] : навч. посіб. / В.Ф. Понеділок, Н.А. Марчук, І.В. Семенишина - Кам'янець-Подільський «Каліграф», 2011. – 230с.
 3. ПОНЕДІЛОК В.Ф., МАРЧУК Н.А., СЕМЕНИШИНА І.В. Практичні заняття з вищої математики. Частина 2. Текст] : навч. посіб. / В.Ф. Понеділок, Н.А. Марчук, І.В. Семенишина - Кам'янець-Подільський «Каліграф», 2012. – 210с.

Методичні рекомендації:

 1. СЕМЕНИШИНА І.В., МАРЧУК Н.А. Інтегральне числення функції однієї та кількох змінних. Метод. рекомендації [Текст] / І.В. Семенишина, Н.А. Марчук // Кам'янець-Подільський, ПДАТУ. 2019. – 120с.
 2. СЕМЕНИШИНА І.В., МАРЧУК Н.А. Практичні заняття з прикладної математики. Метод. рекомендації [Текст] / І.В. Семенишина, Н.А. Марчук // Кам'янець-Подільський, ПДАТУ. 2019. – 113с.
 3. СЕМЕНИШИНА І.В., МАРЧУК Н.А. Основи лінійної та векторної алгебри. Метод. Рекомендації [Текст] / І.В. Семенишина, Н.А. Марчук // Кам'янець-Подільський, ПДАТУ. 2019. – 118с.
 4. СЕМЕНИШИНА І.В., МАРЧУК Н.А. Диференціальне числення функції однієї та кількох змінних. Методичні рекомендації [Текст] / І.В. Семенишина, Н.А. Марчук // Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2020. – 204с.
 5. СЕМЕНИШИНА І.В., МУШЕНИК І.М. Інформаційні технології: тестові завдання діагностики знань здобувачів вищої освіти [Текст] / І.В. Семенишина, І.М. Мушеник // Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2020. – 50с.
 6. СЕМЕНИШИНА І.В., МАРЧУК Н.А. Теорія ймовірностей. Методичні рекомендації [Текст] / І.В. Семенишина, Н.А. Марчук // Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2021. – 246с.
 7. СЕМЕНИШИНА І.В., МУШЕНИК І.М. Комп'ютерне моделювання складних економічних процесів [Текст] / І.В. Семенишина, І.М. Мушеник // Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2021. – 26с.
 8. СЕМЕНИШИНА І.В., МАРЧУК Н.А. Конспект лекцій. Ч 1. З навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» [Текст] / І.В. Семенишина, Н.А. Марчук. // м. Кам’янець-Подільський, ЗВО «ПДУ» 2023. – 172с.
 9. СЕМЕНИШИНА І.В., МАРЧУК Н.А. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Вища математика» / І.В. Семенишина, Н.А. Марчук //м. Кам’янець-Подільський, ЗВО «ПДУ» 2023. – 201с.