1271

Торчук Михайло Васильович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

: 6-83-40
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-8199-6927
Scholar
Publons
ResearchGate
Web of Science
Orcid
Scopus

Місце і дата народження:
м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 2001 році закінчив Кам'янець-Подільський державний педагогічного університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю"Педагогіка і методика середньої освіти, фізика та основи інформатики". Займався дослідженнями в сфері перетворювачів напруги, як результат цих досліджень була захищена дипломна робота "Аналіз роботи і оптимізація перетворювачів напруги" В 2004 році вступив до магістратури Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету на фізико-математичний факультет.Захистив магістерську роботу "Фазові діаграми синтезу напівпровідникових сполук". В період з 2011 по 2014 рік здобувач аспірантури в Харківському національному університеті сільського господарства імені Петра Василенка.

Кандидатська дисертація на тему: «Імпульсна електромагнітна біотехнологія та електронні системи збереження новонароджених телят».


Напрям наукового дослідження:
«Використання педагогічних технологій для формування ключових компетентностей на заняттях фізики».


Викладає навчальні дисципліни:
фізика, біофізика, сучасні методи розрахунку проектування машин


Діяльність:

 • з 2001 року по 2005 рік працював вчителем інформатики в Кам'янець-Подільській ЗОШ І–ІІІ ступенів №12;
 • з 2004 по 2014 рік працював на посаді асистента кафедри «загально технічних дисциплін та фізики» Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • з 2019 р. по теперішній час - асистент кафедри фізики, охорони праці та інженерії середовища
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
 • з вересня 2023р. по теперішній час доцент кафедри інформаційних технологій, фізико-математичних та безпекових дисциплін

Наукові статті:

 1. ТОРЧУК М.В., ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б., ЗАДОРОЖНА Ж.А. Фізика в системі підготовки майбутніх агроінженерів / Наукові записки. – Вип. 10. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С.135-141.
 2. ТОРЧУК М.В., КОТОВ Б.І., ПАНЦИР Ю.І., ГАРАСИМЧУК І.Д., ГОРДІЙЧУК І.Й. Modeling dynamic modes bioreactor as an object of automatic control. / Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Springer Proceedings in Energy. Springer, Cham. 17 July 2019, ISBN 978-3-030-13888-2 https://doi.org/10.1007/978-3-030-13888-2_18
 3. ТОРЧУК М.В., ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б. Сучасні освітні технології у професійній підготовці фахівців аграрного профілю / Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. –2021. – Pp. 267-273
 4. TORCHUK M., NIKOLAENKO S., IVANYSHYN V., BULGAKOVA O., ZBARAVSKA L.,VARTUKAPTEINIS K., DUKULIS I. Inter-subject relations research in professional studies of future agricultural engineers / 21st International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT May 25-27, 2022. Jelgava, LATVIA, pp. 631–637. ISSN 1691-5976  DOI:10.22616/ERDev.2022.21.TF202
 5. TORCHUK M., NIKOLAENKO S., IVANYSHYN, V., BULGAKOVA M., ZBARAVSKA L.,VASILEVA V.,DUKULIS, I. Programming of pedagogical technology for formation of professional competence when studying natural and general technical disciplines / 21st International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT May 25-27, 2022. Jelgava, LATVIA, pp. 623–630  ISSN 1691-5976  DOI:10.22616/ERDev.2022.21.TF201
 6. ТОРЧУК М.В., ШЛАПАК Л.В. Моделювання фізичних процесів на комп’ютері при виконанні лабораторних робіт з фізики / ІІ Міжнародна науково-практична конференція INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE 26-28 червня 2023р. Бостон, США
 7. ТОРЧУК М.В., СЛОБОДЯН С.Б. Реалізація міжпредметних зв'язків в курсі фізики для студентів агрономічних спеціальностей / Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євро економічної інтеграції: монографія / за заг.  ред.: В. В. Іванишин. Кам’янець-Подільський: Заклад вищої освіти «Подільський державний університет». – Херсон: Олді+, 2022. – 422 с. С.393-401
 8. ТОРЧУК М.В. Використання інтернет-сервісів комп'ютерного моделювання фізичних процесів для вивчення студентами курсу фізики / Інновації в сучасній освіті: методологія, технологія, дидактичні та виховні  аспекти. Монографія / за заг. ред. В. В. Іванишин. Кам’янець-Подільський. Заклад вищої освіти «Подільський державний університет». Рига, Латвія: “Baltija Publishing”, 2023. 402 с.

Методична робота:

 1. ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б., ТОРЧУК М.В. Фізика. Навчально-методичний комплекс: навчально-методичний посібник для студентів аграрно-технічних закладів України: навч. посібник. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006»., 2021. – 456с.          
 2. ІВАНИШИН В.В., ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б., ШУТЯК О.В., ТОРЧУК М.В. Практикум з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі»: Навч.-мет. посібник / 4-е видання, перероб і допов.; за ред. В.В. Іванишин та М.П. Супровича. Київ : Кондор, 2023. 336 с.
 3. ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., ДЕВІН В.В., ТОРЧУК М.В. Основи систем автоматизованого проектування і розрахунку: методичні рекомендації для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. – 58с.
 4. ДЕВІН В.В., ТОРЧУК М.В., СЛОБОДЯН С.Б. Знайомство з САПР Autodesk Inventor 2017 та основи 3D проектування: методичні рекомендації до лабораторної роботи для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / укладачі: В.В. Девін, С.Б. Слободян, М.В. Торчук – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020 – 32 с.
 5. ДЕВІН В.В., ТОРЧУК М.В., СЛОБОДЯН С.Б. «САПР Autodesk Inventor» Методичні рекомендації до самостійного опрацювання матеріалу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / укладачі: В.В. Девін, С.Б. Слободян, М.В. Торчук – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020 – 68 с.
 6. ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б., ТОРЧУК М.В. Фізика «Електромагнетизм» Методичні вказівки до самостійного опрацювання матеріалу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / укладачі: Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, М.В. Торчук – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020 – 50 с.
 7. ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б., ТОРЧУК М.В. Фізика атомного ядра та елементарних частинок Методичні рекомендації до самостійного опрацювання матеріалу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / укладачі: Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, М.В. Торчук – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021 – 60 с.
 8. ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б., ТОРЧУК М.В. «Розв’язування фізичних задач з механіки» Методичні рекомендації до самостійного опрацювання матеріалу  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  спеціальності 208 «Агроінженерія» / укладачі Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, М.В. Торчук - Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2021 – 66с. 
 9. ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б., М.В.ТОРЧУК. Біофізика: збірник задач та завдань: навчальний посібник для студентів факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві / укладачі Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, М.В. Торчук - Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022 – 84с.
 10. ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б., ТОРЧУК М.В., СУПРОВИЧ М.П. Методичні рекомендації для виконання практичних та лабораторних робіт з дисципліни Фізика розділ: атомна фізика / укладачі Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, М.В. Торчук, М.П. Супрович - Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2023 – 52с.