1142

Марчук Наталія Анатоліівна

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

: 067 301 26 36
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-3787-4265
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
22 травня 1966 року в м.Камянець-Подільський Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. В 1988 році закінчила Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут імені В. П. Затонського (сьогодні Кам'янець-Подільський Національний університет ім. Івана Огієнка) за спеціальністю «Математика та фізика».

2001-2005рр. здобувач аспірантури кафедри «Диференціальних рівнянь» Кам'янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка

Кандидатську дисертацію на тему: "Інваріантні тори зчисленних систем різницевих рівнянь, що містять відхилення дискретного аргументу " захистила у 2005 році.

Вчене звання доцента присвоєно у 2008 році.

Напрями наукового дослідження:
«Інваріантні тори зчисленних систем різницевих рівнянь»,
«Інноваційні та сучасні педагогічні методи викладання математичних наук».


Викладає навчальні дисципліни:
«Вища математика», «Математика для економістів», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Прикладна математика».


Діяльність:

 • 1988-1990 р.р вчитель математики Кам'янець-Подільської середньої школи №7
 • 1990-1997р.р. вчитель математики  Кам'янець-Подільської середньої школи №17
 • 1997-2001р.р. викладач математики Кам'янець-Подільського технікуму ПДАТУ
 • 2001-2005 р.р здобувач аспірантури кафедри  «Диференціальних рівнянь» Кам'янець-Подільського  національного  університету імені Івана Огієнка
 • 2005-2007р.р. на посаді доцента кафедри математичних дисциплін  та моделювання.
 • 2008 -2021р.р. доцент кафедри математичних дисциплін, інформатики і моделювання.
 • З вересня 2021 року асистент кафедри математики, інформатики та академічного письма.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті

 1. Марчук Н.А. Про існування інваріантного тора зчисленної системи різницевих рівнянь зі зсувом [Текст] / Н.А.Марчук // Зб.наук.праць Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія фізико-математична (математика). Випуск 5, 2000р.– С.86-92
 2. Марчук Н.А. Метод укорочення в дослідженні гладкості інваріантного тора зчисленної системи різницевих рівнянь з параметрами [Текст] / Н.А.Марчук // Зб. наук. праць Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. серія фізико-математична (математика). Випуск 5, 2000р.– С.117-126.
 3. Марчук Н.А.  Метод укорочення в дослідженні гладкості інваріантного тора зчисленної системи різницевих рівнянь[Текст] / Н.А.Марчук // Труды Х Международного  симпозиума  «Методы дискретных особенностей в задачах математической  физики».– Харьков.– 2001.– С.212-216.
 4. Марчук Н.А. Про гладкість інваріантних торів зчисленних систем різницевих рівнянь з параметром [Текст] / Н.А.Марчук , Ю.В.Теплінський//Укр.мат.журн.–К.– 2001.– 53,№ 9.– С.1241-1250.
 5. Марчук Н.А. On continuity of the invariant torus for countable system of difference equations dependent on parameters[Текст] / Н.А.Марчук// Nonliniar oscillations. – 2001. 4, № 3.– С.316-325.
 6. Марчук Н.А. Про гладкість інваріантних торів зчисленних систем різницевих рівнянь визначених на торах/ Н.А.Марчук , Ю.В.Теплінський//«Диференціальні рівняння і нелінійні коливання»,2001.-157-158
 7. N.Marchuk On the Smoothness of the Invariant Torus of a Countable System of Difference Equations with Parameters[Текст] NA Marchuk Yu V Teplins' kyi//Ukrainian Mathematical Journal,53№9,2001-С.1495-1506
 8. Марчук Н.А. Про гладкість інваріантних торів зчисленних систем різницевих рівнянь[Текст] / Н.А.Марчук , Ю.В.Теплінський //Доп. НАН України. Математика,природознавство,технічні науки. – 2002.– № 2.– С.33-37.
 9. N.Marchuk  On the Smoothness of the Invariant Torus of a Countable System of Difference Equations with Parameters/N. Marchuk //Ukrains' kyi Matematychnyi Zhurnal,53 №9.-2001.-С.1241-1250
 10. Марчук Н.А. Про Ср– гладкість інваріантного тора зчисленної системи різницевих рівнянь, визначеної на m – вимірному торі[Текст] / Н.А.Марчук , Ю.В.Теплінський //Доп. НАН України. Нелінійні коливання т.5-№ 2.– 2002.– С.251-266.
 11. Марчук Н.А. Про гладкість Z– дихотомічного інваріантного тора зчисленної системи різницевих рівнянь з параметрами, визначеної на скінченновимірному торі[Текст] / Н.А.Марчук //Зб.наук.праць Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія фізико-математична (математика). Випуск 6, 2002р.– С.86-92.
 12. NA Marchuk On the Fréchet Differentiability of an Invariant Torus of a Nonlinear Countable System of Difference Equations Defined on an Infinite-Dimensional Torus and Containing Deviations of a Discrete Argument/Yu V Teplins' kyi, NA Marchuk//Nonlinear Oscillations, 6 №2, Kluwer Academic Publishers-Plenum Publishers, 2003/4/1.- 258-276
 13. Марчук Н.А. Про існування інваріантного тора зчисленної системи різницевих рівнянь, що визначена на нескінченновимірному торі і містить відхилення дискретного аргументу[Текст] / Н.А.Марчук // Крайові задачі для диференціальних рівнянь. – Чернівці: Прут, 2001.– Вип. 7.– С.160-170.
 14. Марчук Н.А. Про   диференційованість в сенсі Фреше інваріантних торів зчислених  систем різницевих рівнянь на нескінченновимірних торах. [Текст] / Н.А.Марчук , Ю.В.Теплінський //Укр.мат.журн.–К.– 2003.– 55, № 1.– С.75-90.
 15. Марчук Н.А. Про   диференційованість в сенсі Фреше інваріантного тора нелінійної  зчисленної  системи різницевих рівнянь, що визначена  на нескінченновимірному торі і містить відхилення дискретного аргументу[Текст] / Н.А.Марчук , Ю.В.Теплінський // Нелінійні  коливання. Міжнародний мат. журн.– К.– 2003.–6, № 2.– С. 260-278.
 16. Марчук Н.А. О непрерывности инвариантного тора счетной системы разностных уравнений, зависящей от параметров[Текст] / Н.А.Марчук , Ю.В.Теплінський// Праці Інституту математики НАН України, 2003.– К. . – С. 58-64.
 17. NA Marchuk  On the Fréchet Differentiability of Invariant Tori of Countable Systems of Difference Equations Defined on Infinite-Dimensional Tori[Текст] NA Marchuk Yu V Teplins' kyi//Ukrainian Mathematical Journal, 55/1,2003.-93-111
 18. Марчук Н.А. Іваріантні тори зліченних систем різницевих рівнянь, що містять відхилення дискретного аргументу[Текст] / Н.А.Марчук , Ю.В.Теплінський// Крайові задачі для диференціальних рівнянь: зб. наук. Пр..; Міністерство освіти і науки України, Чернівецький нац. Ун-т ім.. Ю.Федьковича. - Чернівці: Прут.-2004.- Вип. 11.-С.151-163
 19. Марчук Н.А. Іваріантні тори зліченних систем різницевих рівнянь, що містять відхилення дискретного аргументу[Текст] / Н.А.Марчук , Ю.В.Теплінський// Крайові задачі для диференціальних рівнянь: зб. наук. Пр..; Міністерствоосвіти і науки України, Чернівецький нац. Ун-т ім.. Ю.Федьковича.- Чернівці: Прут.-2004.- Вип. 11.-С.151-163
 20. Марчук Н.А. Про періодичні розв'язки різницевих рівнянь з періодичними коефіцієнтами у банахових просторах[Текст] / Н.А.Марчук // Зб. наук.праць Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Крайові задачі для диференціальних рівнянь». – Чернівці: Прут, 2006. – C. 210-227
 21. Марчук Н.А. Задачі звідності для різницевих рівнянь у банахових просторах[Текст] / Н.А.Марчук , Ю.В.Теплінський// Збірник наукових праць Кам.-Под.  держ. універ. Випуск 8, 2005.– C. 144-164
 22. Марчук Н.А. Про інваріантний тор зчисленної системи різницевих рівнянь з параметрами[Текст] / Н.А.Марчук , Ю.В.Теплінський// Укр.мат.журн.–К.– 2005. – №9. – C. 65-75.
 23. Марчук Н.А. О непрерывности инвариантного тора счетной системы разностных уравнений, зависящей от параметров[Текст] / Н.А.Марчук , Ю.В.Теплінський// Праці Інституту математики НАН України, 2005.– C. 29-35.
 24. Марчук Н.А. Про періодичні розв'язки різницевих рівнянь з періодичними коефіцієнтами у банахових просторах[Текст] / Н.А.Марчук , Ю.В.Теплінський, І.В.Семенишина. Зб.наук.праць Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Крайові задачі для диференціальних рівнянь». – Чернівці: Прут, 2006. . – C.210-218
 25. Марчук Н.А. Про диференційованість у сенсі Фреше інваріантного тора нелінійної зліченної системи різницевих рівнянь, що визначена на нескінченновимірному торі і містить відхилення дискретного аргументу [Текст] / Н.А.Марчук , Ю.В.Теплінський// Збірник наукових праць «Нелінійні коливання». №2, 2007. – C.212—217
 26. Марчук Н.А. Зліченноточкові крайові задачі для диференціальних рівнянь у банановому просторі обмежених числових послідовностей[Текст]/ Ю.В.Теплінський//журнал «Крайові задачі для диференціальних рівнянь» – Чернівці: Прут, 2007.-С.262-286
 27. Марчук Н.А.  Про періодичні розв'язки різницевих рівнянь з періодичними коефіцієнтами у банахових просторах [Текст]/ Зб.наук.праць Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Крайові задачі для диференціальних рівнянь». – Чернівці: Прут, 2006.-С,211-227
 28. Марчук Н.А. Метод функції Гріна-Самойленка у побудові інваріантних творів нескінченних систем еволюційний рівнянь[Текст]/  Н.А.Марчук , Ю.В.Теплінський, І.В.Семенишина.// Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка, том2, №12- Кам'янець-Подільський  національний університет ім. І.Огієнка, 2013.-с.77-79
 29. Марчук Н.А. Визначення гранично допустимого навантаження очисника на коренеплід цукрового буряків[Текст]/ Марчук Н.А. Лінник А.Ю., Солтисюк В.І.//Подільський вісник.№27// Кам'янець-Подільський  ,2017. с. 178-184
 30. Марчук Н.А. On Comparicon Theorem for Neutral Stochastic Differential Equations of Reaction – Diffusion Type [Текст] /  Н.А.Марчук, О. Станжицький., А.Цуканова.// International Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations 'OUALITDE-2017'Dedicatet to the 11 0 th birthday anniversary of P rofessor I. Vekua 24-26 12.2017.
 31. N.Marchuk The informational means to promotion green tourism// N. A. Marchuk I. I. Kravchuk, I. A. Kravchuk, H. І. Haponenko, I. M. Shamara// Financial and credit activity: problems of theory and practice, t.4 №31,2019.-С.497-505.
 32. Marchuk N. Averaging in Boundary – Value Problems for Systems of Differential and Integrodifferential Equations //Ukrainian Mathematical Journal, Т.72, № 2, 2020,09(04)ст.277-301 Springer US.
 33. Marchuk N. Limitations of the Concept of Permanent Establishment and E-commerce // IndependentJournal of Management & Production, 2020, 11(9), 2308-2324.  
 34. MarchukN, MynbayevaS, StanzhitskiiA Averaging in Boundary – Value Problems for Systems of Differential and Integrodifferential Equations // N. Marchuk, S. Mynbayeva, A. Stanzhitskii //Ukrainian Mathematical Journal, 2020,02 (15) ,Pages 245-266.
 35. Marchuk N. Introduction of innovative educational technologies in teaching «Higher Mathematics»./ N.Marchuk.// Scientific World: Scientific developments: yesterday, today, tomorrow.– Mnsk: Elnat, 2020– Рр.63-67. ISSN 2708-258X, DOI: 10.30889/2708-258X.2020-12-00.
 36. Марчук Н.А. Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання в процесі викладання математичних дисциплін./Н.А..Марчук// Innovative development of science and education. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference .(24-26 May 2020). Athens, Greece,2020. – Р. 276-283. ISBN 978-618-04-3761-4.
 37. Марчук Н.А.   Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі вищих навчальних закладів при вивченні математичних дисциплін. /Н.А.Марчук// Eurasian scientsfsc congress. . Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference( 14-16 June 2020). Barcelona, Spain2020. – Р. 334-341. ISBN 978-84-15927-31-0.
 38. Марчук Н.А. Психолого-педагогические аспекты эффективного использования  современных методов обучения в процессе преподавания математических дисциплин./Н.А.Марчук//   Topical issues of the development of modern science : Abstracts of X International Scientific and Practical Conference.( 4-6 June 2020).- Sofia, Bulgaria.2020.-Р.509-519. ISBN 978-619-93537-5-2.
 39. Мarchuk N. Limitations of the  Concept of Permanent Establishment and     E-commerce.[Text]: Independent Journal of Management & Production/ Marius Laurinaitis ,Darius ,Irmantas Rotomskis, Otabeg Azizov ,Natalia Marchuk –Dspace software ,2020.- Vol.11(9). pp.2608-2624.
 40. Марчук Н.А.. Моделювання формування прибутку сільськогосподарських підприємств для мотивації розвитку фінансового лізингу / В.М..Гаврилюк,Н.А.Марчук // Економіка та суспільство. - 2021. - № 25. -  С. 52-58.  

Матеріали конференцій

 1. Марчук Н.А. О существовании непрерывного инвариантного тора счетной системы разностных уравнений с параметрами[Текст] / Н.А.Марчук // Восьма Міжнародна наукова конференція імені академіка Кравчука. – К., 11-14 травня 2000 р.– С. 150.
 2. Марчук Н.А. О гладкости инвариантных торов счетных систем разностных уравнений с параметрами[Текст] / Н.А.Марчук , Ю.В.Теплінський // Міжнародна наукова конференція«Диференціальні та інтегральні рівняння ». Одеса, 2000.– С. 265-266.
 3. Марчук Н.А. Про гладкість інваріантних торів зчисленних систем різницевих рівнянь визначених на торах[Текст] / Н.А.Марчук , Ю.В.Теплінський// Міжнародна конференція «Диференціальні рівняння і нелінійні коливання».–К., 2001.–С.157.
 4. Марчук Н.А. Про існування та диференційованість за  Фреше  інваріантного тора  зчисленної системи різницевих рівнянь визначеної на нескінченновимірному торі[Текст] / Н.А.Марчук // Міжнародна наукова конференція  « Теорія еволоюційних рівнянь (П'яті Боголюбовські читання)». Кам'янець-Подільський, 2002.– С. 116
 5. Марчук Н.А. Іваріантні тори зліченних систем різницевих рівнянь, що містять відхилення дискретного аргументу[Текст] / Н.А.Марчук , Ю.В.Теплінський// Міжнародна конференція«Шості Боголюбівські читання».  Чернівці. –2003.– С. 186
 6. Марчук Н.А. Інваріантні тори  нелінійних різницевих рівнянь, визначених у просторі  М. [Текст] / Н.А.Марчук // ХІ Міжнародна наукова конференція  ім. академіка Кравчука. – Київ, 2006.- C615.
 7. Марчук Н.А. Про існування та гладкість        інваріантних торів нескінченних систем різницевих рівнянь у просторі обмежених числових послідовностей[Текст] / Н.А.Марчук , Ю.В.Теплінський// Х11 Міжнародна наукова конференція ім.. Кравчука. Київ.–2008р.– С.392-393.
 8. Марчук Н.А. Методи дослідження гладкості інваріантних торів різницевих рівнянь з відхиленнями дискретного аргументу в просторі обмежених числових послідовностей[Текст] /Ю.В.Теплінський, Н.А.Марчук // Международная конференция, тезисы  докладов.Одесса,2005.-С.141
 9. Марчук Н.А. Про гладкість інваріантного тору зліченної системи різницевих рівнянь у просторі обмежених числових послідовностей [Текст] / Н.А.Марчук,  Ю.В.Теплінський, І.В.Семенишина. Міжнародна наукова конференція ім.. Кравчука. Київ.Задруга–2009р.– С.190
 10. Марчук Н.А. Про  гладкість інваріантних торів нелінійних систем різницевих рівнянь у просторі обмежених числових послідовностей[Текст] / Н.А.Марчук // Міжнародна конференція імені академіка М.Кравчука, травень Київ, 2011.– С.190
 11. Марчук Н.А. До питання гладкості інваріантних торів нелінійних різницевих рівнянь, визначених у просторах обмежених числових послідовностей[Текст] / Ю.В.Теплінський, Н.А.Марчук // чотирнадцята Міжнародна конференція імені академіка М.Кравчука, 19-21 квітня, Київ, 2012.– С.419-420
 12. Марчук Н.А. Про обмежені розвязки диференціально-різницевих рівнянь з різнознаковими відхиленнями аргументу в просторі обмежених числових послідовностей[Текст] / Ю.В.Теплінський, Н.А.Марчук, І.В.Семенишина // Міжнародна конференція,присвячена 70-річчю від дня народження доктора фізико-математичних наук, професора, лаурета Державної премії України в галузі науки і техніки Д.І.Мартинюка, Кам'янець-Подільський, «Аксіома»  2012.– С.54
 13. Марчук Н.А.  О полуинвариантных торах вырожденных счетных систем разностных уравненийТекст] / Ю.В.Теплинский, Н.А.Марчук, // Международная конференция «Дифференциальные уравнения и их приложения» г.Актобе : АГУ,2013.– С.62-63
 14. N.Marchuk  On smoothness of invariant tori for evolutionary equations in infinite-dimensional spaces [Текст] / Yuriy Teplinsky, Natalia Marchuk //International V.Skorobohatko Mathematical conference. –Lviv,2015.– С.161-162
 15. Marchuk N.A  Optimal control of linear and nonlinear stochastic systems with quadratic on control cost functional[Текст]/ Marchuk N.A., Danilov V.Y., Kravets V//«МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ» посвящается 50-летию создания Института математики и механики АН КазССР, Алматы 1–5 июня 2015 года.-2015.-С.112-113
 16. Марчук Н.А. Про існування періодичних розвязків різницевих рівнянь другого порядку в банаховому просторі[Текст] / Н.А.Марчук // Сьома Міжнародна наукова                  конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації» Кам'янець-Подільський : Кам.-Под. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016.– С.224
 17. Марчук Н.А. Впровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисципліни «вища математика» [Текст] / Н.А.Марчук, А.І. Юрчик // Сьома Міжнародна наукова                  конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації» Кам'янець-Подільський : Кам.-Под. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016.– С.121-143
 18. Марчук Н.А. Про напівінваріантні многовиди нелінійних різницевих рівнянь у бананових  просторах.[Текст] / Н.А.Марчук, Ю.В.Теплінський // Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю від дня народження професора В.І.Фодчука (1936-1992) : «Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування» Чернівці  2016.- С.93
 19. Марчук Н.А. Про зв'язок між дисипатівнюстю систем диференціальних та відповідних ім. різницевих рівнянь[Текст] / Н.А.Марчук, В.В. Могильова // Міжнародна наукова конференція «Диференціальні рівняння та їх застосування»   присвячена 75 річчю від дня народження доктора фізико-математичних наук, професора, лаурета Державної премії України в галузі              науки і техніки Д.І.Мартинюка, Кам'янець-Подільський, «Аксіома»  2017.– С.85-86
 20. Марчук Н.А. On Comparison Theorem for Neutral Stochastic Differential Equations of Reaction – Diffusion Type[Текст] // Н. Марчук, О. Станжицький // International Workshop on the Qualitative Theo ry of Differential Equations 'OUALITDE- 2017 Dedicatet to the 11 0 th birthday anniversary of professor I. Vekua 24-26 12.2017.-С.180-183
 21. Марчук Н.А. Методика використання наочності під час проведення лекцій та практичних занять з математики у ВНЗ[Текст]// Н.Марчук, А.Мозолюк //матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації",випуск34,2018.-С. 278-282
 22. МарчукН.А. Інноваційні та сучасні педагогічні методи викладання математичних наук[Текст] / Н.А.Марчук // збірник наукових праць третьої  міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти», частина2, Кам'янець-Подільський,2019.-С.19-22
 23. Марчук Н.А. Впровадження інноваційних методів в освітнє середовище закладів вищої освіти[Текст] / Н.А.Марчук, Семенишина І.В.// VІІ Міжнародна науково-практична Інтернет конференція «Сучасний рух науки», 2019.-С.492-495.
 24. Марчук Н.А. Особливості формування професійної компетенції майбутніх фахівців в мовах дистанційного навчання./ Н.А.Марчук// Проблеми підготовки фахівців аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: тези доповідей четвертої міжнародної науково-практичної конференції(2 жовтня 2020р.),Кам'янець-Подільський, 2020.С.115-117.
 25. Марчук Н.А. Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі вищих навчальних закладів./ Н.А.Марчук// Інноваційний потенціал сучасної науки: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених і здобувачів вищої освіти  (19 червня 2020р), Кам'янець-Подільський,2020.С.287-292.
 26. Марчук Н.А. Використання інноваційних методів навчання в процесі викладання математичних дисциплін./ Н.А.Марчук// Інноваційний потенціал сучасної науки: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених і здобувачів вищої освіти (19 червня 2020р), Кам'янець-Подільський,2020..С. 559-566.
 27. Marchuk N. Introduction of innovative educational technologies in teaching «Higher Mathematics»./ N.Marchuk.// Scientific World: International scientific publication:Scientific developments: yesterday, today, tomorrow. Mnsk: Elnat, 2020 Рр.63-67. ISSN 2708-258X.
 28. Marchuk N. Внедрение  интерактивных  технологий обучения в высших учебных заведениях в условиях дистанционного образования. [Текст]/ Marchuk N./ -     XI Международная научно-практическая конференция « Actual Trends of Modern Scientsfic Research».-Мюнхен.-2021.- С.329-335.
 29. Marchuk N.Профессиональная компетентность преподавателя висшего учебного заведения в контексте использования инновационних методов обучения[Текст]/ Marchuk N./ XI Международная научно-практическая конференция «FUNDAMENTAL AND APPIED RESEARCH IN THE MODERN WOIRLD» Бостон, США.-2021. –  С.538-543.
 30. Марчук Н.А. Особливості формування професійної компетенції майбутніх фвхівців в умовах дистанційного навчання. [Текст]/ Н.А.Марчук/ -       Зб.наукових праць IV міжнародної науково-методичної конференції:  Проблеми підготовки фахівців-аграріїі в навчальних закладах вищої та     професійної освіти.- Тернопіль : Осадца Ю.В., 2020.-С.115-118.
 31. Марчук Н.А. З любов'ю до професії в серці. [Текст] / А.П.Громик, Н.А.Марчук/- Зб. наукових праць II Всеукраїнської науково-теоретичної конференції: Історія Подільського державного аграрно-технічного університету в персоналіях.- Кам'янець-Подільський.-2021.-С.182-186.
 32. Марчук Н.А. Інтерактивні технології навчання здобувачів вищої освіти в умовах карантину. [Текст] / Н.А.Марчук/- Інноваційний потенціал сучасної науки : матеріали  II Всеукраїнської науково – практичної інтернет – конференції (м. Кам'янець-Подільський, 21травня 2021). Кам'янець-Подільський:  Подільський державний аграрно-технічний університет. 2021. С.424-428.
 33. Марчук Н.А. Вплив сучасних інноваційних методів навчання на підвищення фахової компетентності та професіоналізму викладача математичних дисциплін. [Текст] / Н.А.Марчук/- Інноваційний потенціал сучасної науки : матеріали  II Всеукраїнської науково – практичної інтернет – конференції (м. Кам'янець-Подільський, 21травня 2021). Кам'янець-Подільський:  Подільський державний аграрно-технічний університет. 2021. С.419-423.
 34. Марчук  Н. Інформаційна культура фахівців в інтердисциплінарних досліждженнях. [Текст] / Н.Марчук // Сучасні інформаційні технології в освітньому процесі: матеріали круглого столу Подільського спеціального навчально – реабілітаційного соціально - економічного коледжу. (м. Кам'янець-Подільський, 21травня 2021). Кам'янець-Подільський:  Подільського спеціального навчально – реабілітаційного соціально - економічного коледжу. 2021. С.84-89.

Монографії

 1. Колективна монографія: Materials science and metalworking. Krakow. Kamianets- Podikskyi. Pulisher: Traicon., 2017
 2. Колективна монографія: Scientific achievements in agricultural engineering,  agronovy and veterinaly medicine. Krakow. Traicon., 2017.Psychological  and  pedagogical training of ocational school  theachers  at specializet higher education establishments// N.Marchuk,O Liaska, O Prokopova, - 2017 - 188.190.33.55
 3. Марчук Н.А. Інтерактивні технології навчання здобувачів вищої освіти  .Наука XXI ст.: виклики та перспективи. Том 1. Суспільні науки: колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред. : В.В. Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. – С. 204-216.
 4. Мarchuk N. INTERACTIVE  TECHNOLOGIES  UNDER   CONDITIONS  OF DISTANCE LEARNING.[Text]: [монографія]  / Н.А.Марчук: «Erbe der europäischen Wissenschaft / Heritage of European science / Достояние европейской науки».- ScientifikWorld.-2021 – Chapter 1, 7-16.
 5. Мarchuk N. Міжнародний науковий  Симпозіум, Німеччина «Erbe der europäischen Wissenschaft / Heritage of European science / Достояние европейской науки».,may 27-28,2021,Karlsruhe,Germany.No.sge5-020.

Навчальні посібники

 1. Марчук Н.А. Практичні заняття з вищої математики.Частина 1. [Текст] / Н.А.Марчук, В.Ф. Понеділок, І.В. Семенишина.– Кам'янець-Подільський: Абетка, 2011.–230с.
 2. Марчук Н.А. Практичні заняття з вищої математики. Частина 2. . [Текст] / Н.А.Марчук, В.Ф. Понеділок, І.В. Семенишина.– Кам'янець-Подільський: Абетка, 2012.–210 с.209
 3. Марчук Н.А. Типові задачі вступних випробувань з математики [Текст] / Н.А.Марчук.– Кам'янець-Подільський: ФОП Гончарука, 2014.–204 с.
 4. Марчук Н.А. Практичні заняття з теоріі ймовірностей і математичноі статистики[Текст] / Н.А.Марчук, В.Ф. Понеділок, І.В. Семенишина.– Кам'янець-Подільський: Абетка, 2007.–160с.

Методичні рекомендації

1.Марчук Н.А.  Практичні заняття з прикладної математики. [Текст] /Н.А. Марчук, В.Ф. Понеділок.– Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003.– 60с.

2. Марчук Н.А. Диференціальне числення функції однієї та кількох змінних. [Текст] /Н.А. Марчук, В.Ф. Понеділок, А.І.Юрчик, І.В. Семенишина. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003.– 120с.

3. Марчук Н.А. Інтегральне числення функції однієї та кількох змінних. [Текст] /Н.А. Марчук, В.Ф. Понеділок, А.І.Юрчик, І.В. Семенишина. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2004.– 72с.

4.Марчук Н.А. Економетрика для студентів економічних спеціальностей. Частина 1. приводом [Текст] : методичні рекомендації з вивчення курсу / Н.А.Марчук, І.В.Семениниша, А.М Калинюк, А.І.Мозолюк  ; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський : Каліграф, 2015. – 26 с.

 1. Марчук Н.А. Економіко-математичні методи і моделі  Оптимізаційні методи і моделі) для студентів економічних спеціальностей[Текст] : методичні рекомендації з вивчення курсу / Н.А.Марчук, І.В.Семениниша, А.М Калинюк, А.І.Мозолюк  ; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський : Каліграф, 2015. – 32 с.
 2. Марчук Н.А. Елементи лінійної алгебри. [Текст] : методичні рекомендації з вивчення курсу, приклади розв'язування задач і завдання для самостійного виконання для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» /Н.А.Марчук, І.В.Семенишина, А.П.Громик, А.І.Мозолюк – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2017.– 52 с.
 3. Марчук Н.А. Основи аналітичної геометрії. Частина 1. [Текст] : методичні рекомендації з вивчення курсу, приклади розв'язування задач і завдання для самостійного виконання для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» /Н.А.Марчук, І.В.Семенишина, А.П.Громик, А.І.Мозолюк – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2017.– 24 с.
 4. Марчук Н.А. Методи наближених обчислень[Текст] методичні рекомендації з вивчення курсу /А.П. Громик, Л.М. Михайлова, А.І. Мозолюк, І.В. Семенишина, Н.А. Марчук, А.М. Калинюк.– Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2017.– 44 с.
 5. Марчук Н.А. Числові, степеневі і тригонометричні ряди. [Текст]  навчально-методична вказівка /Н.А.Марчук, В.Ф. Понеділок, І.В. Семенишина.– Кам'янець-Подільський: Абетка, 2005.– с.72
 6. Марчук Н.А. Інтегральне числення функціі однієї та кількох змінних [Текст] методичні рекомендації/Н.А.Марчук,  І.В. Семенишина.– Кам'янець-Подільський, ПДАТУ,2019.с.120
 7. Марчук Н.А. Практичні заняття з прикладної математики. [Текст] методичні рекомендації /Н.А. Марчук, І.В. Семенишина.– Кам'янець-Подільський, ПДАТУ,2019.с.113
 8. Марчук Н.А. Основи лінійної та векторної алгебри. [Текст] методичні рекомендації /Н.А. Марчук, І.В. Семенишина.– Кам'янець-Подільський, ПДАТУ,2019.с.48.
 9. Марчук Н.А. Диференціальне числення функції однієї та кількох змінних. [Текст] методичні рекомендації /Н.А. Марчук, І.В. Семенишина.– Кам'янець-Подільський, ПДАТУ,2020.с.204.
 10. Марчук Н.А. Теорія ймовірностей. [Текст] методичні рекомендації /Н.А. Марчук, І.В. Семенишина.– Кам'янець-Подільський, ПДАТУ,2021.с.246