1695

Марчук Наталія Анатоліівна

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

: 067 301 26 36
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-3787-4265
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
22 травня 1966 року в м.Камянець-Подільський Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. В 1988 році закінчила Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут імені В. П. Затонського (сьогодні Кам'янець-Подільський Національний університет ім. Івана Огієнка) за спеціальністю «Математика та фізика».

2001-2005рр. здобувач аспірантури кафедри «Диференціальних рівнянь» Кам'янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка

Кандидатську дисертацію на тему: "Інваріантні тори зчисленних систем різницевих рівнянь, що містять відхилення дискретного аргументу " захистила у 2005 році.

Вчене звання доцента присвоєно у 2008 році.

Напрями наукового дослідження:
«Інваріантні тори зчисленних систем різницевих рівнянь»,
«Інноваційні та сучасні педагогічні методи викладання математичних наук»,
«Інтерактивні технології навчання здобувачів вищої освіти».


Викладає навчальні дисципліни:
«Вища математика», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Прикладна математика», «Вища математика з основами математичної логіки»


Діяльність:

 • 1988-1990 р.р вчитель математики Кам'янець-Подільської середньої школи №7
 • 1990-1997р.р. вчитель математики  Кам'янець-Подільської середньої школи №17
 • 1997-2001р.р. викладач математики Кам'янець-Подільського технікуму ПДАТУ
 • 2001-2005 р.р здобувач аспірантури кафедри  «Диференціальних рівнянь» Кам'янець-Подільського  національного  університету імені Івана Огієнка
 • 2005-2007р.р. на посаді доцента кафедри математичних дисциплін  та моделювання.
 • 2008 -2021р.р. доцент кафедри математичних дисциплін, інформатики і моделювання.
 • З вересня 2021 року асистент кафедри математики, інформатики та академічного письма.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
 • З вересня 2023 р. асистент кафедри інформаційних технологій, фізико-математичних та безпекових дисциплін

Наукові статті

 1. МАРЧУК Н.А. On Comparicon Theorem for Neutral Stochastic Differential Equations of Reaction – Diffusion Type [Текст] /  Н.А.Марчук, О. Станжицький., А.Цуканова.// International Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations 'OUALITDE-2017'Dedicatet to the 11 0 th birthday anniversary of Professor I. Vekua 24-26 12.2017.
 2. MARCHUK N.The informational means to promotion green tourism// N. A. Marchuk I. I. Kravchuk, I. A. Kravchuk, H. І. Haponenko, I. M. Shamara// Financial and credit activity: problems of theory and practice, t.4 №31,2019.-С.497-505.
 3. MARCHUK N. Averaging in Boundary – Value Problems for Systems of Differential and Integrodifferential Equations //Ukrainian Mathematical Journal, Т.72, № 2, 2020,09(04)ст.277-301 Springer US.
 4. MARCHUK N. Limitations of the Concept of Permanent Establishment and E-commerce // IndependentJournal of Management & Production, 2020, 11(9), 2308-2324.  
 5. MARCHUK N, MYNBAYEVA S, STANZHITSKII A. Averaging in Boundary – Value Problems for Systems of Differential and Integrodifferential Equations // N. Marchuk, S. Mynbayeva, A. Stanzhitskii //Ukrainian Mathematical Journal, 2020,02 (15) ,Pages 245-266.
 6. MARCHUK N. Introduction of innovative educational technologies in teaching «Higher Mathematics»./ N.Marchuk.// Scientific World: Scientific developments: yesterday, today, tomorrow.– Mnsk: Elnat, 2020– Рр.63-67. ISSN 2708-258X, DOI: 10.30889/2708-258. X.2020-12-00.
 7. МАРЧУК Н.А. Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання в процесі викладання математичних дисциплін./Н.А..Марчук// Innovative development of science and education. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference .(24-26 May 2020). Athens, Greece,2020. – Р. 276-283. ISBN 978-618-04-3761-4.
 8. МАРЧУК Н.А.  Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі вищих навчальних закладів при вивченні математичних дисциплін. /Н.А.Марчук// Eurasian scientsfsc congress. Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference( 14-16 June 2020). Barcelona, Spain2020. – Р. 334-341. ISBN 978-84-15927-31-0.
 9. МАРЧУК Н.А. Психолого-педагогические аспекты эффективного использования  современных методов обучения в процессе преподавания математических дисциплин./Н.А.Марчук//   Topical issues of the development of modern science : Abstracts of X International Scientific and Practical Conference.( 4-6 June 2020).- Sofia, Bulgaria.2020.-Р.509-519. ISBN 978-619-93537-5-2.
 10. МARCHUK N. Limitations of the  Concept of Permanent Establishment and     E-commerce.[Text]: Independent Journal of Management & Production/ Marius Laurinaitis ,Darius ,Irmantas Rotomskis, Otabeg Azizov ,Natalia Marchuk –Dspace software ,2020.- Vol.11(9). pp.2608-2624.
 11. МАРЧУК Н.А. Моделювання формування прибутку сільськогосподарських підприємств для мотивації розвитку фінансового лізингу / В.М.Гаврилюк, Н.А.Марчук // Економіка та суспільство. - 2021. - № 25. -  С. 52-58. 
 12. МАРЧУК Н.А. Аналіз ресурсно-сировинних дисбалансів світової економіки. / Марчук Н.А., Мушеник І.М. // Наука і техніка сьогодні. (Серія «Економіка»)»:  2023. № 4(18) 2023. С. 139-153.
 13. МАРЧУК Н.А. Формування механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності України / Мушеник І.М., Марчук Н.А .// Наукові інновації та передові технології № 5(19). 2023. С. 382-390

Монографії

 1. Колективна монографія: Scientific achievements in agricultural engineering,  agronovy and veterinaly medicine. Krakow. Traicon., 2017. Psychological  and  pedagogical training of ocational school  theachers  at specializet higher education establishments// N.Marchuk,O Liaska, O Prokopova, - 2017 - 188.190.33.55
 2. МАРЧУК Н.А. Інтерактивні технології навчання здобувачів вищої освіти. Наука XXI ст.: виклики та перспективи. Том 1. Суспільні науки: колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред. : В.В. Іванишина. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2021. – С. 204-216.
 3. МARCHUK N. INTERACTIVE  TECHNOLOGIES  UNDER   CONDITIONS  OF DISTANCE LEARNING.[Text]: [монографія]  / Н.А.Марчук: »Erbe der europäischen Wissenschaft / Heritage of European science / Достояние европейской науки».- ScientifikWorld.-2021 – Chapter 1, 7-16.
 4. МARCHUK N. Міжнародний науковий  Симпозіум, Німеччина «Erbe der europäischen Wissenschaft / Heritage of European science / Достояние европейской науки»., May 27-28,2021, Karlsruhe,Germany.No.sge5-020.
 5. МАРЧУК Н.А. Індивідуальні навчально-дослідницькі завдання як спосіб підвищення рівня знань здобувачів вищої освіти - Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції: монографія/ за заг.ред.:В.В.Іванишина. Херсон: Олді+, 2022. – Розд. 4. – С. 372-381
 6. MARCHUK N. The value of individual educational tasks in the organization of independent work of the applicants for high education of economic specialties: [монографія] Prospective global scientific trends 2022: / Karlsruhe: Scientifik World, 2022. – Chapter 3 – 34-42
 7. МАРЧУК Н.А. Освітні інновації – це основний фактор ефективності навчально-виховного процесу у закладах вищої освіти: [кол. монографія]  / І.В.Семенишина, Н.А.Марчук: Theoretical and scientifi c foundations of pedagogy and education: сollective monograph/ Kazachiner O., Boychuk Y., – etc.– International Science Group. – Boston: Primediaelaunch, 2022. Р.184-194
 8. МАРЧУК Н. About the invariant tors of calculation systems of a discrete argument [монографія] / Н.А.Марчук, І.В. Семенишина: Heritage of European science: Engineering, Informatics, Physics and Mathematics, Medicine. Monographic series «European Science», 2022. – Book 9. Part 1. – 95-108
 9. МАРЧУК Н.Implementation of the interdisciplinary links in the course of high mathematics for applicants of high education: [монографія]. Prospective global scientific trends' 2022: – Chapter4. –P.42-50
 10. МАРЧУК Н. The digitalization of the educational process in higher education institutions. [монографія] / Н.А. Марчук./ /Innovative science, education, production and transport '2022 – Chapter 2. – P. 45-54
 11. МАРЧУК Н. Професійна спрямованість викладання математичних дисциплін для бакалавра. /Н.А.Марчук // Інновації в сучасній освіті: методологія, технологія, дидактичні та виховні аспекти. Монографія / за заг. ред. В. В. Іванишин. Кам’янець-Подільський. Заклад вищої освіти «Подільський державний університет». Рига, Латвія : «Baltija Publishing», 2023. – Розд. 4. – С. 284-296
 12. МАРЧУК Н. Використання хмарних  технологій  під час вивчення  математичних  дисциплін у  вищих  навчальних  закладах/Н.А.Марчук //. Інновації в сучасній освіті: методологія, технологія, дидактичні та виховні аспекти. Монографія / за заг. ред. В. В. Іванишин. Кам’янець-Подільський. Заклад вищої освіти  «Подільський  державний  університет». Рига, Латвія: «Baltija Publishing», 2023. – Розд. 2. С. 177-185(фахове видання).

Методична робота:

 1. МАРЧУК Н.А. Практичні заняття з вищої математики. Частина 1. [Текст] / Н.А.Марчук, В.Ф. Понеділок, І.В. Семенишина. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2011.–230с.
 2. МАРЧУК Н.А. Практичні заняття з вищої математики. Частина 2. . [Текст] / Н.А.Марчук, В.Ф. Понеділок, І.В. Семенишина. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2012.–с.209.
 3. МАРЧУК Н.А. Типові задачі вступних випробувань з математики [Текст] / Н.А.Марчук. – Кам'янець-Подільський: ФОП Гончарука, 2014.–204 с.
 4. МАРЧУК Н.А. Практичні заняття з теорії ймовірностей і математичної статистики [Текст] / Н.А.Марчук, В.Ф. Понеділок, І.В. Семенишина. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2007.–160с.
 5. МАРЧУК Н.А. Елементи лінійної алгебри. [Текст] : методичні рекомендації з вивчення курсу, приклади розв'язування задач і завдання для самостійного виконання для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» /Н.А.Марчук, І.В.Семенишина, А.П.Громик, А.І.Мозолюк – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2017.– 52 с.
 6. МАРЧУК Н.А. Основи аналітичної геометрії. Частина 1. [Текст] : методичні рекомендації з вивчення курсу, приклади розв'язування задач і завдання для самостійного виконання для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» /Н.А.Марчук, І.В.Семенишина, А.П.Громик, А.І.Мозолюк – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2017.– 24 с.
 7. МАРЧУК Н.А. Методи наближених обчислень[Текст] методичні рекомендації з вивчення курсу /А.П. Громик, Л.М. Михайлова, А.І. Мозолюк, І.В. Семенишина, Н.А. Марчук, А.М. Калинюк.– Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2017.– 44 с.
 8. МАРЧУК Н.А. Числові, степеневі і тригонометричні ряди. [Текст]  навчально-методична вказівка /Н.А.Марчук, В.Ф. Понеділок, І.В. Семенишина. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2005.– с.72
 9. МАРЧУК Н.А. Інтегральне числення функції однієї та кількох змінних [Текст] методичні рекомендації/ Н.А.Марчук, І.В. Семенишина.– Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2019.с.120
 10. МАРЧУК Н.А. Практичні заняття з прикладної математики. [Текст] методичні рекомендації /Н.А. Марчук, І.В. Семенишина.– Кам'янець-Подільський, ПДАТУ,2019.с.113
 11. МАРЧУК Н.А. Основи лінійної та векторної алгебри. [Текст] методичні рекомендації /Н.А. Марчук, І.В. Семенишина.– Кам'янець-Подільський, ПДАТУ,2019.с.48.
 12. МАРЧУК Н.А. Диференціальне числення функції однієї та кількох змінних. [Текст] методичні рекомендації /Н.А. Марчук, І.В. Семенишина.– Кам'янець-Подільський, ПДАТУ,2020.с.204.
 13. МАРЧУК Н.А. Теорія ймовірностей. [Текст] методичні рекомендації /Н.А. Марчук, І.В. Семенишина. – Кам'янець-Подільський, ПДАТУ,2021.с.246
 14. МАРЧУК Н.А., СЕМЕНИШИНА І.В. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208»Агроінженерія»«Числові, степеневі і тригонометричні ряди», - 155с.
 15. МАРЧУК Н.А., СЕМЕНИШИНА І.В. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275»Транспортні технології на автомобільному транспорті)», «Практичні заняття з теорії ймовірностей і математичної статистики»,-184с.
 16. МАРЧУК Н.А. Конспект лекцій. Частина1[Текст] з навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» для здобувачів першого( бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальність 141.05 «енергетичний менеджмент» /Н.А. Марчук, І.В. Семенишина. – Кам’янець-Подільський, ЗВО «ПДУ»,2023.с.172
 17. МАРЧУК Н.А. Конспект лекцій. Частина1 [Текст] з навчальної дисципліни «Вища математика» / І.В. Семенишина, Н.А. Марчук – Кам’янець-Подільський, ЗВО «ПДУ»,2023.с.201
 18. МАРЧУК Н.А. Вища математика. Частина1 для здобувачів першого( бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальність 181 «Харчові технології» /Н.А. Марчук, І.В. Семенишина. – Кам’янець-Подільський, ЗВО «ПДУ»,2023.с.163