1810

Громик Андрій Петрович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

: 050 387 62 36
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-3071-9756
Scholar
Publons
Scopus
ResearchGate

Місце і дата народження:
30 січня 1974 року в с. Кульчиївці Камʼянець-Подільського району Хмельницької області


Освіта:
Повна вища. У 1996 році з відзнакою закінчив фізико-математичний факультет Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В.П. Затонського (тепер Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) за спеціальністю «Математика та основи інформатики» та здобув кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики.
З жовтня 1996 року по лютий 2000 року будучи аспірантом Кам'янець-Подільському державного педагогічного інституту в 1997 році, здобув Соросівський грант від Міжнародного фонду «Відродження» для аспірантів у галузі природничих наук.
У 2006 і 2009 роках – переможець (І премія), а у 2010 році – лауреат (ІІ премія) обласного конкурсу науково-дослідних робіт у номінації "Фундаментальні НДР" за науково-дослідні роботи "Математичне моделювання процесів теплопровідності в тонких пластинах та масивних тілах", "Стаціонарні задачі теплопровідності в кусково-однорідних просторових середовищах" і "Нестаціонарні задачі теплопровідності в кусково-однорідних просторових середовищах" (співавтор І.М. Конет).
30 листопада 2012 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Математичне моделювання процесів теплопереносу в тонких пластинах».

Вчене звання доцента присвоєно у 2014 році.

Напрям наукового дослідження:
Диференціальні рівняння математичної фізики.


Викладає навчальні дисципліни:
«Математика для економістів», «Прикладна математика», «Дослідження операцій в транспортних системах», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Економіко-математичні методи і моделі», «Оптимізаційні методи і моделі», «Економетрика».


Діяльність:


Монографії

 1. Громик А.П. Стаціонарні задачі теплопровідності в кусково-однорідних просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет – Кам'янець-Подільський : Видавництво Абетка-Світ, 2008. – 120 с.
 2. Громик А.П. Нестаціонарні задачі теплопровідності в кусково-однорідних просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет. – Кам'янець-Подільський : Абетка-Світ, 2009. – 120 с.
 3. Громик А.П. Температурні поля в кусково-однорідних просторових середовищах : монографія / А.П. Громик, І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Кам'янець-Подільський : Абетка – Світ, 2011. – 200 с.
 4. Громик А.П. Гіперболічні крайові задачі математичної фізики в кусково-однорідних циліндричних середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет. – Кам'янець-Подільський : ПП «Видавництво Абетка світ», 2020. – 200 с.

Наукові статті

Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Громик А.П. Стаціонарні температурні поля в безкрайній ізотропній пластинці / А.П. Громик, І.М. Конет // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач : зб. наук. пр. – К. : Ін-т математики АН України, 1993. – Вип. 4. – С. 58-64. (фахове видання)
 2. Громик А.П. Стаціонарні температурні поля в безкрайній напівбезмеженій ізотропній пластинці / А.П. Громик // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач : зб. наук. пр. – К. : Ін‑т математики АН України, 1993. – Вип. 4. – С. 64-74. (фахове видання)
 3. Громик А.П. Нестаціонарні температурні поля в безкрайній ізотропній пластинці / А.П. Громик, І.М. Конет // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач : зб. наук. пр. – К. : Ін-т математики АН України, 1994. – Вип. 5. – С. 92-97. (фахове видання)
 4. Громик А.П. Нестаціонарні температурні поля в безкрайній напівбезмеженій ізотропній пластинці / А.П. Громик // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач : зб. наук. пр. – К. : Ін‑т математики АН України, 1994. – Вип. 5. – С. 84-91. (фахове видання)
 5. Громик А.П. Стаціонарні температурні поля в ізотропній напівсмузі-пластинці / А.П. Громик // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т математики. – К., 1994. – С. 61-62. (фахове видання)
 6. Громик А.П. Статичні і квазістатичні термопружні поля в безкрайній ізотропній пластинці / А.П. Громик // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач : зб. наук. пр. – К. : Ін-т математики АН України, 1994. – Вип. 6. – С. 40-46. (фахове видання)
 7. Громик А.П. Стаціонарні температурні поля в ізотропній смузі-пластинці / А.П. Громик // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач : зб. наук. пр. – К. : Ін-т математики НАН України, 1994. – Вип. 7. – С. 64-73. (фахове видання)
 8. Громик А.П. Стаціонарна задача теплопровідності в ізотропній прямокутній пластинці / А.П. Громик // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т математики. – К., 1995. – С. 78-79. (фахове видання)
 9. Громик А.П. Нестаціонарні температурні поля в ізотропній смузі-пластинці / А.П. Громик // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач : зб. наук. пр. – К. : Ін-т математики НАН України, 1995. – Вип. 8. – С. 62-67. (фахове видання)
 10. Громик А.П. Стаціонарна задача теплопровідності в ізотропній напівсмузі-пластинці / А.П. Громик // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач : зб. наук. пр. – К. : Ін-т математики НАН України, 1995. – Вип. 9. – С. 161-168. (фахове видання)
 11. Громик А.П. Нестаціонарні температурні поля в ізотропній напівсмузі-пластинці / А.П. Громик // Зб. наук. пр. Кам'янець-Подільського держ. пед. ін-ту. Серія фізико-математична. – Кам'янець-Подільський :  Кам'янець-Подільський держ. пед. ін-т, 1995. – Вип. 2. – С. 72-80.
 12. Громик А.П. Статичні і квазістатичні термопружні поля в безкрайній напівобмеженій тонкій ізотропній пластині / А.П. Громик // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т математики. – К., 1996. – С. 35-37. (фахове видання)
 13. Громик А.П. Математичне моделювання нестаціонарних температурних полів в тонкій ізотропній напівсмузі-пластинці / А.П. Громик // Математическое моделирование : сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т математики. – К., 1996. – С. 81-84. (фахове видання)
 14. Громик А.П. Стаціонарні температурні поля в ізотропній пластинці у вигляді прямокутного клина / А.П. Громик // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач : зб. наук. пр. – К. : Ін-т математики НАН України, 1996. – Вип. 11. – С. 91-98. (фахове видання)
 15. Громик А.П. Нестаціонарні температурні поля в ізотропній пластинці у вигляді прямокутного клина / А.П. Громик // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач : зб. наук. пр. – К. : Ін-т математики НАН України, 1996. – Вип. 12. – С. 53-61. (фахове видання)
 16. Громик А.П. Нестаціонарна задача теплопровідності в ізотропній прямокутній пластинці / А.П. Громик, І.М. Конет // Задачи со свободными границами и нелокальные задачи для нелинейных параболических уравнений : сб. наук. пр. / НАН Украины. Ин-т математики. – К., 1996. – С. 23-26. (фахове видання)
 17. Громик А.П. Стаціонарні температурні поля в тонкій ізотропній пластинці у вигляді прямокутника / А.П. Громик // Зб. наук. пр. Кам'янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Серія фізико-математична. – Кам'янець-Подільський :  Кам'янець-Подільський держ. пед. ун-т, 1997. – Вип. 3. – С. 27-30.
 18. Громик А.П. Стаціонарна задача теплопровідності в ізотропній прямокутній пластинці / А.П. Громик // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т математики. – К., 1998. – С. 78-80. (фахове видання)
 19. Громик А.П. Нестаціонарна задача теплопровідності в ізотропній напівсмузі-пластинці / А.П. Громик // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. пр. – К. : Ін-т математики НАН України, 1998. – Вип. 2. – С. 106-111. (фахове видання)
 20. Громик А.П. Нестаціонарна задача теплопровідності для ізотропної смуги-пластинки / А.П. Громик // Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Прикладна математика. – 1998. – № 337. Т. 2. –С. 206-210. (фахове видання)
 21. Громик А.П. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в тонких необмежених циліндрично-ізотропних пластинках / А.П. Громик // Зб. наук. пр. Кам'янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Серія фізико-математична (математика). – Кам'янець-Подільський :  Кам'янець-Подільський держ. пед. ун-т, 1998. – Вип. 4. – С. 38-43.
 22. Громик А.П. Стаціонарна задача теплопровідності в необмеженій тонкій циліндрично-ізотропній пластині / А.П. Громик // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т математики. – К., 1999. – С. 71-75. (фахове видання)
 23. Громик А.П. Стаціонарна крайова задача теорії теплопровідності тонких циліндрично-ізотропних кільчастих пластин / А.П. Громик // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. пр. – К. : Ін-т математики НАН України, 1999. – Вип. 4. – С. 51-58. (фахове видання)
 24. Громик А.П. Стаціонарна задача теплопровідності для тонких циліндрично-ізотропних кругових пластин / А.П. Громик, І.М. Конет // Доповіді НАН України. Математика, природознавство, технічні науки. – 1999. – № 9. – С. 50-54. (фахове видання)
 25. Громик А.П. Нестаціонарна крайова задача теорії теплопровідності тонких циліндрично-ізотропних кругових пластин / А.П. Громик, І.М. Конет // Доповіді НАН України. Математика, природознавство, технічні науки. – 1999. – № 10. – С. 16-20. (фахове видання)
 26. Громик А.П. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля у тонких необмежених циліндрично-ізотропних пластинках з круговим отвором / А.П. Громик // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2000. – Т. 5, № 3. – С. 123-129. (фахове видання)
 27. Громик А.П. Нестаціонарна крайова задача теорії теплопровідності в тонкій необмеженій клиновидній циліндрично-ізотропній пластині / А.П. Громик // Зб. наук. пр. Кам'янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Серія фізико-математична (математика). – Кам'янець-Подільський :  Кам'янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2000. – Вип. 5. – С. 39-45.
 28. Громик А.П. Нестаціонарна крайова задача теплопровідності в тонких циліндрично-ізотропних кільчастих пластин / А.П. Громик // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. пр. – К. : Ін-т математики НАН України, 2000. – Вип. 5. – С. 91-97. (фахове видання)
 29. Громик А.П. Стаціонарна крайова задача теплопровідності для тонкої  циліндрично-ізотропної пластини у вигляді необмеженого кільчастого сектора / А.П. Громик // Зб. наук. пр. Кам'янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Серія фізико-математична (математика). – Кам'янець-Подільський :  Кам'янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2002. – Вип. 6. – С. 50-58.
 30. Громик А.П. Стаціонарна крайова задача теплопровідності для тонкої  циліндрично-ізотропної пластини у вигляді кільчастого сектора / А.П. Громик // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. пр., Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут, 2002. – Вип. 8. – С. 238‑247.
 31. Громик А.П. Нестаціонарна задача теорії теплопровідності для тонкої  циліндрично-ізотропної пластини у вигляді кільчастого сектора / А.П. Громик // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. пр., Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут, 2002. – Вип. 9. – С. 180‑192.
 32. Громик А.П. Нестаціонарна задача теплопровідності для тонкої  циліндрично-ізотропної кільчастої пластини / А.П. Громик // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. пр., Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут, 2002. – Вип. 9. – С. 280‑284.
 33. Громик А.П. Нестаціонарна крайова задача теплопровідності для тонкої  циліндрично-ізотропної пластини у вигляді необмеженого кільчастого сектора / А.П. Громик // Зб. наук. пр. Кам'янець-Подільського держ. ун-ту. Серія фізико-математична (математика). – Кам'янець-Подільський :  Абетка-НОВА, 2003. – Вип. 7. – С. 34-43.
 34. Громик А.П. Математичне моделювання нестаціонарних температурних полів в тонкій циліндрично-ізотропній пластині у вигляді необмеженого кільчастого сектора / А.П. Громик // Вісник Тернопільського державного технічного уніве­рситету. – Тернопіль, 2005. – Т. 10, № 2. – С. 164-174. (фахове видання)
 35. Громик А.П. Стаціонарні задачі теплопровідності в необмежених двоскладових просторових областях / А.П. Громик, І.М. Конет // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. пр., Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут, 2006. – Вип. 13. – С. 52-65.
 36. Громик А.П. Крайові задачі теплопровідності в необмежених двоскладових просторових областях / А.П. Громик, І.М. Конет // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. пр., Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут, 2006. – Вип. 14. – С. 36-50.
 37. Громик А.П. Математичне моделювання нестаціонарних процесів теплопровідності в тонкій необмеженій клиновидній циліндрично-ізотропній пластині / А.П. Громик // Вестник Херсонського национального технического университета. – Херсон : ХНТУ, 2006. – Вип. 2 (25). – С. 174-178. (фахове видання)
 38. Громик А.П. Нестаціонарні задачі теплопровідності в необмежених двоскладових просторових областях / А.П. Громик, І.М. Конет // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. пр., Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут, 2007. – Вип. 15. – С. 67-82.
 39. Громик А.П. Початково-крайові задачі теплопровідності в необмежених двоскладових просторових областях / А.П. Громик, І.М. Конет // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. пр., Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут, 2008. – Вип. 16. – С. 100-118.
 40. Громик А.П. Інтегральні зображення розв'язків стаціонарних задач теплопровідності для обмежених багатошарових просторових областей / А.П. Громик, І.М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2008. – Вип. 19-20. – С. 66-73. (фахове видання)
 41. Громик А.П. Початково-крайові задачі теплопровідності в необмежених тришарових просторових областях / А.П. Громик, І.М. Конет // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. пр., Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут, 2008. – Вип. 17. – С. 31-49.
 42. Громик А.П. Інтегральні зображення розв'язків стаціонарних задач теплопровідності для обмежених кусково-однорідних просторових середовищ / А.П. Громик, І.М. Конет // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський нац. ун-т, 2008. – Вип. 1. – С. 71‑88. (фахове видання)
 43. Громик А.П. Математичне моделювання нестаціонарних процесів теплопровідності в напівобмежених багатошарових просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський нац. ун-т, 2008. – Вип. 1. – С. 26‑41. (фахове видання)
 44. Громик А.П. Інтегральні зображення розв'язків нестаціонарних задач теплопровідності в обмежених кусково-однорідних просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2009. – Вип. 21-22. – С. 10-17. (фахове видання)
 45. Громик А.П. Стаціонарні задачі теплопровідності в необмежених тришарових просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. пр. / Міністерство освіти і науки України, Чернівецький нац. ун‑т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут, 2009. – Вип. 18. – С. 11-27.
 46. Громик А.П. Інтегральні зображення розв'язків стаціонарних задач теплопровідності в напівобмежених кусково-однорідних просторових  середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. / Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2009. – Вип. 2. – С. 54-65. (фахове видання)
 47. Громик А.П. Математичне моделювання стаціонарного теплопереносу в процесах випікання тонких плоских тістових заготовок / А.П. Громик // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр. / Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2009. – Вип. 2. – С. 48-58. (фахове видання)
 48. Громик А.П. Математичне моделювання нестаціонарного теплопереносу в процесах випікання тонких плоских тістових заготовок / А.П. Громик // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – Т. 14, № 4. – С. 146-154. (фахове видання)
 49. Громик А.П. Інтегральні зображення розв'язків нестаціонарних задач теплопровідності в обмежених багатошарових просторових середовищах /А.П. Громик, І.М. Конет//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка.–2010.–Вип.24.–С.12-19. (фахове видання)
 50. Громик А.П. Математичне моделювання нестаціонарного теплопереносу в тонкій пластині у вигляді кільчастого сектора/ А.П. Громик//Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр. /Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський:  Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені  Івана Огієнка, 2010.–Вип.3.–С.64-67. (фахове видання)
 51. Громик А.П. Математичне моделювання стаціонарного теплопереносу в тонкій пластині у вигляді кільчастого сектора/ А.П. Громик//Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: зб. наук. пр. (за матеріалами четвертої міжнародної наукової конференції).– Кам'янець-Подільський:  Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені  Івана Огієнка, 2010.– С.38-50.
 52. Громик А.П. Математичне моделювання стаціонарного теплопереносу в процесах випікання тонких плоских циліндричних тістових заготовок /А.П.Громик// Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр./ Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені  Івана Огієнка, 2010.–Вип.4.–С. 84-95. (фахове видання)
 53. Громик А.П. Інтегральні зображення розв՚язків початково-крайових задач теплопровідності в обмежених багатошарових просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. –2012. – Вип. 27. – C. 13-20 (фахове видання)
 54. Громик А.П. Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному суцільному циліндрі / А.П. Громик, І.М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2013. – Вип. 1(29). – C. 22-26. (фахове видання)
 55. Громик А.П. Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному порожнистому циліндрі / А.П. Громик, І.М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2013. – Вип. 2(30). – C. 12-14. (фахове видання)
 56. Громик А.П. Гіперболічні крайові задачі в кусково-однорідному клиновидному циліндричному півпросторі з порожниною / А.П. Громик, І.М. Конет // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 6. – C. 29-35.
 57. Громик А.П. Моделювання коливних процесів у напівобмеженому кусково-однорідному клиновидному суцільному циліндрі /А.П.Громик, І.М. Конет // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр./ Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський:  Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 8. – С 44-50. (фахове видання)
 58. Громик А.П. Моделювання коливних процесів у напівобмеженому кусково-однорідному клиновидному порожнистому циліндрі /А.П.Громик, І.М.Конет// Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр. / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 9. – С. 45-51. (фахове видання)
 59. Громик А.П. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців при викладанні математичних дисциплін у вищих навчальних закладах / А.П. Громик, І.М. Конет, І.В. Семенишена // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. / Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. –  Вип. 19. С. 212-216. (фахове видання)
 60. Громик А.П. Гіперболічна крайова задача математичної фізики в обмеженому кусково-однорідному просторовому середовищі / А.П. Громик, І.М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2014. – Вип. 2(32). – C.10-16. (фахове видання)
 61. Громик А.П. Гіперболічні крайові задачі в кусково-однорідному клиновидному циліндричному шарі з порожниною / А.П. Громик, І.М. Конет // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 7. – C. 53-59.
 62. Громик А.П. Моделювання коливних процесів у кусково-однорідному клиновидному суцільному циліндрі / А.П.Громик // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр. / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 10. – С. 53-58. (фахове видання)
 63. Громик А.П. Моделювання коливних процесів у кусково-однорідному клиновидному порожнистому циліндрі / А.П.Громик // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр. / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 11. – С. 37-43. (фахове видання)
 64. Gromyk A.P. Hyperbolic boundary-value problem of mathematical physics in semibounded piecewise-homogeneous spatial environment / A.P. Gromyk , I.M. Konet // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2015. – Вип. 1(33). – C.23-28 (фахове видання)
 65. Громик А.П. Інтегральне зображення розв'язку гіперболічної крайової задачі в неоднорідному циліндрично-круговому просторі / А.П.Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: фіз.-мат. науки: зб. наук. пр. / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 12. – С. 27-37 (фахове видання)
 66. Громик А.П. Гіперболічна крайова задача в неоднорідному циліндрично-круговому просторі з порожниною / А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 8. – C. 17-21.
 67. Гіперболічна крайова задача математичної фізики в напівобмеженому багатошаровому просторовому середовищі / А.П. Громик, І.М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2016. – Вип. 1(35 ). – C.9-14. (фахове видання).
 68. Громик А.П. Інтегральне зображення розв'язку гіперболічної крайової задачі в неоднорідному циліндрично-круговому просторі з циліндричною порожниною / А.П.Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: фіз.-мат. науки: зб. наук. пр. / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 13. – С. 45-55. (фахове видання).
 69. Громик А.П. Гіперболічна крайова задача для необмеженого неоднорідного порожнистого циліндра / А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 9. – C. 20-25.
 70. Громик А.П. Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному циліндрично-круговому півпросторі / А.П.Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Вісник Київського нац. університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2017. – Вип. 1(37). – C.31-37. (фахове видання).
 71. Громик А.П. Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному циліндрично-круговому півпросторі з порожниною/ А.П.Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Вісник Київського нац. університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2017. – Вип. 2(38 ). – C. 15-18 (фахове видання).
 72. Gromyk A/P. Hyperbolic boundary value problem for semibounded piecewise-homogeneous solid cylinder / A.P. Gromyk, I.M. Konet, T.M. Pylypiuk // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: фіз.-мат. науки: зб. наук. пр. / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16. – С. 48-59. (фахове видання).
 73. Громик А.П. Математичне моделювання коливних процесів у кусково-однорідному клиновидному циліндрично-круговому просторі / А.П.Громик // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр. / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16. – С. 36-52.
 74. Громик А.П. Гіперболічна крайова задача для неоднорідного напівобмеженого суцільного циліндра / А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 10. – C. 20-26.
 75. Громик А.П. Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного циліндрично-кругового шару / А.П.Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Вісник Київського нац. університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2018. – Вип. 1(39). – C. 19-24 (фахове видання).
 1. Громик А.П. Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного циліндрично-кругового шару з порожниною / А.П.Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Вісник Київського нац. університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2018. – Вип. 1(39). – C. 25-27 (фахове видання).
 1. Hromyk A. Hyperbolic Boundary Value Problem for Semibounded Piecewise-Homogeneous Hollow Cylinder / A. Hromyk, I. Konet, T. Pylypiuk // Mathematical and computer modeling. Series: Physical and mathematical sciences : scientific journal / V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of National Academy of Sciences of Ukraine, Kamianets-Podilsky National Ivan Ohienko University. – Kamianets-Podilsky : KamianetsPodilsky National Ivan Ohienko University, 2018. – Vol. 17. – P. 22-33. (фахове видання).
 1. Громик А.П. Математичне моделювання коливних процесів у кусково-однорідному клиновидному циліндрично-круговому просторі з порожниною / А.П.Громик, // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр. / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2018. – Вип. 17. – С. 26-39. (фахове видання).
 1. Громик А.П. Математичне моделювання коливних процесів у необмеженому кусково-однорідному клиновидному суцільному циліндрі / А.П.Громик // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр. / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2018. – Вип. 18. – С. 34-47. (фахове видання).
 1. Громик А.П. Гіперболічна крайова задача математичної фізики в неоднорідному циліндрично-круговому шарі з циліндричною порожниною / А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип. 11. – C. 28-33.
 2. Громик А. П. Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного порожнистого циліндра / А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Український математичний журнал, Том 71, вип. 12, Грудень 2019, с. 1607-1617, http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/714
 3. Громик А.П. Математичне моделювання коливних процесів у необмеженому кусково-однорідному клиновидному порожнистому циліндрі / А.П.Громик // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр. / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2019. – Вип. 20. – С. 26-39. (фахове видання).
 4. Громик А.П. Гіперболічна крайова задача математичної фізики для неоднорідного порожнистого циліндра / А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. – Вип. 12. – C.22-27.
 5. Gromyk, A.P., Konet, I.M. & Pylypiuk, T.M. Hyperbolic Boundary-Value Problem for a Piecewise Homogeneous Hollow Cylinder. Ukrainian Mathematical Journal. –2020, 71(12), pp 1843-1854. https://doi.org/10.1007/s11253-020-01751-8
 6. Громик А.П. Параболічні крайові задачі в кусково-однорідному клиновидному циліндрично-круговому півпросторі. / А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2020. Вип. 19. Т. 2. С. 34-36.
 7. Громик А.П. Параболiчнi крайовi задачi в кусково-однорiдному клиновидному цилiндрично-круговому просторi. / А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк. Нелiнiйнi коливання, т. 23, № 3, 2020, С. 332-342. ISSN 1562-3076.
 8. Громик А.П. Параболiчнi крайовi задачi в кусково-однорiдному клиновидному суцільному цилiндрi. / А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк. // Буковинський математичний журнал, Т.8, №2, 2020, С.40-55. https://doi.org/10.31861/bmj2020.02.04
 9. Громик А.П. Параболічні крайові задачі в кусково-однорідному клиновидному циліндрично-круговому півпросторі з порожниною / А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. – Вип. 13. – C. 20-25
 10. Громик А.П. Hyperbolic boundary value problem for semibounded piecewise-homogeneous solid cylinder / А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: фіз.-мат. науки: зб. наук. пр. / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2020. – Вип. 21. – С. 69-83. (фахове видання). DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2020-21.69-83
 11. Громик А.П. Вірус плагіату в освітньо-науковому просторі. / А.П. Громик, В.М. Гаврилюк // Академічна доброчесність: виклики сучасності. : збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування освітян (Республіка  Польща, Варшава, 11.05.2020-19.06.2020) / Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Фундація FDD. – Варшава, 2020. – С.30-35. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2020/07/iiasc_academic_integrity_06_2020-1.pdf

Матеріали і тези конференцій 

 1. Громик А.П. Стаціонарна задача теплопровідності в ізотропній смузі-пластинці / А.П. Громик // Четверта Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука : тези доп. – К., 1995. – С. 86.
 2. Громик А.П. Математичне моделювання нестаціонарного дифузійного масопереносу через тонкі ізотропні мембрани / А.П. Громик // Міжнародна наукова конференція, присвячена 150-річчю від дня народження видатного українського фізика і електротехніка Івана Пулюя : тези доп. – Тернопіль, 1995. – С. 21-22.
 3. Громик А.П. Нестаціонарна задача теплопровідності в тонкій ізотропній прямокутній пластинці / А.П. Громик // П'ята Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука : тези доп. – К., 1996. – С. 105.
 4. Громик А.П. Нестаціонарна задача теплопровідності в ізотропній прямокутній пластинці у вигляді прямокутного клина / А.П. Громик // Шоста Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука : матеріали конференції. – К., 1997. – С. 123.
 5. Громик А.П. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в безкрайній тонкій ізотропній пластинці / А.П. Громик // Прикладная математика и математическое моделирование. Труды VII Международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики". – Феодосия, 1997. – С. 58-61. (фахове видання)
 6. Громик А.П. Нестаціонарна задача теплопровідності в тонкій ізотропній напівсмузі-пластинці / А.П. Громик // Сьома Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука : матеріали конференції. – К., 1998. – С. 129.
 7. Громик А.П. Стаціонарна задача теплопровідності в безкрайній напівобмеженій тонкій ізотропній пластинці / А.П. Громик // Сучасні проблеми математики : матеріали Міжнародної наукової конференції. – К. : Ін-т математики НАН України, 1998. – Ч. 1. – С. 165-166.
 8. Громик А.П. Інтегральні зображення розв'язків стаціонарних задач теплопровідності для циліндрично-ізотропних пластин / А.П. Громик // Восьма Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука : матеріали конференції. – К., 2000. – С. 66.
 9. Громик А.П. Нестаціонарна крайова задача теплопровідності для тонкої циліндрично-ізотропної пластини у вигляді кругового сектора / А.П. Громик // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. пр. – Чернівці : Прут, 2001. – Вип. 6. – С. 13-22.
 10. Громик А.П. Стаціонарна крайова задача теорії теплопровідності в тонкій  циліндрично-ізотропній пластині у вигляді кругового сектора / А.П. Громик // М.В. Остроградський – видатний математик, механік і педагог : матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження М.В. Остроградського (26-27 вересня 2001 року). – Полтава : ПДПУ, 2001. – С. 21-23.
 11. Громик А.П. Інтегральні зображення розв'язків нестаціонарних задач теплопровідності для тонких циліндрично-ізотропних пластин / А.П. Громик // Дев'ята Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука : матеріали конференції. – К. : НТУУ (КПІ), 2002. – С. 60.
 12. Громик А.П. Інтегральні зображення розв'язків стаціонарних задач теплопровідності для тонких клиновидних циліндрично-ізотропних пластин / А.П. Громик // Теорія еволюційних рівнянь. Міжнародна конференція. П'яті Боголюбовські читання : тези доп. – Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. – С. 57.
 13. Громик А.П. Стаціонарна крайова задача теплопровідності в тонкій  необмеженій клиновидній циліндрично-ізотропній пластині / А.П. Громик // Проблеми математичного моделювання сучасних технологій. Міжнародна конференція (Хмельницький, 2-4 жовтня 2002 р.) : тези доп. – Хмельницький : ТУП, 2002. – С. 39.
 14. Громик А.П. Інтегральні зображення розв'язків нестаціонарних задач теорії теплопровідності для тонких клиновидних циліндрично-ізотропних пластин / А.П. Громик // Міжнародна наукова конференція. Шості Боголюбовські читання : тези доп. – К. : Ін-т математики НАН України, 2003. – С. 59.
 15. Громик А.П. Інтегральні зображення розв'язків стаціонарних задач теплопровідності для тонких ортотропних пластин / А.П. Громик // Дев'ята Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука : матеріали конференції. – К. : Задруга, 2004. – С. 87.
 16.  Громик А.П. Математичне моделювання стаціонарних температурних полів в тонкій циліндрично-ізотропній пластині у вигляді необмеженого кільчастого сектора / А.П. Громик // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : зб. наук. пр. (за матеріалами Всеукраїнської науково-методичної конференції). – Київ–Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський держ. ун-т, 2004. – С. 188-194.
 17. Громик А.П. Інтегральні зображення розв'язків нестаціонарних задач теплопровідності для тонких ортотропних пластин / А.П. Громик // Одинадцята Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука : матеріали конференції. – К. : Задруга, 2006. – С. 76.
 18. Громик А.П. Математичне моделювання нестаціонарних температурних полів в тонких циліндрично-ізотропних та клиновидних циліндрично-ізотропних пластинах / А.П. Громик // Матеріали Десятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. – Тернопіль : ТДТУ, 2006. – С. 294.
 19. Громик А.П. Інтегральні зображення розв'язків стаціонарних задач теплопровідності для тонких циліндрично-ізотропних та клиновидних циліндрично-ізотропних пластин / А.П. Громик // Диференціальні рівняння та їх застосування. Міжнародна конференція, присвячена 60-річчю кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та пам'яті професора Ейдельмана Самуїла Давидовича : тези доповідей. – Чернівці : Рута, 2006. – С. 33.
 20. Громик А.П. Крайові задачі теплопровідності в необмежених тришарових просторових областях / А.П. Громик, І.М. Конет // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп. : вип. 5 : у 3 т. – Кам'янець-Подільський :  Кам'янець-Подільський держ. ун-т, 2006. – Т. 1. – С. 94-95.
 21. Громик А.П. Математичне моделювання стаціонарних процесів теплопровідності в багатошарових напівобмежених просторих областях / А.П. Громик, І.М. Конет // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп. : вип. 6 : у 3 т. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський держ. ун‑т, 2007. – Т. 1. – С. 85-86.
 22. Громик А.П. Інтегральні зображення розв'язків стаціонарних задач теплопровідності в необмежених двоскладових просторових областях / А.П. Громик, І.М. Конет // Дванадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука : матеріали конференції. – К. : Задруга, 2008. – Т. 1. – С. 116.
 23. Громик А.П. Математичне моделювання процесів теплопровідності в тонких пластинах та масивних тілах / А.П. Громик, І.М. Конет // Енергозбереження Поділля. – 2008. – № 2. – С. 49.
 24. Громик А.П. Математичне моделювання стаціонарних процесів теплопровідності в кусково-однорідних напівобмежених просторових областях / А.П. Громик, І.М. Конет // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. : вип. 7 : у 5 т. – Кам'янець-Подільський :  Кам'янець-Подільський нац. ун‑т, 2008. – Т. 1. – С. 127-129.
 25. Громик А.П. Інтегральні зображення розв'язків задач теплопровідності в необмежених тришарових просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет // Міжнар. конф. до 100-річчя М.М. Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди (Чернівці, 8-13 червня 2009 р.) : тези доп. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2009. – С. 32-34.
 26. Громик А.П. Інтегральні зображення розв'язків крайових задач теплопровідності в напівобмежених кусково-однорідних просторових  середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет // Український математичний конгрес – 2009 (до 100-річчя від дня народження Миколи М. Боголюбова), (Київ, 27-29 серпня 2009 р.): тези доп. – Київ, 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :    http://www.imath.kiev.ua/~congress2009/partUMC2009.html#E.
 27. Gromyk A.P. Integral representations of solutions of the boundry-value problems of heat conductivity in bounded-piecewise homogeneous medium / A.P. Gromyk, I.M. Konet // Modern problems of theoretical and mathematical physics: Book of abstracts of the Bogolyubov Kyiv conference dedicated to the 100th anniversary of M.M. Bogolyubov (Kyiv, September 15‑18, 2009). – Kyiv, BITP, 2009. – P. 127.
 28. Громик А.П. Математичне моделювання стаціонарних процесів теплопровідності в обмежених кусково-однорідних просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет // Наук. пр. Кам'янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка, зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. : вип. 8, у 5 т. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2009. – Т. 1. – С. 110-112
 29. Громик А.П. Інтегральні зображення розв'язків нестаціонарних задач теплопровідності в напівобмежених кусково-однорідних просторових середовищах/А.П. Громик, І.М. Конет// Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука. Матеріали конференції:–К.:НТУУ, 2010.–Т.1.–С.126.
 30. Громик А.П. Математичне моделювання нестаціонарних процесів теплопровідності в обмежених кусково-однорідних просторових середовищах/А.П. Громик, І.М. Конет// Проблеми стійкості та оптимізації динамічних систем детермінованої та стохастичної структури: Тези міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Видавництво «Золоті литаври», 2010.–С58-59.
 31. Громик А.П. Математичне моделювання стаціонарних процесів  теплопровідності в обмежених багатошарових  просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет //Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені  Івана Огієнка. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Вип. 9, у 5-ти т.– Кам'янець-Подільський:  Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені  Івана Огієнка, 2010.–Т.2–С.28-29.
 32. Громик А.П. Математичне моделювання нестаціонарних процесів теплопровідності в обмежених кусково-однорідних просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка: зб. за підсум. звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. – Вип. 10, у 5 т. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – Т. 2 – С.15-17
 33. Громик А.П. Математичне моделювання нестаціонарних процесів теплопровідності в обмежених багатошарових просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка: зб. за підсум. звіт. наук. конф. викл. докторантів і асп. – Вип. 11, у 3 т. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012. – Т. 2 – С. 17-19
 34. Громик А.П. Математичне моделювання процесів теплопереносу в тонких пластинах / Тези ХХХІ науково-технічної  конференції  «Моделювання». – Київ: Інститут проблем моделювання в енергетиці  імені Г.Є. Пухова, 2012. – С. 13.
 35. Громик А.П. Гіперболічні крайові задачі в кусково-однорідному клиновидному циліндричному півпросторі / А.П. Громик, І.М. Конет // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка: зб. за підсум. звіт. наук. конф. викл. докторантів і асп. – Вип. 12, у 3 т. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – Т. 2.– С. 15-17.
 36. Громик А.П. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців при викладанні математичних дисциплін у вищих навчальних закладах / А.П. Громик, І.М. Конет, І.В. Семенишена // Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2013. – с. 165-166.
 37. Громик А.П. Гіперболічні крайові задачі в кусково-однорідному клиновидному циліндричному шарі / А.П. Громик, І.М. Конет // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка: зб. за підсум. звіт. наук. конф. викл. докторантів і асп. – Вип. 13, у 3 т. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2014. – Т. 2.– С. 40-42.
 38. Громик А.П. Гіперболічні крайові задачі в напівобмежених кусково-однорідних клиновидних циліндричних областях / А.П. Громик, І.М. Конет // XV міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука. Матеріали конференції:–К.:НТУУ (КПІ), 2014. – Т. 1. – С. 91.
 39. Громик А.П. Гіперболічні крайові задачі в обмежених кусково-однорідних клиновидних циліндричних областях / А.П. Громик, І.М. Конет // ІV міжнародна наукова конференція, присвячена 135 річниці від дня народження Ганса Гана. Тези доп. – Чернівці: Чернівецький національний університет  імені Ю.Федьковича, 2014. – С. 45-46.
 40. Громик А.П. Роль математичної освіти у підвищенні рівня якості професійної підготовки / А.П. Громик, І.В. Семенишина // Матеріали Х Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв в навчальних закладах вищої та прфесійної освіти», Кам'янець-Подільський 2014, с.134-136.
 41. Громик А.П. Гіперболічні крайові задачі в неоднорідних циліндрично-кругових середовищах / А.П.Громик, І.М.Конет //Наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження К.М.Фішмана та М.К.Фаге. Тези доп. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 34-35.
 42. Громик А.П. Гіперболічна крайова задача в неоднорідному циліндрично-круговому просторі / А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка: зб. за підсум. звіт. наук. конф. викл. докторантів і асп. – Вип. 14, у 3 т. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2015. – Т. 2.– С. 32-34.
 43. Громик А.П. Гіперболічна крайова задача для необмеженого неоднорідного суцільного циліндра / А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка: зб. за підсум. звіт. наук. конф. викл. докторантів і асп. у 3 т. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2016. – Вип. 15. – Т. 2. – С. 27-28.
 44. Громик А.П. Гіперболічні крайові задачі в неоднорідних напівобмежених циліндрично-кругових середовищах / А.П.Громик, І.М.Конет, Т.М. Пилипюк // Диференціално-функціональні рівняння та їх застосування. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвячена 80-річчю від дня народження професора В.І. Фодчука (1936-1992).– Чернівці: ЧНУ, 2016. – С. 39-40.
 45. Громик А.П. Гіперболічні крайові задачі в неоднорідних напівобмежених кусково-однорідних циліндрично-кругових областях / А.П.Громик, І.М.Конет, Т.М. Пилипюк // Міжнародноа науковоа конференція, присвячена 80-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка: Матер. Конф. – Чернівці: ПП Яворский С.Н., 2016. – С. 102-104.
 46. Громик А.П. Гіперболічна крайова задача в неоднорідному циліндрично-круговому півпросторі з циліндричною порожниною / А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка: зб. за підсум. звіт. наук. конф. викл. докторантів і асп. у 3 т. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2017. – Вип. 16. – Т. 2. – С.33-35.
 47. Громик А.П. Гіперболічні крайові задачі в необмежених кусково-однорідних циліндрично-кругових середовищах / А.П.Громик, І.М.Конет, Т.М. Пилипюк // Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю від дня народження доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Д.І.Мартинюка (1942-1996): Матер. Конф. – Кам.-Под.: Аксіома, 2017. – С. 32-33.
 48. Громик А.П. Гіперболічні крайові задачі в обмежених кусково-однорідних циліндрично-кругових областях/ А.П.Громик, І.М.Конет // Прикладні задачі та ІТ-технології. Матеріали міжвузівського семінару, присвяченого 100-річчю від дня народження професора Василя Павловича Рубаника (1917-1993) і 55-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій. – Чернівці: ПП Яворский С.Н., 2017– С. 44-45.
 49. Громик А.П. Використання інформаційних технологій у навчанні математичних дисциплін майбутніх фахівців/ А.П.Громик //  Аграрна наука та освіта Поділля: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (14-16 березня 2017 р., м. Кам'янець- Подільський). Тернопіль : Крок, 2017. С. 336-338.
 50. Громик А.П. Викладання дисциплін математичного циклу студентам непрофільних спеціальностей / А.П.Громик // Сучасні проблеми землеробської механіки: Зб. наук. пр. XVIII Між-народної наукової конференції, присвяченої 117 річниці від дня народження академіка П.М. Василенка. (16-18 жовтня 2017 р., м. Кам'янець- Подільський). Тернопіль : Крок, 2017. С. 60-62.
 51. Громик А.П. Математичне моделювання коливних процесів у напівобмежених кусково-однорідних клиновидних циліндрично-кругових середовищах / А.П. Громик // Cучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць у 3-х т. / за заг. ред. А.М. Самойленка та Р.М. Кушніра // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2018. – Т. 1. – С. 230-231. Режим доступу до ресурсу: www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018
 52. Громик А.П. Математичне моделювання коливних процесів у необмежених кусково-однорідних клиновидних циліндрично-кругових середовищах/ А.П. Громик // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: тези доповідей 8-ї міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю НАН України та 100-річчю К-П НУ імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2018. – С.98-100.
 53. Громик А.П. Математичне моделювання коливних процесів у обмежених кусково-однорідних клиновидних циліндрично-кругових середовищах / А.П. Громик // Матерiали мiжнародноїнауковоїконференцiї,присвяченої50-рiччю факультету математики та iнформатики Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича, 17–19 вересня 2018 р. – Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2018. – С. 139-140.
 54. Громик А.П. Гіперболічна крайова задача математичної фізики в неоднорідному циліндрично-круговому шарі / А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка: зб. за підсум. звіт. наук. конф. викл. докторантів і асп. у 3 т. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. – Вип. 17. – Т. 2. – С.43-44.
 55. Громик А.П. Професор Микола Чайковський: життя, віддане математичній освіті та науці / А.П. Громик // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Політичні репресії в Радянській Україні у 1930-ті рр.», Подільський державний аграрно-технічний університет, 21-22 листопада 2018 року ‒ Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2018. ‒ С. 29-39.
 56. Громик А.П. Викладання природничо-математичних дисциплін із використанням комп'ютерних технологій студентам інженерних спеціальностей / А.П. Громик, І.М. Мушеник // Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць ІIІ міжнар. наук. метод. конф. 04 жовтн. 2019 р. Ч. 1. (ПДАТУ, м. Кам'янець– Подільський). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2019. – 240 с. С 85-88.
 57. Громик А.П. Методика використання компʼютерного моделювання при підготовці студентів економічних спеціальностей / А.П. Громик, І.М. Мушеник // Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць ІIІ міжнар. наук. метод. конф. 04 жовтн. 2019 р. Ч. 1. (ПДАТУ, м. Кам'янець– Подільський). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2019. – 240 с. С 45-49.
 58. Громик А.П. Гіперболічна крайова задача математичної фізики для неоднорідного суцільного циліндра / А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка: зб. за підсум. звіт. наук. конф. викл. докторантів і асп. у 3-х т. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. – Вип. 18. – Т. 2. – С. 37-38.
 59. Громик А.П. Параболічні крайові задачі в напівобмежених кусково-однорідних клиновидних циліндрично-кругових середовищах. / А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : тези доповідей 9-ї Міжнародної наукової конференції. Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. С. 43-44.
 60. Громик А.П. Параболiчнi крайовi задачi в кусково-однорiдних клиновидних цилiндрах. / А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк. // Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування: Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана, 16-19 вересня 2020 р. Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича, 2020. с. 116. (Електронне видання).
 61. Громик А. П. З любов'ю до професії в серці. / А. П. Громик, Н. А. Марчук // Історія Подільського державного аграрно-технічного університету в персоналіях: збірник наукових праць II Всеукр. наук.-теоретич. конф. (29 квітня 2021 р., м. Кам'янець-Подільський). – Кам'янець-Подільський, 2021. – С. 182-186.
 62. Громик А. П. Використання дистанційних технологій в освітньому процесі. / А.П. Громик // Сучасні інформаційні технології в освітньому процесі: матеріали круглого столу Подільського спеціального навчально – реабілітаційного соціально - економічного коледжу. (м. Кам'янець-Подільський, 21травня 2021). Кам'янець-Подільський:  Подільського спеціального навчально – реабілітаційного соціально - економічного коледжу. 2021. С.58-62. 

Навчальні посібники

 1. Громик А.П. Випускний екзамен. Математика, 9 клас (розв'язання і відповіді) : навч.-метод. посіб. / А.П. Громик, І.М. Конет, В.Г. Паньков, Г.В. Паньков. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 1999. – 324 с.
 2. Громик А.П. Випускний екзамен. Математика, 9 клас (розв'язання і відповіді) : навч. посіб. / А.П. Громик, І.М. Конет, В.Г. Паньков, Г.В. Паньков. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2000. – 180 с.
 3. Громик А.П. Елементи аналітичної геометрії : навчальний посібник / А.П. Громик. – Кам'янець-Подільський : Видавництво Абетка, 2005. – 100 с.
 4. Громик А.П. Елементи аналітичної геометрії : навчальний посібник / А.П. Громик. – Кам'янець-Подільський : Видавництво Абетка-Світ, 2014. –102 с.
 5. Громик А.П. Елементи аналітичної геометрії : навчальний посібник / А.П. Громик. – Кам'янець-Подільський : Видавець Зволейко Д.Г., 2015. –102 с.

 Методичні рекомендації

 1. Громик А.П. Наближені методи обчислення коренів алгебраїчних та трансцендентних рівнянь : методичні вказівки / А.П. Громик. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2010. – 20 с.
 2. Громик А.П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Економетрика» для студентів економічних спеціальностей. Ч. 1. / А.П. Громик, А.М. Калинюк, Н.А. Марчук, А.І. Мозолюк, І.В. Семенишина.– Кам'янець-Подільський : Видавництво ПДАТУ, 2017. – 32 с.
 3. Громик А.П. Основи лінійного програмування. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Економіко-математичні методи і моделі (Оптимізаційні методи і моделі)» для студентів економічних спеціальностей. Ч. 1. /  А.П. Громик, А.М. Калинюк, Н.А. Марчук, А.І. Мозолюк, І.В. Семенишина.– Кам'янець-Подільський : Видавництво ПДАТУ, 2017. – 36 с.
 4. Громик А.П. Методи наближених обчислень (Методичні вказівки) / А.П. Громик, Л.М. Михайлова, А.І. Мозолюк, І.В. Семенишина, Н.А. Марчук, А.М. Калинюк. – Кам'янець-Подільський : Видавництво ПДАТУ, 2017. – 44 с.
 5. Громик А.П. Елементи лінійної алгебри. : Методичні рекомендації, приклади розв'язування задач і завдання для самостійного виконання для студентів спеціальностей051 «Економіка»,071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Марчук Н.А., Семенишина І.В., Громик А.П., Мозолюк А.І. Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. – 52 с.
 6. Громик А.П. Основи аналітичної геометрії. Частина 1. : Методичні рекомендації, приклади розв'язування задач і завдання для самостійного виконання для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Марчук Н.А., Семенишина І.В., Громик А.П., Мозолюк А.І. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. – 24 с.
 7. Громик А. П. Дослідження операцій в транспортних системах (Частина 1). (Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 275 «Транспортні технології») / А.П. Громик – Кам'янець-Подільський, 2020. – 82 с.
 8. Громик А. П.Г Дослідження операцій в транспортних системах (Частина 2). (Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 275 «Транспортні технології») / А.П. Громик – Кам'янець-Подільський, 2020. – с.74.
 9. Громик А. П. Економіко-математичні методи і моделі. (Методичні рекомендації для виконання лабораторних студентами спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій») / А.П. Громик – Кам'янець-Подільський, 2020. – 78 с.
 10. Громик А. П. Математичні методи і моделі. Частина 1. Оптимізаційні методи і моделі. (Методичні рекомендації для виконання завдань практичних занять здобувачами вищої освіти економічних спеціальностей) / А.П. Громик – Кам'янець-Подільський, 2021. – 74 с.