32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12

Кафедра геодезії та землеустрою

Викладацький склад

 

Сумісники кафедри:

Навчально-допоміжний персонал кафедри

Пуздимір Людмила Іванівна
лаборант

: +38(068) 059 59 34

 

Контакти:
Лаборантська (03849) 6-83-92
Викладацька (03849) 6-84-46
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Історія кафедри геодезії та землеустрою, як й історія університету, динамічна і насичена різноманітними подіями. Вона складається з ряду етапів, пов'язаних з науковими напрямами, що розвивались на кафедрі на той час.

Витоком і праджерелом кафедри геодезії та землеустрою є кафедра агрохімії і ґрунтознавства, яку у 2004 році було реорганізовано, і на базі якої створено кафедру агрохімії, ґрунтознавства та землевпорядкування, очолювану кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом Вахняком Василем Степановичем.

Подальшим етапом в історії кафедри було створення у 2007 році кафедри землевпорядкування, кадастру і землеробства, завідувачем якої було призначено доктора сільськогосподарських наук, професора Рихлівського Ігоря Петровича.

Історія кафедри, як окремого самостійного структурного підрозділу починається 30 серпня 2008 року, коли відповідно до наказу №0202-1/087 в Подільському державному аграрно-технічному університеті, як структурний підрозділ  інституту агротехнологій і природокористування була створена кафедра «Землеустрою і кадастру».

Її першим завідувачем з моменту створення був кандидат економічних наук, доцент Двойнос Леонід Микитович (2008-2013 рр.), після якого кафедру очолювали: професор Доманчук Дмитро Потапович (2013-2014 рр.), професор Місюк Микола Васильович (2014-2015 рр.), доцент Лаврук Віталій Валерійович (2015-2016 рр.), професор Ясінецька Ірина Анатоліівна (2016-2018 рр.).

У різні роки на кафедрі працювало чимало добре відомих в Україні науково-педагогічних працівників, які з самого початку роботи кафедри внесли посильний вклад в її розвиток: доктор технічних наук, професор, член Академії будівництва України та Академії наук вищої освіти України, заслужений працівник освіти України, почесний землевпорядник України Черняга Петро Гервазійович; доктор економічних наук, професор, дійсний член Української екологічної академії наук, почесний землевпорядник України Ступень Михайло Григорович; Лященко Анатолій Антонович, заступник директора з наукової роботи науково-дослідного інституту геодезії і картографії, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України, член-кореспондент Академії будівництва України; кандидат технічних наук, доцент Лісевич Михайло Пилипович; кандидат економічних наук, доцент Тібілова Людмила Михайлівна; кандидат технічних наук, доцент Кахнич Петро Федорович та інші.

На цьому етапі формувався професіональний професорсько-викладацький колектив, створювалися імідж та метеріально-технічна база кафедри.

Подальшим етапом в історії кафедри було перейменування на кафедру геодезії та землеустрою з 11 липня 2016 року відповідно до наказу №106. Завідувачем кафедри з 01.09.2018 року було призначено доктора економічних наук Лаврука Віталія Валерійовича.

Нині склад кафедри – це потужний колектив фахівців, які працюють за різними напрямками землеустрою, раціонального використання земельних ресурсів. У складі кафедри активно працюють: професор Ясінецька І.А.; кандидати сільськогосподарських наук, доценти Лапчинський В.В. та Потапський Ю.В.; кандидати сільськогосподарських наук Кушнірук Т.М., Трач І.В., Петрище О.І., кандидати економічних наук Лобунько Ю.В., Лобанова О. П.; старший викладач Додурич В.В.

На сьогоднішній день викладачами кафедри читаються такі основні дисципліни професійної та практичної підготовки спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за освітніми ступенями бакалавр та магістр: «Державний земельний кадастр», «Топографія», «Геоінформаційні системи», «Землеустрій», «Земельне право», «Автоматизація ДЗК», «Вища геодезія», «Супутникова геодезія», «Фотограмметрія та дистанційне зондування», «Картографія», «Організація і управління землевпорядним виробництвом», «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості», «Геодезія», «Електронні геодезичні прилади», «Землевпорядне проектування», «Управління персоналом в землеустрої», «Управління земельними ресурсами», «Моніторинг та охорона земель», «Оцінка нерухомості».

Структура навчального процесу орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців з питань землеустрою, землекористування, управління земельними ресурсами, оцінки земель та нерухомого майна, охорони та геосистемного моніторингу земельних ресурсів, ведення державного земельного кадастру.

За роки існування кафедри випущено не одне покоління фахівців-землевпорядників.

Особлива увага приділяється залученню студентів до науково-дослідної роботи. Кафедра виступає співорганізатором щорічних студентських наукових конференцій, а також організовує роботу студентських наукових гуртків.

Щорічно організовується та проводиться на базі університету та кафедри Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток», яка присвячена Дню землевпорядника. За результатами якої видається збірник тез доповідей та відзначаються дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня кращі учасники конференції.

На кафедрі функціонують наукові студентські гуртки різного спрямування. Один з них це «Картографічне моделювання проблем природокористування», керівниками якого є доценти Кушнірук Т.М. та Лобанова О.П. У процесі роботи гуртка студентами здійснюється:

 • освоєння технологій науково-дослідної роботи у сфері картографічного забезпечення раціонального природокористування та землекористування;
 • оволодіння методикою виконання науково-дослідної роботи, підготовки та виголошення доповідей за результатами досліджень;
 • оволодіння методикою підготовки публікацій до друку (за результатами проведених досліджень);
 • оволодіння навиками ведення наукової дискусії (у сфері землевпорядкування та його картографічного забезпечення).

Гурток сприяє фаховій зацікавленості студентів. Професіоналізм викладацького складу кафедри та людські якості зумовлюють ефективну систему комунікації між викладачами та студентами.

Молоді науковці поглиблюють свої знання у науковому гуртку «ГІС в автоматизованих кадастрових системах» керівниками даного гуртка є кандидат сільськогосподарських наук Трач І. В. Метою діяльності гуртка є ознайомлення зацікавлених студентів з виробничим процесом виконання кадастрових та землевпорядних робіт в Україні; забезпечення більш повного засвоєння начального матеріалу; оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору та ерудиції, а також  набуття практичних навичок.

До гуртка переважно залучені студенти 3 та 4 курсів, які виявили бажання поглибити знання із застосування ГІС-технологій у землеустрої та здійсненні наукової діяльності.

Основними завданнями гуртка є:

 • оволодіння додатковими знаннями та навичками, які не викладаються в процесі навчання;
 • поглиблене вивчення ГІС-технологій;
 • набуття практичних навичок по створенні баз даних та цифрового картографічного матеріалу.

Студентський науковий гурток «Прогнозування розвитку сільських територій» створений з метою організації та сприяння науково-дослідницькій та винахідницькій діяльності з питань прогнозування розвитку землекористувань сільських територій різного функціонального призначення. Керівниками даного гуртка є доктор економічних наук Лаврук В. В.. доктор економічних наук Ясінецька І. А. кандидат сільськогосподарських наук, доцент Лапчинський В. В.

Метою діяльності гуртка є реалізація наукового і творчого потенціалу талановитих студентів магістратури, які навчаються за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» з питань прогнозування розвитку землекористувань сільських територій різного функціонального призначення. Члени гуртка «Прогнозування розвитку сільських територій» здійснюють: наукову, науково-дослідницьку діяльність, активно приймають участь в обговоренні усіх питань діяльності гуртка, приймають участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що проводяться за організаційної участі гуртка, представляють результати своєї наукової роботи на засіданнях гуртка (доповіді, статті тощо).

Наукові напрацювання кафедри геодезії та землеустрою визначаються актуальністю, стратегічною спрямованістю та практичним значенням. У процесі проведення наукових досліджень кафедра співпрацює із науково-дослідними та проектними інститутами землеустрою, а також з підприємствами, організаціями, установам та іншими закладами, про що свідчать укладені угоди про співпрацю.

Основною метою цієї роботи є забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів-землевпорядників, що повинні володіти сучасними технологіями й прагнути до постійного професійного самовдосконалення.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА

№ з/п Назва дисципліни
1 Земельний кадастр
2 Автоматизація ДЗК
3 Вища геодезія
4 Географічні інформаційні системи
5 Геодезичні роботи в землеустрої
6 Геодезія
7 Геоінформаційні системи в агросфері
8 ГІС в кадастрових системах
9 ГІС і бази даних
10 Державна землевпорядна експертиза
11 Державний земельний кадастр
12 Державний контроль за використанням земель
13 Електронні геодезичні прилади
14 Законодавче забезпечення кадастру нерухомості
15 Земельне право
16 Землевпорядна експертиза
17 Землевпорядне проектування
18 Землеустрій
19 Інженерна інфраструктура територій
20 Інтелектуальна власність
21 Інфраструктура територій
22 Кадастр населених пунктів
23 Кадастрова реєстраційна система
24 Картографія
25 Комп'ютерна графіка в землеустрої
26 Ліцензування і патентування наукової продукції
27 Математична обробка геодезичних вимірів
28 Методологія та методика наукових досліджень
29 Метрологія і стандартизація
30 Моніторинг та охорона земель
31 Муніципальні ГІС
32 Організація використання земель
33 Організація і управління виробництвом
34 Основи управління земельними ресурсами
35 Оцінка земель
36 Оцінка нерухомості
37 Планування розвитку сільських територій
38 Прогнозування використання земель
39 Проектування доріг
40 Рекультивація з основами маркшейдерії
41 Соціально-економічний розвиток сільських територій
42 Супутникова геодезія та сферична астрономія
43 Топографія
44 Топографія з основами картографії
45 Управління земельними ресурсами
46 Управління персоналом в землеустрої
47 Формування агроландшафтів
48 Фотограмметрія та дистанційне зондування

 

Методична робота кафедри геодезії та землеустрою спрямована на розробку і вдосконалення методичного забезпечення фахової підготовки студентів-землевпорядників.

Методична робота кафедри включає: комплексне методичне забезпечення всіх дисциплін кафедри: підготовка програм, навчальних посібників, практикумів, методичних посібників, що передбачають найбільш ефективне використання сучасних форм і методів навчання.

Навчально-методична робота кафедри направлена на реалізацію основних завдань факультету агротехнологій і природокористування, що полягають у підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі землевпорядкування, удосконалення викладання навчальних дисциплін, оптимізацію та інтенсифікацію навчального процесу, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

Основні напрями навчально-методичної роботи кафедри:

 • розширення та актуалізація інноваційної та наукової складової навчального процесу;
 • розширення використання у навчальному процесі новітньої монографічної літератури, інших наукових видань вітчизняних та зарубіжних авторів;
 • подальше впровадження інноваційних навчальних технологій, форм та методів навчання у навчально-виховний процес;
 • вдосконалення існуючих та розробка й затвердження у відповідному порядку нових робочих навчальних програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі;
 • вдосконалення методичних матеріалів щодо поточного та підсумкового контролю та критеріїв оцінювання знань студентів по кожній дисципліні;
 • розробка екзаменаційних матеріалів комплексного характеру за програмами навчальних дисциплін кафедри відповідно до Ухвал Вченої ради ПДАТУ;
 • розробка нових методик читання лекцій, читання проблемних лекцій;
 • підготовка до видання навчально-методичних посібників та наукових видань;
 • продовження впровадження та використання новітніх інноваційних освітніх технологій;
 • проведення методичних семінарів, участь у конференціях, круглих столах.

Відповідно до нормативних документів університету на кафедрі розроблено комплекси навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін: земельне право, землевпорядне проектування, державний земельний кадастр, фотограмметрія та дистанційне зондування землі, метрологія і стандартизації, автоматизація ДЗК, ГІС і бази даних, управління земельними ресурсами, геодезія, картографія, супутникова геодезія, вища геодезія, землеустрій, геодезичні роботи в землеустрої.

Велика увага на кафедрі приділяється питанню інтенсифікації навчального процесу, індивідуалізації навчання та пошуку інноваційних підходів вивчення дисциплін.

НАУКОВА-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ

Професорсько-викладацький склад кафедри геодезії та землеустрою веде науково-дослідну діяльність, спрямовану на дослідження проблем ведення державного земельного кадастру, удосконалення грошової оцінки земель, розвитку ринку землі, ефективного використання сільськогосподарських земель та земель населених пунктів, питань землеустрою сільських та міських територій, питань територіального розвитку, дослідження у сфері вдосконалення управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки та управління у галузі використання й охорони земельних ресурсів.

Колектив кафедри проводить науково-дослідну роботу в рамках кафедральної теми «Дослідження генезису й розвитку земельних відносин, управління земельними ресурсами та моделювання сталого природокористування з застосуванням ГІС-технологій».

Основними напрямками фундаментальних та прикладних досліджень науковців кафедри є:

 • інституційні та організаційні проблеми розвитку кадастрово-реєстраційних систем;
 • розвиток інструментів ринкової та податкової оцінки землі і її поліпшень;
 • методологічні та прикладні аспекти ринків землі та майнових прав щодо неї;
 • інституційне забезпечення стандартів земле- та природокористування в умовах ринкової економіки;
 • теорія та практика земельних відносин у підприємницькій діяльності суб'єктів господарювання;
 • вдосконалення нормативно-методичної бази щодо землеустрою, кадастрово-реєстраційної та оціночної діяльності;
 • уніфікація землевпорядної та кадастрової документації, з метою підвищення ефективності управління земельними ресурсами;
 • розвиток, моделювання та застосування ГІС технологій в інформаційних та реєстраційних системах;
 • дослідження закономірностей та особливостей функціонування ринку нерухомості й вдосконалення методів грошової оцінки нерухомості;
 • моделювання та прогнозування розвитку територій з урахуванням їх якісних та кількісних особливостей.

Викладацький колектив кафедри геодезії та землеустрою успішно реалізує поставлені перед кафедрою наукові та навчальні завдання. Викладачі кафедри проводять активну наукову роботу в різних сферах геодезії та землеустрою, проводять практичні дослідження, беруть участь у семінарах, конференціях, публікують наукові статті, навчальні посібники, монографії, видають навчально-методичну літературу. Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у роботі міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА НА КАФЕДРІ ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Метою навчальної практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності; придбання навичок самостійного виконання польових і камеральних геодезичних робіт, які є основою здійснення робіт із геодезії та землеустрою.

Завдання: оволодіння студентами практичними навиками зі спеціальності.

Мета та завдання виробничої практики

Виробнича практика студентів спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій є важливою складовою частиною навчального процесу. Під час проходження виробничої практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані у процесі вивчення загальних та спеціальних навчальних дисциплін, а й набувають уміння та навички практичної діяльності. У період проходження виробничої практики студент стає учасником практичної діяльності, спостерігає й аналізує різні сторони діяльності спеціалістів-практиків, вчиться виконувати специфічні види робіт притаманні конкретному підприємству.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Завданням практики є оволодіння студентами практичними навичками зі спеціальності, зокрема опанування сучасними методами та методикою комплексних робіт з геодезії, картографії, землеустрою через використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення.

Кафедра землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин

Department of Agriculture, Soil Science and Plant Protection

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал
Положення про кафедру

Контактні телефони : (067) 383-16-36; (097) 586-08-33
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин є однією з провідних кафедр факультету агротехнологій і природокористування (випускова кафедра). Вона забезпечує підготовку фахівців ОС «Бакалавр» за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» факультету агротехнологій і природокористування. Кафедра відповідає за розробку навчальних планів, програм, підготовку дипломних робіт (проектів), проведення навчальних і виробничих практик, організацію роботи екзаменаційних комісій.

Історія кафедри, сучасний стан справ, наукові досягнення

Кафедру землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин створено за наказом ректора №103 від 24 червня 2021 року. Вона забезпечує підготовку спеціальності            202 «Захист і карантин рослин».  Крім цього, кафедра здійснює підготовку студентів за спеціальностями: 201 «Агрономія», 193 «Геодезія та землеустрій», 101 «Екологія»,           203 «Садівництво та виноградарство», 206 «Садово-паркове господарство».

Поєднання досвідчених педагогів та молодих перспективних людей, які працюють над докторськими і кандидатськими дисертаціями є запорукою впевненості в подальшому розвитку кафедри, розкритті її наукового і педагогічного потенціалу.

В останні роки відбуваються досить швидкі і значні зміни в навчальному процесі, пов'язані з новими вимогами до фахівців сільського господарства, зміною концепції вищої освіти в Україні, загальними інтеграційними процесами. Ці зміни впливають на організацію роботи кафедр, як основної структурної одиниці вищих навчальних закладів, та на їх науково-педагогічний склад. Слід відмітити, що за період роботи кафедра декілька разів змінювала назву. Проте у самих віх історії була кафедра «землеробства». Історія кафедри, очевидно, бере початок з самих перших років створення вузу. Підготовка фахівців сільського господарства завжди передбачала вивчення фундаментальних дисциплін, які закладали основу професії агронома. Власне як окремий підрозділ вузу, кафедра «землеробства» є однією з найстаріших в новітній історії навчального закладу (в післявоєнні роки). Орієнтовно кафедра створена в 1954 році, але почала свою діяльність в 1955 році, про що свідчать архівні дані. Після відновлення К-ПСГІ, в повоєнний період, в 1955 році кафедру очолив Г.К. Жабіцький. З 1962 року по 1970 р. кафедрою завідував П.С. Молєв, а з 1971 року – доктор с.-г. наук, професор В.П. Ступаков, який вважається засновником дисципліни «Гербологія» і теж признаний знаним рекультиватором земель на Поділлі і в Україні. Його перу належить підручник «Основи землеробства». Після В.П.Ступакова – кафедрою завідували такі відомі в Україні вчені як доктор с.-г. наук, професор І.І. Назаренко (з 1985 по 1988рр.), доктор с.-г. наук, професор В.О. Оліневич (з 1988 по 1991рр.), доктор с.-г. наук, професор А.С. Якименко (з 1991 по 2004 рр.)., доктор с.-г. наук, професор Рихлівський І.П. (з 2004 по 2017 рр.), доктор с.-г. наук, професор В.Я. Хоміна (з 2019 по 2021 рр.), кандидат с.-г. наук, доцент Яворов В.М (з 2012 по 2014 рр.). В різні роки на кафедрі працювали: Є.А. Сороковський, Р.С. Карастоянова, В.С. Василенко, Б.М. Григорович, О.В. Процюк, А.О. Дорошенко, Е.Р. Ермантраут, Л.П. Столярська, В.К. Блажевський, М.І. Бахмат, Хоміна В.Я., Стррояновський В.С.,  В.А. Красовський, В.О. Чапай, В.М. Григорє'в, О.Т. Кобернюк, Т.В. Козіна, В.А. Тарасюк, В.М. Бурдига, Н.І. Рачинська, М.В. Калапац та інші.

За кафедрою закріплено вісім навчальних аудиторій, які обладнані відповідно до профілю кафедри і дисциплін, які викладаються.

За ініціативи професора Рихлівського І.П. створено «Музей Хліба», де представлено хлібобулочні вироби провідних вітчизняних виробників. У музеї систематично проводяться заходи патріотичного з виховання студентів: до річниці Голодомору, річниць від Дня народження українських письменників, а також – екскурсії, семінари, конференції, виставки Великодніх пасок. Відповідальним за функціонування музею є Вахняк В.С.

В аудиторії ґрунтознавства наявні колекції: мінералів, гірських порід, агрономічних руд і монолітів ґрунтів України.

Всі аудиторії кафедри обладнані сучасними стендами. На кафедрі є три мультимедійних проектори: один – стаціонарний та два – переносних. Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання близько 50 навчальних дисциплін.

Навчальна робота

Дисципліни кафедри землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин

1. Геологія з основами геоморфології

2. Лісова фітопатологія

3. Ґрунтознавство

4. Ґрунтозахисне землеробство

5. Вступ до фаху

6. Сільськогосподарські меліорації

7. Рекультивація земель

8. Землеробство

9. Ґрунтознавство з основами геології

10. Гербологія

11. Охорона ґрунтів

12. Адаптивні системи землеробства

13. Моніторинг і управління якістю ґрунтів

14. Система удобрення сільськогосподарських культур

15. Агрохімія

16. Агрофармакологія

17. Ентомологія сільськогосподарська

20. Ентомологія загальна

21. Фітопатологія сільськогосподарська

22. Фітопатологія загальна

23. Гідромеліоративні системи в садівництві

24. Удобрення плодових і ягідних культур

25. Лісове ґрунтознавство

26. Охорона та раціональне використання природних ресурсів

27. Хвороби і шкідники плодоовочевих культур

28. Біологічний захист рослин

29. Прогноз розвитку шкідників, хвороб і бур'янів

30. Інтегрований захист рослин

31. Карантин рослин

32. Системи захисту сільськогосподарських культур

33. Біологічний захист рослин

34. Фітонцидологія

35. Сільськогосподарська вірусологія

36. Родентологія

37. Епіфітотіологія

38. Хвороби і шкідники лісових та садово-паркових культур

39. Моніторинг поширення шкідників, хвороб і бур'янів

40. Нематодологія

41. Основи наукових досліджень

42. Ентомологія і фітопатологія

Методична робота

Дисципліни, що викладаються на кафедрі забезпечені навчально-методичними матеріалами і комплексами.

Викладачами кафедри видано –  9 монографій, 54 навчальних посібників і підручників, в т.ч. і з грифом Міністерства аграрної політики і продовольства України або Міністерства освіти і науки України, 64 патентів на корисну модель та 7 авторських свідоцтв.

Навчальні посібники

1. Бахмат М.І. Лікарське рослинництво: Навчальний посібник / М.І. Бахмат, О.В. Кващук, В.Я. Хоміна, В.М. Комарніцький. – Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2011. – 256 с.

2. Хоміна В.Я. Хміль: навчальний посібник / В.Я. Хоміна, М.В. Загородний. – Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2011. – 216 с.

3. Бахмат М.І. Ефіроолійні рослини : навчальний посібник / М.І. Бахмат, О.В. Кващук, В.Я. Хоміна, М.В. Загородний, М.М. Сучек – Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2012. – 312 с.

4. Кващук О.В. Круп'яні культури: навчальний посібник / О.В. Кващук, М.М. Сучек, В.Я. Хоміна, М.М. Сучек, О.Д. Пастух. – Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2013. – 288 с.

5. Основи метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю / О.Л. Кірілеско, В.С. Строяновський // Навчально-методичний посібник: в-во «Медобори, 2006, – Кам'янець-Подільський, 2016 – 480 с.

6. Лікарські рослини і продукти бджільництва в оздоровленні людини / [О.О. Голаченко, В.С. Строяновський, Д.П. Плахтій, Т.О. Падалко] // Навчальний посібник: в-во «Медобори, 2006, – Кам'янець-Подільський, 2017 – 158 с.

7.Черняга П.Г., Вахняк В.С. Водні ресурси і кадастр. Конспект лекцій. – Кам'янець-Подільський, - 2006. – 96с.

8. Вахняк В.С., Черняга П.Г., Сливка П.Д., Новосад Я.О. Основи гідрології та водний кадастр. Навчальний посібник. - Кам'янець-Подільський. -  2007. - 134 с.

9. Дорошенко О.Л., Вахняк В.С.Гідрологія і водний кадастр // Навчальний  посібник.- Кам'янець-Подільський. -  2009. – 301 с.

10. Топольний Ф.П., Мостіпан М.І., Гелевера О.Ф.,Вахняк В.С.Грунтознавство з основами геології та географія грунтів.- Навчальний посібник. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2014.- 384 с. 

11.Печенюк В.І. Біотехнологія в насінництві картоплі. [Текст] /  Навчальний посібник для студентів та викладачів агрономічних спеціальностей вищих навчальних закладів  ІІІ – ІV рівнів акредитації, Чернівці, "Буковина" 1996

12. Печенюк В.І. Навчальний посібник з картоплярства. [Текст] /  Гончарук О.В., Бахмат М.І. Чернівці, 2001.

13.Печенюк В.І. Раціональні сівозміни в сучасному землеробстві [Текст] / Примак І.Д., Рошко В.І., Демидась Г.І. та ін. Навчальний посібник для аграрних вузів ІІ-ІV рівня акредитації, Біла церква, Білоцерківський аграрний університет, 2003.

14.Печенюк В.І. Системи землеробства: історія їх розвитку і наукові основи (підручник з грифом МОН) [Текст] / Примак І.Д., Вергунов В.А., Рошко В.Г. Біла Церква, Білоцерківський аграрний університет, 2004 р.

15. Печенюк В.І. Наукові основи землеробства (підручник МОН для студентів В.Агр. НЗ) ) [Текст] / Примак І.Д., Вергунов В.А., Рошко В.Г. Біла Церква., Білоцерківський ДАА, 2005.

16.Печенюк В.І. Сучасний стан грунтів Хмельниччини та шляхи відтворення і поліпшення їх родючості [Текст] /Гаврилюк В.Б., Кирилюк В.Б. Кам'янець-Подільський "Абетка", 2005.

17.Печенюк В.І. Інженерна екологія (частина VІІ) (фізична екологія) [Текст] / Шелудченко Б.А. Бахмат М.І. Навч. посібник для підготовки фахівців 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" (Гриф Мінагрополітики від 05.03.08) м. Кам'янець-Подільський, 2008

18.Печенюк В.І. Обробіток ґрунту: історія розвитку наукових основ (навчальний посібник) Гриф Мінагрополітики № 18-128-13/893 від 3 червня 2008 р.) [Текст] /Вергунов В.А. Мудрук О.С. Печенюк В.І. м. Кам'янець-Подільський, "Абетка", 2008 р.

19.Печенюк В.І. Обробіток грунту в адаптивно-ландшафтних системах землеробства. [Текст] /В.І.Печенюк, І.А.Шувар, В.П.Гудзь та ін. Навчальний посібник з грифом МОНУ лист 1/11-1712 від 02.03.2011. Львів: НВФ «Українські технології», 2011.

20.Печенюк В.І. Землеробство. Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт [Текст] /М.М.Хомовий, І.П.Рихлівський, О.Т.Кобернюк, В.І. Печенюк, Г.Й. Галицька. Абетка, ФОП Сисин Я.І. м. Кам'янець-Подільський, 2018. – 176 с.

21.Строяновський В.С. Основи метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю / О.Л. Кірілеско, В.С. Строяновський // Навчально-методичний посібник: в-во «Медобори, 2006, – Кам'янець-Подільський, 2016 – 480 с.

22. Строяновський В.С. Лікарські рослини і продукти бджільництва в оздоровленні людини / [О.О. Голаченко, В.С. Строяновський, Д.П. Плахтій, Т.О. Падалко]  // Навчальний посібник: в-во «Медобори, 2006, – Кам'янець-Подільський, 2017 – 158 с.

23.Рихлівський І.П. Топінамбур – перспективна, кормова, лікарська, технічна і культура, яка очищує середовище [Текст]  / В.К.Блажевський, М.І.Бахмат, І.П. Рихлівський, М.В.Томич //Брошура. Київ: Вид-во УДАУ, 1993.-42с.

24.Рихлівський І.П. Топінамбур, батат, стахіс - їх значення та використання [Текст] /І.П. Рихлівський // Брошура. -Київ: Плодви-консерв, 1994.-28с.– [перевидано в 2001р.]

26.Рихлівський І.П. Ґрунтознавство з основами геології [Текст]  / І.П. Рихлівський,  М.І.Ільницький, В.Л. Пую та ін. Навч. посібник. - Кам'янець-Подільський, 1999.- 101 с.

27.Рихлівський І.П. Шампіньйони: Азбука вирощування. [Текст] /І.П.Рихлівський, В.Л.Пую, М.В.Діянчук. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2006.-12 с.

28.Рихлівський І.П. Журнал спостережень і обліків в польовому досліді з зерновими колосовими рослинами [Текст]  / І.П. Рихлівський,  М.М. Макрушин, Є.М. Макрушина. Навч. посібник. Кам'янець-Подільський, 2006 р. 90 с.

29.Рихлівський І.П. Адаптивні системи землеробства  [Текст]  / І.П. Рихлівський, В.П. Гудзь, І.Д. Примак, М.Ф. Рибак, Е.Р. Ермантраут, А.В. Юник, Ю.В. Міщенко, А.С. Малиновський / Навчальний посібник. -К.: Центр учбової літератури, 2007.-336 с.

30.Рихлівський І.П. Журнал спостережень і обліків в польовому досліді із сільськогосподарськими культурами  [Текст]  / І.П. Рихлівський,  В.П. Гудзь, Г.І. Демидась, Ю.С. Кравченко, Є.М. Макрушина, М.І. Федорчук, В. Д. Завірюха  Навч. посібник. - К.: Видавництво Навчально-методичного центру, 2008 р. -90 с.

31.Рихлівський І.П. Закони України та їх практичне використання в агрономії [Текст] / І.П. Рихлівський,  В.Г. Пасічник.  Навч. посібник. Кам'янець-Подільський, друк ПП Міркотан А.Г., 2009 р.-119 с.

32.Рихлівський І.П. Екологічні проблеми землеробства [Текст] /В.П. Гудзь, І.П.Рихлівський, М.Ф.Рибак та ін.  Підручник для викладачів та студентів ВНСГЗ ІІІ-IV рівня акредитації. /Житомир: Полісся України, 2010. - 740 с.

33.Рихлівський І.П. Картопля, топінамбур, батат, стахіс, дайкон: їх значення та використання [Текст]  / І.П. Рихлівський,  Тарнавський М.М., Клюцук О.Л. Навч. посібник. Збірник рецептів приготування страв із нетрадиційних бульбоплодів та коренеплодів. Кам.- Подільський, 2011 р.- 79 с.

34.Рихлівський І.П. Альтернативні харчові продукти [Текст]  /І.П.Рихлівський і інші. Навч. посібник. НУБіП. 2012 р.

35.Рихлівський І.П. Вирощування печериць та кулінарне використання різних грибів. Науково-популярне видання [Текст]   / І.П.Рихлівський - Кам'янець-Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 76с.

36.Рихлівський І.П. Адаптивні системи землеробства [Текст]  / В.П. Гудзь, І.А. Шувар, А.В. Юник, І.П.Рихлівський, Ю.В. Міщенко. Підручник.  -К.: «Центр учбової літератури», 2014.-336 с.

37.Рихлівський І.П. Адаптивно-ландшафтне землеробство [Текст]  / І.П.Рихлівський, П.Н.Лазер, В.О.Чапай. Навч. посібник. Кам'янець-Подільський,  ПП Зволейко Д.Г.,  2014 р. - 334 с.

38..Хомовий М.М. Автоматизація обліково-економічних процесів. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 07 «Управління та адміністрування за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» [Текст] / 39.Хомовий М.М., Свиноус І.В., Томілова Н.О., Руда Т.П., Савченко Н.М., Савченко Р.О., Хомовий С.М., Заболотний В.С., Стаднік Л.І., Хомяк Н.В., Гаврик О.Ю. – Біла Церква, 2017. – 496 с.

40. Іщенко Т.Д., Бендера І.М., Пую В.Л. та ін. Дипломне проектування у вищих навчальних закладах Мінагрополітики України: навчально-методичний посібник / За ред. Т.Д. Іщенко, І.М. Бендери. Київ: Аграрна освіта, 2006. (Гриф Міністерства аграрної політики України (лист №18-128/1246 від 23.10.2006 р.). 256 с.

41. Пую В.Л., Бахмат М.І., Бендера І.М. Дипломні роботи з агротехнологій ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Методичні поради для студентів спеціальності «Агрономія». Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2008. 96 с.

42. Пую В.Л. Завдання для теоретичної підготовки та виконання лабораторних робіт з дисципліни «Кормовиробництво». Методичні вказівки для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 201 «Агрономія». Кам'янець-Подільський: Лана, 2017. 64 с.

43. Пую В.Л. Тести з курсу «Кормовиробництво» для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 201 «Агрономія». Кам'янець-Подільський: Лана, 2017. 34 с.

44. Рихлівський І.П, Печенюк В.І., Хомовий М.М., Кобернюк О.Т. Землеробство: навчальний посібник / І.П. Рихлівський, В.І. Печенюк., М.М. Хомовий, О.Т. Кобернюк / Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2018. – 176 с.

Наукова робота

Періодично викладачі кафедри проходять стажування та підвищення кваліфікації в провідних та навчальних закладах регіону і України, а також закордонне стажування, що дає змогу залучати в навчальний процес прогресивні методи  організації і навчання.

Основою методичної роботи кафедри є впровадження новітніх методів викладання, підготовка та ефективне використання дидактичних матеріалів у навчальному процесі. Кафедра успішно працює в цьому напрямку. На лекціях і лабораторно-практичних заняттях використовується різноманітний дидактичний матеріал: карти, схеми, стенди, діаграми, рисунки, фотографії.

Викладачі кафедри здійснюють підготовку аспірантів та докторантів зі спеціальності 06.01.09 – «Рослинництво». Тематика дисертаційних робіт в основному спрямована на вивчення оптимізації комплексу технологічних заходів при вирощуванні бобових, зернових, олійних, ефіроолійних і лікарських культур.

На кафедрі виконуються наукові дослідження за госпдоговірними темами, безпосередніми керівниками та виконавцями яких є кандидати сільськогосподарських наук, доценти Вахняк В.С. і Хомовий М.М.: Випробовуються компоненти гібридів кукурудзи та соняшнику ТОВ «КВС-Україна», досліджуються строки і густота посівів гібридів кукурудзи та соняшнику фірми ТОВ «РАЖТ Семенс-Україна».

Монографії

1. Хоміна В.Я. Агроекологічне і теоретичне обґрунтування технології вирощування лікарських і ефіроолійних культур в умовах Лісостепу західного. Монографія. м. Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2015. 350 с.

2. Сухар С.В. Удосконалення елементів технології вирощування нагідок лікарських в умовах Лісостепу західного / С.В. Сухар, В.Я. Хоміна // Монографія. м. Ніжин, ПП «Лисенко», – 2015, 144 с.

3. Хоміна В.Я. Агробіологічні особливості та технології вирощування ефіроолійних і лікарських культур / В.Я. Хоміна, В.С. Строяновський // Монографія. м. Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2017. 322 с.

4. Veronica Кhomina / Formation crop production of coriander seeds depending on the technological factors / V. Кhomina // Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine. Sctentific monograph. Voll II, Krakov, 2017, pp. 137–148.

5.Кірілеско О.Л. Картопля на Поділлі та Буковині / О.Л. Кірілеско, В.С. Строяновський // Монографія. м. Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2017. 148 с.

6.І.П.Рихлівський. Біологічні і агротехнічні основи сучасної технології вирощування топінамбура (аналітичний огляд та результати досліджень).  Монографія. -К: Фітосоціоцентр, 2000. -224с.

7.Рихлівський І.П. Інтродукція рослин: теоретичні основи і практичні рішення. Монографія. Кам'янець-Подільський, 2008.-72 с.

8. Рихлівський І.П. Глобальне здоров'я, якість та безпека життя (основи нутриціології, харчові та біологічно активні добавки, добавки в косметичних засобах, токсичні ксенобіотики, органічне землеробство, допінгові та наркотичні засоби, біологічні отрути, стрес, паразитологія, генетична інженерія) Довідник – монографія. В 3-х томах. Т. 1. / Під загальною редакцією В.О.Ушкалова. – К.: ЦК «Компринт», 2019. – 303 с.,(Т. 2. – 640 с., Т. 3. – 612 с.) В співавторстві: (Войціцький В.М., Хижняк С.В., Данчук В.В., Рихлівський І.П., та ін.)

9. Хомовий М.М. Функціонування ринку молока і молокопродуктів: теорія, заубіжна та вітчизняна практика. Колективна монографія за редакцією О.А. Шуст. – Біла Церква: ПрАт «Білоцерківська книжкова фабрика», 2021. – 296 с.

Патенти

1. Рихлівський І.П. Топінамбур: сорт – Подільський 94. /Державна комісія України по випробуванню та охороні сортів рослин. /ПДАТА  №94145001 заявлено 21.11.94; Зареєстр. у реєстрі сортів рослин України у 1999 р. / І.П. Рихлівський, П.А.Філіпчук, В.К.Блажевський.

2. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 29942. Спосіб отримання насіння топінамбура в польових умовах Волино - Подільського Лісостепу України. /І.П.Рихлівський. Державне підприємство "Український інститут промислової власності". Подано  в 2005р.; 11.02.2008р. отримано

3. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 16942. Мікротраншейний спосіб садіння  картоплі [Текст]  / І.П.Рихлівський. Державне підприємство "Український інститут промислової власності." від 15.09.2006р.

4. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 24515. Спосіб удобрення мікротраншейної посадки картоплі. [Текст] /І.П.Рихлівський,  В.І.Дашко. Державне підприємство "Український інститут промислової власності" Від 10.07.2007р.

5. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 27506. Спосіб біологічного збагачення ґрунту. [Текст] /І.П.Рихлівський. Державне підприємство "Український інститут промислової власності",  від 12.11.2007р.

6. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 34581.Спосіб сівби ячменю в селекційних розсадниках. [Текст] / І.П.Рихлівський, А.С. Заришняк  Державне підприємство «Український інститут промислової власності» від 11.08.2008р.

7. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 34035. Спосіб отримання барвника з рослини. [Текст]  / І.П. Рихлівський. Державне підприємство «Український інститут промислової власності» від 25.07.2008р.

8. Рихлівський І.П. Документ НОУ-ХАУ приладу Фітозонт лабораторний РІП'08 Свідоцтво про час пред'явлення документа. [Текст] / І.П Рихлівський. Зареєстровано в реєстрі  за  №3-136  від 23 січня 2008 р.

9. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 34322. Фітозонт лабораторний РІП '08. [Текст] /І.П. Рихлівський. Державне підприємство «Український інститут промислової власності» 11.08.2008 р.

10. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 33504. Спосіб створення оптимальної щільності ґрунту при вирощуванні картоплі [Текст] / І.П. Рихлівський, В.С.Строяновський. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 25.06.2008 р.

11. Рихлівський І.П. Документ НОУ-ХАУ на біологічний замінник добрив для припосівного внесення під сільськогосподарські культури [Текст] / І.П.Рихлівський. Свідоцтво про час пред'явлення документа. зареєстровано в реєстрі за № 1-1893 від 3 червня 2008 р.

12. Рихлівський І.П. СОУ / Топінамбур. Технологія вирощування. Основні положення [Текст] /І.П.Рихлівський, А.С.Заришняк - К.: Держспоживстандарт України. -2008.- 30 с.

13. Рихлівський І.П. Топінамбур: сорт – Медовик. Свідоцтво № 110169 про авторство на сорт рослин [Текст] /І.П.Рихлівський  /Державна служба з охорони прав  на  сорти  рослин. Заявка № 08138001. / ПДАТУ,  2008 р.

14. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 42453. Застосування міні коренеплодів для вирощування моркви [Текст]  /І.П.Рихлівський, В.І.Овчарук, Ю.В.Потапський. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 10.07.2009 р.

15. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 43015. Спосіб передсадивної підготовки бульб картоплі [Текст] / І.П.Рихлівський, В.С. Строяновський. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 27.07.2009 р.

16. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 43016. Спосіб зберігання коренеплодів моркви [Текст] / Рихлівський І.П., Овчарук В.І., Потапський Ю.В. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 27.07.2009 р.

17. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 58138. Спосіб використання топінамбура для консервації полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) [Текст] /І.П. Рихлівський. Державне підприємство "Український інститут промислової власності", 11.04.2011.

18. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель№61068. Поверхневий спосіб садіння картоплі [Текст] /І.П.Рихлівський,  В.С.Строяновський, М.В. Скакун.  Державне підприємство "Український інститут промислової власності", 11.07.2011р.

19. Рихлівський І.П. Патент № 110387 на сорт рослин Медовик. Дата пріоритету: 30.07.2008. [Текст] /І.П.Рихлівський. /Державна служба з охорони прав  на  сорти  рослин. Дата державної реєстрації прав на сорт: 15.08.2011р.

20. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 72538.Спосіб вирощування сорго зернового [Текст] / І.П.Рихлівський, М.І.Бахмат, В.М.  Бурдига. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 27.08.2012р.

21. Рихлівський І.П. Документ НОУ-ХАУ на спосіб очищення стоків від спиртового виробництва на мелясовій сировині [Текст] /І.П.  Рихлівський №1-188 від 2 лютого 2012 року.

22. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель №78650.Спосіб вирощування соризу [Текст] / І.П.Рихлівський, М.І.Бахмат, В.М.Бурдига,. Державне підприємство «Український інститут промислової власності»,  від 25.03.2013р.

23. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 82905. Склад розсолу для огірків [Текст] / І.П.Рихлівський, Н.Є.Галагудза .  Державне підприємство «Український інститут промислової власності», від 27.08.2013 р.

24. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель  № 86736. Спосіб вирощування цибулі на перо [Текст] /І.П.Рихлівський, П.А.Рихлівський.  Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 10.01.2014 р.

25. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 86844.Спосіб удобрювання сорго зернового [Текст] /І.П.Рихлівський, М.В. Кух, В.І.Середа.  Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 10.01.2014 р.

26. Рихлівський І.П. Документ НОУ-ХАУ на спосіб збереження густоти рослин пшениці озимої за екстремальних строків сівби / І.П.Рихлівський, І.М. Філь.  №2 - 730 від 15 квітня 2014 р.

27. Рихлівський І.П.  Патент на корисну модель № 94696. Застосування хлорхолінхлориду, як інгібітора передчасного проростання насіння пшениці озимої (Tr. аestivum), висіяного за екстримальних строків [Текст] /І.П.Рихлівський, І.М.Філь. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 11.06.2014 р.

28. Рихлівський І.П. Документ НОУ-ХАУ на гідромеліоративну споруду (ГМС) для упередження дощових підтоплень в районі центрального ринку м. Кам'янець-Подільського [Текст] /І.П. Рихлівський № 2 – 1628 від 27 серпня 2014 р.

29. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 98195.Маринад для зеленого горошку [Текст] /І.П.Рихлівський, Г.О.Розпутна. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 16.09.2014 р.

30. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 100143 від 10.07.2015 р. Конвеєрний спосіб вирощування «Зеленого горошку» [Текст] /І.П.Рихлівський,  Г.О.Розпутна.  Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 2.02.2015 р.

31.Печенюк В.И. Авторское свидетельство №1782383 «Способ рекультивации земель» [Текст] / Моргун Е.Н., Косовський И.Л. Госкомизобретений СССР, 22 августа 1992.

32. Печенюк В.І. Деклараційний патент на винахід "Пристрій для визначення об'єму рослин" [Текст] / Божок А.М. Патент №31225А. Київ,2000.

33. Печенюк В.І. Деклараційний патент на винахід "Спосіб безвихідної рекультивації угідь після добування нерудних матеріалів" [Текст] / Ступаков .В.П., Кващук О.В. Патент №51899А, Київ, 2002.

34. Печенюк В.І. Деклараційний патент на винахід:"Спосіб вирощування виткої квасолі і конструкція для його здійснення [Текст] /Дубчак В.П., Фурман Г.В., Остапенко І.В. К., 2003, № 61276 А.

35. Кващук О.В. Спосіб підготовки ґрунту і сівби розторопші плямистої / О.В.Кващук, В.Я. Хоміна, М.В. Загородний, А.М. Божок, С.В. Солоненко : патент на корисну модель №77075 : Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.01.2013.

36. Кващук О.В. Спосіб підготовки ґрунту, обробки насіння і сівби сафлору / О.В.Кващук, В.Я. Хоміна, М.В. Загородний, А.М. Божок, Я.В. Каленчук : патент на корисну модель №82598 : Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.08.2013.

37. Кващук О.В. Спосіб підготовки грунту, обробки насіння, сівби і збирання чорнушки посівної / О.В.Кващук, В.Я. Хоміна, А.М. Загородний, А.М. Божок, Р.І. Климишена : патент на корисну модель №8998 : Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.04.2014.

38. Патент на корисну модель № 25703, Україна. Спосіб догляду за пасовищем / Пую В.Л. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № а 2006 11672 від 06.11.2006; Опубліковано 27.08.2007. Промислова власність, 2007. Бюл. № 13.

39. Патент на корисну модель № 29240, Україна. Спосіб покращення травостою культурного пасовища / Пую В.Л. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № u 2007 09052 від 06.08.2007; Опубліковано 10.01.2008. Промислова власність, 2008. Бюл. № 1.

40. Патент на корисну модель № 29346, Україна. Спосіб багатоукісного використання на зелений корм рослин сильфію пронизанолистого (Silphium perfoliatum L.) / Пую В.Л. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № u 2007 10279 від 17.09.2007; Опубліковано 10.01.08. Промислова власність, 2008. Бюл. № 1.

41. Патент на корисну модель № 40618, Україна. Культурне пасовище / Бахмат М.І., Цвігун А.Т., Пую В.Л. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № u 2008 08596 від 01.07.2008; Опубліковано 27.04.2009. Промислова власність, 2009. Бюл. № 8.

42. Патент на корисну модель № 47860, Україна. Спосіб фронтально-прив'язного організованого випасу великої рогатої худоби / Пую В.Л. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № u 2009 09355 від 11.09.2009; Опубліковано 25.02.2010. Промислова власність, 2010. Бюл. № 4.

43. Патент на корисну модель № 79501, Україна. Спосіб посіву лукопасовищних травосумішок / Пую В.Л., Андрійчук О.В., П'яста Л.А. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № u 2012 11930 від 16.10.2012; Опубліковано 25.04.2013. Промислова власність, 2013. Бюл. № 8.

44. Патент на корисну модель № 83152, Україна. Спосіб фітосанітарного догляду за пасовищем / Пую В.Л., Повозніков М.Г. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № u 2013 03365 від 19.03.2013; Опубліковано 27.08.2013. Промислова власність, 2013. Бюл. № 16.

45. М'ялковський Р.О. Патент на корисну модель № 106397 Україна, МПК 2016.01 А 01 D 21/00. Картоплепідкопуючий робочий орган / М'ялковський Р.О., Строяновський В.С. ; заявл. 26.10.2015 ;опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

46. М'ялковський Р.О. Патент на корисну модель № 106398 Україна, МПК 2016.01 А 01 B79/00. Спосіб обробітку грунту під посадку картоплі / М'ялковський Р.О.заявл. 26.10.2015 ;опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

47. Овчарук В.І., Божок А.М. Побутова кругова теплиця. Деклараційний патент на корисну модель № 15291, 2006 р.

48.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Пристрій для вловлювання плодів при збиранні урожаю вібраційними машинами. Патент на корисну модель № 25081 від 2007 р.

49.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Сушарка. Патент на корисну модель № 23395. -  2007 р.

50.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.Зернозбиральний комбайн із сушаркою для зерна. Патент на корисну модель № 31208, 2008

51.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.ПАТ.38367 України. Побутова сушарка. Подільський держ. аграрно-тех. у-тет. Зареєстровано 12.01.2009.

52.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.Пристрій для удобрення і формування кореневої системи плодових і ягідних культур. Патент 16407, 2009 р.

53.Овчарук В.І., Рихлівський І.П., Потапський Ю.В. ПАТ.42453 Україна. Застосування мінікоренеплодів для вирощування моркви. Подільський держ. аграрно-тех. університет. Зареєстровано 10.07.2009 р.

54. Овчарук В.І., Рихлівський І.П., Потапський Ю.В.ПАТ.43016.Україна.Спосіб зберігання коренеплодів моркви. Подільський держ. аграрно-тех. університет. Зареєстровано 27.07.2009 р.

55.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.ПАТ.40874.Україна.Сушарка-Водонагрівач.Подільський держ. аграрно-тех. у-тет. Зареєстровано 27.04.2009.

56.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.Патент на корисну модель № 56797 пристрій для збирання ягід і цвіту.Подільський державний аграрно-технічний університет, зареєстровано25.01.2011 р.

57.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.Патент. Захист систем опалювання і водопостачання від розморожування.

58.М'ялковський Р.О., Овчарук В.І., Житомірський А.В. Спосіб обробітку ґрунту під посадку картоплі. Патент на корисну модель № 106398 зареєстровано 25.04.2016 р.Патент на корисну модель. 2011р.

59.Овчарук В.І., Божок А.М. Патент на корисну модель №63143. Геліо дистилятор. ПДАТУ Зареєстр.26.09.2011 р.

60.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М. Побутова сушарка. Патент на корисну модель. № 67975 Зареєстр.12.03 2012р.

61.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Чинчик О.С. Спосіб визначення об'єму рослини. Патент на корисну модель №78384 11.03 2013р.

62.Овчарук В.І., Рихлівський І.П., Потапський Ю.В.Спосіб зберігання моркви.ПАТ. 430164, Д01F 25/00.Патент на корисну модель.  №4 2009/14 02683 ; заяв. 24.09/14.

63.М'ялковський Р.О., Овчарук В.І. Пристрій для різання насіневої картоплі. Патент на корисну модель №106402 2015 р.

64. М'ялковський Р.О., Овчарук В.І. Спосіб вирощування картоплі. Патент на корисну модель №130296 зареєстровано 10

Кафедра екології і загальнобіологічних дисциплін

Department of Ecology and General Biological Subjects

Положення про кафедру

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал
Положення про кафедру

Контакти:
32300, вул. Шевченка, 13
м. Кам'янець-Подільський
Хмельницька обл.
Тел. (03849) 68329
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедру екології і загальнобіологічних дисциплін створено в 2021 року після відповідної реорганізації кафедри агрохімії, хімічних та загальнобіологічних дисциплін, яку очолював кандидат хімічних наук Роговик Л.Й  і кафедри екології, карантину і захисту рослин, якою завідував доктор сільськогосподарських наук, професор Бахмат О.М. Вона є випусковою за спеціальністю «Екологія». Кафедра забезпечує виконання освітньої програми вищої освіти на рівні бакалавр, магістр, відповідає за рівень підготовки фахівців, розробку навчальних планів, забезпечення програм, керівництво виробничою практикою, організацію роботи екзаменаційних комісій.

Підготовка фахівця-еколога на сучасному етапі є одним із завдань, яких фахівців буде підготовлено в нашій країні, значною мірою залежить майбутнє народу і суспільства. Отримуючи спеціальність еколога, фахівці зможуть безпосередньо здійснювати професійну діяльність у сфері охорони і збалансованого використання природних ресурсів.

На кафедрі науково-педагогічні працівники виконують навчальне навантаження хімічних та біологічних дисциплін для здобувачів вищої освіти факультету агротехнологій і природокористування, інженерно-технічного факультету, факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві.

З кафедри хімії походить історія кафедри екології і загальнобіологічних дисциплін. У різні роки кафедру хімії очолювали доценти М.Я. Шлякман (1955-1962), С.П. Оліфіренко (1962-1977), А.І. Каретник (1977-1981), Л.Й. Роговик (1981-2005), Т.В. Коваль (2005-2010), Т.М. Приліпко (2011-2015). У 2015 році у зв'язку з оптимізацією навчального процесу на базі кафедри хімії було створено кафедру агрохімії, хімічних та загальнобіологічних дисциплін.

Свою історію кафедра екологічного спрямування розпочала в 1991 році із заснуванням кафедри екології та безпеки життєдіяльності. Її очолював кандидат біологічних наук, доцент Гищук В.П. В 2002 році кафедра була реорганізована в кафедру загальної біології, екології та моніторингу навколишнього середовища, а в 2005 році в кафедру екології та моніторингу навколишнього середовища, яку очолював професор Шелудченко Б.А.

Підготовку фахівців зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» почали здійснювати ще з 2003 р року в Інституті агротехнологій. Згодом у 2008 році було організовано кафедру моніторингу навколишнього середовища та збалансованого природокористування, після відповідної реорганізації кафедри екології та моніторингу навколишнього середовища. У 2008 р. відбувся перший випуск магістрів зі спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища». Згодом у 2010 році була створена кафедра екології та захисту рослин, яку очолила доктор сільськогосподарських наук, професор Шевчук В.К. У 2014 р. була створена кафедра екології та збалансованого природокористування, а у 2018 р. реорганізовано в кафедру екології, карантину і захисту рослин.

Навчальна робота

Навчальна робота кафедри багатопланова і досить обширна. Науково-педагогічні працівники забезпечують викладання таких навчальних дисциплін:

 • Хімія
 • Органічна хімія
 • Біонеорганічна хімія
 • Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії
 • Ботаніка
 • Агрометеорологія
 • Фізіологія
 • Мікробіологія
 • Агроекологія
 • Основи екології
 • Загальна мікологія
 • Фізіологія рослин
 • Вступ до фаху
 • Біологія
 • Метеорологія і кліматологія
 • Стратегічна екологічна оцінка
 • Основи сталого розвитку
 • Моніторинг довкілля
 • Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
 • Екологічна безпека
 • Фізична екологія
 • Основи органічного агровиробництва
 • Техноекологія
 • Природоохоронне законодавство та екологічне право
 • Основи наукової діяльності
 • Хімічна екологія
 • Радіоекологія
 • Моделювання і прогнозування стану довкілля
 • Урбоекологія
 • Оцінка впливу на довкілля
 • Екологічна географія
 • Екологія промислового виробництва та транспортно-комунікаційних систем
 • Організація та управління в природоохоронній діяльності
 • Міжнародна екологічна діяльність
 • Екологія агроландшафтів
 • Загальна екологія
 • Заповідна справа
 • Моніторинг довкілля
 • Промислово-транспортна екологія
 • Екологія людини
 • Гідрологія
 • Ландшфтна екологія
 • Методика наукових досліджень
 • Стратегія сталого розвитку
 • Екологічна раціоналізація сучасних технологій
 • Інтелектуальна власність
 • Екологічна паспортизація земель
 • Конструктивна екологія
 • Еколого-ландшафтне проектування
 • Методологія і філософія викладання профільних дисциплін
 • Системний аналіз якості навколишнього середовища
 • Екологічна стандартизація і сертифікація
 • Аналіз і оцінка екологічних ризиків
 • Системний аналіз якості навколишнього середовища
 • Експертна діяльність в екології
 • Продовольча безпека та виробництво екологічно чистої продукції
 • Рекультивація екологічно небезпечних територій
 • Біохімія плодів, овочів та винограду

Методична робота

З метою методичного забезпечення викладання навчальних  дисциплін на  основі  діючих  освітньо-професійних програм,  розроблені робочі програми викладачів, де враховано міжпредметні зв'язки. З більшості  дисциплін  розроблені і надруковані посібники, методичні рекомендації до практичних та лекційних занять,  розроблені тексти лекцій.  На кафедрі працює щомісячний науково-методичний семінар з проблем управління процесом навчально-пізнавальної діяльності. Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у рецензуванні авторефератів кандидатських дисертацій та різних науково-методичних посібників, підвищуючи у такий спосіб і свій фаховий рівень.

Для професійної підготовки майбутніх фахівців розроблено різні види самостійних робіт, які сприяють формувати уміння працювати з спеціальною літературою професійно-орієнтованих та фахових дисциплін. Технології дистанційного навчання дозволяють продовжувати освітній процес під час карантину за допомогою платформ Moodle, Zoom.

Підвищенню якості навчального процесу шляхом впровадження новітніх освітніх інноваційних технологій сприяє  співпраця з провідними високоефективними установами, підприємствами, господарствами будь-якої форми власності в регіоні та області. Оскільки сьогодення диктує свої умови, за якими випускник повинен відповідати критеріям провідних роботодавців та бути затребуваним на ринку праці.

Наукова робота

Поряд з навчальною роботою із завдань кафедри є підготовка конкурентоспроможних спеціалістів-екологів в області екологічної експертизи, контролю і прогнозування стану навколишнього середовища в умовах активної господарської діяльності людини. Тому наукова підготовка включає теоретичні та практичні знання і уміння, а також навики фахових  дисциплін.

При кафедрі систематично функціонують наукові гуртки. Щорічно  виконуються роботи на конкурси студентських наукових робіт, доповідаються виступи на наукових студентських конференціях.  Викладачі кафедри виступають офіційними опонентами докторських і кандидатських дисертацій, беруть безпосередню участь та організовують конференції, обмінюючись досвідом і результатами наукового пошуку.

У межах своєї наукової діяльності кафедра співпрацює з промисловими підприємствами, науково-дослідними установами із питань, пов'язаних із розробкою та екологічною експертизою проектів, моніторингом та оцінкою впливів виробничої діяльності на довкілля, захистом навколишнього середовища, раціональним використанням природних ресурсів. 

Напрями наукових досліджень:

 1. Агроекологічне обґрунтування та розробка адаптивних технологій вирощування біоенергетичних культур.
 2. Розробка та удосконалення екологічних і агротехнічних заходів адаптивної сортової технології вирощування сої в Лісостепу західному»
 3. Вплив екологічних технологій вирощування сільськогосподарських культур на їх продуктивність.
 4. Агроекологічне і теоретичне обґрунтування біологічної фіксації азоту та продуктивності зернобобових культур в умовах Лісостепу західного.
 5. Ресурсозберігаючі технології вирощування проса.
 6. Використання біопрепаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур.
 7. Утилізація рослинних решток.
 8. Обґрунтування елементів технології вирощування с.-г. культур на їх продуктивність.
 9. Удосконалення навчального процесу при викладанні хімічних і біологічних дисциплін.
 10. Агроекологічні і біологічні основи введення гречки татарської в культуру в умовах західного Лісостепу України.
 11. Технології вирощування круп'яних культур.

За наукову роботу «Моделювання адаптивної сортової технології вирощування сої, в господарствах Хмельницької області» нагороджені дипломами Хмельницької обласної ради професори – Бахмат О.М. та Чинчик О.С.

Доцент Плахтій Д.П. нагороджений подякою МОН України та грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації

Виховна робота

Виховна робота на кафедрі охоплює усі напрямки виховання молодої людини та формування особистості майбутніх фахівців факультету агротехнологій і природокористування, здатного до якісної професійної діяльності, творчості та самовдосконалення. Викладацький склад кафедри разом з наставниками академічних груп активізує творчу діяльність студентів, заохочуючи їх до участі у поза навчальних освітніх та виховних заходах, що організовуються кафедрою.

Ведеться профорієнтаційна робота,  проведення днів відкритих дверей, поширення інформації спеціальності серед учнівської молоді. Колектив кафедри дбає про всебічний розвиток студентів, заохочуючи їх науковий пошук, звертаючи увагу на ідейно-патріотичне виховання молодого покоління.

Кафедра садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою

Department of Landscaping, Geodesy and Land Management

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал
Положення про кафедру

Контакти:
Лаборантська (03849) 6-83-92
Викладацька (03849) 6-84-46
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Загальна характеристика кафедри

Кафедра садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою є однією з провідних кафедр на факультеті агротехнологій і природокористування (випускова кафедра за двома спеціальностями). Вона забезпечує виконання освітньої програми рівнів вищої освіти бакалавр та магістр за спеціальностями 206 «Садово-паркове господарство», 193 «Геодезія і землеустрій» і відповідає за рівень підготовки фахівців, розробку навчальних планів, розробку та забезпечення магістерських програм, організацію і керівництво підготовкою дипломних робіт (проектів), виробничою практикою, організацію заходів щодо поліпшення якості підготовки випускників; організацію роботи екзаменаційних комісій.

За кафедрою закріплені п'ять навчальних аудиторій з підключенням до мережі Internet. Кожне навчальне приміщення обладнане стендами за профілем дисциплін і необхідними приладами для проведення лабораторно-практичних занять. В аудиторіях встановлені 2 мультимедійних проектори та мультимедійний екран.

Навчальна робота

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

 • Геоінформаційні системи
 • Топографія
 • Основи сталого розвитку
 • Метрологія і стандартизація
 • Земельне право
 • Топографічне і землевпорядне креслення
 • Геодезія
 • Землеустрій
 • Державний земельний кадастр
 • Математична обробка геодезичних вимірів
 • Вища геодезія
 • Фотограмметрія та дистанційне зондування
 • Землеустрій
 • Оцінка земель
 • Картографія
 • Рекультивація з основами маркшейдерії
 • Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
 • Кадастр населених пунктів
 • Проектування доріг
 • Землевпорядне проектування
 • Супутникова геодезія та сферична астрономія
 • ГІС і бази даних
 • Інженерна інфраструктура територій
 • Автоматизація ДЗК
 • Державна землевпорядна експертиза
 • Прогнозна оцінка використання земель з основами рекультивації
 • ГІС в кадастрових системах
 • Моніторинг та охорона земель
 • Формування агроландшафтів
 • Кадастрова реєстраційна система
 • Методологія та методика наукових досліджень у землеустрої
 • Інформаційні технології в наукових дослідженнях землеустрою
 • Організація використання земель
 • Муніципальні ГІС
 • Стандартизація та нормування в землеустрої
 • Лісова зоологія
 • Дендрологія
 • Історія садово-паркового мистецтва
 • Біометрія
 • Лісова селекція
 • Лісознавство
 • Ландшафтна таксація
 • Основи образотворчого мистецтва
 • Декоративне розсадництво і насінництво
 • Декоративна дендрологія
 • Гідротехнічні споруди садів
 • Лісовідновлення і лісорозведення
 • Захист зелених насаджень
 • Луківництво і газони
 • Квітникарство
 • Рекреаційне лісівництво
 • Озеленення населених місць
 • Ландшафтна архітектура
 • Основи містобудування
 • Декоративні рослини закритого ґрунту
 • Інвентаризація садово-паркових об'єктів
 • Основи аранжування
 • Садово-паркове будівництво
 • Топіарне мистецтво
 • Організація СПГ
 • Лісопаркове господарство
 • Заповідне паркознавство
 • Архітектоніка рослин
 • Тепличне господарство
 • Сучасні тенденції садово-паркового мистецтва
 • Дендропроектування
 • Декоративне садівництво
 • Дизайн ландшафту
 • Агротехніка зеленого будівництва
 • Фітодизайн закритого середовища
 • Вертикальне планування СПО
 • Реконструкція та реставрація садово-паркових об'єктів
 • Експлуатація садово-паркових об'єктів
 • Зберігання садивного матеріалу і квітів
 • Світові технології в декоративному розсадництві
 • Планування зеленого будівництва

Навчальні практики проводяться провідними викладачами згідно навчального навантаження. З кожної дисципліни за якою передбачена практика створена робоча програма з навчальної практики. Перед початком практики всі студенти проходять інструктаж з техніки безпеки і розписуються у журналі техніки безпеки на кафедрі.

Методична робота

Викладачами кафедри підготовлено необхідне навчально-методичне забезпечення дисциплін, розроблено відповідні робочі програми, навчально-методичні комплекси до них.

Активно впроваджується в навчальний процес дистанційна форма навчання та контролю якості знань студентів за допомогою комп'ютерної системи Moodle.

За останні роки НПП кафедри проведена значна методична робота. Викладачами кафедри видано більше 50 методичних розробок по виконанню студентами лабораторних, практичних робіт та завдань для індивідуальної і самостійної роботи.

Для покращення якості підготовки спеціалістів  створено філії кафедри на виробництві, зокрема:

  1. ПП фірма «Земля» м. Кам'янець-Подільський
  2. ФОП «Артнаєв Петро Михайлович» м. Кам'янець-Подільський
  3. ТзОВ «Подільський земельний центр» м. Хмельницький
  4. ДП «Хмельницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» м. Хмельницький
  5. Національний природний парк «Подільські Товтри» м. Камянець-Подільський Хмельницької обл
  6. ДП «Камянець-Подільське лісове господарство» м. Камянець-Подільський Хмельницької обл.

Наукова робота

При кафедрі діє аспірантура та докторантура зі спеціальності 06.01.09 – «рослинництво». Керівництво науковими дослідженнями здійснює доктор наук М'ялковський Р. О.

Професорсько-викладацький склад кафедри проводить дослідження з вивчення різних питань технологій вирощування сільськогосподарських культур, а також розвитку земельних відносин та управління земельними ресурсами. Результати цих досліджень апробуються на науково-теоретичній конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів та науковців.

Активну наукову роботу проводять студенти-дипломники кафедри під керівництвом викладачів.

Щорічно публікується збірник тез студентської науково-теоретичної конференції «Перші кроки в аграрну науку». Функціонує три наукових гуртки: «Картографічне моделювання проблем природокористування», «ГІС в автоматизованих кадастрових системах», «Фітодизайн середовища».

Публікації студентів під керівництвом НПП

 • Деркач К.В Підвищення ефективності управління земельними ресурсами об'єднаних територіальних громад: реалії та перспективи. Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток: Всеукраїнська науково-практична Інтернет - конференція 21 березня 2019 року – Кам'янець-Подільський, 2019. 148с. (30-34).
 • Іваськів Н.О. Адаптація системи державного управління землями сільськогосподарського призначення відповідно до вимог угоди про асоціацію України та Європейського союзу. Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток: Всеукраїнська науково-практична Інтернет - конференція 21 березня 2019 року – Кам'янець-Подільський, 2019. 148с. (40-44).
 • Чайковська Ю. В. Інтродукційна оцінка сортів чорнобривців (tagetes l.) Перші кроки в аграрну науку: матеріали студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2018 рік. - Кам'янець-Подільський, 2019. С. 124-127.
 • Малевич О. Б. Особливості озеленення і благоустрою території біля православного храму Перші кроки в аграрну науку: матеріали студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2018 рік. - Кам'янець-Подільський, 2019. С. 77-80.
 • Зозулюк В. В. Проект реконструкції присадибної ділянки у селі лісогірка городоцького району хмельницької області. Перші кроки в аграрну науку: матеріали студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2018 рік. - Кам'янець-Подільський, 2019. С. 51-53.
 • Новіков П. О. Умови отримання екологічної продукції шпинату городнього. Перші кроки в аграрну науку: матеріали студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2018 рік. - Кам'янець-Подільський, 2019. С. 88-91.

Виховна робота

Основні напрямки роботи співробітників кафедри в плані виховних заходів є:

 • виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності;
 • підвищення духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді;
 • реалізація заходів щодо дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки як в університеті, так і за його межами, дбайливого ставлення до майна Університету;
 • проведення профорієнтаційної роботи шляхом здійснення різноманітних заходів для учнівської молоді з метою популяризації спеціальностей кафедри, залучення майбутніх абітурієнтів до підготовки до вступу і подальшого навчання в університеті;
 • формування пропозицій щодо призначення керівників (кураторів) академічних груп.

Куратори студентів регулярно проводять різноманітні заходи, екскурсії, зустрічі.

Кураторами студентів є доценти Безвіконний П. В., Потапський Ю. В., Кушнірук Т. М., асистенти: Петрище О. І., Лобунько Ю. В., Додурич В. В.

Кафедра садівництва і виноградарства

Department of Horticulture and Viticulture

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал
Положення про кафедру

 

Кафедра садівництва і виноградарства є однією з провідних кафедр факультету агротехнологій і природокористування (випускова кафедра). Вона забезпечує підготовку фахівців ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство». Кафедра відповідає за розробку навчальних планів, програм, підготовку дипломних робіт (проектів), проведення навчальних і виробничих практик, організацію роботи екзаменаційних комісій

Історія кафедри, сучасний стан справ, наукові досягнення

Кафедру садівництва і виноградарства, створено за наказом ректора № в 2021 році, яка на факультеті агротехнологій і природокористування є випусковою кафедрою спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство». Крім цього, кафедра здійснює підготовку студентів за спеціальностями: 201 «Агрономія», 101 «Екологія», 202 «Захист і карантин рослин».

В останні роки відбуваються досить швидкі і значні зміни в навчальному процесі, пов'язані з новими вимогами до фахівців сільського господарства, зміною концепції вищої освіти в Україні, загальними інтеграційними процесами. Ці зміни впливають на організацію роботи кафедр, як основної структурної одиниці вищих навчальних закладів, та на їх науково-педагогічний склад. Історія кафедри була створена в 1963 році.

Першим завідувачем кафедри з часу її утворення і до 1970 року був доктор біологічних наук, професор Л.М. Горев. В його творчому добутку понад 150 наукових праць і навчально-методичних розробок з плодівництва та виноградарства. Під його керівництвом підготовлено 6 кандидатів наук.

З 1970 до 1983 рік кафедру очолював доктор сільськогосподарських наук, професор Г.Е. Усик – відомий вчений-овочівник в Україні і далеко за її межами. Автор понад 200 наукових праць – монографій, підручників, наукових та науково-виробничих статей методичних та науково-методичних розробок.

З 1988 до 2000 року кафедру очолював кандидат сільськогосподарських наук, доцент В.Г. Тонкочеєв.

З 2000 року завідувачем кафедри є доктор с-г наук, професор академік Академії наук вищої освіти України, Заслужений діяч науки і техніки, В.І. Овчарук.

За час створення кафедри, в різні роки, на кафедрі працювали доценти Калашнік Д.І., Бескровна В.М., Зацерковний Р.М., Бацей С.І., Хомовський І.Д., Сухолиткий М.Д., Букшій В.Д, асистент – Хоптяр Л.П., лаборант – Дорошенко В.М., Ковальчук С.О.

Навчальну, наукову і методичну роботу на кафедрі забезпечують 6  науково-педагогічних працівиків. Серед них: доктор сільськогосподарських наук, професор – В.І. Овчарук, п'ять кандидатів сільськогосподарських наук, доцентів – О.І. Мулярчук, В.В. Лапчинський, Т.В. Козіна, Т.О. Падалко, В.М. Степанченко. У штаті кафедри старший лаборант – Галицька К.Е. і лаборант Ткачук І.В.

Співробітниками кафедри опубліковано ряд методичних розробок для проведення лабораторних занять з дисциплін – плодівництво, овочівництво, спеціальне плодівництво, розсадництво, селекція плодових і ягідних культур, овочівництво, грибівництво, овочівництво відкритого грунту, овочівництво закритого ґрунту, післязбиральна доробка плодів та інші.

Видано навчальні посібники: «Післязбиральна доробка плодів, овочів та винограду», «Ягідні культури в Україні», «Товарознавство продукції рослинництва», «Субтропічні культури», «Цитрусові та субтропічні плодові культури», «Ягідні культури в селянських і фермерських господарствах України», «Догляд за насадженнями плодових культур» (методичні та практичні поради), «Ягідні культури в Україні», «Овочеві культури в селянських і фермерських господарствах України», «Рекомендації. Технологія вирощування і зберігання овочів і картоплі».

В центрі уваги співробітників кафедри є наукові дослідження по вдосконаленню існуючих і розробки нових технологій вирощування насаджень зерняткових і кісточкових порід та овочевих культур. Розроблено технології вирощування основних ягідних культур. Проводяться дослідження з визначенню оптимальних для зберігання строків збору плодів районованих і перспективних сортів, встановлені раціональні температурні режими зберігання плодів у сховищах з використанням різних пакувальних матеріалів.

Програмою з науково-дослідної роботи з овочівництва є: «Розробка нових та вдосконалення існуючих технологій вирощування коренеплідних, капустяних, гарбузових, бобових, малопоширених овочевих культур та картоплі в умовах Західного Лісостепу України».

З метою зміцнення науково-виробничих зв'язків співробітників кафедри, а також для підвищення ефективності навчального процесу та покращання практичної підготовки студентів, заключено договори про спільну діяльність та договори про створення філіалу кафедри філії – фермерське господарство «Яніс» с. Шалівці Хотинського району Чернівецької області, ТОВ СП «НІБУЛОН» філія Кам'янець-Подільська, ПСП «Константа» Хмельницька область Кам'янець-Подільський район с. Гринчук, ПП Буковина Агросвіт» Чернівецької області, Сокирянського району с. Сербичани, ФГ «Тарас» Чернівецька область Хотинський район с. Білівці.

За кафедрою закріплені п'ять навчальних приміщень, які обладнані стендами за профілем дисциплін і необхідними приладами для проведення лабораторно-практичних занять. Також при кафедрі є теплично-парникове господарство площею 500 м2, яке розміщене на території університету. Теплично-парникове господарство є навчальною базою кафедри під час підготовки спеціалістів зі спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». Зокрема в теплиці проводяться практичні заняття з дисципліни «Овочівництва закритого ґрунту», де студенти спеціальності під керівництвом професора Овчарук В.І. і доцента Мулярчук О.І. освоюють секрети вирощування розсади, догляду за овочевими культурами, що вирощуються в теплиці в осінньо-зимовий період.

В теплиці, що розташована на території університету, щорічно вирощується розсада овочевих культур, які використовуються в навчальному процесі як наглядний матеріал для проведення лабораторних занять з дисципліни «Овочівництво».

Навчальна робота

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

 • Картоплярство
 • Плодівництво
 • Овочівництво
 • Овочівництво та плодівництво
 • Радіобіологія Виноградарство
 • Селекція та насінництво овочевих культур
 • Основи наукових досліджень в плодоовочівництві і виноградарстві
 • Овочівництво відкритого ґрунту
 • Розсадництво
 • Помологія
 • Стандартизація та управління якістю плодово-ягідної продукції
 • Ампелографія
 • Товарознавство овочів
 • Спеціальне плодівництво
 • Селекція плодових, ягідних культур та винограду
 • Цитрусові та субтропічні плодові культури
 • Проектування технологічних процесів в овочівництві
 • Технологія зберігання та первинна обробка овочевої продукції
 • Овочівництво закритого ґрунту
 • Органічне овочівництво
 • Товарознавство плодів, ягід та винограду
 • Стандартизація та управління якістю овочевої продукції
 • Проектування технологічних процесів в садівництві і виноградарстві
 • Технологія зберігання та первинна обробка овочевої продукції
 • Овочівництво відкритого ґрунту
 • Помологія Вірусологія плодово-ягідних культур та винограду
 • Малопоширені плодові і ягідні культури
 • Інтенсивне горіхівництво
 • Органічне садівництво
 • Основи наукових досліджень в плодоовочівництві і виноградарстві
 • Методика наукових досліджень
 • Світові агротехнології в овочівництві відкритого і закритого ґрунту
 • Логістика продукції садівництва і овочівництва
 • Вирощування плодових, декоративно-листяних і субтропічних рослин закритого ґрунту Грибівництво
 • Методологія і філософія викладання профільних дисциплін
 • Сучасні агротехнології в садівництві і виноградарстві
 • Післязбиральна доробка овочів
 • Органічне плодівництво і виноградарство
 • Прогресивні технології в розсадництві
 • Ягідництво

Наукова робота

Періодично викладачі кафедри проходять стажування та підвищення кваліфікації в провідних та навчальних закладах регіону і України, а також закордонне стажування, що дає змогу залучати в навчальний процес прогресивні методи  організації і навчання

Основою методичної роботи кафедри є впровадження новітніх методів викладання, підготовка та ефективне використання дидактичних матеріалів у навчальному процесі. Кафедра успішно працює в цьому напрямку. На лекціях і лабораторно-практичних заняттях використовується різноманітний дидактичний матеріал: карти, схеми, стенди, діаграми, рисунки, фотографії

Викладачі кафедри є керівниками дипломних робіт здобувачів вищої освіти ОС «Магістр». Залучення студентів до наукової роботи ще з 2-го курсу дає змогу провести наукові експериментальні  дослідження, зібрати матеріал для дипломних робіт (проектів), проаналізувати всесторонньо наукові джерела та фондові матеріали і підготувати якісну дипломну роботу

Монографії:

М'ялковський Р.О, Овчарук В.І., Безвіконний П.В., Мулярчук О.І., Кравченко В.С. Технологія вирощування ранньої картоплі. Монографія. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019  134 с.

Taras Hutsol, Szymon Glowacki, Krzysztof Mudryk, Serhii Yermakov, Oleg Kucher, Adrian Knapczyk, Oksana Muliarchuk, Olena Koberniuk, Nataliia Kovalenko, Vitalii Kovalenko, Oleh Ovcharuk, Liliia Prokopchuk.Agrobiomass of Ukraine - Energy Potential of Central and Eastern Europe(Engineering, Technology, Innovation, Economics). Monograph. –Warsaw: 2021. – 136р. DOI: 10.22630/SGGW.IIM.ISBN:9788382370201

Патенти

 • Овчарук В.І., Божок А.М. Побутова кругова теплиця. Деклараційний патент на корисну модель № 15291, 2006 р.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Пристрій для вловлювання плодів при збиранні урожаю вібраційними машинами. Патент на корисну модель № 25081 від 2007 р.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Сушарка. Патент на корисну модель № 23395. -  2007 р.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Зернозбиральний комбайн із сушаркою для зерна. Патент на корисну модель № 31208, 2008 р.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.ПАТ.38367 України. Побутова сушарка. Подільський держ. аграрно-тех. у-тет. Зареєстровано 12.01.2009.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.Пристрій для удобрення і формування кореневої системи плодових і ягідних культур. Патент 16407, 2009 р.
 • Овчарук В.І., Рихлівський І.П., Потапський Ю.В. ПАТ.42453 Україна. Застосування мінікоренеплодів для вирощування моркви. Подільський держ. аграрно-тех. університет. Зареєстровано 10.07.2009 р.
 • Овчарук В.І., Рихлівський І.П., Потапський Ю.В. ПАТ.43016. Україна. Спосіб зберігання коренеплодів моркви. Подільський держ. аграрно-тех. університет. Зареєстровано 27.07.2009 р.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. ПАТ.40874.Україна. Сушарка-Водонагрівач. Подільський держ. аграрно-тех. у-тет. Зареєстровано 27.04.2009.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Патент на корисну модель № 56797 пристрій для збирання ягід і цвіту. Подільський державний аграрно-технічний університет, зареєстровано25.01.2011 р.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Патент. Захист систем опалювання і водопостачання від розморожування.
 • М'ялковський Р.О., Овчарук В.І., Житомірський А.В. Спосіб обробітку ґрунту під посадку картоплі. Патент на корисну модель № 106398 зареєстровано 25.04.2016 р. Патент на корисну модель. 2011р.
 • Овчарук В.І., Божок А.М. Патент на корисну модель №63143. Геліо дистилятор. ПДАТУ Зареєстр.26.09.2011 р.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М. Побутова сушарка. Патент на корисну модель. № 67975 Зареєстр.12.03 2012р.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Чинчик О.С. Спосіб визначення об'єму рослини. Патент на корисну модель №78384 11.03 2013р.
 • Овчарук В.І., Рихлівський І.П., Потапський Ю.В. Спосіб зберігання моркви. ПАТ. 430164, Д01F 25/00.Патент на корисну модель. №4 2009/14 02683 ; заяв. 24.09/14.
 • М'ялковський Р.О., Овчарук В.І. Пристрій для різання насіннєвої картоплі. Патент на корисну модель №106402 2015 р.
 • М'ялковський Р.О., Овчарук В.І. Спосіб вирощування картоплі. Патент на корисну модель №130296 зареєстровано 10.12.2018 р.

Виховна робота

 • проведення профорієнтаційної роботи шляхом здійснення різноманітних заходів для учнівської молоді з метою популяризації спеціальностей кафедри, залучення майбутніх абітурієнтів до підготовки до вступу і подальшого навчання в університеті
 • реалізація заходів щодо дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки як в університеті, так і за його межами, дбайливого ставлення до майна Університету
 • виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності