1880

Савіцька Світлана Іванівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

: (097) 947 42 99
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-1739-3536
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
15 лютого 1984 року в с.Чорна Старокостянтинівського району Хмельницької області.


Освіта:
Вища. В 2006 році закінчила ПДАТА за спеціальністю «Облік і аудит».
Кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення економічної ефективності виробництва ячменю на основі залучення інвестицій» захистила у 2011 році. В 2020 році присвоєно вчене звання доцента.


Напрям наукового дослідження:
Інвестиційна діяльність в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки національної економіки»


Викладає навчальні дисципліни:
«Податковий менеджмент», «Податковий контроль», «Оподаткування і податкова звітність».


Діяльність:

 • з 2011р. - 2013 р. асистент кафедри економіки підприємств інституту бізнесу і фінансів Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • з 2013 р. - 2019 р. асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
 • З 2019 р. по теперішній час асистент кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу

Підвищення кваліфікації та стажування:

 1. Закордонне онлайн стажування на базі Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Краківський економічний університет, Республіка Польща) з організації навчального процесу, інноваційні методи та технології навчання у вищих навчальних закладах Польщі у період з 14 вересня по 09 жовтня 2020 року загальним обсягом 120 академічних годин (4 кредити ECTS), сертифікат NR 2324/MSAP/2020
 2. Міжнародне підвищення кваліфікації "Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ ZOOM та MOODLE " 15-22 лютого 2021р. 45 год., 1 ,5 кредита ECTS. Сертифікат ES №4272/2021 від 22.02.2021.
 3. Виробниче стажування без відриву від основної роботи у Кам’янець-Подільському сервісному центрі обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницької області в період з 02 травня по 29 травня 2022 р. 4 кредити (120 годин). Довідка від 29.05.2022.
 4. Міжнародне підвищення кваліфікації "Using opportunities of cloud services in online training with the USA of Microsoft teams and office 365 platforns". «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн-навчанні з США команд Microsoft і платформ office 365» 01-08 листопада 2021р. 45 год, 1,5 кредита ECTS. Сертифікат від 08.11.2022.
 5. Міжнародне підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського союзу та Україні», започаткованим Інститутом науково-дослідним Люблінського науково- технологічного парку та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян». 03.04-10.04.2023. 45 год, 1,5 кредита ECTS. Сертифікат від 10.04.2023.
 6. Підвищення кваліфікації «Психологічно-педагогічні основи вищої освіти та практичний досвід створення дистанційного курсу «Оподаткування і податкова звітність» в середовищі MOODLE». 60 год (2 кредити ECTS). Свідоцтво СС 22769675/001125-23 від 28.04.2023.

Монографії:

 1. Savitska S.I. Influence of investment climate on the investment attractiveness of agriculture. Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: сollective monograph. Riga: «Landmark» SIA, 2019. Vol.1. p. 203-211
 2. Савіцька С.І. Стан інвестиційної безпеки України. Соціально-економічні засади формування економічної системи України: колективна монографія. Умань. Уманський національний університет садівництва, 2019. С.70-75

Публікації (наукові статті) Scopus та Web of Science

 1. Kuybida, V., Savitska, S., Shkoda, M., Akhromkin, I., Pron, L., & Kolomiiets, Y. (2023). Methodology of Development of Social Investment Projects for the Economy: Legal Aspects. Journal of Law and Sustainable Development, 11(4), e902. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i4.902 Scopus
 2. Savitska S., Pravdiuk M., Dolzhenko I., Banera N., Samchyk M. Tax systems of Ukraine and EU countries during the covid-19 pandemic: current status and prospects / Savitska S., Pravdiuk M., Dolzhenko I., Banera N., Samchyk M. // Independent Journal of Management & Production. – 2022. – N. 13(3). – P. S376–S390. DOI: 10.14807/ijmp.v13i3.1906 URL: http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/1906/2173 WoS
 3. Antoniuk O., Koval N., Savitska S., Mulyk Ya, Kuzyk N., Koshchynets M. Development of internal control and audit in Ukraine / Antoniuk O., Koval N., Savitska S., Mulyk Ya, Kuzyk N., Koshchynets M. // Independent Journal of Management & Production. – 2021. – N. 12(6). – P. S376–S390. DOI: 10.14807/ijmp.v12i6.1761. URL: http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/1761. WoS
 4. Fabiianska V., Kutsyk P., Babich I., Ilashchuk S., Voronko R., Savitska S. Auditor's Professional Skepticism: a Case from Ukraine. Fabiianska V., Kutsyk P., Babich I., Ilashchuk S., Voronko R., Savitska S. // Independent Journal of Management & Production. N. 12(3). P. s281-s295.  DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1529 WoS
 5. Savitska S., Zaika S., Svystun L., Koval L., Haibura Y. Investment providing sustainable development of rural areas in Ukraine / Savitska S., Zaika S., Svystun L., Koval L., Haibura Y. // Independent Journal of Management & Production. – 2020. – Vol 11, No 8. – P. 571-586. ISSN: 2236-269X DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1218 WoS
 6. Savitska S., Fugelo P. Economic evaluation of investment activity of agricultural enterprises in Ukraine. Proceedings of the 2018 International Scientific Conference ‘Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy ISBN 978-83-7583-802-2  No 1, Warsaw, 7–8 June 2018, р.p. 303-308 DOI: 10.22630/ESARE.2018.1.42 WoS

 У фахових наукових виданнях категорії Б

 1. Савіцька С.І., Фугело П.М. Аналіз впливу пандемії коронавірусу на надходження до державного бюджету України. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №21 (2020), 187-191 https://modecon.mnau.edu.ua |ISSN 2521-6392 DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V21(2020)-29
 2. Фугело П.М., Савіцька С.І. Вплив пандемії Covid-19 на наповнення місцевих бюджетів. Економічний дискурс. 2020. Випуск 2. С. 86-94. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-2-9
 3. Савіцька С. І. Податкові пільги як інструмент податкового регулювання в Україні. Modern Economics. 2021. № 26(2021). С. 135-140. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V26(2021)-20.
 4. Савіцька С.І. Аналіз податкових надходжень до державного бюджету України. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2021. Вип. 34. С. 138-146.
 5. Савіцька С.І. Інвестиційна складова економічної безпеки України в умовах війни. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2023. №38. С.150-153

 Навчально-методичні праці

 1. Савіцька С.І. Облік і оподаткування: методичні рекомендації і завдання для контрольних робіт для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня освіти на базі ПЗСО та на базі ОКР «молодший спеціаліст» заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  051 «Економіка» 281 «Публічне управління та адміністрування», Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. 24 с.
 2. Савіцька С.І. Програма виробничої практики і методичні рекомендації щодо оформлення звітів (для здобувачів першого бакалаврського рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування»). Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020 р. 68 с.
 3. Савіцька С.І. Оподаткування і податкова звітність: методичні рекомендації до виконання курсової роботи  для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»,  Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. 48 с.
 4. Савіцька С.І. Податковий контроль: Опорний конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти на базі ОС «бакалавр» заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. 144с.
 5. Савіцька С.І. Податковий контроль: методичні рекомендації і завдання для контрольних робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти на базі ОС «бакалавр» заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021.  20 с.
 6. Савіцька С.І. Податковий контроль: Методичні рекомендації для підготовки практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти на базі ОС «бакалавр» заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021 24 с.
 7. Савіцька С.І. Податковий менеджмент: Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти на базі ОС «бакалавр» денної і заочної форми навчання спеціальності 071  «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. 48 с.
 8. Савіцька С.І. Податковий менеджмент: Методичні рекомендації для підготовки практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти на базі ОС «бакалавр» заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування, 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. 48 с.
 9. Савіцька С.І. Податковий менеджмент. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2023. 160с.
 10. Савіцька С.І. Податковий менеджмент. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент». Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2023. 76с.
 11. Савіцька С.І. Податковий менеджмент. Тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент». Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2023. 64с.