12, Shevchenko Str., Kamianets-Podilskyi, Khmelnytskyi region, Ukraine, 32316

Лабораторія якісних показників продукції рослинництва

 

atestat Науково-дослідна лабораторія якісних показників продукції рослинництва – є науковим підрозділом, для виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт з метою розв’язання актуальних наукових проблем, забезпечення освітнього процесу, наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти до вирішення важливих наукових завдань.

Метою діяльності НДЛ  якісних показників продукції рослинництва – є проведення аналізів різних показників насіння і рослинницької продукції, виконання науково-дослідних робіт, надання науково-технічних послуг, виготовлення науково-технічної продукції на замовлення підприємств, організацій, установ, провадження інноваційної діяльності, а також забезпечення умов для здійснення підготовки і перепідготовки фахівців, зокрема фахівців з вищою освітою.

         Основними напрямами діяльності НДЛ є:

-   аналітичний супровід виробництва продукції рослинництва;

-  проведення лабораторних аналізів якості насіння і продукції рослинництва;

-  надання консультаційних послуг;

-  провадження інноваційної діяльності;

- комплексний аналіз зерна круп’яних, зернових, олійних та технічних культур;

-  визначення якості готової рослинної продукції;

-  визначення якісних показників насіння сільськогосподарських культур;

- сприяння підготовці здобувачів вищої освіти, вирішення актуальних наукових і науково-технічних проблем економіки, співпраця з підприємствами, закладами вищої освіти, установами, компаніями.

 

 

Навчально-науковий інститут харчових технологій

герб інституту харчових технологій
Кафедри інституту
 

 

Дирекція інституту
Директор інституту

 

: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Заступники директора
  Заступник з навчальної роботи

Євстафієва Юлія Миколаївна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+38(097) 855-00-89

  Відповідальний з наукової та міжнародної діяльності

Димчук Анатолій Васильович

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+38(097) 609-65-83

 

Відповідальнийз виховної та організаційної роботи

КОСТАШ Володимир Борисович

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+38(067) 438-01-39

  Голова методичної комісії інституту

 

СЕМЕНОВ Олександр Михайлович

кандидат технічних наук, доцент

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+38(067) 140-05-78

Навчальний процес обслуговують:

 ЧЕРНИШОВА Олена Миколаївна
 секретар ННІХТ

 •  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  :+38 (068) 328-36-09 

 

З метою підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрного сектору України, за ініціативи ректора університету, професора Володимира ІВАНИШИН, вченою радою університету було прийнято рішення про створення Навчально-наукового інституту харчових технологій.

На сьогоднішній день в інституті здійснюється підготовка за спеціальностями:

181 «Харчові технології» (за освітнім ступенем «Бакалавр») 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» (за освітнім ступенем «Бакалавр»«Магістр»«Доктор філософії»).

У складі інституту функціонує три кафедри, а саме:  харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції; технології виробництва і переробки продукції тваринництва;  хімії.

МІСІЯ ІНСТИТУТУ: проводити інноваційну освітню діяльність за першим, другим і третім рівнями освіти, проводити фундаментальні та прикладні наукові дослідження, сприяти поширенню наукових знань, організовувати виховну, просвітницьку діяльність.

Підготовка фахівців із спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» розпочала свою історію з 1919 року після відкриття сільськогосподарського факультету при Кам’янець-Подільському державному українському університеті. За роки свого існування навчально-науковий інститут пройшов тривалий процес реорганізацій та становлення. Не оминули його і складні часи політичних репресій 1930-х років, у результаті чого він тимчасово припинив своє існування.    

Проте у 1954 році на державному рівні було прийнято рішення про відновлення Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту, який почав працювати з 7 лютого 1955 року у складі двох факультетів, а саме: агрономічного (нині факультет агротехнологій і природокористування) та зоотехнічного (нині Навчально-науковий інститут харчових технологій).

Після завершення навчання випускники зможуть реалізувати набуті професійні навички на таких посадах:

 • технолог з виробництва і переробки продукції тваринництва;
 • керуючий тваринницьким підприємством, птахофабрикою;
 • фахівець племпідприємств обласного і регіонального рівнів;
 • фахівець з організації та ведення фермерського господарства;
 • завідувач та фахівець лабораторії з визначення якості та безпечності сировини тваринного походження, м’ясних і молочних продуктів;  лабораторії визначення якості кормів;
 • фахівець у проєктних організаціях з проєктування міні-комплексів та сучасних високопродуктивних підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва;
 • науковий співробітник, викладач, асистент, доцент, професор закладів освіти та наукових установ;
 • менеджер з продажу кормів, комбікормів і кормових добавок для різних видів тварин;
 • фахівець у зоопарках, іподромах, кінно-спортивних школах, станціях юних натуралістів.

Випускники спеціальності обіймають керівні посади як в українських, так і в іноземних бізнес-структурах, працюють у державних органах влади та в різних міністерствах України. Вже на сьогоднішній день значна кількість випускників спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» стали керівниками та провідними фахівцями великих холдингів та підприємств із виробництва та переробки продукції тваринництва, відомими науковцями галузі тваринництва, депутатами районних та обласних рад, працівниками державних адміністрацій.

Грамотних фахівців чекають не тільки вітчизняні компанії, а й зарубіжні, адже на сьогоднішній день рівень інвестицій у сільське господарство України постійно зростає.

Після закінчення навчання за спеціальністю 181 «Харчові технології» фахівець може працювати:

 • головним технологом;
 • головним механіком;
 • інженером-технологом;
 • керівником підприємств, установ та організацій;
 • керівником виробничих підрозділів у закладах харчової промисловості;
 • інженером-технологом з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів;
 • інженером-технологом ресторанного господарства;
 • інженером-технологом м’ясних та молочних продуктів;
 • інженером-технологом з переробки плодоовочевої продукції;
 • державним інспектором з якості харчової продукції;
 • професором, доцентом, викладачем у закладі освіти.

Навчально-науковий інститут харчових технологій має високий науковий потенціал, що зосереджений на вирішенні потреб господарств різних форм власності із виробництва та переробки продукції, зростання ефективності підприємств харчової та переробної промисловості.

Основні напрямки наукової роботи:

 • удосконалення технологічних процесів виробництва м’ясних продуктів;
 • удосконалення технології переробки молока та оцінка якості і стандартизації молочної сировини і молочних продуктів;
 • удосконалення технології виробництва, переробки і стандартизації продукції рибництва;
 • розробка методів визначення біобезпеки продуктів харчування та продовольчої сировини;
 • дослідження процесу просіювання сипких матеріалів із метою удосконалення конструкцій просіювачів і збільшення ефективності їх роботи;
 • удосконалення процесів стерилізації і пастеризації для обробки харчових продуктів та напоїв НДР: 0121U113274;
 • удосконалення технології виробництва продукції тваринництва НДР: 0122U200980;
 • аналіз та оптимізація годівлі тварин в різних типах господарств НДР: 0122U201424;
 • удосконалення навчального процесу при викладанні хімічних і загальнобіологічних дисциплін в умовах закладу вищої освіти;
 • моніторинг вмісту хімічних компонентів біосфери;
 • біохімічні основи покращення якості продукції тваринництва;
 • вивчення родючості ґрунтів та стану ґрунтового покриву Західної України;

 

Науково-педагогічні працівники інституту публікуються у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор:

У наукометричній базі Scopus:

У наукометричній базі Web of Science:

 • Т. Prylipko, Kostash, Т.Koval, A.Shuliar, V. Tkachuk, A.Shuliar. Modeling of microbiological and biochemical processes under the conditions of steam contact sterilization in containers of turkey meat pate. Independent journal of management & production (IJM&P). v. 12, n. 3, Special Edition ISE, S&P – May 2021. p.p. 318-334. http:// www.ijmp.jor.br. ISSN: 2236-296X. DOI: http://dx.doi.org/ 10.14807/ijmp.v12i3.1444.
 • Adaptive changes in the ornithine cycle and amino acid synthesis in sheep liver with different meat productivity / Tetiana Prylipko, Tetiana Koval, Volodymyr Kostash, Alina Shuliar, Volodymyr Tkachuk, Alona Shuliar // Independent Journal of Management & Production. – 2021. – N. 12(6). – P. S632-S645.DOI:https://doi.org/14807/ijmp.v12i6.1751
 • P. Lyasota, T.I. Bakhur, M.V. Utechenko, M.M. Fedorchenko, I.O.Rublenko, N.V.Bukalova, N.M. Bogatko, A.A. Antipov, S.А. Tkachuk, T.M. Prilipko, N.I. Sakhniuk, A.F. Bogatko Effect of a complex prebiotic preparation on the preservation, growth intensity and microflora in rabbits’ intestine. Ukrainian Journal of Ecology,2019, 6-11, doi: 10.15421/2020_250 https://www.ujecology.com
 • Nadia M. Bogatko, Natalia V. Bukalova, Vasil P. Lyasota, Lyudmyla P. Artemenko1, Leonid M. Bogatko, Tetiana . Bakhu,. Tatiana M. Prilipko, Inna V. Zabarna, Lubov B. Savchuk, Svetlana А. Tkachuk Some indices’ determination of raw and pasteurized cow milk by ukrainian manufacturers using unique express methods Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences (JMBFS) August – September 2019, vol. 9, no. 1 MAIN WEB SITEISSUE // fbp.uniag.sk
 • Tetiana Prylipko, Yevhen Dulkay, Volodymyr Kostash, Volodymyr Tkachuk, Tetyana Verbelchuk, Sergii Verbelchuk Metabolism, productive performance of bright breeds of lacquer for feeding in the diet of aquaculture supplements. Independent journal of management & production (IJM&P). v. 13, n. 3, Special Edition ISE, S&P – May 2022. p.p. 241-251. http:// http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/1989 ISSN:2236-296X. DOI:http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v13i1989.
 • Ievstafieva Y.M., Levytska V.A., Terenov D.B. Biogas Production as a Component of Green Energy Generation» / Y.M. Ievstafieva, V.A. Levytska, D.B. Terenov // 4 Іnternational Conference Renewable Energy Sources «Renewable Energy Sources engineering, technology, innovation». Springer, 2018, Vol. V, No 1, Р. 755-764. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-72371-6_74
 • Oleksandr MYKHALKO, Mykola POVOD, Viktoriia SOKOLENKO, Serhii VERBELCHUK, Victor SHUPLYK, Nataliya SHCHERBATIUK, Volodymyr MELNYK, Liudmyla ZASUKHA. The influence of the castration method on meat cuts indicators of pig carcasses. Scientific Papers. Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and rural development", Vol. 22 Issue 3, PRINT ISSN 2284-7995, 451-458. https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.22_3/Art48.pdf
 • M. Suprovych, M. P. Suprovych, T. V. Koval, T. M. Karchevska, V. A. Chepurna, I. O. Chornyi, A. P. Berezhanskyi (2018).  BoLA-DRB3 gene as a marker of susceptibility and resistance of the Ukrainian black-pied and red-pied dairy breeds to mastitis. Regul. Mech. Biosyst., 9(3), 363–368. https://doi.org/10.15421/021853
 • Suprovych, T. M., Dyman, T. M., Suprovych, M. P., Karchevska, T. M., Koval, T. V., & Kolodiy, V. A. (2018). Population genetic structure of the Ukrainian black-pied dairy breed with the genome BoLA-DRB3. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9(4), 568-577. https://doi.org/10.15421/021885

Патенти

 1. Пат. 151956 U Україна, МПК А01D 45/02. Спосіб переробки кукурудзи / ІВАНИШИН В.В., ПАНЦИР Ю.І., ДУГАНЕЦЬ В.І., ПІДЛІСНИЙ В.В., БОНЧИК В.С. (Україна) № u 2022 01213; Заявлено 14.04.2022; Опубл. 05.10.2022, Бюл. № 40. – 4 с.
 2. Пат. 151959 U Україна, МПК В02В 1/00. Спосіб переробки зерна гречки в крупу / БОНЧИК В.С., ДУГАНЕЦЬ В.І., ПІДЛІСНИЙ В.В., СЕМЕНОВ О.М., ФЕДОРІВ В.М. (Україна) № u 2022 01464; Заявлено 06.05.2022; Опубл. 05.10.2022, Бюл. № 40. – 4 с.
 3. Пат. 151960 U Україна, МПК В02С 4/02. Валкова дробарка для зерна / БОНЧИК В.С., ДУГАНЕЦЬ В.І., ПІДЛІСНИЙ В.В., ОЛЕНЮК О.А., КУЗЬМІНСЬКА І.М. (Україна) № u 2022 01465; Заявлено 06.05.2022; Опубл. 05.10.2022, Бюл. № 40. – 4 с.
 4. Пат. 151961U Україна, МПК В02С 4/02. Молоток дробарки / БОНЧИК В.С., ДУГАНЕЦЬ В.І., ПІДЛІСНИЙ В.В., ОЛЕНЮК О.А., КУЗЬМІНСЬКА І.М. (Україна) № u 2022 01465; Заявлено 06.05.2022; Опубл. 05.10.2022, Бюл. № 40. – 4 с.

 

Department of Horticulture and Viticulture

ABOUT UNIVERSITY