32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12

Навчально-науковий центр перепідготовки і підвищення кваліфікації

 
Директор
Федірко Павло Петрович
кандидат технічних наук, доцент
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Провідний фахівець
Корольчук Олександр Володимирович
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Секретар
Мількевич Алла Дмитрівна

 

Місце знаходження:
32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12/13,
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Навчально-науковий центр перепідготовки і підвищення кваліфікації ЗВО «Подільський державний університет» створений з метою надання освітніх, науково-навчальних, проектних, консультативних, інформаційних, інноваційних, посередницьких та практичних послуг, підготовки і підвищення кваліфікації за назвами професій, надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання. Крім того, центр бере безпосередню участь у пропаганді наукових розробок вчених університету, сприянні розвитку сільських територій Поділля, здійсненні навчання дорадників, організації груп експертів для надання консультаційної допомоги фахівцям аграрних формувань різноманітних форм власності.

Центр керується у своїй діяльності Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статутом університету, наведеним Положенням, наказами і розпорядженнями ректора університету та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами з питань, що належать до компетенції центру.

До складу центру входять:

 • сектор перепідготовки та підвищення кваліфікації;
 • сектор розвитку сільських територій;
 • сектор інформаційно-консультативного забезпечення агропромислового виробництва.

Основною метою діяльності центру є спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки слухача шляхом поглиблення, розширення і оновлення його професійних знань, умінь і навичок, або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду, спеціалізації, підвищення кваліфікації, стажування інші форми підготовки фахівців для задоволення потреб регіону.

Основним завданням центру є провадження гнучкої системи неперервної професійної освіти осіб, яка має на меті забезпечення їх здатності до діяльності в умовах швидкої зміни соціально-економічних відносин.

Центр може виконувати інші завдання, які не суперечать чинному законодавству України.

Слухачами центру є:

 • науково-педагогічні і педагогічні працівники та допоміжний персонал університету;
 • науково-педагогічні і педагогічні працівники інших навчальних закладів;
 • фермери, приватні підприємці та громадяни, що займаються виробництвом та переробкою сільськогосподарської продукції;
 • керівники всіх підприємств і спеціалісти з питань охорони праці;
 • безробітні та інші категорії, що бажають підвищити свій фаховий рівень.

Освітній процес в центрі здійснюється кваліфікованими науково-педагогічними працівниками університету.

До освітнього процесу в центрі залучаються провідні фахівці факультетів університету та наукових установ, спеціалісти-практики, спеціалісти управлінь на умовах сумісництва та з погодинною оплатою праці.

Факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві

Кафедри факультету

 

Деканат факультету
Декан факультету

Горюк Віктор Васильович
кандидат ветеринарних наук, доцент


: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Заступник з навчальної роботи

Лайтер-Москалюк Світлана Василівна
кандидат ветеринарних наук, доцент

 
Відповідальна з наукової та міжнародної діяльності

Токарчук Тетяна Сергіївна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 
Відповідальний з виховної та організаційної роботи

Добровольський Володимир Антонович
старший викладач

 
Голова методичної комісії факультету

Карчевська Тетяна Миколаївна
кандидат ветеринарних наук, доцент

 

Нормативні документи ОПП «Кінологія»

Меморандум про співробітництво з Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області
Навчальний план (2019-2020 н.р.)
Навчальний план (2020-2021 н.р.)
Методичні рекомендації для підготовки магістерської роботи за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ОПП «Кінологія»
Методичні рекомендації і програма для проходження виробничої практики здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 204 - технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОПП «Кінологія»
Відомості про самооцінювання освітньої програми «Кінологія»
Результати опитування здобувачів вищої освіти ОПП «Кінологія»
Результати анкетування здобувачів вищої освіти ООП «Кінологія» ОС «Магістр» заочної форми навчання
Програма проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі освітньої програми «Кінологія» за спеціальністю «204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» (ID у ЄДЕБО 33089) в Подільському державному аграрно-технічному університеті з 15.10.2020 р. по 17.10.2020 р.

 

Навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів

Кафедри інституту

 

Дирекція інституту
Директор інституту

Місюк Микола Васильович
доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Заступники директора
Заступник з навчальної роботи

Бурлаков Олександр Сергійович
кандидат економічних наук, доцент

Відповідальна з наукової та міжнародної діяльності

Гайбура Юлія Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент

Відповідальна з виховної та організаційної роботи

Нісходовська Олена Юріївна
кандидат економічних наук

Голова методичної комісії інституту

Кучер Олег Володимирович
кандидат економічних наук, доцент

Навчальний процес обслуговують:
 • Томаржевська Ніна Валентинівна
  методист інституту бізнесу і фінансів
  : (03849) 6-83-81

 

В 1972 році при агрономічному факультеті Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту було відкрите економічне відділення і здійснено набір на перший курс двох груп: економістів-організаторів і економістів з бухгалтерського обліку загальною чисельністю 50 чоловік. В 1974 році на базі цього відділення організовано економічний факультет з набором 150 студентів на очну і 50 – на заочну форми навчання. Деканом факультету став доцент Лотоцький І.І.

1978 року деканом факультету обрали доцента Бабаніна В.В., який очолював факультет до 1996 року.

З 1996 до 2001 року деканом працював доцент Володимир Касянович Рудик, з 2001 до 2002 року виконував обов'язки декана Леонід Микитович Двойнос.

З 2002 до 2015 роки факультет очолював Рудик В.К., а в 2015 році деканом обрали доктора економічних наук, професора Місюка Миколу Васильовича.

Підготовка фахівців

Економічний факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

ОС «Бакалавр»

051 «Економіка»
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
073 «Менеджмент» 
281 «Публічне управління та адміністрування»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ОС «Магістр»

073 «Менеджмент»
071 «Облік і оподаткування»
051 «Економіка»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
281 «Публічне управління та адміністрування»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Після отримання диплома фахівці можуть

 • навчатись в аспірантурі за спеціальностями:
 1. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
 2. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами;
 • працювати викладачами у професійно-технічних закладах освіти, ВНЗ І-ІV рівнів акредитації аграрного спрямування (коледжах, технікумах, інститутах, університетах), наукових установах тощо.

 • працювати менеджером та економістом із виробництва товарів і послуг, менеджером з питань комерційної діяльності, фахівцем в галузі управління ефективністю підприємства та раціоналізації виробництва, фахівцем із зв'язків з громадськістю та пресою, аналітиком з дослідження ринку, консультантом з економічних питань, а також з питань організації та управління підприємством.

 • працювати фінансовим директором, головним бухгалтером, бухгалтером-ревізором, керівником аудиторської фірми, економістом, судово-бухгалтерським експертом, викладачем облікових дисциплін, податковим інспектором, фінансовим аналітиком, консультантом з антикризових питань, спеціалістом з інвестиційного менеджменту, обліковим фахівцем страхових компаній, банківських установ, державних фондів соціального страхування, спеціалістом з облікових питань в державній податковій адміністрації та податковій міліції.

 • працювати фахівцями з економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних та муніципальних фінансів; в банківських установах, на рівні підприємств і об'єднань різних галузей економіки, в страхових компаніях, інвестиційних фондах і брокерських конторах, фінансових службах адміністрацій; в науково-дослідних установах; керівниками функціональних підрозділів; викладачами вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації.

Організаційно-виховна робота

Суспільні трансформації, розвиток сучасної освіти та науки в Україні, вимагають формування нової концепції виховання здобувачів вищої освіти, основою якої є національна ідея, спрямованість на розвиток особистості, громадянської позиції та компетентісних професійних характеристик майбутніх фахівців.

Організаційно-виховна робота здійснюється у відповідності з комплексним планом виховної роботи економічного факультету та його структурних підрозділів (кафедр) за наступними напрямами: професійно-етичного, національно-патріотичного, морально-естетичного, екологічного, фізичного, інформаційно-культурного та громадянського виховання студентської молоді.

Загальне керівництво виховним процесом здійснює декан факультету М.В. Місюк  та заступник декана із організаційно-виховної роботи Т.В. Гоголь. Вагома частка в забезпеченні виховного процесу належить науково-педагогічним працівникам факультету, керівникам академічних груп та раді студентського самоврядування, які у своїй діяльності дотримуються принципів науковості, гуманізму, демократизму, добровільності та патріотизму.

Щороку в університеті та економічному факультеті традиційно відзначають День знань. Метою заходу є активізувати студентів в перший навчальний день, довести важливість знань в житті кожної людини, а особливо при вивченні професій, які вони обрали; виховувати почуття відповідальності при підготовці та безпосередньо в процесі навчання.

Святкове дійство першого дня навчального року студенти економічного факультету продовжують з наставниками своїх академічних груп. Найбільше вражень новоприбулі студенти отримують від виховного заходу «Екскурс в історію» - цікавої екскурсії, під час якої роблять акценти на історії створення і значних досягненнях нашого навчального закладу та міста, де проходитиме їх навчання.

Науково-педагогічний колектив факультету при реалізації освітньої концепції постійно веде пошук нових педагогічних та інформаційних технологій, які сприяють формуванню середовища, що розвиває, навчає та виховує. Одним із важливих напрямів є забезпечення безперервного зв'язку між теоретичними знаннями та практичними навиками студентів економічного факультету. З цією метою проводяться виїзні навчально-практичні семінари на базі провідних підприємств нашого міста та регіону, що сприяє розвитку у студентів почуття причетності до кола висококваліфікованих фахівців-практиків, формуванню професійно-етичної поведінки майбутніх спеціалістів та їх професійного світогляду.

З метою налагодження ефективної комунікації, висвітлення діяльності економічного факультету, представлення напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців, колектив бере участь у «Ярмарці професій», проводяться Дні відкритих дверей, що дає змогу абітурієнтам та їх батькам дізнатися про правила вступу до університету, ознайомитися з матеріально-технічною базою, умовами навчання, поспілкуватися з адміністрацією та професорсько-викладацьким складом, отримати консультації щодо вибору спеціальності та форми навчання.

Традиційною для викладачів та студентів економічного факультету є участь у загально-університетському заході, який поєднує День науки (20 травня) та День вишиванки (18 травня), концепція якого передбачає презентацію наукових здобутків вчених університету в контексті національної ідеї та патріотизму. Позитиву додає той факт, що до заходу долучаються не тільки викладачі і студенти університету, а й школярі, наукові та мистецькі гуртки, громадські об'єднання, народні майстри та всі ті, кому не байдужа українська національна ідея та наука.

Студенти та науково-педагогічні працівники радо зустрічають гостей та орієнтовані на плідну співпрацю із іншими закладами вищої освіти нашої держави. Зокрема, на базі економічного факультету проходить другий етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК», який об'єднує кращих студентів вітчизняних навчальних закладів та сприяє посиленню наукової взаємодії та культурно-естетичному вихованню молодого покоління. В рамках цих заходів викладачі та студенти нашого факультету проводять тематичні екскурсії музеями та туристичними шляхами нашого міста.

Гарною традицією є проведення економічного турніру серед студентів коледжів Західного регіону з метою популяризації економічної науки, формування знань та компетенцій майбутніх фахівців. За підтримки адміністрації, Навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів радо приймає гостей-учасників.

Належна увага на факультеті приділяється організації дозвілля, а саме фізичному вихованню студентської молоді. Щороку проводиться спартакіада університету, де студенти факультету неодноразово виборють призові місця.

На факультеті працює рада студентського самоврядування – комітет студентів та молоді. Студентське самоврядування стало тим підґрунтям, на якому майбутні спеціалісти набувають навичок організаторських і управлінських здібностей, які стануть їм у нагоді в майбутньому.

Викладачі факультету щоденно чергують у гуртожитках, допомагаючи студентам у позаурочний час. Куратори академічних груп проводять виховні та тематичні заняття із студентами, організовують різноманітні колективні відвідування музеїв, пам'ятних місць, виставок, підприємств, поїздки, прогулянки з освітньою, науковою, спортивною або розважальною метою.

1 квітня викладачі та студенти беруть участь в організації мистецького заходу «Сміємося – значить не здаємося». Студенти та викладачі весело та цікаво проводять час, лунають жарти та веселий сміх. Особливого обговорення набувають кумедні історії в обліковій роботі під час проходження виробничих практик майбутніх фахівців. Жарти, кава та повітряні кульки додають особливої атмосфери.

Влаштовуються заходи до свята «День Матері», на які запрошуються молоді мами-студентки, які успішно продовжують навчання після народження малюків і діляться досвідом, як успішно справлятися з обов'язками турботливої та ніжної мами, а також відповідальної студентки.

Викладачами, із залученням студентів перших курсів, організовується захід «Свято Осені» для дітей дошкільного віку, що перебувають в обласному дитячому спеціалізованому будинку санаторного типу.

Значна увага у виховній роботі зосереджена на історичних аспектах становлення і розвитку економічного факультету, що проявляється вшануванням пам'яті відомих науковців, які свого часу представляли факультет та економічну науку університету.

Разом з тим, науково-педагогічні працівники факультету чітко розуміють ті виклики та проблеми, які характерні для сучасного етапу суспільного розвитку, враховують їх у виховній діяльності, вчасно реагують на зміни та докладають зусиль для усунення дії негативних факторів з метою формування демократичних засад освітнього, наукового та громадянського середовища.

На економічному факультеті функціонують різноманітні гуртки, дискусійні клуби, студії, що сприяють формуванню рис гармонійного розвитку особистості, вихованню у студентської молоді моральних і культурних цінностей, соціального досвіду, а також організації культурного дозвілля та розвитку творчих обдарувань студентів.

Під час зустрічей з волонтером Корпусу Миру в Україні Кларком Хьюзом з Техасу, що приймає участь в програмі розбудови Дунаєвецької ОТГ, студенти та викладачі на англійській мові обговорюють особливості навчання в закладах вищої освіти нашої країни та США, напрями та тенденції економічного розвитку сільськогосподарського господарства. Загалом, під час зустрічей в доброзичливій атмосфері проходить міжкультурний обмін цінностей та традицій наших народів, коли учасники спілкуються про дозвілля, спортивні захоплення, переваги у туризму, святкування національних свят тощо.

Одним із завдань колективу економічного факультету є забезпечення здобувачам вищої освіти належного виховного процесу, задля сприяння формуванню особистості, з притаманними їй індивідуальними якостями і рисами характеру, світоглядом і способом мислення, вчинками та поведінкою, спрямованими на громадянське виховання студентської молоді.

Інженерно-технічний факультет

Кафедри факультету

 

Деканат факультету
Декан факультету

Панцир Юрій Іванович
кандидат технічних наук, доцент

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Заступники декана
Заступник декана з навчальної роботи

Слободян Сергій Борисович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Відповідальна з наукової та міжнародної діяльності

Шелудченко Леся Сергіївна
доктор технічних наук, доцент

Відповідальна з виховної та організаційної роботи

Семенишена Руслана Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент

 

Адреса деканату інженерно-технічного факультету:
Проспект Грушевського, 2/8 м. Кам'янець-подільський Хмельницька обл. 32305
Тел.: (03849) 6-83-97
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Підготовка інженерів-механіків сільськогосподарського виробництва розпочалася 1 вересня 1966 року. До 1970 року інженерів-механіків готували на відділенні механізації сільського господарства в складі агрономічного факультету (декан - професор Усик Г.Е.). Керував відділенням доцент Печуриця А.М. В різні роки факультет очолювали: доцент Ю.А. Бобильов (1970 - 1977 р.), професор М.І. Самокиш (1977 - 1983 р.), доцент В.К. Фаюстов (1983 - 1988 р.).

З 1988 по 2015 рік деканом факультету працював доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Бендера І.М. В 1997 році факультет перемістився на колишню територію військової кафедри, де розмістився в мальовничому куточку поряд з факультетом ветеринарної медицини. З того часу і до 2015 року факультет мав назву – Інститут механізації і електрифікації сільського господарства. З 2015 року деканом інженерно-технічного факультету було обрано доцента Панцира Ю.І.

Схема Інженерно-технічного факультету
Схема університету

Інженерно-технічний факультет готує високоякісних фахівців:

бакалаврів за спеціальностями:

 • 208 «Агроінженерія»;
 • 274 «Автомобільний транспорт»;
 • 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»;
 • 015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)»;

магістрів за спеціальностями:

 • 208 «Агроінженерія»;
 • 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»;
 • 015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)»

аспірантура за спеціальностями:

 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Форми навчання:  денна, вечірня, дистанційна (заочна).

На інженерно-технічному факультеті навчається майже 700 студентів за денною формою навчання. Спеціальні інженерні дисципліни читають понад 40 викладачів (професорів та доцентів). У складі факультету функціонує 5 кафедр. Навчання проходить у спеціалізованих лабораторіях із сучасним обладнанням і зразками техніки. Значна увага приділяється вивченню загальнотехнічних і загальноінженерних дисциплін, що дає можливість працевлаштовуватись не тільки в аграрні, а й в інші підприємства України. Під час навчання студенти мають можливість здобувати робітничі професії газо-електро-зварювальника, водія та  тракториста-машиніста.

Практичне навчання здійснюється на навчальному полігоні, у численних філіалах кафедр та безпосередньо на виробництві. Кращі студенти обираються для навчання і роботи у великих аграрних компаніях «Кернел», «Сварог», «Мрія», «Миронівський хлібопродукт» та ін., а по закінченні випускники успішно працюють у цих компаніях.

Студенти, які добре навчаються і володіють необхідними знаннями з іноземної мови, мають можливість проходити практики та стажування за кордоном в передових аграрних господарствах Польщі, Німеччини, Англії, Австрії, Чехії, Фінляндії, Швейцарії, Нідерландів та США.

Тільки за останні п'ять років співробітниками факультету опубліковано понад 300 наукових праць, отримано більше 40 патентів на винахід. В 20% від всієї кількості наукової продукції співавторами виступають студенти.

За бажанням студенти паралельно з основним навчанням можуть проходити військову підготовку і одержати військове звання офіцера запасу. Після закінчення терміну навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» бажаючі можуть отримати спеціальність іншого спрямування в Навчально-науковому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації. До послуг наших студентів - бібліотека (одна з найкращих серед аграрних навчальних закладів), спортивні зали та майданчики, комфортабельні гуртожитки, студентська їдальня та мережа буфетів, комп'ютерні класи з мережею Internet тощо. В усіх навчальних корпусах є покриття WiFi. Студенти під час навчання мають змогу не лише здобути професійні знання, але й збагатитися духовно, підвищити особистий культурний рівень. Вони беруть активну участь у художній самодіяльності: танцювальні колективи «Горлиця», «Подільський колос», духовий оркестр та ін. Гордістю університету є команда КВК «Аграрвард», яка успішно виступає на сценах університету та за його межами.

Кожен студент факультету, який бажає розвинути свої спортивні здібності, має змогу зробити це, займаючись у спортивних секціях чи беручи участь у спортивних змаганнях. Щорічно студенти беруть участь у змаганнях з футболу, волейболу, легкої атлетики, гирьового спорту, шахів і шашок.

Інженерно-технічний факультет є піонером впровадження в системі аграрної освіти України ступеневої підготовки фахівців та наскрізної організації курсового і дипломного проектування, що передбачає скорочення терміну навчання після закінчення училищ, технікумів і коледжів.

Після отримання диплома фахівці можуть працевлаштовуватись на такі посади:

 • «Агроінженерія» - керівник с.-г. підприємства, головний інженер с.-г. підприємства, інженер-конструктор, інженер з експлуатації та ремонту с.-г. техніки, інженер переробних підприємств.
 • «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)» - керівник професійно-технічного навчального закладу (директор, завуч), викладач технічних дисциплін, методист, інженер с.-г. підприємства.
 • «Транспортні технології» - керівник транспортного підприємства, інспектор з міжнародних транспортних перевезень та контролю за дорожнім рухом, інженер-контролер митної служби, працівник сервісних центрів МВС, працівник патрульних підрозділів поліції.
 • «Автомобільний транспорт» - керівник автосервісних підприємств,  інженер з експлуатації і ремонту транспортних засобів, працівник сервісних центрів МВС, менеджер центрів забезпечення автозапчастинами.

Факультет агротехнологій і природокористування

Кафедри факультету

 

Деканат факультету
 
В.о. декана

Лапчинський Віталій Васильович
кандидат сільськогосподарських наук

: (03849) 6-83-39
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Заступник декана з навчальної роботи

Плахтій Данило Петрович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

: (03849) 6-83-39
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Відповідальний з наукової та міжнародної діяльності

Григор'єв Василь Миколайович
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

 
Відповідальна з виховної та організаційної роботи

Падалко Тетяна Олександрівна
доктор філософії

 
Секретар денної форми навчання

Пасяк Олена Василівна

: (03849) 6-83-39

 

Історія розвитку

Історія факультету агротехнологій і природокористування почала свій відлік у 1919 році після відкриття сільськогосподарського факультету при Кам'янець-Подільському державному українському університеті. Факультет вперше на Правобережній Україні розпочав підготовку фахівців з вищою агрономічною освітою для села.

У 1921 році на базі цього факультету створено сільськогосподарський інститут, який готував агрономів і зоотехніків. Після трьох років навчання випускники отримували диплом агронома. В 1930 році був створений інститут технічних культур для підготовки агрономів. З 1933 року інститут технічних культур переведено до Житомира, а в 1955 році у відновленому Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті продовжено підготовку агрономів.

Гордість факультету

Протягом усього періоду функціонування цього структурного підрозділу Подільського ДАТУ, в ньому підготовлено понад 11 тис. кваліфікованих фахівців для народного господарства України.

Серед випускників факультету державні і політичні діячі, відомі науковці, знані виробничники – видатний генетик, автор світового відкриття мутагенної дії екзогенних ДНК Тарнавський М.Д.; доктор сільськогосподарських наук Лехнович В.С., який у блокадному Ленінграді зберіг всесвітньовідому колекцію картоплі Всесоюзного інституту рослинництва ім. М.І. Вавілова; Мізін В.Г. – учасник гідрографічної експедиції 1913-1915 рр. на криголамах «Таймир» і «Вайгач», яка відкрила перший арктичний шлях від Владивостока до Архангельська; директор науково-дослідного інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України Роїк М.В.; академік НААН України Дзюбецький Б.В.; два двічі Герої Соціалістичної Праці – Ткачук Г.І. і Долинюк Є.О.; вісім Героїв Соціалістичної Праці – Вакарюк М.П., Глуханюк З.Д., Кравчук-Сафонова Р.О., Лендюк Ю.В., Ліщук В.Д., Лятавський А.В., Середа М.С., Стецько В.І.; Герой України Іващук П.В.; заслужені агрономи України Савков В.О., Плескачова З.В., Сірик В.Г., Мовченко В.П.; народні депутати України різних скликань Мельничук М.В., Тимчук С.А., Томич І.Ф., Рудик І.Л., Ядуха В.С.; доктори сільськогосподарських наук, професори, заслужені діячі науки і техніки України Бахмат М.І., Овчарук В.І., Шерепітко В.В., Гончарук В.О., Гораш О.С.; заслужений працівник сільського господарства України Строяновський В.С.; доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, генерал-майор СБУ Стрельбицький М.П. та багато інших.

На факультеті працювали такі відомі вчені-аграрники: професори, доктори наук Алексєєва О.С., Блажевський В.К., Горєв Л.М., Гулай В.І., Макрушин М.М., Іжик М.К., Назаренко І.І., Ермантраут Е.Р., Оліневич В.О., Перепечко М.П., Ройченко Г.І., Ступаков В.П., Слободян С.М., Сербін С.С., Хоменко О.Д., Усик Г.Є., Якименко А.С., Топольний Ф.П., Тягни-Рядно М.Г., Шевчук В.К., Ковтуник І.М., Марковський В.С. та ін.

Серед випускників – понад 40 заслужених агрономів заслужених працівників сільського господарства, більше 170 докторів і кандидатів наук.

Науково-педагогічний персонал

Науково-педагогічний персонал факультету налічує 11 докторів наук, професорів, 32 кандидатів наук, доцентів. З них, 3 – заслужені діячі науки і техніки України, 1 – заслужений працівник освіти України, 1 – заслужений працівник сільського господарства України, 5 – відмінників освіти України, 9 – відмінників аграрної освіти і науки України.

Напрями підготовки (спеціальності) факультету

В даний час факультет агротехнологій і природокористування здійснює підготовку фахівців з 6 спеціальностей ( 201 «Агрономія», 203 «Садівництво і виноградарство», 101 «Екологія», 193 «Геодезія та землеустрій», 206 «Садово-паркове господарство», 202 «Захист і карантин рослин») із загальним ліцензованим обсягом підготовки бакалаврів – 650, і магістрів – 158 осіб за денною і заочною формами навчання (табл. 1).

Таблиця 1

Перелік спеціальностей та ліцензійні обсяги прийому

Спеціальність Освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень)
бакалавр магістр
ліцензований обсяг за формами навчання, осіб
денна заочна денна заочна
201 «Агрономія» 100 100 45 30
203 «Садівництво і виноградарство» 25 25 10 10
206 «Садово-паркове господарство» 30 30 10 10
193 «Геодезія та землеустрій» 30 30 15 15
101 «Екологія» 50 30 8 5
202 «Захист і карантин рослин» 200 200 - -
Всього: 435 415 88 70
Разом за освітніми рівнями 650 158
В цілому по факультету: 808

Після отримання диплома випускники можуть займати наступні посади:

201 «Агрономія»: керівник наукової установи НААН та НАН України; керівник, головний агроном, агроном обласного департаменту агропромислового розвитку; керівник, головний агроном, агроном районного відділу агропромислового розвитку; керівник сільськогосподарського підприємства, компанії, холдингу, фермерського господарства; управляючий підприємством; викладач вищих навчальних закладів; агроном-інспектор насіннєвої інспекції, інспекції з карантину рослин, станції захисту рослин; інспектор служби фітосанітарного контролю на митниці; науковий співробітник у науково-дослідних установах галузі; агроном-дослідник в науково-дослідних установах; менеджер (регіональний представник) компаній-виробників насіння, добрив, засобів захисту рослин; менеджер-консультант з агрономії; аграрний експерт; експерт з моніторингу якості ґрунтів; ґрунтознавець; завідувач лабораторії моніторингу ґрунтів та якості продукції рослинництва; агроном-технолог з переробки продукції рослинництва; технолог з агрономії; агроном цукрового, насіннєвого заводів; агроном виробничої галузі підприємства; помічник агронома.

203 «Садівництво і виноградарство»: керівник наукової установи НААН та НАН України; керівник, головний агроном, агроном обласного департаменту агропромислового розвитку; керівник, головний агроном, агроном районного відділу агропромислового розвитку; керівник сільськогосподарського підприємства, компанії, холдингу, тепличного комбінату, оранжереї, фермерського господарства; управляючий підприємством; викладач вищих навчальних закладів; головний агроном; агроном; агроном-плодівник; агроном-овочівник; агроном-інспектор сільськогосподарської інспекції, інспекції з карантину рослин, станції захисту рослин; інспектор служби фітосанітарного контролю на митниці; науковий співробітник у науково-дослідних установах галузі; агроном-дослідник в науково-дослідних установах; менеджер (регіональний представник) компаній-виробників насіння, добрив, засобів захисту рослин; менеджер-консультант з садівництва, овочівництва і виноградарства; аграрний експерт з садівництва, овочівництва і виноградарства; фахівець із захисту плодових, овочевих рослин та винограду; агроном-технолог; агроном-технолог споруд закритого ґрунту; фахівець тепличного господарства; агроном-технолог з переробки продукції плодів, овочів та винограду; помічник агронома.

206 «Садово-паркове господарство»: керівник наукової установи НААН та НАН України; директор ботанічного саду, природного парку, дендропарку, заповіднику; керівник підприємства, компанії, тепличного комбінату, оранжереї, фермерського господарства з вирощування декоративного садивного матеріалу, ландшафтного дизайну, фітодизайну та оздоблення інтер'єрів;; ландшафтний дизайнер; ландшафтний архітектор; фітодизайнер; інженер садово-паркового господарства; фахівець садово-паркового господарства та озеленення; фахівець інспекції з карантину рослин, станції захисту рослин; інспектор служби фітосанітарного контролю на митниці; науковий співробітник у науково-дослідних установах галузі; менеджер (регіональний представник) компаній-виробників насіння, добрив, засобів захисту декоративних рослин; менеджер-консультант з ландшафтного дизайну, фітодизайну та оздоблення інтер'єрів; експерт з ландшафтного дизайну, фітодизайну та оздоблення інтер'єрів; фахівець із захисту декоративних рослин; технік ландшафтного дизайну; технік-ландшафтний таксатор; технік-проектувальник; фахівець з квітникарства; майстер зеленого господарства; директор декоративного розсадника; інспектор з контролю якості та використання садивного матеріалу; завідувач оранжереї.

101 «Екологія»: державний інспектор з технологічного та екологічного нагляду, інспектор з охорони природи, громадський інспектор з використання та охорони земель, державний інспектор з технологічного та екологічного нагляду, інспектор охорони природно-заповідного фонду, інспектор з використання водних ресурсів, технолог, технік-еколог, консультант (в апараті органів державної влади, виконкомів) з питань екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування, стажист-дослідник в галузі природничих наук, громадський інспектор з охорони довкілля; консультант в сільському, лісовому, водному господарствах та з природно-заповідної справи; фахівець з організації охорони довкілля; інженер з техногенної і екологічної безпеки установ Держтехнагляду, надзвичайних ситуацій; експерт служби державної екологічної експертизи; державний інспектор територіальних управлінь екобезпеки; інспектор екологічного контролю митної служби; інженер-інспектор будівельних і комунальних підприємств; інспектор із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів; інженер з охорони праці; викладач вищого навчального закладу.

193 «Геодезія та землеустрій»: землевпорядник та фахівець з геоінформаційних систем і технологій: інженер-землевпорядник; інженер-проектувальник (розробка землевпорядних проектів планування населених пунктів); інженер з розробки, управління та обслуговування автоматизованих інформаційних кадастрових систем; фахівець з маркетингу (ринок земель); викладач професійно-технічного навчального закладу; геодезист; аерофотогеодезист; інженер-системотехнік; консультант з маркетингу на ринку землі; співробітник земельного відділу держадміністрації; співробітник бюро технічної інвентаризації; інженер і керівник групи в науково-дослідному інституті.

202 «Захист і карантин рослин»: дослідник із захисту рослин; інспектор з карантину рослин; державний інспектор із захисту рослин; державний інспектор з карантину; науковий співробітник (біологія, ботаніка, зоологія та ін.); головний агроном, агроном обласного департаменту агропромислового розвитку; керівник, головний агроном, агроном районного відділу агропромислового розвитку; керівник сільськогосподарського підприємства, компанії, холдингу, фермерського господарства; управляючий підприємством; викладач вищих навчальних закладів.

Навчальна лабораторія «Ботанічний сад»

Завідувач саду – Хомовий Михайло Миколайович (контактний тел. (03849) 7-40-86).

В лабораторії студенти університету мають можливість проходити навчальну практику та лабораторні заняття з ботаніки, дендрології, екології, фізіології рослин, кормовиробництва, садівництва, квітникарства.

Загальна площа ботанічного саду – 17,5 га,  а площа закритого ґрунту –1,5 тис. м2, куди входять оранжерея тропічних і субтропічних рослин та теплиці.

В структурі ботанічного саду функціонують:

 • лабораторія дендрології;
 • лабораторія флори і рослинності;
 • лабораторія декоративного квітникарства.

Колекційний фонд нараховує 1347 таксонів рослин місцевої і світової флори. Серед цього розмаїття 12 видів занесено в Міжнародну Червону книгу, 23 види - у Червону книгу України і 36 видів - до Списку рослин Червоної книги Хмельницької області.

Співробітники саду приймають активну участь в міжнародному співробітництві з актуальних проблем збереження, використання і розвитку  ботанічних  садів, в обміні рослинним матеріалом, науковою інформацією, в проведенні наукових конференцій, симпозіумів, спільних експозицій, видавничій діяльності. Встановлено зв'язки з 126 ботанічними садами України та з 37 країн світу.

Співробітники ботанічного саду проводять роботу по збереженню та вивченню генофонду природної і культурної флори на основі унікальних рослинних колекцій.

Наукові дослідження ведуться в таких  напрямках:

 • інтродукція лікарських рослин – керівник доцент Хоміна В.Я.;
 • інтродукція нових нетрадиційних малопоширених кормових культур – керівник професор М.І. Бахмат.

Лабораторія «Навчально-науковий сад»

Навчально-науковий сад закладено 1998 р. на площі 14 га (плодові дерева, ягідники та овочеві культури).

Площа під багаторічними плодовими і ягідними культурами – 10 га. Сортимент насаджень нараховує 10 порід рослин і понад 40 сортів.

У саду проводяться практичні заняття студентів, науково-практичні семінари.

Проблемна науково-дослідна лабораторія екосистемних досліджень

Лабораторія створена у 2008 році. Керівник лабораторії – доктор сільськогосподарських наук, професор Бахмат Олег Миколайович (контактний тел. 6-83-14)

Напрямки наукової діяльності:

 • фундаментальні дослідження з реології екоструктур та фрактально-інваріантне моделювання динаміки природно-антропогенних геоекологічних систем;
 • розробка принципів збалансованого природокористування та оцінка природно-ресурсного потенціалу;
 • еколандшафтна організація антропогенно-змінених територій;
 • оцінювання та прогнозування гідрохімічного стану водних ресурсів;
 • розробка екологічно-безпечних технологій утилізації та рекуперації відходів спиртового виробництва;
 • обґрунтування та розробка автоматизованих систем екологічного моніторингу, управління станом навколишнього середовища та екологічної безпеки;
 • агроекологічне обґрунтування технологій виробництва та переробки продукції рослинництва;
 • методичне обґрунтування та розробка структури навчальних планів екотехнологічної підготовки.

Наукова робота

В університеті діє спеціалізована вчена рада Д 71.831.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.09 «Рослинництво» і 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво».

На дослідному полі, площею близько 150 га, та в лабораторіях факультету проводяться наукові дослідження, які активно впроваджуються у виробництво в південно-західному регіоні України.

Основні напрями наукових досліджень:

 • вдосконалення зональних інтенсивних технологій вирощування зернових культур, картоплі, цукрових буряків, ріпаку, тютюну, кукурудзи, сої, овочевих і плодових культур;
 • розробка технології вирощування, селекції і насінництва гречки;
 • інтенсифікація зеленого конвеєру;
 • розробка системи удобрення культур у сівозмінах;
 • інтродукція нових культур (топінамбуру, обліпихи та інших);
 • використання біогумусу в органічному землеробстві;
 • проблеми моніторингу ґрунтів і сучасні технології відтворення їх родючості;
 • захист ґрунтів від ерозії і рекультивація земель;
 • проблеми екології навколишнього середовища і збалансованого природокористування;
 • захист рослин від шкідників і збудників хвороб.

Міжнародні зв'язки факультету агротехнологій і природокористування

Міжнародні зв'язки факультету направлені на закріплення діяльності в галузі міжнародного співробітництва з представництвами іноземних організацій в Україні і закордонними навчальними закладами.

Це сприяє підвищенню наукової та професійної кваліфікації професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, магістрантів, молодих фахівців, студентів, виробничників зони діяльності факультету.

Разом із відділом міжнародних зв'язків університету підписані контракти щодо міжнародного співробітництва і збільшено кількість місць для студентів факультету, що проходитимуть практику в 13 зарубіжних країнах, де вони здобувають практичний досвід в галузі сільського господарства і лісництва, який стане їм у пригоді для втілення своїх знань і навичок на вітчизняних підприємствах.

Практика та стажування студентів за кордоном є однією з форм здійснення практичної підготовки, що є важливою компонентою освітньо-професійної програми підготовки фахівців для здобуття відповідної кваліфікації. Проводиться практика на сучасних підприємствах і в установах провідних країн світу.

Згідно Болонської угоди, метою практики і стажування є сприяння інтеграції національної освіти до світового освітнього простору на основі закріплення теоретичних знань студентів та вивчення практичного досвіду ведення сільського господарства в країнах з розвиненим аграрним сектором економіки; оволодіння студентами передовими технологіями вирощування, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції; вивчення досвіду застосування сучасної техніки та набуття практичних навичок роботи з нею.

До практики за кордоном допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану. В окремих випадках за умови успішного навчання та виконання графіку навчального процесу студенту може встановлюватися індивідуальний графік навчання.

Факультет тісно співпрацює на підставі відповідних угод і підтримує науково-технічні зв'язки з:

 • Варшавським університетом природничих наук (м. Варшава, Республіка Польща);
 • Люблінською сільськогосподарською академією (м. Люблін, Республіка Польща);
 • Люблінська політехнікою (м. Люблін, Республіка Польща);
 • Краківським сільськогосподарським університетом (м. Краків, Республіка Польща);
 • Державною вищою професійною школою (м. Хелм, республіка Польща);
 • Державним аграрним університетом Молдови (м. Кишинів, Республіка Молдова);
 • Казахським аграрно-технічним університетом ім. С. Сейфуліна (м. Нур-Султан, Республіка Казахстан);
 • Університетом Шаньсі (м. Тайюань, Китайська народна республіка).

Науково-педагогічні працівники факультету беруть участь у міжнародних конференціях в Польщі, Німеччині, Австрії, Румунії, Молдові, Словаччині.

Спортивно-масова робота

Спортивно-масова робота займає значне місце у житті студентів факультету і спрямована на широке залучення студентської молоді до самостійних систематичних занять фізичною культурою, виховання у студентів потреби у здоровому способі життя, зміцнення здоров'я, формуванню фізичних і духовних цінностей особистості, підвищення рівня фізичної підготовки, навчальної та трудової активності.

Щорічно студенти та викладачі факультету беруть активну участь у спартакіаді "Здоров'я" серед студентів та професорсько-викладацького складу університету з 5 видів спорту, де неодмінно завойовують призові місця.

Доброю традицію на факультеті стало проведення щорічних змагань на Кубок факультету із різних видів спорту: міні-футболу, баскетболу та волейболу.

Студенти факультету входять до складу збірних команд університету, Хмельницької області та районів з легкої атлетики, футболу, баскетболу, волейболу, настільного тенісу.

Гордістю факультету агротехнологій і природокористування є аспірант спеціальності «Агрономія», майстер спорту України міжнародного класу з кікбоксингу Головатюк Роман, золотий призер Чемпіонату світу Championship Word WAKO Senior kickboxing 2019.

Результати спортивно-масової роботи висвітлюються в університетських, міських та обласних засобах масової інформації.

Кращі спортсмени факультету агротехнологій і природокористування:

 1. Головатюк Роман – майстер спорту України міжнародного класу, кікбоксинг;
 2. Маслій Володимир – майстер спорту України, важка атлетика;
 3. Ковальчук Микола – кандидат у майстри спорту України, волейбол;
 4. Когут Олександр – кандидат у майстри спорту України, волейбол;
 5. Хоминюк Руслана – 1 розряд, настільний теніс;
 6. Шостецька Каріна – 1 розряд, настільний теніс;
 7. Побережна Іннеса – волейбол;
 8. Бевз Денис – футбол;
 9. Горбуль Дмитро – футбол;