358

Ляска Оксана Петрівна

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент

: (03849) 68-3-70
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:
Scholar

Місце і дата народження:
6 вересня 1970 року в місті Кам`янці-Подільському Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. У 1992 році закінчила Кам`янець-Подільський державний педагогічний інститут імені В.П. Затонського за спеціальністю «Математика і фізика» та здобула кваліфікацію вчителя математики і фізики

Кандидатську дисертацію на тему: «Психологічні фактори шкільної неуспішності з математики учнів 5-6 класів» захистила у 1997 році.

В 2000 році присвоєно вчене звання доцента.


Напрям наукового дослідження:
«Теорія і методика професійно-педагогічної підготовки інженера-педагога в умовах двоциклового навчання в аграрному вузі»


Викладає навчальні дисципліни:
Педагогіка; Психологія; Педагогіка вищої школи; Сучасні педагогічні технології; Педагогічні теорії і системи; Соціально-педагогічна психологія; Ліцензійно-акредитаційна робота у ЗВО; Організація та планування навчальної роботи у ЗВО;  Організація методичної роботи у ЗВО; Професійно-педагогічна компетентність викладача вищої школи.


Діяльність:

 • З 1997 року по 1999 рік – асистент кафедри історії Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З 1999 року по 2000 рік – асистент кафедри педагогіки і соціальних дисциплін Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З 2000 року по 2004 рік – доцент кафедри педагогіки і соціальних дисциплін Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З 2004 року по 2010 рік – завідувач кафедри педагогіки і психології Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2011 року по 2014 рік – доцент кафедри педагогіки, психології і фізичного виховання Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2014 року по 2015 рік – завідувач кафедри професійної освіти Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2015 року по теперішній час – доцент кафедри професійної освіти Подільського державного аграрно-технічного університету.

Наукові статті

 1. Lyaska O.P. Model characteristics of psychological and pedagogical training of an agricultural engineer // Професійно-прикладні дидактики. Міжнародний науковий журнал [Електронний ресурс]. - 2016 р. - Вип. 2. – с.82-88. - Режим доступу: file:///C:/Users/Оксана/Downloads/Дидактика_ПДАТУ_2_2016%20новий.pdf
 2. Збаравська Л.Ю., Ляска О.П. Особливості формування компонентів професійної спрямованості в майбутніх інженерів у процесі навчання в аграрно-технічному університеті//Матеріали Х Всеукраїнської науково–практичної конференції «Інформаційні технології у професійній діяльності» 21 квітня 2016 року [Електронний ресурс]. – Рівне, РДГУ. – Режим доступу: http://www.itvpd.in.ua/images/files/inf_lust_itvpd2016.pdf
 3. І.М. Бендера, В.І. Дуганець, Л.Ю. Збаравська, О.П. Ляска  Наскрізна підготовка у формуванні фахової компетентності для майбутніх агроінженерів. Физико-математическое образование, 2017. №1(11).
 4. О. Прокопова, О. Ляска, К. Мудрик    Особливості виховного процесу у вищих аграрних закладах Польщі. Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти.- Кам’янець-Подільський. 2018.
 5. Т.Д. Іщенко, М.П. Хоменко, О.П. Ляска   Реформування освіти. Роздуми, підсумки та пропозиції. Професійно-прикладні дидактик. 2018. С.44-51. ґ
 6. F. Al. Nadzhar, O. Liaska, O. Prokopova, T. Hutsol Developing Media Competency through Media Education among University Students. Media and Communication in the Interactive Digital Age. 2018. s.225-231.
 7. В.І. Дуганець, О.П. Ляска, В.В. Майсус Дослідження проблеми практичного навчання майбутніх фахіців аграрно-інженерного напряму. Професійно-прикладні дидактики. Кам’янець-Подільський. 2018. С. 29-35.
 8. О. Ляска Медіакомпетентність особистості в системі її медіаосвіти. Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції. 2018. С.322-324.
 9. Ляска О. П. Модельний підхід до проблеми професійного розвитку особистості в системі інклюзії. Вектор Поділля : наук. журн. Кам’янець-Подільський: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2018. Вип. 1, С. 206-215.
 10. Ляска О. П. Огляд зарубіжного досвіду проблеми освітньої інклюзії у вишах. Інновації̈ партнерської̈ взаємодії̈ освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму. Матеріали ІІІ Міжнародної науково- практичної конференції 19-20 квітня 2019 року. м. Кам‘янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2019. С.248-250.
 11. Kantsedal N., Ponomarenko O.,Dorohan–Pisarenko I., Liaska O. The methods of using interactive technologies during teaching foundation of scientific research at hicher education establishments. Independent Journal of Management and Production. 2019. Vol. 10, No ( Special Edition PDANU). –P.778-797.
 12. О Ляска, Н Коваль, В. Хрустінський Сучасні підходи до забезпечення якості освіти у ЗВО для осіб з особливими потребами. Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти.-Кам’янець-Подільський. 2019.
 13. Ляска О.П. Особливість навчальної дисципліни «Реабілітація та рекреація у санаторно-курортних закладах» у підготовці бакалавра з фізичної терапії. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини.2019. №12. Кам’янець-Подільський. С. 43-49.
 14. Ляска  О.П. , Дуганець В.І. Професійно-педагогічна діяльність викладача професійної школи в світлі сучасних викликів часу. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.. – Кам’янець- Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип.25:. –подано до друку (0,6 др. арк.)

Монографії

 1. Pavlo Fedirko, Volodymyr Krol, Oksana Liaska & its. Materials science and metalworking. Monografy. Traicon. 2017.

Навчальні посібники

 1. Ляска О.П. Робочий зошит з навчальної дисципліни «Психологія»: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» /О.П. Ляска. – Кам`янець-Подільський, 2015. – 37с.
 2. Ляска О.П. Методичні рекомендації до семінарських і практичних занять з «Психології»: навчально-методичний посібник /О.П. Ляска. – Кам`янець-Подільський, 2015. – 91с.
 3.  Ляска О.П. Програма та методичні рекомендації з самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни «Психологія»: навчально-методичний посібник /О.П. Ляска. - Кам`янець-Подільський, 2015. – 37с.
 4. Ляска О.П. Робочий зошит з навчальної дисципліни «Педагогіка»: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр»/О.П. Ляска. – Кам`янець-Подільський, 2015. – 48с.
 5. Психодіагностичні методики для самопізнання: практикум/ укладач Ляска О.П. - Кам`янець-Подільський, 2019. – 124с.

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації щодо написання звіту та проведення наскрізної педагогічної практики для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта»», укладачі Ляска О.П., Дуганець В.І., Прокопова О.П. - Кам`янець-Подільський, 2015. – 54 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта» / В.І. Дуганець, А.В. Рудь, Л.М. Михайлова, О.П. Ляска., О.П. Прокопова – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 50 с.