1027

Ляска Оксана Петрівна

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент

: (03849) 68-3-70
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:0000-0001-6943-8957
 
Scholar 
Publons
 

Місце і дата народження:
6 вересня 1970 року в місті Кам`янці-Подільському Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. У 1992 році закінчила Кам`янець-Подільський державний педагогічний інститут імені В.П. Затонського за спеціальністю «Математика і фізика» та здобула кваліфікацію вчителя математики і фізики

Кандидатську дисертацію на тему: «Психологічні фактори шкільної неуспішності з математики учнів 5-6 класів» захистила у 1997 році.

В 2000 році присвоєно вчене звання доцента.


Напрям наукового дослідження:
«Теорія і методика професійно-педагогічної підготовки інженера-педагога в умовах двоциклового навчання в аграрному вузі»


Викладає навчальні дисципліни:
Педагогіка; Психологія; Педагогіка вищої школи; Сучасні педагогічні технології; Педагогічні теорії і системи; Соціально-педагогічна психологія; Ліцензійно-акредитаційна робота у ЗВО; Організація та планування навчальної роботи у ЗВО;  Організація методичної роботи у ЗВО; Професійно-педагогічна компетентність викладача вищої школи


Діяльність:

 • З 1997 року по 1999 рік – асистент кафедри історії Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З 1999 року по 2000 рік – асистент кафедри педагогіки і соціальних дисциплін Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З 2000 року по 2004 рік – доцент кафедри педагогіки і соціальних дисциплін Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З 2004 року по 2010 рік – завідувач кафедри педагогіки і психології Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2011 року по 2014 рік – доцент кафедри педагогіки, психології і фізичного виховання Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2014 року по 2015 рік – завідувач кафедри професійної освіти Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2015 року по 2021 рік – доцент кафедри професійної освіти Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2021 року по теперішній час – доцент кафедри права, професійної та соціально-гуманітарної освіти Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті

 1. Ляска О.П. Особливість навчальної дисципліни «Реабілітація та рекреація у санаторно-курортних закладах» у підготовці бакалавра з фізичної терапії. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини.2019. №12. Кам'янець-Подільський. С. 43-49.
 2. Ляска  О.П. , Дуганець В.І. Професійно-педагогічна діяльність викладача професійної школи в світлі сучасних викликів часу. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.. – Кам'янець- Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип.25:. –подано до друку (0,6 др. арк.)
 3. Knysh O., Liaska O., Bielinska I., Levandovska I., Vasylieva O. Strategies in planning research integrity training (evidence of Ukraine). Independent Journal of Management & Production ISSN: 2236-269X 11/8 2020 p.p. 556-570.      (  1 др.арк) . Режим доступу: http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=Publons_CEL&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&SID=E4VEeE2nBkGMCoyJrsH&UT=WOS%3A000531014800001
 4. Прокопова О. П., Ляска О. П. Емоційне вигорання викладачів закладів вищої освіти.  Perspectives of world science and education. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Pp. 778-785. URL: http://sci- conf.com.ua.  (0,6 др.арк).
 5. Ляска О. П.  Проблема міждисциплінарності в підготовці педагогів професійної та вищої аграрної школи. Dynamicsofthedevelopmentofworldscience. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp.543-550. URL: http://sci-conf.com.ua ( 0,6 др.арк).
 6. Ляска О,П., Прокопова О.П. ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОЧИМА СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ. Internation scientific-practical conference "Actual problems of science and practice". 27-28 April 2020. Stockholm, Sweden. Pp.134-137.( 0,6 др.арк.)
 7. Ляска О,П., Прокопова О.П. Особливості професійно-педагогічної підготовки інженера-педагога-аграрника. Internation scientific-practical conference "Prospects for the development of science and practice". 11-12 May 2020. Graz. Austria. Pp. 213-215..(0,6 др.арк.)
 8. Ляска О. П. Професійно-педагогічна компетентність викладача закладу вищої освіти: Навч.посіб.- Камянець-Подільський, 2021.209с. (9др.арк.).
 9. Ляска О. П. Методичні рекомендації до семінарських (практичних) занять з дисципліни «Професійно-педагогічна комптентність викладача закладу вищої освіти : навчально-методичний посібник. Камянець-Подільський, 2021. 53с.(2.5 др.арк.)
 10. Методичні рекомендації до виконання і захисту курсових робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта» : методичний посібник  / авт. –уклад. Ляска О.П. Камянець-Подільський, 2021. 50 с.(2,5 др.арк.).
 11. Angelina Roliak, Oksana Liaska Educational course "Rehabilitation and recreation in health resorts" for bachelors in physical therapy approbation of the program content. Social welfare:interdisciplinary approach (WoS)- подано до друку
 12. Ляска О.П. та інш. Оцінка ефективності технологій викладання в умовах дистанційної освіти. Український педагогічний журнал. Киів, №3. 2021. С.43-57.
 13. Ляска О.П., Федірко П.П., Березкін О. Методичні аспекти соціально-психологічної роботи з військовослужбовцями, що звільняються з лав Збройних сил, і членами їх сімей. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми.№5.2021. С. 37-61
 14. О.Прокопова, О.Ляска Проблема плагіату в контексті академічної етики. InterConf, (46), 150-158. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.03.2021.016
 15. Прокопова, О., Ляска, О. (2021). Реформування маркетингу вищої освіти з урахуванням досвіду Німеччини.  InterConf, (42), 394-400. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2021.038

Монографії

 1. Pavlo Fedirko, Volodymyr Krol, Oksana Liaska & its. Materials science and metalworking. Monografy. Traicon. 2017.

Навчальні посібники

 1. Ляска О.П. Робочий зошит з навчальної дисципліни «Психологія»: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» /О.П. Ляска. Кам`янець-Подільський, 2015. 37с.
 2. Ляска О.П. Методичні рекомендації до семінарських і практичних занять з «Психології»: навчально-методичний посібник /О.П. Ляска. Кам`янець-Подільський, 2015. 91с.
 3. Ляска О.П. Програма та методичні рекомендації з самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни «Психологія»: навчально-методичний посібник /О.П. Ляска. Кам`янець-Подільський, 2015. 37с.
 4. Ляска О.П. Робочий зошит з навчальної дисципліни «Педагогіка»: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр»/О.П. Ляска. Кам`янець-Подільський, 2015. 48с.
 5. Психодіагностичні методики для самопізнання: практикум/ укладач Ляска О.П. Кам`янець-Подільський, 2019. 124с.
 1. Ляска О. ЕНМК з дисципліни "Педагогіка вищої школи" для здобувачів освітньо-наукового ступеня "доктор філософії" в системі Moodle. 2020.(15 др. арк.).
 2. Ляска О. ЕНМК з дисципліни "Професійно-педагогічна компетентність викладача ЗВО" для здобувачів освітньо-наукового ступеня "доктор філософії" зі спеціальності 015 "Професійна освіта" в системі Moodle. 2020.(15 др. арк.).
 3. Ляска О. ЕНМК з дисципліни "Психологія" для здобувачів освітньо- ступеня "бакалавр " в системі Moodle. 2021.(15 др. арк.).
 4. Ляска О. ЕНМК з дисципліни "Інформаційні технології в освіті " для здобувачів освітньо-наукового ступеня "доктор філософії" зі спеціальності 015 "Професійна освіта" в системі Moodle. 2021.(15 др. арк.).
 5. Ляска О. ЕНМК з дисципліни "Моніторинг, оцінка якості і статистика освіти»  для здобувачів освітньо-наукового ступеня "доктор філософії" зі спеціальності 015 "Професійна освіта" в системі Moodle. 2021. (15 др. арк.).

 

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації щодо написання звіту та проведення наскрізної педагогічної практики для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта»», укладачі Ляска О.П., Дуганець В.І., Прокопова О.П.  Кам`янець-Подільський, 2015. 54 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта» / В.І. Дуганець, А.В. Рудь, Л.М. Михайлова, О.П. Ляска., О.П. Прокопова. Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. 50 с.