1066

Печенюк Андрій Васильович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

: (03849) 68-3-36
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-8348-5044
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
1 січня 1976 року в с. Стецева Снятинського району Івано-Франківської області.


Освіта:
Повна вища. В 1999 році закінчив Подільську державну аграрно-технічну академію (сьогодні Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Облік і аудит» (ОКР спеціаліст).

У 2015 році здобув ступінь магістра за спеціальністю «Професійна освіта» на базі Подільського державного аграрно-технічного університету.

Кандидатську дисертацію на тему «Становлення та розвиток ринку цукрових буряків у зоні інтенсивного бурякосіяння» захистив у 2007 році.

Вчене звання доцента присвоєно у 2011 році.


Напрями наукового дослідження:


Викладає навчальні дисципліни:
«Інформаційні системи і технології у фінансах», «Основи фінансово-економічної безпеки», «Фінансовий ринок», «Фінансове планування», «Лізинг в АПК», «Інвестиційний менеджмент», «Казначейська справа», «Фінансовий менеджмент в аграрному бізнесі», «Платіжні системи»


Діяльність:

 • З серпня 1999 року по січень 2000 рік – працював економістом Кам’янець-Подільської державної сільськогосподарської машинно-технологічної станції.
 • З 2000 року по 2003 рік – навчався в аспірантурі Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук.
 • З 2003 року по 2008 рік – асистент кафедри інформаційних технологій Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2008 року по серпень 2011 року – завідувач кафедри інформаційних технологій Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2011 року по серпень 2014 року – доцент кафедри соціальної економіки і інформаційних технологій Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2014 року по січень 2016 року – завідувач кафедри інформаційних технологій Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З січня 2016 року по вересень 2017 року – проректор з навчально-наукової роботи Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2017 року по лютий 2019 року – директор навчально-наукового інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З березня 2019 року по серпень 2019 року – доцент кафедри інформаційних технологій Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2019 року по теперішній час – доцент кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

 


 Наукові статті:

 1. Печенюк А.В. Перспективи розвитку екологічного підприємництва в Україні. Інноваційна економіка. Тернопіль: СМП «ТАЙП». 2013. №3 (41). С. 172–175.
 2. Печенюк А.В. Основні напрями екологізації виробництва і раціонального природокористування. Інноваційна економіка. Тернопіль: СМП «ТАЙП». 2013. №4(42). С. 139–142.
 3. Печенюк А.В. Тенденції розвитку ринку екологічних інновацій. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 8. Кам’янець-Подільський: Абетка, 2013. С. 55–57.
 4. Печенюк А.В. Переваги реалізації концепції управління ресурсами підприємства CSRP. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. (Кам’янець-Подільський). Тернопіль: Крок, 2013. С. 160–162.
 5. Печенюк А.В. Перспективи впровадження вільного програмного забезпечення в Україні. Економічний дискурс: Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. (Кам’янець-Подільський). Тернопіль: Крок, 2013. С. 244–247.
 6. Печенюк А.В. Особливості організації інформаційної безпеки сучасного підприємства. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжнар. зб. наук. праць. Випуск 2. (м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль: Крок, 2014. С. 165–168.
 7. Печенюк А.В. Особливості побудови ефективного економічного механізму екологічного менеджменту. Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав-Хмельницкий, 2018. Вып. 2(34), ч.2. С. 71–75.
 8. Печенюк А.В. Екологічна модернізація економіки як необхідна умова сталого розвитку суспільства. Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал. 2018. №9–10(77). С. 120–124.
 9. Печенюк А.П., Печенюк А.В. Формування підприємницької свідомості українського селянина. Економіка та суспільство. 2018. №19. C. 9–15.

Методичні рекомендації:

 1. Печенюк А.В. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансах» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2019. – 137 с.
 2. Печенюк А.В. Пастух Ю.А. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Комп’ютери та комп’ютерні технології» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 208 «Агроінженерія» (скорочений термін навчання). – Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2019. – 135 с.