446

Книш Олена Вікторівна

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання:

: (03849) 68-3-36
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-1806-0269
Scholar

Місце і дата народження:
17 квітня 1987 року у м. Городок Хмельницької обл.


Освіта:
Повна вища. У 2010 році закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, здобула ступінь магістра педагогічної освіти за спеціальністю 8.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література».
У 2017 році здобула диплом спеціаліста за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у Подільському державному аграрно-технічному університеті.

Кандидатську дисертацію на тему «Мовні плеоназми в українському художньому тексті початку ХХІ ст.: семантичний, синтаксичний та стилістичний аспекти» (наукова спеціальність 10.02.01 «Українська мова») захистила у 2014 році.


Коло наукових зацікавлень:

 • педагогіка вищої школи; забезпечення якості вищої освіти;
 • українська лінгвостилістика і культура мови; лінгводидактика вищої школи;
 • інноваційні педагогічні технології, застосування ІТ в освітньому процесі;
 • академічне письмо та академічна доброчесність.

Викладає навчальні дисципліни:
«Українська мова», «Методика наукових досліджень»


Діяльність:

 • З листопада 2010 року по жовтень 2013 року – аспірантка кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 • З вересня по грудень 2014 року – викладач української мови та літератури ДВНЗ «Кам’янець-Подільський індустріальний коледж».
 • З березня 2015 року по вересень 2017 року – методист навчального відділу ПДАТУ.
 • З вересня 2015 року по теперішній час – асистент кафедри професійної освіти Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З квітня 2017 року по теперішній час – голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2019 року по теперішній час – тренер для експертів з акредитації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства (за галузями знань 01 Освіта/Педагогіка, 03 Гуманітарні науки).

Наукові статті

 1. Книш О.В. Забезпечення якості в системі вищої освіти Держави Ізраїль. Неперервна професійна освіта: Теорія і практика. ISSN1609-8595 2019. №1. С. 67-73.
 2. Книш О.В. Технологія перевернутого навчання у професійній підготовці фахівців аграрної галузі. Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Української асоціації дослідників освіти (21 червня 2019 р.) / За ред. С.Щудло, О.Заболотної, О.Ковальчук. – Київ – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2019. – С. 65-68.
 3. Книш О.В. Формування комунікативної компетенції у студентів аграрних ЗВО. Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. (31 жовтня 2018 р., м. Кам’янець-Подільський).  Тернопіль: Крок, 2018. С. 179-181.
 4. Knysh, O. Destroying boundaries: Language learning as a tool for enhancement of intercultural competence. Proceedings of the Eleventh International Congress of Educational Research (September 17-19, 2018). Cracow:  Pedagogical University of Cracow, 2018. р.р. 96-97.
 5. Книш О.В. Специфіка формування мовної свідомості студента аграрного вишу / О.В. Книш // Професійно-прикладні дидактики : Міжнародний журнал. Випуск 3. – 2017. – С. 121-128.
 6. Duhanets V.I. formation the professional and personal competencies of agricultural engineering students via experience of nature sciences study / V.I. Duhanets V.I., O.V. Knysh, V.V. Majsus // Professional and applied didactics :  International scientific journal. Vol. 3. – 2017. – Pp. 74-81.
 7. Книш О. Впровадження внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти: досвід Ізраїлю та перспективи для України / Олена Книш // Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (20-22 березня 2018 р., м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2018. – С. 307-310.
 8. Книш О. Використання технологій мобільного навчання в освітньому процесі / Олена Книш // Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. 26-27 квітн. 2018 р. (ПДАТУ, м. Кам’янець–Подільський). Тернопіль : Крок, 2018. – С. 49-52.
 9. Knysh O.V. Good Practices in Internal Quality Assurance at Higher Education Institutions in Israel / Олена Книш // Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Української асоціації дослідників освіти (15 червня 2018 р.) / За ред. С.Щудло, О.Заболотної, О.Ковальчук. – Київ – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. – С. 65-68.
 10. Knysh O.V. Forming of educational motivation among agrarian students in the course of studying of Ukrainian language (for professional purposes) / Olena Knysh // Професійно-прикладні дидактики : Міжнародний журнал. Випуск 1.  – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 62-69.
 11. Книш О. Удосконалення змістового наповнення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» з урахуванням потреб сучасної аграрної освіти / Олена Книш // Аграрна наука та освіта Поділля: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (14-16 березня 2017 р., м. Кам’янець- Подільський). – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 359-362.
 12. Книш О. В. Проблема формування комунікативної компетентності студента у системі сучасної аграрної освіти / Олена Книш // Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні: Збірник матеріалів І Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (11 лютого 2017 р.) / За ред. С.Щудло, О.Заболотної, О.Ковальчук. – Київ – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. – С. 65-68.
 13. Книш О. В.  Стилістичний потенціал плеонастичних конструкцій в українських художніх текстах початку ХХІ ст. / О. В. Книш // Південь України у вітчизняній та європейській історії : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 2016. – С 398-403.
 14. Книш О. В. Плеоназм як інструмент ігрового дискурсу. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 40. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 110-114.

Методичні рекомендації

 1. Книш О. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : робочий зошит-практикум / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2018. – 120 с.
 2. Книш О. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації для організації підсумкового контролю знань здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей 201 «Агрономія»,101 «Екологія», 193 «Геодезія та землеустрій», 206 «Садово-паркове господарство» / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2018. – 60 с.
 3. Книш О. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації для організації рубіжного контролю знань здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей 201 «Агрономія»,101 «Екологія», 193 «Геодезія та землеустрій», 206 «Садово-паркове господарство» / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2018. – 68 с.
 4. Книш О. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : робочий зошит для студентів денної форми навчання спеціальності 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / О. В. Книш. – Кам’янець-Подільський, 2017. – 124 с.
 5. Методичні рекомендації до атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою / Книш О. В., Чикуркова А. Д. – Кам’янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017. – 48 с.
 6. Книш О. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – Кам’янець-Подільський, 2015. – 108 с.